Consilex EM Drop

Hydrofobowy, bezbarwny impregnat do materiałów porowatych, z efektem perlenia

Consilex EM Drop to impregnat na bazie silanów w postaci wodnej emulsji. Nie zawiera LZO, hydrofobizuje chłonne materiały budowlane i nadaje im wysoki efekt perlenia. Hydrofobowy, bezbarwny impregnat, który nie pozostawia filmu, chroni tynki, podłoża cementowe itp. oraz nie powoduje zmiany koloru zabezpieczanej powierzchni.

Składniki: Jednoskładnikowy
Postać: Płyn
Dostępne kolory: Biały
Opakowania i pojemność: Puszka 5 l – Puszka 25 l

  • Właściwości i zastosowanie
  • Dane techniczne
  • Specyfikacja
  • Sposób użycia
  • Ostrzeżenia i środki ostrożności
  • Dokumentacja

Zastosowanie

Impregnacja, hydroizolacja, ochrona posadzek i powłok wykonanych z cegły, betonu lub konglomeratów na bazie wapna itp.

Dopuszczalne typy podłoża

Tynki – Beton – Zaprawy cementowe, wapienne i mieszane – Materiały ceglane.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Ogólne informacje oraz wskazówki i sugestie w zakresie stosowania tego produktu, podane w niniejszej karcie technicznej, a także przekazane ustnie lub pisemnie, odpowiadają aktualnemu stanowi naszej wiedzy naukowej i praktycznej.

Zarówno dane techniczne jak i dane dotyczące wydajności są wynikiem testów laboratoryjnych, przeprowadzonych w kontrolowanym środowisku i jako takie mogą ulec zmianie w zależności od rzeczywistych warunków aplikacji i użytkowania.

Produkt do użytku profesjonalnego. Firma Azichem Srl nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z niewłaściwego stosowania produktu lub za skutki związane z wadami wynikającymi z czynników lub elementów niezwiązanych z jakością produktu, w tym z niewłaściwego przechowywania. Przed użyciem produktu należy ocenić, czy nadaje się on do zamierzonego zastosowania, przyjmując na siebie wszelką wynikająca z tego faktu odpowiedzialność.

Parametry techniczne oraz parametry w zakresie wydajności, zawarte w niniejszej karcie technicznej są okresowo aktualizowane. W celu uzyskania bieżącego dostępu do aktualnej wersji prosimy o odwiedzenie strony: www.azichem.com. Data aktualizacji znajduje się w dolnym bocznym polu strony. Niniejsze wydanie analizuje i zastępuje wcześniejsze wersje karty technicznej.

Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z najnowszą wersją karty charakterystyki tego produktu, zawierającą dane chemiczne, fizyczne i toksykologiczne, zwroty wskazujące na zagrożenia, oraz inne informacje, które pozwolą na bezpieczne transportowanie, użytkowanie i utylizację produktu i jego opakowania. Więcej informacji na stronie: www.azichem.com.

Zabrania się usuwania produktu i/lub opakowań po produkcie do środowiska.

Główne parametry

Nie zawiera rozpuszczalników
Ciężar właściwy: : 0,95 kg/l
Stosować okulary ochronne
Stosować rękawice ochronne
Okres przydatności do użycia: 12 miesięcy
Produkt niepalny
Odporny na działanie promieni UV
Temperatura aplikacji: +5 / +35 °C

Zużycie

Rozcieńczyć Consilex EM Drop w proporcji 1:10, najwyżej 1:20. W przypadku długiego okresu przechowywania, do przygotowanego roztworu należy dodać środek konserwujący, aby zabezpieczyć wyrób przed namnażaniem bakterii. Gotowy do użycia roztwór nakładać metodą natryskową (natrysk bezpowietrzny), pędzlem lub wałkiem. Dozowanie zależy od chłonności materiału. Zazwyczaj wystarcza jedna lub dwie warstwy nałożone metodą mokre na mokre.

Składowanie i przechowywanie

Chronić przed mrozem. Wyrób przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w chłodnym i suchym miejscu, zabezpieczonym przed mrozem i przed bezpośrednim nasłonecznieniem. Nieprawidłowe przechowywanie wyrobu może spowodować utratę właściwości reologicznych. Wyrób przechowywać w temperaturze od +5°C do +35°C.

Kod celny: 3824 9970

Przygotowanie podłoża

Zaleca się nakładać preparat na powierzchnie pionowe lub o dużym nachyleniu, oczyszczone z soli rozpuszczalnych i z zanieczyszczeń, pozbawione również luźno związanych elementów, które należy usunąć szczotką lub poprzez piaskowanie. Produkt zapewnia skuteczną ochronę w mikro-pęknięciach do 0,3 mm. Nakładać na suchą powierzchnię. W przypadku deszczu lub jeżeli powierzchnia jest umyta, przed nałożeniem produktu odczekać 3 dni z temperaturą co najmniej 20°C.

Sposób użycia

Produkt nakładać równomiernie i w sposób jednolity, metodą natrysku niskociśnieniowego lub pędzlem. Nałożyć jedną lub kilka warstw. W miarę możliwości nie dopuszczać do powstawania nieciągłości ani nie nakładać kolejnych warstw w zbyt długich odstępach czasowych. Zadbać o jak najlepsze nasycenie powłoki ściennej.

Metody aplikacji

Bezpowietrzny natrysk niskociśnieniowy – Pędzel – Wałek

Czyszczenie przyrządów

Woda.

Jesteśmy dystrybutorem produktów:

Skontaktuj się z nami

Jesteś zainteresowany współpracą? Skontaktuj się z nami mailowo lub zadzwoń. Z chęcią omówimy wszelkie kwestie i pomożemy Ci znaleźć najlepsze rozwiązania.