Consilex No-Stain WV

Impregnat na bazie wody do podłoży porowatych, zabezpieczający przed wodą i olejami

Przyjazny dla środowiska impregnat zabezpieczający przed wodą, olejami i plamami. Szczególnie polecany do zabezpieczania materiałów nasiąkliwych i porowatych. Substancja aktywna penetruje w głąb chłonnego podłoża mineralnego w wyniku zjawiska impregnacji kapilarnej, nie zmieniając przy tym jego pierwotnego wyglądu i zabezpiecza go przed wykwitami solnymi, olejem, smarami i roztworami wodnymi. Materiał nie zmienia koloru, przepuszczalność pary wodnej pozostaje bez zmian i nie tworzą się błyszczące ani lepkie powłoki. Produkt jest zgodny z wytycznymi amerykańskiej Agencji ds. Żywności i Leków (FDA) dotyczącymi kontaktu z żywnością.

Produkt nadaje się do kontaktu z żywnością

Składniki: Jednoskładnikowy
Postać: Płyn
Dostępne kolory: Bezbarwny
Opakowania i pojemność: Kanister 5 kg – Kanister 25 kg

  • Właściwości i zastosowanie
  • Dane techniczne
  • Specyfikacja
  • Sposób użycia
  • Ostrzeżenia i środki ostrożności
  • Dokumentacja

Zastosowanie

Impregnacja ogólna, zapewnienie hydro- i oleofobowości, zabezpieczenie przed zaplamieniem nasiąkliwych materiałów porowatych. Produkt jest bezbarwny i nie pozostawia filmu.

Dopuszczalne typy podłoża

Tuf – Kamień naturalny i porfir – Materiały ceglane

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Ogólne informacje oraz wskazówki i sugestie w zakresie stosowania tego produktu, podane w niniejszej karcie technicznej, a także przekazane ustnie lub pisemnie, odpowiadają aktualnemu stanowi naszej wiedzy naukowej i praktycznej.

Zarówno dane techniczne jak i dane dotyczące wydajności są wynikiem testów laboratoryjnych, przeprowadzonych w kontrolowanym środowisku i jako takie mogą ulec zmianie w zależności od rzeczywistych warunków aplikacji i użytkowania.

Produkt do użytku profesjonalnego. Firma Azichem Srl nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z niewłaściwego stosowania produktu lub za skutki związane z wadami wynikającymi z czynników lub elementów niezwiązanych z jakością produktu, w tym z niewłaściwego przechowywania. Przed użyciem produktu należy ocenić, czy nadaje się on do zamierzonego zastosowania, przyjmując na siebie wszelką wynikająca z tego faktu odpowiedzialność.

Parametry techniczne oraz parametry w zakresie wydajności, zawarte w niniejszej karcie technicznej są okresowo aktualizowane. W celu uzyskania bieżącego dostępu do aktualnej wersji prosimy o odwiedzenie strony: www.azichem.com. Data aktualizacji znajduje się w dolnym bocznym polu strony. Niniejsze wydanie analizuje i zastępuje wcześniejsze wersje karty technicznej.

Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z najnowszą wersją karty charakterystyki tego produktu, zawierającą dane chemiczne, fizyczne i toksykologiczne, zwroty wskazujące na zagrożenia, oraz inne informacje, które pozwolą na bezpieczne transportowanie, użytkowanie i utylizację produktu i jego opakowania. Więcej informacji na stronie: www.azichem.com.

Zabrania się usuwania produktu i/lub opakowań po produkcie do środowiska.

Główne parametry

Nie zawiera rozpuszczalników
Stosować okulary ochronne
Stosować rękawice ochronne
Okres przydatności do użycia: 12 miesięcy
Produkt niepalny

Parametry techniczne

Substancja bezzapachowa
Produkt nie pozostawia filmu
pH 5 ± 1

Zużycie

Od 0,15 do 0,25 kg impregnatu Consilex No-Stain WV na każdy metr kwadratowy zabezpieczanej powierzchni, w zależności od stopnia porowatości podłoża.

Specyfikacja produktu

Bezbarwny i przeźroczysty impregnat zabezpieczający przed wodą, olejami i plamami, przeznaczony do materiałów chłonnych i porowatych, CONSILEX NO STAIN WV produkcji Azichem srl. Substancja aktywna penetruje w głąb podłoża w wyniku impregnacji kapilarnej, przy czym nie zmienia przepuszczalności pary wodnej zabezpieczanych materiałów i nie powoduje tworzenia błyszczących
ani lepkich powłok. Produkt jest zgodny z wytycznymi amerykańskiej Agencji ds. Żywności i Leków (FDA) dotyczącymi kontaktu
z żywnością.

Składowanie i przechowywanie

Chronić przed mrozem. Nieprawidłowe przechowywanie wyrobu może spowodować utratę właściwości reologicznych. Zawartość otwartych pojemników należy natychmiast wykorzystać. Wyrób przechowywać w temperaturze od +5°C do +35°C.

Kod celny: 3824 9970

Przygotowanie podłoża

Zaleca się nakładać produkt na powierzchnie oczyszczone z soli rozpuszczalnych i z zanieczyszczeń, pozbawione również luźno związanych elementów. Zarysowania szersze niż 0,3 mm należy wypełnić. Nakładać na suchą powierzchnię. W razie deszczu lub jeżeli powierzchnia jest umyta, przed aplikacją produktu odczekać 3 dni z temperaturą co najmniej 20 °C.

Sposób użycia

Roztwór produktu Consilex No-Stain WV należy nakładać pędzlem lub metodą natrysku niskociśnieniowego bezpośrednio na odpowiednio przygotowane powierzchnie. Ze względu na różnorodność podłoży, które można impregnować za pomocą Consilex No-Stain WV, zaleca się wykonanie próby w celu odpowiedniego dobrania stężenia, potrzebnej ilości rozcieńczonego produktu oraz sprawdzenia, czy kolor podłoża nie ulegnie zmianie ze względu na wcześniejsze aplikacje innych środków.

Metody aplikacji

Impregnacja – Bezpowietrzny natrysk niskociśnieniowy – Pędzel – Natrysk

Czyszczenie przyrządów

Woda

Jesteśmy dystrybutorem produktów:

Skontaktuj się z nami

Jesteś zainteresowany współpracą? Skontaktuj się z nami mailowo lub zadzwoń. Z chęcią omówimy wszelkie kwestie i pomożemy Ci znaleźć najlepsze rozwiązania.