Consilex No-Stain

Skoncentrowany impregnat zabezpieczający materiały zasadowe przed wodą, olejami i plamami

Consilex No-Stain to produkt na bazie rozpuszczalnika, który chroni przed wodą i olejami nieorganiczne materiały zasadowe, w tym takie, które mają niską porowatość. Aplikacja Consilex No-Stain zapewnia nie tylko hydrofobowość, ale również odporność na zaplamienie i oleje. Pory materiałów pozostają drożne, a przepuszczalność pary wodnej nie ulega zmianie. Tłuste oleje i plamy można łatwo usunąć z zabezpieczonej powierzchni.

Składniki: Jednoskładnikowy
Postać: Płyn
Dostępne kolory: Bezbarwny, z lekkim odcieniem słomianożółtego
Opakowania i pojemność: Kanister 5 kg – Kanister 25 kg

  • Właściwości i zastosowanie
  • Dane techniczne
  • Specyfikacja
  • Sposób użycia
  • Ostrzeżenia i środki ostrożności
  • Dokumentacja

Zastosowanie

Impregnacja ogólna, zapewnienie hydro- i oleofobowości, zabezpieczenie przed zaplamieniem, również w przypadku materiałów o niskiej nasiąkliwości. Produkt nie pozostawia filmu.

Dopuszczalne typy podłoża

Beton – Prefabrykaty – Płyty gipsowo-kartonowe – Mury mieszane – Mury z pustaków – Mury kamienne – Kamień naturalny i porfir

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Ogólne informacje oraz wskazówki i sugestie w zakresie stosowania tego produktu, podane w niniejszej karcie technicznej, a także przekazane ustnie lub pisemnie, odpowiadają aktualnemu stanowi naszej wiedzy naukowej i praktycznej. Zarówno dane techniczne jak i dane dotyczące wydajności są wynikiem testów laboratoryjnych, przeprowadzonych w kontrolowanym środowisku i jako takie mogą ulec zmianie w zależności od rzeczywistych warunków aplikacji i użytkowania.

Produkt do użytku profesjonalnego. Firma Azichem Srl nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z niewłaściwego stosowania produktu lub za skutki związane z wadami wynikającymi z czynników lub elementów niezwiązanych z jakością produktu, w tym z niewłaściwego przechowywania. Przed użyciem produktu należy ocenić, czy nadaje się on do zamierzonego zastosowania, przyjmując na siebie wszelką wynikająca z tego faktu odpowiedzialność.

Parametry techniczne oraz parametry w zakresie wydajności, zawarte w niniejszej karcie technicznej są okresowo aktualizowane. W celu uzyskania bieżącego dostępu do aktualnej wersji prosimy o odwiedzenie strony: www.azichem.com. Data aktualizacji znajduje się w dolnym bocznym polu strony. Niniejsze wydanie analizuje i zastępuje wcześniejsze wersje karty technicznej.

Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z najnowszą wersją karty charakterystyki tego produktu, zawierającą dane chemiczne, fizyczne i toksykologiczne, zwroty wskazujące na zagrożenia, oraz inne informacje, które pozwolą na bezpieczne transportowanie, użytkowanie i utylizację produktu i jego opakowania. Więcej informacji na stronie: www.azichem.com.

Zabrania się usuwania produktu i/lub opakowań po produkcie do środowiska.

Główne parametry

Produkt na bazie rozpuszczalnika
Ciężar właściwy: 0,95 kg/l
Stosować okulary ochronne
Stosować rękawice ochronne
Okres przydatności do użycia: 12 miesięcy

Zużycie

Consilex No-Stain jest dostarczany w postaci koncentratu i przed użyciem należy go rozcieńczyć benzyną lakową w proporcji od 1:10 do 1:20.

Składowanie i przechowywanie

Wyrób przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w chłodnym i suchym miejscu, zabezpieczonym przed mrozem i przed bezpośrednim nasłonecznieniem. Nieprawidłowe przechowywanie wyrobu może spowodować utratę właściwości reologicznych. Zawartość otwartych pojemników należy natychmiast wykorzystać.

Przygotowanie podłoża

Zaleca się nakładać produkt na powierzchnie oczyszczone z soli rozpuszczalnych i z zanieczyszczeń, pozbawione również luźno związanych elementów. Zarysowania szersze niż 0,3 mm należy wypełnić. Nakładać na suchą powierzchnię. W razie deszczu lub jeżeli powierzchnia jest umyta, przed aplikacją produktu odczekać 3 dni z temperaturą co najmniej 20 °C.

Sposób użycia

Rozcieńczony roztwór produktu Consilex No-Stain należy nakładać pędzlem lub natryskując go na podłoże. Efekt hydro- i oleofobowości rozwija się w pełni po upływie 24-48 godzin. Ze względu na możliwą zmianę koloru, przed aplikacją produktu zaleca się wykonanie próby.

Metody aplikacji

Pędzel – Natrysk

Czyszczenie przyrządów

Rozpuszczalnik nitro

Jesteśmy dystrybutorem produktów:

Skontaktuj się z nami

Jesteś zainteresowany współpracą? Skontaktuj się z nami mailowo lub zadzwoń. Z chęcią omówimy wszelkie kwestie i pomożemy Ci znaleźć najlepsze rozwiązania.