Protech Graffiti Plus

Preparat antygraffiti do murów i budynków, o zwiększonej trwałości

Protech Graffiti Plus to gotowy do użycia, bezbarwny preparat na bazie wody, opracowany do ochrony budynków przed wandalicznymi napisami i graffiti. Specjalny skład preparatu Protech Graffiti Plus tworzy barierę uniemożliwiającą przenikanie barwnika do materiału, na który jest nakładany, przy jednoczesnym zachowaniu pierwotnych parametrów przepuszczalności powietrza zabezpieczonego podłoża. Jest to wyrób o zwiększonej trwałości, ponieważ przed ponowną aplikacją można go zmyć 5-6 razy.

Składniki: Jednoskładnikowy
Postać: Płyn
Dostępne kolory: Mlecznobiały
Opakowania i pojemność: Kanister 25 kg

  • Właściwości i zastosowanie
  • Dane techniczne
  • Specyfikacja
  • Sposób użycia
  • Ostrzeżenia i środki ostrożności
  • Dokumentacja

Zastosowanie

Usuwanie graffiti z elewacji budynków i pomników oraz ze wszystkich innych obiektów budownictwa ogólnego i przemysłowego.

Dopuszczalne typy podłoża

Tynki – Beton – Prefabrykaty – Cegła – Farby i tynki dekoracyjne – Kamień naturalny

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Wykonać test na powierzchni próbnej, aby sprawdzić ewentualne zmiany koloru. Sprawdzić, czy podłoże jest czyste, suche i zwięzłe, oraz czy wytrzyma ciśnienie robocze myjki, a także skoki temperatury podczas mycia gorącą wodą. Ogólne informacje oraz wskazówki i sugestie w zakresie stosowania tego produktu, podane w niniejszej karcie technicznej, a także przekazane ustnie lub pisemnie, odpowiadają aktualnemu stanowi naszej wiedzy naukowej i praktycznej.

Zarówno dane techniczne jak i dane dotyczące wydajności są wynikiem testów laboratoryjnych, przeprowadzonych w kontrolowanym środowisku i jako takie mogą ulec zmianie w zależności od rzeczywistych warunków aplikacji i użytkowania.

Firma Azichem Srl nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z niewłaściwego stosowania produktu lub za skutki związane z wadami wynikającymi z czynników lub elementów niezwiązanych z jakością produktu, w tym z niewłaściwego przechowywania. Przed użyciem produktu należy ocenić, czy nadaje się on do zamierzonego zastosowania, przyjmując na siebie wszelką wynikająca z tego faktu odpowiedzialność.

Parametry techniczne oraz parametry w zakresie wydajności, zawarte w niniejszej karcie technicznej są okresowo aktualizowane. W celu uzyskania bieżącego dostępu do aktualnej wersji prosimy o odwiedzenie strony: www.azichem.com. Data aktualizacji znajduje się w dolnym bocznym polu strony. Niniejsze wydanie analizuje i zastępuje wcześniejsze wersje karty technicznej.

Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z najnowszą wersją karty charakterystyki tego produktu, zawierającą dane chemiczne, fizyczne i toksykologiczne, zwroty wskazujące na zagrożenia oraz inne informacje, które pozwolą na bezpieczne transportowanie, użytkowanie i utylizację produktu i jego opakowania. Więcej informacji na stronie: www.azichem.com.

Zabrania się usuwania produktu i/lub opakowań po produkcie do środowiska.

Główne parametry

Nie zawiera rozpuszczalników
Stosować okulary ochronne
Stosować rękawice ochronne
Okres przydatności do użycia: 12 miesięcy
Temperatura aplikacji: +5 / +35°C

Parametry techniczne

pH 6-8

Zużycie

Około 0,10 kg preparatu Protech Graffiti Plus na każdy metr kwadratowy zabezpieczanej powierzchni.

Specyfikacja produktu

Ochrona ścian budynków przed wandalizmem w postaci napisów czy graffiti, za pomocą nałożonego wałkiem lub pędzlem bezbarwnego preparatu ochronnego na bazie wody, typu Protech Graffiti Plus produkcji Azichem Srl. Wyrób jest gotowy do użytku i uniemożliwia przenikanie farb do podłoża, przy czym zachowuje jego pierwotne parametry przepuszczalności powietrza. Jest to wyrób o zwiększonej trwałości, ponieważ przed ponowną aplikacją można go zmyć 5-6 razy.

Zużycie: 0,10 kg/m²

Parametry techniczne preparatu Protech Graffiti Plus produkcji Azichem Srl.

  • Nie zawiera rozpuszczalników
  • pH: 6 – 8

Składowanie i przechowywanie

Chronić przed mrozem. Wyrób przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w chłodnym i suchym miejscu, zabezpieczonym przed mrozem i przed bezpośrednim nasłonecznieniem. Nieprawidłowe przechowywanie wyrobu może spowodować utratę właściwości reologicznych. Wyrób przechowywać w temperaturze od +5°C do +35°C.

Kod celny: 3824 9970

Przygotowanie podłoża

Podłoże musi być suche, czyste i niezapylone.

Sposób użycia

Protech Graffiti Plus można nakładać wałkiem, pędzlem lub agregatem natryskowym typu airless, do momentu aż przestanie się wchłaniać. Zazwyczaj jednokrotne nałożenie wystarcza do uzyskania odpowiednich rezultatów. W przypadku konieczności powtórnej aplikacji (na bardzo chłonnych podłożach), wyrób można nakładać metodą „świeże na świeże”. Aby usunąć graffiti, należy wyczyścić powierzchnię preparatem Consilex Smog Remover. Następnie pozostawić, aby zadziałał i wymyć podłoże gorącą wodą pod ciśnieniem. Podłoże można wymyć orientacyjnie 5-6 razy, zanim będzie konieczne ponowne nałożenie Protech Graffiti Plus.

Metody aplikacji

Bezpowietrzny natrysk niskociśnieniowy – Pędzel – Wałek

Czyszczenie przyrządów

Woda

Dokumentacja techniczna

Jesteśmy dystrybutorem produktów:

Skontaktuj się z nami

Jesteś zainteresowany współpracą? Skontaktuj się z nami mailowo lub zadzwoń. Z chęcią omówimy wszelkie kwestie i pomożemy Ci znaleźć najlepsze rozwiązania.