QL Fluosil

Chemiczny środek utwardzający i zabezpieczający przed pyłem do posadzek betonowych i wylewek podłogowych

Chemiczno-mechaniczny środek utwardzający do zabezpieczania przed pyłem i do rewitalizacji obiektów, elementów, powłok i konstrukcji betonowych. Zawiera wodny roztwór krzemianów i fluorokrzemianów mineralnych, aktywowanych za pomocą specjalnych środków zwilżających. Nakładany w kilku warstwach, w postaci roztworu o malejącym stopniu rozcieńczenia, za pomocą szczotki lub szorowarki do podłóg. Przeznaczony do zabezpieczania przed pyłem posadzek przemysłowych lub betonowych wylewek podłogowych, które utraciły swoją pierwotną „żywotność”.

Składniki: Jednoskładnikowy
Postać: Płyn
Dostępne kolory: Bezbarwny
Opakowania i pojemność: Kanister 25 kg – Kanister 5 kg

 • Właściwości i zastosowanie
 • Dane techniczne
 • Specyfikacja
 • Sposób użycia
 • Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • Dokumentacja

Właściwości i zalety

Reaguje z rozpuszczalnymi i niestabilnymi związkami wapna obecnymi w elementach betonowych i przekształca je w nowe związki, stabilne, nierozpuszczalne oraz trwałe. Powoduje to wzrost odporności na ścieranie i na zużycie rzędu 200-400%, znaczny wzrost stabilności chemicznej, odporności na cykle zamrażania-rozmrażania itp.

Zastosowanie

Impregnacja chemiczna, w celu uzyskania chemicznej i mechanicznej stabilizacji konstrukcji i elementów betonowych. Utwardzanie posadzek betonowych oraz zabezpieczanie ich przed kurzem, ścieraniem i korozją. Dostosowanie właściwości chemicznych i mechanicznych elementów przeznaczonych do budownictwa przemysłowego, wiejskiego oraz obiektów inwentarskich (na powierzchniach poziomych).

Dopuszczalne typy podłoża

Beton – Wylewki podłogowe

Ostrzeżenia i środki ostrożności

QL Fluosil można stosować na podłoża betonowe, które zostały wykonane co najmniej 30 dni wcześniej.

Ponadto nie zaleca się stosowania QL Fluosil do kolorowych posadzek przemysłowych z betonu. W takich przypadkach zalecamy zastosowanie produktu QL Nano Lithium.

Uwaga! To produkt umiarkowanie żrący i korozyjny.

Ogólne informacje oraz wskazówki i sugestie w zakresie stosowania tego produktu, podane w niniejszej karcie technicznej, a także przekazane ustnie lub pisemnie, odpowiadają aktualnemu stanowi naszej wiedzy naukowej i praktycznej.

Zarówno dane techniczne jak i dane dotyczące wydajności są wynikiem testów laboratoryjnych, przeprowadzonych w kontrolowanym środowisku i jako takie mogą ulec zmianie w zależności od rzeczywistych warunków aplikacji i użytkowania.

Produkt do użytku profesjonalnego. Firma Azichem Srl nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z niewłaściwego stosowania produktu lub za skutki związane z wadami wynikającymi z czynników lub elementów niezwiązanych z jakością produktu, w tym z niewłaściwego przechowywania. Przed użyciem produktu należy ocenić, czy nadaje się on do zamierzonego zastosowania, przyjmując na siebie wszelką wynikająca z tego faktu odpowiedzialność.

Parametry techniczne oraz parametry w zakresie wydajności, zawarte w niniejszej karcie technicznej są okresowo aktualizowane. W celu uzyskania bieżącego dostępu do aktualnej wersji prosimy o odwiedzenie strony: www.azichem.com. Data aktualizacji znajduje się w dolnym bocznym polu strony. Niniejsze wydanie analizuje i zastępuje wcześniejsze wersje karty technicznej.

Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z najnowszą wersją karty charakterystyki tego produktu, zawierającą dane chemiczne, fizyczne i toksykologiczne, zwroty wskazujące na zagrożenia, oraz inne informacje, które pozwolą na bezpieczne transportowanie, użytkowanie
i utylizację produktu i jego opakowania. Więcej informacji na stronie: www.azichem.com.

Zabrania się usuwania produktu i/lub opakowań po produkcie do środowiska.

Główne parametry

Nie zawiera rozpuszczalników
Ciężar właściwy: 1,13 kg/dm³
Stosować okulary ochronne
Stosować rękawice ochronne
Okres przydatności do użycia:  12 miesięcy
Produkt niepalny
Temperatura aplikacji: +5 / +35 °C
Aplikować w trzech warstwach

Zużycie

Stosować od 0,25 do 0,40 kg produktu QL Polisil na każdy metr kwadratowy powierzchni.

Specyfikacja produktu

Konsolidacja i zabezpieczanie przed pyłem powierzchni betonowych za pomocą płynnego impregnatu w postaci roztworu wodnego na bazie krzemianów i fluorokrzemianów mineralnych, typu QL Fluosil produkcji Azichem Srl. QL Fluosil reaguje z wodorotlenkami i solami alkalicznymi obecnymi w betonie, w wyniku czego przekształca je w stabilne, nierozpuszczalne i trwałe związki. Taka reakcja gwarantuje wzrost odporności na ścieranie oraz na zużycie rzędu 200%-400%, zwiększa odporność na cykle zamrażania/rozmrażania oraz znacznie poprawia stabilność chemiczną. Przed nałożeniem wyrobu, podłoże należy odpowiednio przygotować, tak aby było czyste, nawilżone, bez zabrudzeń, niezapylone itp. Nakładać kilka warstw metodą natryskową lub bezpośrednio za pomocą szorowarki. Stosować podane poniżej rozcieńczenia:

 • powierzchnie porowate: kilka aplikacji roztworu wody i produktu QL Fluosil w proporcji 1:1
 • powierzchnie zwarte: nakładać trzy kolejne warstwy, każda kolejna rozcieńczona wodą w coraz mniejszym stopniu. 1. warstwa 1:3, 2. warstwa 1:2, 3. warstwa 1:1. Zużycie: od 250 do 400 g/m2

Parametry techniczne produktu QL Fluosil produkcji Azichem Srl:

 • Ciężar właściwy: 1,13 kg/dm3
 • Odporny na działanie promieni UV
 • Niepalny

Składowanie i przechowywanie

Chronić przed mrozem. Wyrób przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w chłodnym i suchym miejscu, zabezpieczonym przed mrozem i przed bezpośrednim nasłonecznieniem. Nieprawidłowe przechowywanie wyrobu może spowodować utratę właściwości reologicznych.

Kod celny: 3824 9970

Przygotowanie podłoża

Powierzchnie, na których produkt będzie aplikowany muszą być czyste, bez zabrudzeń, bez wszelkich luźno związanych części, niezapylone itp. Muszą być odpowiednio nasycone wodą, do stanu „nasyconego przy suchej powierzchni”.

Sposób użycia

Zaleca się nakładać produkt szczotką lub szorowarką, według poniższych wskazówek: – Podłoże porowate: wielokrotne aplikacje roztworu wody i QL Fluosil w proporcji 1:1 – Podłoże zwięzłe: nakładać trzy warstwy roztworu o malejącym stopniu rozcieńczenia wodą: 1. warstwa 1:3, 2. warstwa 1:2, 3. warstwa 1:1. Zużycie produktu QL Fluosil jest proporcjonalne do chłonności posadzki, na którą jest aplikowany. W przybliżeniu, w przypadku powierzchni porowatej zużycie wynosi około 400 g/m², natomiast w przypadku powierzchni o porowatości normalnej można założyć zużycie na poziomie 250-300 g/m². Po nałożeniu poszczególnych warstw pozostawić produkt do wyschnięcia. Następnie, po wykonaniu ostatniej warstwy umyć dużą ilością wody. Zabezpieczyć powierzchnie szklane i aluminiowe na czas aplikacji produktu.

Metody aplikacji

Szczotka – Szorowarka elektryczna

Czyszczenie przyrządów

Woda

Dokumentacja techniczna

Jesteśmy dystrybutorem produktów:

Skontaktuj się z nami

Jesteś zainteresowany współpracą? Skontaktuj się z nami mailowo lub zadzwoń. Z chęcią omówimy wszelkie kwestie i pomożemy Ci znaleźć najlepsze rozwiązania.