QL Polisil

Impregnat do betonu, w postaci roztworu wodnego

Impregnat na bazie wodnego roztworu soli sodowej kwasu krzemowego, do zabezpieczania betonu. Znacznie obniża wodoprzepuszczalność zaimpregnowanego elementu, przy jednoczesnym zachowaniu przepuszczalności pary wodnej. Powoduje to poprawę odporności na działanie kwasów oraz zwiększa trwałość konstrukcji betonowej.

Składniki: Jednoskładnikowy
Postać: Płyn
Dostępne kolory: Bezbarwny
Opakowania i pojemność: Kanister 25 kg – Kontener 1000 kg

 • Właściwości i zastosowanie
 • Dane techniczne
 • Specyfikacja
 • Sposób użycia
 • Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • Dokumentacja

Zastosowanie

Zabezpieczanie nowych posadzek przemysłowych oraz betonowych wylewek podłogowych, zarówno szarych, jak i kolorowych.

Dopuszczalne typy podłoża

Beton

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Ogólne informacje oraz wskazówki i sugestie w zakresie stosowania tego produktu, podane w niniejszej karcie technicznej, a także przekazane ustnie lub pisemnie, odpowiadają aktualnemu stanowi naszej wiedzy naukowej i praktycznej.

Zarówno dane techniczne jak i dane dotyczące wydajności są wynikiem testów laboratoryjnych, przeprowadzonych w kontrolowanym środowisku i jako takie mogą ulec zmianie w zależności od rzeczywistych warunków aplikacji i użytkowania.

Produkt do użytku profesjonalnego. Firma Azichem Srl nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z niewłaściwego stosowania produktu lub za skutki związane z wadami wynikającymi z czynników lub elementów niezwiązanych z jakością produktu, w tym z niewłaściwego przechowywania. Przed użyciem produktu należy ocenić, czy nadaje się on do zamierzonego zastosowania, przyjmując na siebie wszelką wynikająca z tego faktu odpowiedzialność.

Parametry techniczne oraz parametry w zakresie wydajności, zawarte w niniejszej karcie technicznej są okresowo aktualizowane. W celu uzyskania bieżącego dostępu do aktualnej wersji prosimy o odwiedzenie strony: www.azichem.com. Data aktualizacji znajduje się w dolnym bocznym polu strony. Niniejsze wydanie analizuje i zastępuje wcześniejsze wersje karty technicznej.

Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z najnowszą wersją karty charakterystyki tego produktu, zawierającą dane chemiczne, fizyczne i toksykologiczne, zwroty wskazujące na zagrożenia, oraz inne informacje, które pozwolą na bezpieczne transportowanie, użytkowanie i utylizację produktu i jego opakowania. Więcej informacji na stronie: www.azichem.com.

Zabrania się usuwania produktu i/lub opakowań po produkcie do środowiska.

Główne parametry

Nie zawiera rozpuszczalników
Okres przydatności do użycia: 12 miesięcy
Produkt niepalny

Parametry techniczne

Gęstość objętościowa
20°C
1,15±0,05 kg/l
Lepkość
w 20°C
4±3 mPa·s
pH11,4±0,5

Zużycie

Od 0,1 do 0,3 kg impregnatu QL Polisil na każdy metr kwadratowy zabezpieczanej powierzchni. Zużycie jest zmienne w zależności od porowatości powierzchni.

Specyfikacja produktu

Impregnacja, zabezpieczanie i redukcja przepuszczalności powierzchni betonowych za pomocą natryskiwania lub nakładania wałkiem płynu na bazie wodnego roztworu soli sodowej kwasu krzemowego, typu QL Polisil produkcji Azichem srl. Przed aplikacją produktu należy odpowiednio przygotować podłoże, tak aby było czyste, bez zabrudzeń i substancji mogących przyczynić się do zmniejszenia lub do całkowitego braku przyczepności, niezapylone itp. Przybliżone zużycie: od 0,1 do 0,3 kg/m2.

Parametry techniczne impregnatu QL Polisil produkcji Azichem Srl:

 • Ciężar właściwy: 1,15 kg/l
 • Nie zawiera rozpuszczalników
 • Odporny na działanie promieni UV
 • Niepalny
 • pH: 11,4
 • Lepkość (20 °C): 4±3 mPa·s

Składowanie i przechowywanie

Chronić przed mrozem. Wyrób przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w chłodnym i suchym miejscu, zabezpieczonym przed mrozem i przed bezpośrednim nasłonecznieniem. Nieprawidłowe przechowywanie wyrobu może spowodować utratę właściwości reologicznych. Chronić produkt przed kontaktem z kwasami lub substancjami kwasotwórczymi. Wyrób przechowywać w temperaturze od +5°C do +35°C.

Kod celny: 3824 9970

Sposób użycia

QL Polisil aplikować metodą natryskową, wałkiem lub zanurzeniowo.

Metody aplikacji

Impregnacja – Wałek – Natrysk

Czyszczenie przyrządów

Woda

Dokumentacja techniczna

Jesteśmy dystrybutorem produktów:

Skontaktuj się z nami

Jesteś zainteresowany współpracą? Skontaktuj się z nami mailowo lub zadzwoń. Z chęcią omówimy wszelkie kwestie i pomożemy Ci znaleźć najlepsze rozwiązania.