Rinfor Grout Col

Ultrawydajny mikrobeton wzmocniony włóknami

Rinfor Grout Col jest specjalnym, dwuskładnikowym preparatem cementowym, wzmocnionym włóknami w technologii READYMESH, wzbogaconym reaktywnymi mikrokrzemianami o bardzo wysokiej aktywności pucolanowej oraz specjalnymi dodatkami krystalizującymi, które poprawiają jego docelowe właściwości, jak również trwałość. Po zmieszaniu z wodą umożliwia uzyskanie mikrobetonów o płynnej konsystencji. Po utwardzeniu, produkt zyskuje wyjątkowe właściwości fizyczne i mechaniczne oraz właściwości plastyczne. Idealnie nadaje się do wzmocnienia i modernizacji sejsmicznej stropów - żelbetowych, gęstożebrowych, wykonanych z blachy falistej i drewnianych- dzięki wykonaniu przylegającej wylewki, współpracującej z naprawianym stropem, jak również do wzmocnienia i modernizacji sejsmicznej belek, słupów, węzłów konstrukcyjnych, ścian - dzięki wykonaniu odpowiedniej okładziny.

CE R4 EN 1504-3
CE EN 1504-6

Składniki: Dwuskładnikowy
Postać: Proszek + Włókna
Dostępne kolory: Szary
Opakowania i pojemność: Worek 25 kg [A] – Worek 20 kg [B] – Wiaderko 5 kg [B]- Wiaderko 1,25 kg [B] – Zestaw: 16 Worków 25 kg [A] – 1 Worek 20 kg [B] – Zestaw: 4 Worki 25 kg [A] + 1 Wiaderko 5 kg [B]- Zestaw: 1 Worek 25 kg [A] + 1 Wiaderko 1.25 kg [B]

 • Właściwości i zastosowanie
 • Dane techniczne
 • Specyfikacja
 • Sposób użycia
 • Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • Dokumentacja

Właściwości i zalety

Właściwości reologiczne i fizyko-mechaniczne produktu Rinfor Grout Col sprawiają, że wykazuje on wyjątkową skuteczność przy wzmacnianiu elementów konstrukcyjnych murowanych i żelbetowych. Rinfor Grout Col, wylewany do szalunków, wypełniając zagłębienia lub przylegając do płyt i stropów, umożliwia wykonanie wzmocnienia konstrukcyjnego o niewielkiej grubości i bez konieczności stosowania dodatkowego zbrojenia. Rinfor Grout Col należy do rodziny HPFRC (High Performance Fibre Reinforced Concrete), której produkty pozwalają projektantom i konstruktorom wykorzystać następujące właściwości: – wyjątkową wytrzymałość na rozciąganie i wyjątkową wytrzymałość na ścinanie na odpowiednio szorstkich podłożach; – korzystne właściwości konstrukcyjne podyktowane energią pękania, wytrzymałością na rozciąganie i odkształceniem granicznym; – minimalnej grubości przy współczynniku wytrzymałości wyraźnie wyższym niż w przypadku tradycyjnego betonu zbrojonego; – znaczną redukcję masy i minimalizację dodatkowych obciążeń oddziałujących na zbrojenie konstrukcyjne, w porównaniu z tradycyjnym betonem zbrojonym (praktycznie zerowe dodatkowe obciążenia, jeśli grubość okładziny odpowiada głębokości skucia); – odporność na karbonatyzację i barierę antyoksydacyjną;- zdolności samonaprawcze mikropęknięć narażonych na kontakt z płynami, dzięki specjalnym dodatkom krystalizującym; – zwiększoną trwałość konstrukcji naprawionych za pomocą Rinfor Grout Col, dzięki efektowi migracji dodatków krystalizujących; – bardzo wysoką odporność ogniową. Z kolei z punktu widzenia ochrony środowiska i ekologii Rinfor Grout Col charakteryzuje się następującymi zaletami: – jest to produkt na bazie spoiw hydraulicznych, wyselekcjonowanych kruszyw i dodatków mineralnych o zawartości surowców organicznych < 1%; – emisja LZO podczas aplikacji jest praktycznie zerowa, a po utwardzeniu materiału emisja LZO jest zerowa. – zawartość frakcji produktów ubocznych przemysłu produkcyjnego > 5% – w 100% nadający się do recyklingu po zakończeniu użytkowania.

Zastosowanie

Główne zastosowania Rinfor Grout Col: – do modernizacji sejsmicznej konstrukcji, pochłaniając i przenoszącnaprężenia ścinające lub rozciągające w obliczu zdarzeń o wysokim naprężeniu dynamicznym (trzęsienie ziemi, wstrząsy, wybuchy). – do wzmacniania i modernizacji budowli na terenach sejsmicznych poprzez obudowę belek, słupów, węzłów konstrukcyjnych, ścian; – do wzmacniania i modernizacji sejsmicznej dzięki wykonaniu przylegającej i współpracującej wylewki na stropach żelbetowych, gęstożebrowych, wykonanych z blachy falistej, drewna; – do produkcji lekkich elementów konstrukcyjnych o cienkich przekrojach; – do naprawy posadzek wymagających odporności na działanie wysokich naprężeń statycznych i dynamicznych wraz z wyjątkowymi wartościami sprężystości i odporności na uderzenia; – do wzmacniania i precyzyjnego kotwienia ciężkich i bardzo obciążonych maszyn: np. turbin wiatrowych, turbin, maszyn precyzyjnych itp.

Dopuszczalne typy podłoża

Beton – Cegła – Mury kamienne – Stal

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Z racji tego, że produkt zawiera specjalne włókna metalowe READYMESH należy stosować rękawice ochronne. Podczas sporządzania mieszanki stosować maskę ochronną. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w chłodnym, suchym miejscu, zabezpieczonym przed mrozem i bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Nieprawidłowe przechowywanie produktu może spowodować utratę właściwości reologicznych. Unikać wilgoci.

Główne parametry

Ciężar właściwy: 2420 kg/m³
Stosować rękawice ochronne
Okres przydatności do użycia: 12 miesięcy
Temperatura aplikacji: 5 / + 35 °C
Żywotność: 50- 75 min
Wymieszać z wodą: 10- 12 %
Maksymalna średnica kruszywa:  6mm

Parametry techniczne

UNI EN 1015-11
Wytrzymałość na ściskanie po 2 dniach
> 65 N/mm²
UNI EN 1015-11
Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach
130 N/mm²
UNI EN 1015-11
Wytrzymałość na zginanie
> 27 N/mm²
UNI 6135
Wytrzymałość na rozciąganie
> 7 N/mm²
UNI EN 14651
Wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu (wytrzymałość resztkowa dla 1 pęknięcia o rozwarciu 0,5 mm)
14.0 N/mm²
UNI EN 14651
Wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu (wytrzymałość resztkowa dla 2 pęknięć o rozwarciu 1,5 mm)
12.0 N/mm²
UNI EN 14651
Wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu (wytrzymałość resztkowa dla 3 pęknięć o rozwarciu 2,5 mm)
10.0 N/mm²
UNI EN 14651
Wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu (wytrzymałość resztkowa dla 4 pęknięć o rozwarciu 3,5 mm)
8.0 N/mm²
Odporność do ścinanie
metoda klina pod kątem 45°
> 16 MPa
Energia pękania          30000 N/m
Odporność na działanie substancji chemicznych
Skurcz wewnętrzny < 0.05 %
 Odporność na cykle zamarzania/rozmarzania w obecności soli/chlorków       
UNI EN 1542
Przyczepność do podłoża
> 3 N/mm²
EN 13412
Moduł sprężystości
38 GPa
Odporność na siarczany
w 20°C
Możliwość obciążenia ruchem pieszym
8 – 12 h
Średnia głębokość karbonatyzacji < 0,5 mm
w 20 °C
Możliwość umiarkowanego ruchu kołowego
24 h
UNI EN 12390-8
Głębokość przenikania wody
< 2 mm
Rozszalowanie 24-48 h
T 20 °C i U.R. 50%
Skurcz/Rozszerzanie w fazie swobodnej
±10 μ/m
Możliwość maksymalnego ruchu kołowego 3 dni

Zużycie

Około 22 kg/m² Rinfor Grout Col na każdy centymetr grubości do wykonania (około 2200 kg na każdy metr sześcienny).

Specyfikacja produktu

WYLEWKI WZMACNIAJĄCE: Odpowiednie przygotowanie podłoża, gwarantujące odpowiednią przyczepność, wspomagane przez odpowiednio dobrane i rozmieszczone metalowe łączniki i/lub otwory. Otwory o odpowiedniej średnicy i odpowiednim rozmieszczeniu w ścianach obwodowych, wykonane pod kątem dla umieszczenia w nich metalowych prętów łączących mur nośny z wylewką. Czyszczenie otworów i kotwienie prętów odbywa się za pomocą żywicy kotwiącej, zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi. Nawilżenie podłoża wodą i usunięcie nadmiaru wody z powierzchni. Mieszanie zgodnie z przepisanymi czasami odbywa się za pomocą wysokoobrotowego mieszadła pionowego, wyposażonego w łopatki i zagarniacz. Wylewka z mikrobetonu Rinfor Grout Col firmy AZICHEM SRL, z certyfikatem CE zgodnie z normami EN 1504/3 (CLASS R4) i EN 1504/6, łączy reologię płynną z wyjątkowymi wartościami fizyko-mechanicznymi, umożliwiającymi wzmocnienie konstrukcyjne, usztywnienie i zwiększenie plastyczności konstrukcji. Mikrobeton musi posiadać bardzo wysoką zawartość metalowych mikrowłókien (> 130 000 włókien READYMESH na 25 kg worek gotowej mieszanki), włókien syntetycznych Readymesh PM 060 oraz specjalnych dodatków krystalizujących, zmniejszających swobodny skurcz i zwiększających, poprzez proces samonaprawczy, wytrzymałość wylewki. Grubość wylewki od 20 do 30 mm zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi. Zużycie produktu wynosi ok. 22,5 kg/m2 na cm wykonywanej grubości. Na świeży mikrobeton, natychmiast po wylaniu, należy nanieść, wałkiem lub przez natrysk, środek zapobiegający parowaniu na bazie specjalnych polimerów w dyspersji wodnej, taki jak Curing Aid firmy Azichem srl. Środek zapobiegający parowaniu tworzy warstwę ochronną, która zmniejsza parowanie wody zarobowej we wczesnych etapach utwardzania produktu i zwiększa sprężystość powierzchni. Alternatywnie, można użyć wodoodpornych folii PE ułożonych na powierzchni wylewki, gdy tylko osiągnie ona stan umożliwiający ruch pieszych.

SŁUPY, BELKI I ŚCIANY ŻELBETOWE: Skuwanie mechaniczne, piaskowanie, oczyszczanie wodą pod bardzo wysokim strumieniem (hydromonitoring) lub inna obróbka podłoża betonowego, której celem jest usunięcie wszelkich zniszczonych części istniejącego betonu i uzyskanie odpowiedniego stopnia chropowatości powierzchni, niezbędnego do zapewnienia właściwej przyczepności wylewki do podłoża. Po nasyceniu podłoża wodą, należy przygotować szczelne szalunki. Ponadto zalecamy wzmocnienie szalunku stalowymi prętami. Wylewanie zaprawy wykonywać z wysokości nie większej niż 3 metry. Mieszanie zgodnie z przepisanymi czasami przy użyciu wysokoobrotowego mieszadła pionowego wyposażonego w łopatki i zgarniacz. Aplikacja z góry mikrobetonu Rinfor Grout Col, który łączy zdolność rozlewności z wyjątkowymi wartościami fizyko-mechanicznymi, umożliwiając wzmocnienie strukturalne i zwiększenie plastyczności konstrukcji.
Mikrobeton musi mieć bardzo wysoką zawartość metalowych mikrowłókien (> 130 000 włókien READYMESH na 25 kg worek gotowej mieszanki), mikrowłókien syntetycznych Readymesh PM-060 oraz specjalnych dodatków krystalizujących, zmniejszających swobodny skurcz i zwiększających, poprzez proces samonaprawy, trwałość okładziny wzmacniającej. Grubość okładziny wynosi od 30 mm do 60 mm zgodnie z projektami konstrukcyjnymi. Zużycie produktu wynosi ok. 22,5 kg/m2 na cm wykonywanej grubości.

Parametry techniczne mikrobetonu HPFRC Rinfor Grout Col :

 • Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach ( EN 12190): > 110 MPa
 • Wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu po 28 g (EN 196/1): > 30 MPa
 • Wytrzymałość na rozciąganie (NTC 2018) > 5,1 MPa
 • Moduł sprężystości po 28 dniach (EN 13412) = 38.000 MPa (± 1.500)
 • Przyczepność do podłoża (EN 1542): > 3 MPa
 • Self Healing (samonaprawianie) pęknięć: 0,4 mm
 • Skurcz swobodny: < 0,3 mm/mt
 • Klasa wytrzymałości fibrokompozytu (EN 146519): 7c
 • Granica proporcjonalności (wartość średnia) (EN 14651) 12,27 N/mm2
 • Granica proporcjonalności (wartość charakterystyczna) (EN 14651) 8,55 N/mm2
 • fR1 średnia resztkowa wytrzymałość po zarysowaniu (0,5 mm) (EN 14651) 11,74 N/mm2
 • fR3 średnia resztkowa wytrzymałość po zarysowaniu (2,5 mm) (EN 14651) 9,09 N/mm2

Składowanie i przechowywanie

Nieprawidłowe przechowywanie produktu może spowodować utratę właściwości reologicznych. Zużyć produkt natychmiast po otwarciu pojemnika. Chronić przed wilgocią. Przechowywać w temperaturze +5°C do +35°C.

Kod celny: 3824 5090

Przygotowanie podłoża

Podłoże musi być w dobrym stanie, czyste, odpowiednio szorstkie, bez kruszących się i odspajających się fragmentów lub pyłu, przed aplikacją umyte wodą pod ciśnieniem i nasycone wodą. W przypadku betonu, chropowatość podłoża musi wynosić > 3 mm; w celu osiągnięcia tego poziomu chropowatości można rozważyć użycie wody pod bardzo wysokim strumieniem (hydromonitoring), groszkowanie, skuwanie mechaniczne lub piaskowanie gruboziarniste. W przypadku bardzo chłonnych powierzchni z cegły (płyty ceglano-cementowe z dodatkiem części ceglanych) lub jeśli niemożliwe jest nasycenie podłoża wodą, należy skontaktować się z naszym działem technicznym w celu dobrania odpowiednich środków gruntujących, takich jak Syntech Pavisheer lub Syntech RGS. Szczególnie w przypadku stosowania produktu do wypełniania ubytków w płytach betonowych lub do naprawy posadzek przemysłowych, wymagane jest zwiększenie odporności na ścinanie i przyczepności do podłoża poprzez wywiercenie w podłożu otworów (o średnicy 18-20 mm, głębokości 20 mm) i dokładne oczyszczenie ich powierzchni przed aplikacją Rinfor Grout Col.

Sposób użycia

UWAGA: KAŻDY WOREK 25 KG (składnik A) WYMAGA ZASTOSOWANIA 1,25 KG WŁÓKIEN (składnik B). Podczas wykonywania wylewek w okresie letnim (gdy jest gorąco, sucho, wietrznie) lub zimą (gdy jest zimno, wietrznie i możliwe jest wystąpienie temperatur bliskich 0) należy przestrzegać wymagań i zaleceń określonych w WYTYCZNYCH DOTYCZĄCYCH BETONU KONSTRUKCYJNEGO (Ministerstwo Robót Publicznych). Podczas wykonywania oblicowańw celu wzmocnienia konstrukcyjnego belek, słupów, węzłów itp., ze względu na silny nacisk wywierany przez produkt na ściany szalunku, należy stosować szalunki wzmocnione.
Należy używać odpowiedniego mieszadła pionowego (lub wiertarki ze spiralą do wymieszania zawartości pojedynczego wiadra). Składniki należy dozować na miejscu, dla każdej jednostki mieszającej. Wymieszać mieszadłem pionowym nie krócej niż 8-9 minut. Na początek wymieszać zawartość worków z wodą przez co najmniej 3-4 minuty: ilość wody może wahać się od minimum 10% do maksimum 12% (w odniesieniu do wagi składnika A 25 kg worka) w zależności od przeznaczenia i wymaganej płynności zaprawy. Po zakończeniu wstępnego mieszania, należy stopniowo dodawać włókna metalowe READYMESH, unikając jednorazowego dodania całej przewidzianej ilości włókna. Po stopniowym dodaniu całej mieszanki włókien READYMESH kontynuować mieszanie przez co najmniej kolejne 3 minuty. W przypadku wylewania do szalunku, lekko uderzać w szalunek gumowym młotkiem, aby zaprawa równomiernie wypełniła szalunek. W przypadku wylewania na płyty wspomóc układanie i poziomowanie łatami, a następnie jak najszybciej przykryć wylewkę folią hydroizolacyjną lub powłokami zapobiegającymi odparowywaniu takimi jak Curing Aid.

Metody aplikacji

Wylewka

Czyszczenie przyrządów

Woda

Jesteśmy dystrybutorem produktów:

Skontaktuj się z nami

Jesteś zainteresowany współpracą? Skontaktuj się z nami mailowo lub zadzwoń. Z chęcią omówimy wszelkie kwestie i pomożemy Ci znaleźć najlepsze rozwiązania.