Sanatigh

Makroporowaty, osuszający tynk naprawczy, na bazie wapna hydraulicznego

Makroporowaty, wzmocniony włóknami tynk na bazie naturalnego wapna hydraulicznego NHL 3.5, przeznaczony do osuszania i poprawy stanu wilgotnościowego budynków i murów, w budownictwie ekologicznym, w nowo prowadzonych robotach budowlanych oraz w renowacji budynków zabytkowych.

CE R EN 998-1

Składniki: Jednoskładnikowy
Postać: Proszek
Dostępne kolory: Jasnoróżowy(7,5 YR 8/2 Munsell®)
Opakowania i pojemność: Worek 25 kg – Paleta: 50 x (Worek 25 kg)

 • Właściwości i zastosowanie
 • Dane techniczne
 • Specyfikacja
 • Sposób użycia
 • Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • Dokumentacja

Właściwości i zalety

Sanatigh to produkt zawierający naturalne wapno hydrauliczne NHL 3.5, kaolin, bardzo drobny węglan wapnia i lekkie ekspandowane kruszywo pochodzenia wulkanicznego . Jest wzmocniony specjalnymi włóknami szklanymi oraz włóknami Readymesh PM 060.
Jest wysoce higroskopijny i przepuszczalny dla powietrza i pary wodnej, nie zawiera cementów, żywic, lotnych związków organicznych ani pierwiastków promieniotwórczych. Ma wysokie właściwości osuszające, a dzięki całkowitemu brakowi cementu, doskonale nadaje się do wszystkich rodzajów murów (zwłaszcza do murów zabytkowych) oraz do wszystkich prac prowadzonych zgodnie ze standardami budownictwa ekologicznego.

Zastosowanie

Przepuszczalne dla powietrza i pary wodnej oraz osuszające tynki do elementów murowanych.

Dopuszczalne typy podłoża

Beton – Cegły – Mury mieszane – Mury ceglane – Mury kamienne

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Ogólne informacje oraz wskazówki i sugestie w zakresie stosowania tego produktu, podane w niniejszej karcie technicznej, a także przekazane ustnie lub pisemnie, odpowiadają aktualnemu stanowi naszej wiedzy naukowej i praktycznej.

Zarówno dane techniczne jak i dane dotyczące wydajności są wynikiem testów laboratoryjnych, przeprowadzonych w kontrolowanym środowisku i jako takie mogą ulec zmianie w zależności od rzeczywistych warunków aplikacji i użytkowania.

Produkt do użytku profesjonalnego. Firma Azichem Srl nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z niewłaściwego stosowania produktu lub za skutki związane z wadami wynikającymi z czynników lub elementów niezwiązanych z jakością produktu, w tym z niewłaściwego przechowywania. Przed użyciem produktu należy ocenić, czy nadaje się on do zamierzonego zastosowania, przyjmując na siebie wszelką wynikająca z tego faktu odpowiedzialność.

Parametry techniczne oraz parametry w zakresie wydajności, zawarte w niniejszej karcie technicznej są okresowo aktualizowane. W celu uzyskania bieżącego dostępu do aktualnej wersji prosimy o odwiedzenie strony: www.azichem.com. Data aktualizacji znajduje się w dolnym bocznym polu strony. Niniejsze wydanie analizuje i zastępuje wcześniejsze wersje karty technicznej.

Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z najnowszą wersją karty charakterystyki tego produktu, zawierającą dane chemiczne, fizyczne i toksykologiczne, zwroty wskazujące na zagrożenia, oraz inne informacje, które pozwolą na bezpieczne transportowanie, użytkowanie i utylizację produktu i jego opakowania. Więcej informacji na stronie: www.azichem.com.

Zabrania się usuwania produktu i/lub opakowań po produkcie do środowiska.

Główne parametry

Okres przydatności do użycia: 12 miesięcy
Temperatura aplikacji: +6 / +30 °C
Wymieszać z wodą: 16-18 %
Maksymalny rozmiar kruszywa: 1,5 mm
Produkt polecany
Minimalna zalecana grubość: 2 cm

Parametry techniczne

Wytrzymałość na ściskanie
UNI EN 1015-11
> 3 N/mm²
Wytrzymałość na zginanie
UNI EN 1015-11
> 1 N/mm²
Przyczepność
UNI EN 1542
0,15 N/mm²
Absorpcja kapilarna
UNI EN 1015-18
0,73 kg•h^0,5/m²
Przenikanie pary wodnej
UNI EN 1015-19
9 μ
Gęstość objętościowa
UNI EN 1015-6
1400 kg/m³
Moduł sprężystości
EN 13412
1500 N/mm²
Klasa reakcji na ogień
EN 13501-1
A1

Zużycie

Około 13 kg/m² produktu Sanatigh na każdy centymetr grubości planowanej do wykonania (grubość minimalna: 2 cm = 26 kg/m²).

Specyfikacja produktu

Nakładanie ręczne lub agregatem tynkarskim osuszającego tynku, przepuszczalnego dla powietrza i pary wodnej, wyprodukowanego na bazie naturalnego wapna, kaolinu, węglanu wapnia i ekspandowanego perlitu, typu Sanatigh produkcji AZICHEM Srl. Wyrób otrzymał certyfikat CE zgodnie z normą EN 998/1 (KLASA R). Podłoże musi być odpowiednio szorstkie i pofałdowane, dobrze zwilżone (do stanu „nasyconego przy suchej powierzchni) oraz bez kruszących się lub luźno związanych części. Mieszać wyłącznie mieszadłem mechanicznym, aż do uzyskania jednolitej masy, bez grudek, o konsystencji odpowiedniej do nakładania pacą lub agregatem tynkarskim. Po nałożeniu nie wygładzać tynku ani nie ugniatać go kielnią czy raklą. Wyrównać raklą poziom, przy czym powierzchnie surowe muszą pozostać szorstkie. W przypadku zastosowania w funkcji tynku osuszającego mury zawilgocone w wyniku podciągania kapilarnego, minimalna wymagana grubość wynosi 20 mm. Zużycie 13 kg/m2/cm.

Parametry techniczne produktu Sanatigh produkcji Azichem Srl:

 • Absorpcja kapilarna (UNI EN 1015-18): 0,73 kg•h^0,5/m²
 • Przyczepność (UNI EN 1542): 0,15 N/mm²
 • Gęstość objętościowa (UNI EN 1015-6): 1500 kg/m³
 • Moduł sprężystości (EN 13412): 5000 N/mm²
 • Klasa reakcji na ogień (EN 13501-1): A1
 • Wytrzymałość na ściskanie (UNI EN 1015-11): > 3 N/mm²
 • Wytrzymałość na zginanie (UNI EN 1015-11): > 1 N/mm²
 • Przepuszczalność pary wodnej (UNI EN 1015-19): 9 μ

Składowanie i przechowywanie

Wyrób przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w chłodnym i suchym miejscu, zabezpieczonym przed mrozem i przed bezpośrednim nasłonecznieniem. Nieprawidłowe przechowywanie wyrobu może spowodować utratę właściwości reologicznych. Chronić przed wilgocią.

Kod celny: 3824 5090

Przygotowanie podłoża

Tynk, który się kruszy należy usunąć do wysokości powyżej ok. 0,6-1,0 m nad najwyższy poziom podciągania kapilarnego. Powierzchnie przeznaczone do aplikacji produktu muszą być czyste, nieuszkodzone, bez zabrudzeń, niezapylone, bez kruszących się lub luźno związanych części. W razie potrzeby, jeżeli na powierzchni występują wykwity i osady solne, przed tynkowaniem należy je dokładnie usunąć metodami suchymi (skrobanie, piaskowanie) lub z użyciem środka czyszczącego do zabrudzeń solnych Deterg-A, rozcieńczonego wodą w proporcji 1:4. Można również zastosować metodę nakładania gliny. W trudniejszych przypadkach zastosować specjalny produkt do usuwania soli w roztworze wodnym, Sanareg. Postępować zgodnie ze wskazówkami podanymi w karcie technicznej produktu.

Sposób użycia

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI MUROWEJ.

• Usunąć wszystkie luźno związane, kruszące się lub „zbutwiałe” części i odsłonić połączenia w zaprawach do spoinowania, jeżeli materiał w miejscu połączeń bardzo się kruszy lub jest nietrwały, zachować podczas tych czynności najwyższą ostrożność (patrz również punkt PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA).

• Jeżeli występują grube osady i wykwity solne, patrz informacje podane w punkcie PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA.

OBRZUTKA TYNKARSKA.

Obrzutka tynkarska nałożona metodą natrysku pozostawia powierzchnię szorstką, pofałdowaną, zwiększającą przyczepność tynku, który należy nałożyć w ciągu 1-2 dni od wykonania obrzutki. Warstwa zwiększająca przyczepność musi mieć niewielką grubość (kilka milimetrów), a aplikowany produkt musi mieć plastyczno-płynną konsystencję. Można w tym celu wykorzystać ten sam produkt, Sanatight, wymieszany z wodą w ilości około 20%. W przypadku murów bardzo uszkodzonych zaleca się wykonać obrzutkę z zastosowaniem specjalnego produktu Untersana.

Powierzchnie ze świeżo nałożonym produktem należy zabezpieczyć przed bezpośrednim nasłonecznieniem oraz przed wiatrem. Zadbać o odpowiednio długie nawilżenie powierzchni podczas utwardzania. W przypadku warstw przekraczających 2 cm grubości, w celu lepszej ochrony przed pękaniem należy zastosować odpowiednią siatkę wzmacniającą do tynków: Armaglass 160 lub (zalecane) siatkę z ocynkowanego, stalowego drutu o oczkach 5×5 cm.

TYNK.

Kolejną aplikację produktu Sanatigh należy wykonać przed całkowitym stwardnieniem warstwy obrzutki (w ciągu 24-48 godzin jeżeli obrzutkę wykonano z użyciem Sanatigh oraz w ciągu 12-24 godzin jeżeli obrzutkę wykonano z użyciem Untersana). Wlać do mieszalnika około 2/3 wody zarobowej, następnie stopniowo dodawać Sanatigh i pozostałą wodę. Mieszać do uzyskania jednolitej masy, bez grudek, o konsystencji odpowiedniej do nakładania pacą lub agregatem tynkarskim. Przybliżona ilość potrzebnej wody zarobowej to około 16-18% wagi (4-4,5 litrów na worek 25 kg). Tynk można nakładać ręcznie (kielnia lub paca), albo mechanicznie, metodą natryskową. W przypadku aplikacji agregatem tynkarskim zaleca się nie korzystać z agregatów pracujących w trybie ciągłym,
aby zapewnić odpowiednie i równomierne wymieszanie produktu. Należy również wyregulować dyszę, ilość powietrza oraz siłę natrysku w taki sposób, aby nakładany produkt pozostawał miękki, lekki i nie zagęszczony nadmiernie. W przypadku tynków o grubości przekraczającej 3 cm zastosować odpowiednią siatkę wzmacniającą pod tynki typu Armaglass Intotech 225, zamocowaną do podłoża łącznikami szklanymi (typu Armaglass Connector) lub stalowymi (typu Helix Steel AISI 304). 

WYGŁADZANIE.

Wygładzić otynkowane powierzchnie produktem Sanastof: drobnoziarnistą, ekologiczną zaprawą o wysokiej przepuszczalności dla powietrza i pary wodnej, na bazie naturalnego wapna hydraulicznego, specjalnych mikrokul z lekkiego kruszywa oraz wysoko wytrzymałych mikrowłókien Readymesh PM 060.

Metody aplikacji

Kielnia – Paca – Agregat tynkarski – Pompa

Czyszczenie przyrządów

Woda

Jesteśmy dystrybutorem produktów:

Skontaktuj się z nami

Jesteś zainteresowany współpracą? Skontaktuj się z nami mailowo lub zadzwoń. Z chęcią omówimy wszelkie kwestie i pomożemy Ci znaleźć najlepsze rozwiązania.