Azichem srl to wysoce wyspecjalizowana firma, certyfikowana zgodnie z normą UNI EN ISO 9001:2015, stale zaangażowana w badania oraz rozwój innowacyjnych technologii i produktów dla budownictwa specjalistycznego i ekologicznego.

SOLVEST jest wyłącznym dystrybutorem wyrobów budowlanych i produktów chemii budowlanej wysokiej jakości włoskiego producenta Azichem srl, który produkuje i sprzedaje swoje produkty według własnych receptur od 1987 roku.

Ciągła chęć oferowania nowych rozwiązań dostosowanych do potrzeb partnerów stanowi element wyróżniający Azichem jako producenta chemii i wyrobów budowlanych.

By być możliwie jak najbliżej wykonawców i by technologie były łatwe w użyciu dla wszystkich, nasza oferta wychodzi poza tradycyjną formę sprzedaży i dystrybucji, skupiając się na wspieraniu naszych Partnerów w rozwiązywaniu problemów inżynierskich na każdym etapie realizacji ich inwestycji.

Wspólnie z firmą Azichem opracowujemy co raz to nowsze rozwiązania.

Jakość produktów Azichem

Certyfikacja zgodna z normami światowymi

Dzięki wielopłaszczyznowej współpracy z Azichem pomagamy naszym Partnerom w zakresie dostawy materiałów oraz w odpowiednim ich doborze w zgodnie z wymogami kontraktu i Inwestora.

Azichem kontroluje jakość swoich produktów, zarówno poprzez własne laboratorium, jak i poprzez skoordynowaną i ciągłą współpracę z wysoko wykwalifikowanymi laboratoriami zewnętrznymi. Receptury produktów powstają w specjalnych laboratoriach badawczo-rozwojowych firmy, a swoim asortymentem obejmują możliwie wszystkie potrzeby różnych sektorów budownictwa:

  • budowa i naprawa związana z budownictwem drogowym i obiektami inżynierskimi
  • wstrzymanie infiltracji wody, naprawa i konsolidacja elementów konstrukcji (w budownictwie kubaturowym, infrastrukturalnym, przemysłowym)
  • hydroizolacja nowych i istniejących konstrukcji
  • wszelkiego rodzaju zabezpieczenia i impregnacje powierzchniowe elementów konstrukcji
  • naprawa i odnowa budynków
  • renowacja zabytków
  • rozwiązania związane z zabezpieczeniem konstrukcji przed jak i po trzęsieniach ziemi

Zarządzanie jakością, zgodnie z normą ISO 9001:2015, jest monitorowane i certyfikowane przez INTERTEK, uznaną na świecie jednostkę certyfikującą.

Szeroka gama produktów

Oferta produktowa

Posiadamy produkty dopasowane do potrzeb i wymogów każdej inwestycji.

Jeżeli nie znajdziesz poszukiwanego rodzaju materiału budowlanego czy produktu chemii budowlanej, prosimy o przesłanie specyfikacji poszukiwanego produktu, a my dobierzemy odpowiedni produkt z naszego asortymentu.

Posiadamy m.in. następujące rodzaje produktów firmy Azichem:

1

Zaprawy, tynki, gładzie i kleje

2

Środki ochronne do betonu

3

Dodatki do zapraw

4

Mikrobeton

5

Farby akrylowe

6

Impregnaty powierzchniowe

7

Żywice epoksydowe

8

Utwardzacze do betonu

9

Wyroby cementowe