Grout Cable

Zaprawa cementowa o wysokiej płynności, scalająca, do iniekcji

Zaprawa cementowa o wysokiej ciekłości, przeznaczona do iniekcji o bardzo wysokiej płynności i stabilności, umiarkowanie ekspansywna w fazie plastycznej, stosowana do mocowań, zakotwień, wzmacniania murów, wypełnień, wypełnień przewodów sprężających itp. na bazie wysokowytrzymałych cementów, specjalnych dodatków, reaktywnych wypełniaczy superpuculanowych. Maksymalna wielkość cząstek 0,06 mm.

CE G EN 998-2
CE EN 1504-6
EU M70 EN 998-2

Składniki: Jednoskładnikowy
Postać: Proszek
Dostępne kolory: Szary
Opakowania i pojemność: Worek 25 kg – Paleta: 50 x (Worek 25 kg)

 • Właściwości i zastosowanie
 • Dane techniczne
 • Specyfikacja
 • Sposób użycia
 • Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • Dokumentacja

Właściwości i zalety

Grout Cable jest proszkiem na bazie cementu, z odpowiednimi dodatkami służącymi uzyskaniu zapraw bardzo wytrzymałych, niekurczliwych i bez efektu „bleedingu”, o bardzo wysokiej ciekłości i samozagęszalnych. Zaprawy są łatwe do iniekcji w otworach, zagłębieniach, nierównościach, szczelinach i strukturach porowatych. Zapotrzebowanie na wodę w mieszance Grout Cable jest niezwykle niskie i zbliżone do ustalonej chemicznie i fizycznie przez cement ilości wody (woda stechiometryczna); wynikają z tego wyjątkowe cechy produktu pod względem stabilności, wydajności, nieprzepuszczalności i trwałości. Ponadto, trwałość produktu jest zwiększana przez wysoką zawartość reaktywnej krzemionki o działaniu pucolanowym, która wyróżnia go i nadaje mu bardzo wysoką odporność na siarczany. Obecność w składzie specyficznych długocząsteczkowych polimerów, pełniących funkcję stabilizującą oraz zatrzymującą wodę, umożliwia optymalne utwardzanie i osiąganie właściwości mechanicznych nawet w obecności ciężkich warunków środowiskowych (XC, XS, XD, XA). W składzie produktu nie ma metalicznych substancji rozprężających. Stabilność wymiarowa: +0,4 mm/m (w warunkach braku utraty wody w wyniku ssania lub parowania).

Zastosowanie

Mocowanie, kotwienie i naprawa konstrukcji betonowych i murowanych. Wypełnianie osłon kabli w konstrukcjach sprężonych lub zespołach kotwiących w celu zapobiegania „korozji naprężeniowej” w sprężonych przewodach stalowych. Prace konserwacyjne i  zapobiegające korozji w zniszczonych osłonach. Prace na uszkodzonym betonie lub powierzchni murowej. Naprawa uszkodzonych, spękanych lub mocno porowatych konglomeratów i murów. Wypełnianie nieciągłości. Montaż elementów stalowych (śruby, kotwy, złączki).

Wzmocnienie i naprawa obiektów narażonych na działanie warunków atmosferycznych, obciążeń dynamicznych i hydraulicznych, takich jak tunele, obiekty hydrotechniczne, morskie, podziemne, budynki przemysłowe.

Dopuszczalne typy podłoża

Beton – Prefabrykaty – Mur mieszany – Powierzchnie kamienne.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Ogólne informacje oraz wskazówki i sugestie w zakresie stosowania tego produktu, podane w niniejszej karcie technicznej, a także przekazane ustnie lub pisemnie, odpowiadają aktualnemu stanowi naszej wiedzy naukowej i praktycznej.

Zarówno dane techniczne jak i dane dotyczące wydajności są wynikiem testów laboratoryjnych, przeprowadzonych w kontrolowanym środowisku i jako takie mogą ulec zmianie w zależności od rzeczywistych warunków aplikacji i użytkowania.

Produkt do użytku profesjonalnego. Firma Azichem Srl nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z niewłaściwego stosowania produktu lub za skutki związane z wadami wynikającymi z czynników lub elementów niezwiązanych z jakością produktu, w tym z niewłaściwego przechowywania.

Przed użyciem produktu należy ocenić, czy nadaje się on do zamierzonego zastosowania, przyjmując na siebie wszelką wynikająca z tego faktu odpowiedzialność.

Parametry techniczne oraz parametry w zakresie wydajności, zawarte e niniejszej karcie technicznej są okresowo aktualizowane. W celu uzyskania bieżącego dostępu do aktualnej wersji prosimy o odwiedzenie strony: www.azichem.com. Data aktualizacji znajduje się w dolnym bocznym polu strony. Niniejsze wydanie analizuje i zstępuje wcześniejsze wersje karty technicznej.

Użytkowni zobowiązany jest zapoznać się z najnowszą wersją karty charakterystyki tego produktu, zawierającą dane chemiczne, fizyczne i toksykologiczne, zwroty wskazujące na zagrożenia, oraz inne informacje, które pozwolą na bezpieczne transportowanie, użytkowanie i utylizacje produktu i jego opakowania. Więcej informacji na stronie: www.azichem.com.

Zabrania się usuwania produktu i/lub opakowań produkcie do środowiska.

Główne parametry

Okres przydatności do użycia: 12 miesięcy
Produkt niepalny
Odporny na działanie promieni UV
Temperatura aplikacji: +5/+35°C
Żywotność: 30 – 45 min
Wymieszać z wodą: 33 – 35 %

Parametry techniczne

Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach (EN 196-1) przy płynności t0 = 25‘’ (EN 445) > 50 N/ mm²
Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach (EN 196-1) przy płynności t0 = 45‘’ (EN 445) > 70 N/ mm²
Wytrzymałość na zginanie po 28 dniach (EN 196-1) przy płynności t0 = 25‘’ (EN 445) > 6,5 N/ mm²
Wytrzymałość na zginanie po 28 dniach (EN 196-1) przy płynności t0 = 45‘’ (EN 445) > 9,5 N/ mm²
Czas rozpoczęcia wiązania (EN 196-3) > 3 h
Przepuszczalność Darcy 10^(-10) cm/s
Gęstość objętościowa 2000 kg/m³
Bleeding (EN 445) < 0.1 %
UNI EN 1542
Zawartość chlorków
0,0029 %
UNI EN 1015-12
Przyczepność
> 3 N/mm²
Zmiana objętości (EN 445) < 0.5 %
UNI EN 13057
Podciąganie kapilarne
0.25 kg/(m² • h^0.5)
pH >12
EN 196-3
Czas zakończenia wiązania
< 24 godz.

Zużycie

Około 1700 kg produktu Grout Cable na każdy metr sześcienny do wypełnienia.

Specyfikacja produktu

Wzmacniające iniekcje na uszkodzonych podłożach betonowych lub kamiennych za pomocą ręcznego wlewu lub za pomocą pomp do iniekcji, z wykorzystaniem zaprawy o wysokiej ciekłości i bardzo wysokiej stabilności wymiarowej, wysokiej przyczepności do podłoża i niewyciekającej, takiej jak Grout Cable firmy Azichem Srl, opartej na superpucolanowch wypełniaczach, wysokowytrzymałych cementach, bez kruszywa, certyfikowanej zgodnie z normami EN 1504/6 i EN 998/1. Podłoże przed zastosowaniem produktu powinno być odpowiednio przygotowane, aby spełniało poniższe warunki:

podłoże musi być czyste, lekko wilgotne, pozbawione zabrudzeń, wolne od kurzu i innych substancji, które mogą powodować odrywanie (takie jak tłuszcze, oleje, stare farby, osady biologiczne) itp. Zużycie: 1700 kg/m3

Parametry techniczne produktu Grout Cable firmy Azichem srl:

 • Bleeding (EN 445): < 0,1 %
 • Podciąganie kapilarne (UNI EN 13057): 0.25 kg/(m² • h^0.5)
 • Zawartość chlorków (UNI EN 1542): 0.0029 %
 • Przepuszczalność Darcy: 10^(-10) cm/s
 • Przyczepność (UNI EN 1015-12): > 3 N/mm²
 • Gęstość objętościowa: 2000 kg/m³
 • Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach (EN 196-1) przy płynności t0 = 25 ‘’ (EN 445): > 50 N/mm²
 • Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach (EN 196-1) przy płynności t0 = 45 ‘’ (EN 445): > 70 N/mm²
 • Wytrzymałość na zginanie po 28 dniach (EN 196-1) przy płynności t0 = 25 ‘’ (EN 445): > 6,5 N/mm²
 • Wytrzymałość na zginanie po 28 dniach (EN 196-1) przy płynności t0 = 45 ‘’ (EN 445): > 9,5 N/mm²
 • Czas zakończenia wiązania (EN 196-3): < 24 h
 • Czas początku wiązania (EN 196-3): > 3 h
 • Zmiana objętości (EN 445): < 0,5 %

Składowanie i przechowywanie

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w chłodnym, suchym miejscu, zabezpieczonym przed mrozem i bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Nieprawidłowe przechowywanie produktu może spowodować utratę właściwości reologicznych. Chronić przed wilgocią.

Kod celny: 3824 5090

Przygotowanie podłoża

Powierzchnię, na której aplikowany będzie produkt, oczyścić, usunąć zabrudzenia, kruszące się i odspojone fragmenty, kurz itp. oraz nasączyć wodą (stan „nasycony przy suchej powierzchni”) Aby uzyskać maksymalną przyczepność do podłoża, należy uszorstnić powierzchnię, stosując skuwanie, piaskowanie itp. Optymalne właściwości powierzchni uzyskuje się przez zastosowanie wody pod wysokim ciśnieniem (hydromonitoring). Odsłonić zardzewiałe lub rdzewiejące pręty zbrojeniowe. Usunąć rdzę z odsłoniętego zbrojenia (za pomocą piaskowania lub szczotek ściernych).

Sposób użycia

• Wlać do mieszalnika około 2/3 wody mieszanki, stopniowo dodawać Grout Cable i pozostałą wodę, aż o uzyskania płynnej, jednorodnej i bezgrudkowej mieszanki. • Temperatura aplikacji > 5°C, < 35°C. Najlepsza płynność osiągana jest przy temperaturze zaprawy ≥ 15°C. Niższe temperatury nieznacznie zmniejszają płynność. W niskich temperaturach zimą zalecamy stosowanie do mieszania ciepłej wody. • Zwilżyć ubytki lub kruszywo, aby zapobiec zasysaniu wody z mieszanki przez podłoże przed stwardnieniem zaprawy. Zwilżyć powierzchnię na kilka godzin przed iniekcją zaprawy, unikając tworzenia się bąbelków wody i nadmiernego nawilżenia powierzchni. Iniekcje i wzmacniające wypełnienia można wykonywać zarówno metodą grawitacyjną, jak i za pomocą pomp ręcznych/automatycznych, w zależności od rodzaju aplikacji. • Powierzchnie pokryte zaprawą należy utrzymać nawilżone zewnętrzne i odsłonięte przez co najmniej 24 godziny.

Metody aplikacji

Wylewanie – Iniekcje

Czyszczenie przyrządów

Woda

Jesteśmy dystrybutorem produktów:

Skontaktuj się z nami

Jesteś zainteresowany współpracą? Skontaktuj się z nami mailowo lub zadzwoń. Z chęcią omówimy wszelkie kwestie i pomożemy Ci znaleźć najlepsze rozwiązania.