Osmocem D

Dwuskładnikowa osmotyczna hydroizolacja cementowa o niskim module sprężystości

Osmotyczna, dwuskładnikowa, hydroizolacja cementowa w dyspersji wodnej, modyfikowana polimerami, doskonale przyczepna, oddychająca i średnio odkształcalna, odporna na infiltrację wody przy parciu dodatnim i ujemnym. Aplikacja szpachelką, pędzlem lub wałkiem. Idealna do hydroizolacji konstrukcji żelbetowych i murowanych: zbiorników, basenów, rurociągów wodnych, konstrukcji podziemnych, szybów windowych, skrzynek kwiatowych, ogrodów dachowych; do napraw i wykonywania powłok ochronnych konstrukcji morskich lub konstrukcji narażonych na działanie soli morskiej. Nadaje się do kontaktu z wodą pitną.

CE GP EN 998-1
CE 3 EN 14891
CE R3 EN 1504-3
Produkt nadaje się do kontaktu z wodą pitną

Składniki: Dwuskładnikowy
Postać: Proszek + Płyn
Dostępne kolory: Biały/Szary
Opakowania i pojemność: Worek 25 kg [A] – Opakowanie 6.5 kg [B] = Zestaw: 1 Worek 25 kg [A] + 1 Opakowanie 6,5 kg [B]

 • Właściwości i zastosowanie
 • Dane techniczne
 • Specyfikacja
 • Sposób użycia
 • Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • Dokumentacja

Właściwości i zalety

Aplikacja Osmocem D jest niezwykle prosta i niezawodna. Produkt osiąga przyczepność do podłoża poprzez mechaniczną adhezję i dyfuzję osmotyczną. Produkt zachowuje skuteczność nawet w warunkach ujemnego naporu hydrostatycznego (parcie negatywne) i można go stosować jako powłokę w ogrodach na dachach i donicach, ponieważ jest odporny na mechaniczne działanie korzeni. Osmocem D jest kompatybilny z produktami spożywczymi: uzyskał certyfikat dopuszczalności do przechowywania żywności i wody pitnej, zgodnie z Dyrektywą 89/93/EWG (Certyfikat uzyskany 30.01.2015 w Laboratorium Cogesur – Bureau Veritas w Puerto de Santa Maria, Hiszpania). Osmocem D może być stosowany, zgodnie z normą UNI EN 14891:2012 jako dwuskładnikowa, wzmocniona włóknami zaprawa, w płynnej formie, do zastosowania pod przyklejanymi płytkami ceramicznymi. W tym przypadku stosunek mieszania powinien wynosić 4,8 części Składnika A do 1 część Składnika B (Raport z testu nr 2.1/19334/0181.0.1.2015e, Kiwa GmbH). Produkt w kolorze kości słoniowej dostępny na życzenie. Wersja z granulometrią max. 0,5 mm dostępna na życzenie.

Zastosowanie

Zabiegi hydroizolacyjne konstrukcji i murów podziemnych, basenów, zbiorników, donic, ogrodów dachowych, kanałów, tuneli, garaży, mostów, zbiorników, piwnic, przestrzeni, w których przechowywana jest żywność, itp., pod warunkiem, że są one wystarczająco porowate i chłonne oraz pozbawione wszelkich hydroizolacji powierzchniowych i/lub obróbki hydrofobowej, zarówno chemicznej (siloksany, epoksydy, poliuretany, itp.) jak i naturalnej (woskowanie). Produkt nadaje się do zastosowania w warunkach ujemnego jak i dodatniego naporu hydrostatycznego. Może być również używany do hydroizolacji tarasów i balkonów. Zgodnie z normą EN 14891:2012, może być używany jako podkład pod płytki ceramiczne.

Dopuszczalne typy podłoża

Tynki – Beton – Prefabrykaty – Włóknocement – Cegła – Mury mieszane – Powierzchnie kamienne – Wylewki – Ściany skalne.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Nie stosować Osmocem D na silnie zniszczone lub niespójne podłoża, ponieważ może to zagrażać skuteczności hydroizolacji.

Nie stosować na powierzchniach mało porowatych lub nieporowatych lub pokrytych wcześniej środkami hydrofobowymi, chyba że środek został usunięty za pomocą boczkarek, szlifierek lub innych narzędzi używanych do przygotowania podłoża lub zastosowano odpowiednie podkłady polimerowe.

Ogólne informacje oraz wskazówki i sugestie w zakresie stosowania tego produktu, podane w niniejszej karcie technicznej, a także przekazane ustnie lub pisemnie, odpowiadają aktualnemu stanowi naszej wiedzy naukowej i praktycznej.

Zarówno dane techniczne jak i dane dotyczące wydajności są wynikiem testów laboratoryjnych, przeprowadzonych w kontrolowanym środowisku i jako takie mogą ulec zmianie w zależności od rzeczywistych warunków aplikacji i użytkowania.

Produkt do użytku profesjonalnego. Firma Azichem Srl nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z niewłaściwego stosowania produktu lub za skutki związane z wadami wynikającymi z czynników lub elementów niezwiązanych z jakością produktu, w tym z niewłaściwego przechowywania. Przed użyciem produktu należy ocenić, czy nadaje się on do zamierzonego zastosowania, przyjmując na siebie wszelką wynikająca z tego faktu odpowiedzialność.

Parametry techniczne oraz parametry w zakresie wydajności, zawarte w niniejszej karcie technicznej są okresowo aktualizowane. W celu uzyskania bieżącego dostępu do aktualnej wersji prosimy o odwiedzenie strony: www.azichem.com. Data aktualizacji znajduje się w dolnym bocznym polu strony. Niniejsze wydanie analizuje i zastępuje wcześniejsze wersje karty technicznej.

Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z najnowszą wersją karty charakterystyki tego produktu, zawierającą dane chemiczne, fizyczne i toksykologiczne, zwroty wskazujące na zagrożenia, oraz inne informacje, które pozwolą na bezpieczne transportowanie, użytkowanie i utylizację produktu i jego opakowania. Więcej informacji na stronie: www.azichem.com.

Zabrania się usuwania produktu i/lub opakowań po produkcie do środowiska.

Główne parametry

Aplikować w dwóch warstwach
Ciężar właściwy: 1.9 kg/dm³
Okres przydatności do użycia: 12 miesięcy
Produkt niepalny
Odporny na działanie promieni UV
Temperatura aplikacji: +5 / +35 °C
Żywotność: 50-70 min
Maksymalna średnica kruszywa: < 0,4 mm
Minimalna zalecana grubość: 1,5 mm
Maksymalna zalecana grubość: 8 mm
Nadaje się do kontaktu z wodą pitną

Parametry techniczne

EN 12190
Wytrzymałość na ściskanie
> 30 N/mm²
EN 12190
Wytrzymałość na zginanie
≥ 6 N/mm²
Przepuszczalność pary wodnej μ
Sd EN ISO 7783-1
KLASA I
UNI EN 1062-3
Absorpcja kapilarna
0.16 kg•h^0.5/ m²
UNI EN 1015-12
Przyczepność
1,5 N/mm²
Przepuszczalność Darcy 10⁻¹⁰ cm/s
EN 13142
Moduł sprężystości
15 GPa

Zużycie

Około 1,9 kg/m² produktu Osmocem D na każdy milimetr grubości do wykonania.

Specyfikacja produktu

Powłoka hydroizolacyjna elementów betonowych, odporna zarówno na parcie dodatnie jak i ujemne, wykonywana poprzez aplikację, za pomocą kielni, pacy, szpachelki lub maszyny do tynkowania dwuskładnikowej, wzmocnionej włóknem zaprawy cementowej. Zaprawa o nazwie Osmocem D, może mieć kontakt z wodą pitną i posiada certyfikat CE zgodności z normami EN 14891, EN 1504/3 (kategoria R3), EN 998/1. Jest to zaprawa na bazie spoiw hydraulicznych, elastycznych żywic, superpucolanowych wypełniaczy reaktywnych (składnik A) i specjalnych polimerów w emulsji wodnej (składnik B). Podłoże powinno być lekko chropowate (2-3 mm), czyste, wolne od śladów starej farby, niezapylone i wilgotne („stan nasycony przy suchej powierzchni”). Zużycie: 1,9 kg/m2/mm. Na pojedynczą warstwę: minimalna grubość aplikacji wynosi 1,5 mm, natomiast maksymalna grubość aplikacji wynosi 8 mm.

Parametry techniczne produktu Osmocem D firmy Azichem srl:

 • Absorpcja kapilarna (UNI EN 1062-3): 0.16 kg•h^0.5/m²
 • Przepuszczalność Darcy: 10⁻¹⁰cm/s
 • Przyczepność (UNI EN 1015-12): ≥ 1,5 N/mm²
 • Moduł sprężystości (EN 13142): 15 GPa
 • Przenikanie pary wodnej Sd (EN ISO 7783- 1): KLASA I
 • Stosunek zmieszania składników A: B: 4,8:1
 • Wytrzymałość na ściskanie (EN 12190): > 30 N/mm²
 • Wytrzymałość na zginanie (EN 12190): ≥ 6 N/mm²

Składowanie i przechowywanie

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w chłodnym, suchym miejscu, zabezpieczonym przed mrozem i bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Nieprawidłowe przechowywanie produktu może spowodować utratę właściwości reologicznych. Chronić przed wilgocią.

Kod celny: 3824 5090

Przygotowanie podłoża

Powierzchnie, na które ma być aplikowany produkt, muszą być czyste, pozbawione zanieczyszczeń, kruszących się i odspojonych fragmentów, kurzu, środków hydrofobowych itp., odpowiednio nasączone wodą aż do osiągnięcia stanu „nasyconego przy suchej powierzchni”. Zalecamy zagruntowanie powierzchni aplikacji za pomocą około 100-150 gr/m2 kleju lateksowego COMPONENTE B; w ten sposób wykonuje się, za pomocą prostego i szybkiego gruntowania, co najmniej trzy niezwykle skuteczne operacje: a) usunięcie powietrza z porów powierzchniowych (ze znacznym zmniejszeniem pęcherzyków powietrza, które pojawiają się na elastycznych produktach o niskiej grubości);

b) zmniejszenie absorpcji podłoża (gwarantując odpowiednie utwardzenie warstwy hydroizolacyjnej); c) zwiększenie przyczepności dzięki głębokiej penetracji komponentu polimerowego.

Sposób użycia

Wymieszać składnik w proszku (składnik A) z roztworem nawilżającym (składnik B) przy użyciu niskoobrotowego mieszadła lub innej skutecznej mieszarki mechanicznej, stopniowo wsypując proszek do płynu. Mieszać, aż do uzyskania jednolitej masy bez grudek.
Dopuszcza się zmiany ilości składnika B w mieszaninie. Mieszając proszek (składnik A) z płynem (składnik B), w różnych proporcjach, można uzyskać różne konsystencje, przydatne w szeregu zastosowań, z różnymi technikami aplikacji. W szczególności: • składnik B od 16,0% do 17,5% = konsystencja pasty nakładanej szpachlą/łatą i pacą; • składnik B od 17,5% do 19,5% = konsystencja „żelowej pasty” nakładanej pędzlem ze sztywnym włosiem; • składnik B od 19,5% do 20,80% = płynna konsystencja, aplikowana pędzlem/wałkiem. Po zakończeniu mieszania odczekać kilka minut i ponownie wymieszać przed przystąpieniem do aplikacji. Aby znacznie poprawić właściwości powłoki (na przykład w przypadku hydroizolacji tarasów i balkonów), zalecamy zastosowanie, między dwoma warstwami, siatki wzmacniającej z włókna szklanego, odpornej na zasady, Armaglass 160, w przybliżonym zużyciu około 5 kg/m2. Produkt może być aplikowany specjalną natryskarką do dwuskładnikowych zapraw cementowych. W związku z powyższym przypominamy, że: • produkt jest dwuskładnikowy, a mieszanie zaprawy musi być idealnie kontrolowane i oddzielone od układu pompowania (najlepiej mieszać mieszarką pionową);

• nie używać pomp natryskowych z dozowaniem objętościowym (pompy, w których mieszanie proszku z płynem odbywa się w sposób wymuszony w układzie pompowania);

• przy wyborze dyszy, należy mieć na względzie fakt, że maks. granulacja kruszywa w zaprawie wynosi 0,4 mm;

• optymalna konsystencja powinna być plastyczno-płynna (urabialność zaprawy oceniana metodą opadu stożka: 170-200 mm). Nie aplikować produktu w dużym nasłonecznieniu i zadbać o nawilżanie podczas utwardzania. Nie stosować na powierzchniach mało porowatych lub nieporowatych lub pokrytych wcześniej środkami hydrofobowymi, chyba że środek został usunięty za pomocą boczkarek, szlifierek lub innych narzędzi używanych do przygotowania podłoża lub zastosowano odpowiednie podkłady polimerowe.

Metody aplikacji

Maszyna tynkarska – Pędzel – Kielnia – Natrysk

Czyszczenie przyrządów

Woda

Jesteśmy dystrybutorem produktów:

Skontaktuj się z nami

Jesteś zainteresowany współpracą? Skontaktuj się z nami mailowo lub zadzwoń. Z chęcią omówimy wszelkie kwestie i pomożemy Ci znaleźć najlepsze rozwiązania.