Osmosana

Ekologiczna, jednoskładnikowa, sztywna izolacja osmotyczna

Mieszanka osmotyczna do nakładania pędzlem. Produkt na bazie wapna hydraulicznego, marmuru botticino, kaolinu, kruszyw krzemionkowych, kwasu winowego oraz różnych krzemianów i węglanów. Przeznaczona do hydroizolacji pionowych powierzchni obiektów murowanych, wykonanych z materiałów porowatych o wysokiej nasiąkliwości (cegły, kamień naturalny itp.), podczas robót prowadzonych w zielonym budownictwie , zarówno przy realizacji nowych obiektów jak i do renowacji zabytkowych budynków i obiektów. Przeznaczona do hydroizolacji zewnętrznych powierzchni murowanych wykonanych z materiałów ceglanych lub mieszanych przed ich zasypaniem oraz do zabezpieczania wylewek posadzkowych przed podciąganiem kapilarnym.

CE GP EN 998-1

Składniki: Jednoskładnikowy
Postać: Proszek
Dostępne kolory: Jasnoorzechowy
Opakowania i pojemność: Worek 25 kg – Paleta: 50 x (Worek 25 kg)

 • Właściwości i zastosowanie
 • Dane techniczne
 • Specyfikacja
 • Sposób użycia
 • Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • Dokumentacja

Właściwości i zalety

Osmosana jest produkowana na bazie wapna i spoiw hydraulicznych, marmuru botticino, kaolinu, kruszyw krzemionkowych, kwasu winowego, krzemianów oraz różnych węglanów. Nie zawiera żywic, rozpuszczalników ani kruszyw promieniotwórczych. Reakcja hydrauliczna mieszanki Osmosana zachodząca w wyniku naturalnej reakcji chemicznej między wapnem hydraulicznym a kaolinem (metakaolin lub tzw. cocciopesto, czyli stosowany w przemyśle materiał powstający w wyniku rozdrobnienia elementów wypalanych z naturalnej gliny), znana również pod nazwą reakcji „super pucolanowej”, jest podobna do reakcji hydratacji spoiw cementowych, lecz jest stosowana w budownictwie ekologicznym.

Zastosowanie

Hydroizolacja zewnętrznych murów wykonanych z materiałów ceglanych lub mieszanych przed ich zasypaniem. Zabezpieczanie wylewek posadzkowych przed podciąganiem kapilarnym. Podłoże musi być odpowiednio porowate i nasiąkliwe oraz nie może być pokryte hydroizolacją i/lub powłoką wodoodporną, (siloksany, epoksydy, poliuretany itp.) ani powłokami naturalnymi (woski).

Dopuszczalne typy podłoża

Beton – Cegły – Mury mieszane – Mury kamienne

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Powierzchnie ze świeżo nałożonym produktem należy zabezpieczyć przed bezpośrednim nasłonecznieniem, opadami deszczu oraz przed wiatrem. Zadbać o odpowiednio długie nawilżenie powierzchni podczas utwardzania. Nie stosować do hydroizolacji obiektów narażonych na ujemne parcie hydrostatyczne.

Nie nakładać na podłoża nieporowate, słabo porowate lub pokryte powłoką hydrofobowymi bez wcześniejszego zszorstkowienia za pomocą młotkownicy, szlifierki lub podobnych urządzeń i bez przygotowania podłoża lub bez nałożenia odpowiedniego podkładu polimerowego.

Ogólne informacje oraz wskazówki i sugestie w zakresie stosowania tego produktu, podane w niniejszej karcie technicznej, a także przekazane ustnie lub pisemnie, odpowiadają aktualnemu stanowi naszej wiedzy naukowej i praktycznej.

Zarówno dane techniczne jak i dane dotyczące wydajności są wynikiem testów laboratoryjnych, przeprowadzonych w kontrolowanym środowisku i jako takie mogą ulec zmianie w zależności od rzeczywistych warunków aplikacji i użytkowania.

Produkt do użytku profesjonalnego. Firma Azichem Srl nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z niewłaściwego stosowania produktu lub za skutki związane z wadami wynikającymi z czynników lub elementów niezwiązanych z jakością produktu, w tym z niewłaściwego przechowywania. Przed użyciem produktu należy ocenić, czy nadaje się on do zamierzonego zastosowania, przyjmując na siebie wszelką wynikająca z tego faktu odpowiedzialność.

Parametry techniczne oraz parametry w zakresie wydajności, zawarte w niniejszej karcie technicznej są okresowo aktualizowane. W celu uzyskania bieżącego dostępu do aktualnej wersji prosimy o odwiedzenie strony: www.azichem.com. Data aktualizacji znajduje się w dolnym bocznym polu strony. Niniejsze wydanie analizuje i zastępuje wcześniejsze wersje karty technicznej.

Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z najnowszą wersją karty charakterystyki tego produktu, zawierającą dane chemiczne, fizyczne i toksykologiczne, zwroty wskazujące na zagrożenia, oraz inne informacje, które pozwolą na bezpieczne transportowanie, użytkowanie i utylizację produktu i jego opakowania. Więcej informacji na stronie: www.azichem.com.

Zabrania się usuwania produktu i/lub opakowań po produkcie do środowiska.

Główne parametry

Okres przydatności do użycia: 12 miesięcy
Produkt niepalny
Odporny na działanie promieni UV
Temperatura aplikacji: +6 / +30 °C
Żywotność: 65 min
Wymieszać z wodą: 24-36 %
Maksymalny rozmiar kruszywa: 0,5 mm
Minimalna zalecana grubość: 3 mm
Maksymalna zalecana grubość: 5 mm

Parametry techniczne

Wytrzymałość na ściskanie
UNI EN 1015-11
> 3 N/mm²
Wytrzymałość na zginanie
UNI EN 1015-11
> 1,5 N/mm²
Przyczepność
UNI EN 1015-12
0,5 N/mm²
Absorpcja kapilarna
UNI EN 1015-18
0,72 kg•h^0,5/m²
Współczynnik przepuszczalności pary wodnej
UNI EN 1015-19
20,2 μ
Gęstość objętościowa
UNI EN 1015-6
1500 kg/m³
Moduł sprężystości
EN 13412
7000 N/mm²

Zużycie

Około 1,3 kg/m² mieszanki Osmosana na każdy milimetr planowanej grubości.

Specyfikacja produktu

Hydroizolacja konstrukcji murowanych, odporna na dodatnie i ujemne parcie hydrostatyczne, wykonywana poprzez nakładanie pacą, szpachlą, agregatem tynkarskim lub pędzlem jednoskładnikowego produktu na bazie wapna hydraulicznego, kaolinu, kruszyw krzemionkowych o odpowiednim uziarnieniu (ziarno maksymalnie do 0,5 mm), kwasu winowego i mikrokrzemianów, typu Osmosana produkcji Azichem Srl. Wyrób otrzymał certyfikat zgodnie z normą EN 998/1. Podłoże musi być odpowiednio przygotowane, tak aby było szorstkie, czyste, bez pozostałości po starych farbach, niezapylone, dobrze zwilżone (do stanu „nasyconego przy suchej powierzchni”) itp. W przypadku aplikacji pędzlem, nałożyć dwie lub więcej warstw metodą krzyżową. Zużycie: 1,3 kg/m2/mm. Jedna warstwa: minimalna grubość aplikacji: 1 mm, maksymalna grubość aplikacji: 5 mm

Parametry techniczne produktu Osmosana produkcji Azichem Srl:

 • Absorpcja kapilarna (UNI EN 1015-18): 0,72 kg•h^0,5/m²
 • Współczynnik przepuszczalności pary wodnej (UNI EN 1015-19): 20,2 μ
 • Przyczepność (UNI EN 1015-12): 1,4 N/mm²
 • Gęstość objętościowa (UNI EN 1015-6): 1500 kg/m³
 • Moduł sprężystości (EN 13142): 9000 N/mm²
 • Wytrzymałość na ściskanie (UNI EN 1015-11): > 3 N/mm²
 • Wytrzymałość na zginanie (UNI EN 1015-11): > 1,5 N/mm²

Składowanie i przechowywanie

Wyrób przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w chłodnym i suchym miejscu, zabezpieczonym przed mrozem i przed bezpośrednim nasłonecznieniem. Nieprawidłowe przechowywanie wyrobu może spowodować utratę właściwości reologicznych. Chronić przed wilgocią.

Kod celny: 3824 5090

Przygotowanie podłoża

Powierzchnie, na których produkt będzie aplikowany muszą być czyste, bez zabrudzeń, bez wszelkich luźno związanych i kruszących się części, niezapylone i niepokryte powłoką hydrofobową itp. Muszą być odpowiednio nasycone wodą, do stanu „nasyconego przy suchej powierzchni”.

Sposób użycia

Wlać do mieszalnika około 2/3 wody zarobowej, dodać mieszankę Osmosana i pozostałą wodę. Mieszać do uzyskania jednolitej masy, bez grudek. Po całkowitym wymieszaniu poczekać kilka minut przed rozpoczęciem nakładania. Nakładać pędzlem, szpachlą lub wałkiem, w zależności od wymaganego rezultatu. Ilość potrzebnej wody zarobowej wynosi w przybliżeniu 24-36% masy (6-7 litrów na worek w przypadku aplikacji szpachlą i 8-9 litrów na worek w przypadku aplikacji pędzlem lub wałkiem).

Metody aplikacji

Pędzel – Szpachla – Bezpowietrzny natrysk niskociśnieniowy

Czyszczenie przyrządów

Woda

Jesteśmy dystrybutorem produktów:

Skontaktuj się z nami

Jesteś zainteresowany współpracą? Skontaktuj się z nami mailowo lub zadzwoń. Z chęcią omówimy wszelkie kwestie i pomożemy Ci znaleźć najlepsze rozwiązania.