Repar SM

Strukturalna, tiksotropowa, szybkowiążąca gładź cementowa

Szybkowiążąca gładź renowacyjna, drobnoziarnista, strukturalna, jednoskładnikowa, tiksotropowa, reoplastyczna, „wielofunkcyjna”, o kontrolowanym skurczu,. Idealna do bardzo dokładnego wygładzania i kosmetycznej obróbki elementów betonowych oraz prac związanych z naprawami konstrukcyjnymi i/lub funkcjonalnymi.

CE GP EN 998-1
PCC EN 1504
CE R3 EN 1504-3

Składniki: Jednoskładnikowa
Postać: Proszek
Dostępne kolory: Biały / Szary
Opakowania i pojemność: Worek 25 kg

 • Właściwości i zastosowanie
 • Dane techniczne
 • Specyfikacja
 • Sposób użycia
 • Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • Dokumentacja

Właściwości i zalety

Repar SM to jednoskładnikowa, tiksotropowa, reoplastyczna, kompozytowa, „wielofunkcyjna” gładź o regulowanym skurczu, na bazie wytrzymałych cementów, wypełniaczy superpucolanowych, dyspergowanych w wodzie żywic polimerowych, środków uplastyczniających, stabilizujących i antykorozyjnych, dodatków przeciwalergicznych oraz odpowiednio dobranych kruszyw i mikrowłókien.

Zastosowanie

Naprawy, szpachlowanie, wykonywanie powłok ochronnych i hydroizolacyjnych, wyrównywanie powierzchni, klejenie itp. podłoża betonowego i murowanego, nawet w niskich temperaturach.

Dopuszczalne typy podłoża

Tynk – Beton – Zaprawy cementowe, wapienne i mieszane – Prefabrykaty

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Nie aplikować produktu w bezpośrednim świetle słonecznym; zadbać o odpowiednie zwilżenie podłoża.

Główne parametry

Stosować rękawice ochronne
Okres przydatności do użycia: 12 miesięcy
Produkt niepalny
Odporny na działanie promieni UV
Temperatura aplikacji: +5/ +35 °C
Żywotność: 30 min
Maksymalna średnica kruszywa: 0,5mm
Minimalna zalecana grubość: 3 mm
Maksymalna zalecana grubość: 10mm

Parametry techniczne

UNI EN 12190
Wytrzymałość na ściskanie
35 N/mm²
EN 196/1
Wytrzymałość na zginanie
7 N/mm²
UNI EN 13295
Odporność na karbonatyzację
0,50 mm
EN 1542
Przyczepność
1.8 N/mm²
UNI EN 13057
Absorpcja kapilarna
0.49 kg•h^0.5/ m²
UNI EN 13687-1
Oznaczenie kompatybilności cieplnej
1.7 mPa
pH > 12
EN 13142
Moduł sprężystości
20000 N/mm²
UNI EN 13036-4
Odporność na poślizg
73 mm
UNI EN 1015-6
Gęstość objętościowa
1900 kg/m³
UNI EN 1015-17
Zawartość chlorków
< 0.01 %
Przepuszczalność Darcy 10⁻¹⁰ cm/s
EN 13501-1
Klasa reakcji na ogień
A1

Zużycie

Około 1,65 kg/m² produktu Repar SM na każdy milimetr grubości do wykonania.

Specyfikacja produktu

Wygładzanie ochronne konstrukcji betonowych za pomocą szpachli, ostrza lub kielni z użyciem jednoskładnikowej, wzmocnionej włóknem, szybkowiążącej mikrozaprawy cementowej na bazie wysokowytrzymałego cementu, stabilizatorów, wypełniaczy pucolanowych i specjalnych żywic polimerowych, typu Repar SM firmy Azichem Srl. Produkt posiada certyfikat CE zgodnie z EN 1540/ 3 (KLASA R3). Przed nałożeniem produktu odpowiednio przygotować podłoże: usunąć zabrudzenia, odspojone fragmenty starych powłok i nalotów, uszorstnić podłoże i dobrze nasączyć wodą. Zużycie: 1,65 kg/m2/mm grubości.

Parametry techniczne produktu Repar SM firmy Azichem srl:

 • Absorpcja kapilarna (UNI EN 13057): 0,49 kg•h^0,5/m²
 • Zawartość chlorków (UNI EN 1015-17): < 0,01 %
 • Oznaczenie kompatybilności cieplnej  (UNI EN 13687-1): 1,7 mPa
 • Przepuszczalność Darcy: 10-10 cm/s
 • Przyczepność (EN 1542): 1,8 N/mm²
 • Gęstość objętościowa (UNI EN 1015-6): 1900 kg/m³
 • Moduł sprężystości (EN 13142): 20000 N/mm²
 • pH: > 12
 • Klasa reakcji na ogień (EN 13501-1): A1
 • Wytrzymałość na ściskanie (UNI EN 12190): 35 N/mm²
 • Wytrzymałość na zginanie (EN 196/1): 7 N/mm²
 • Odporność na karbonatyzację (UNI EN 13295): 0,50mm
 • Odporność na poślizg (UNI EN 13036-4): 73mm

Składowanie i przechowywanie

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w chłodnym, suchym miejscu, zabezpieczonym przed mrozem i bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Nieprawidłowe przechowywanie produktu może spowodować utratę właściwości reologicznych. Chronić przed wilgocią.

Kod celny: 3824 5090

Przygotowanie podłoża

Powierzchnię, na której aplikowany będzie produkt, oczyścić, usunąć zabrudzenia, kruszące się i odspojone fragmenty, kurz itp. Powierzchnię aplikacji dobrze nasączyć wodą do uzyskania stanu „nasyconego przy suchej powierzchni”.

Sposób użycia

Wlać do mieszadła około 2/3 wody zarobowej, dodać Repar SM i pozostałą wodę; mieszać aż do uzyskania mieszanki jednolitej i bez grudek. Ilość wody zarobowej wynosi około 18 – 20% wagi worka. Po dokładnym wymieszaniu, jeszcze przed aplikacją, pozostawić zaprawę na kilka minut. Zalecamy jednorazowe przygotowywanie niewielkiej ilości mieszanki, aby uniknąć niepotrzebnych odpadów. Wygładzić powierzchnię, nakładając produkt szpachelką, pacą z gąbką itp.

Metody aplikacji

Kielnia – Paca – Szpachelka

Czyszczenie przyrządów

Woda

Jesteśmy dystrybutorem produktów:

Skontaktuj się z nami

Jesteś zainteresowany współpracą? Skontaktuj się z nami mailowo lub zadzwoń. Z chęcią omówimy wszelkie kwestie i pomożemy Ci znaleźć najlepsze rozwiązania.