Doradztwo budowlane

Doradztwo i zarządzanie budowlane – klucz do sukcesu inwestycji

Obecny czas XXI wieku naznaczony jest życiem w biegu, szerokorozumianym pośpiechem i brakiem czasu. Cały świat pędzi do przodu w zawrotnym tempie. Pracujemy dużo i żyjemy w ciągłym pośpiechu, nie tylko prywatnie ale również zawodowo. Bardzo często naszym marzeniem jest posiadanie własnego miejsca na ziemi w postaci domu mniejszego lub większego, ale rezygnujemy z niego lub odkładamy go na święte nigdy, właśnie z powodu braku czasu.

Niejednokrotnie rezygnujemy z naszego pomysłu w obawie, iż ze względu na ogrom spraw do załatwienia podczas budowy domu, potrzeby posiadania dużego zakresu wiedzy i kompetencji, jak również ze względu na formalno-prawny gąszcz ciągle zmieniających się i aktualizowanych przepisów obawiamy się, że nie podołamy naszemu wyzwaniu.

Własna nieruchomość nie musi być marzeniem lub utopią, jeżeli zdecydujemy się skorzystać z usług profesjonalnego zespołu doradczo- zarządzającego.

Doradztwo i zarządzanie budowlane jest skierowane nie tylko do osób spoza branży budowlanej, jak mówi stare polskie przysłowie „szewc w dziurawych butach chodzi”… właśnie ze względu na brak czasu osoby z branży budowlanej często rezygnują z planów budowy czy też zakupu i wykończenia inwestycji.

Obecnie na rynku znajdziemy firmy zajmujące się doradztwem budowlanym w mniejszym lub większym zakresie. Ważnej jest jednak, żeby tak dobrać firmę, by jej oferta była szyta na miarę naszych potrzeb i możliwości. Znaczenie ma tutaj wiedza, doświadczenie, profesjonalizm, ale również elastyczność i możliwość dopasowania swojej pomocy w wybiórczym zakresie uzależnionym od naszych potrzeb.

Pamiętajmy, że szerokorozumiana budowa naszej inwestycji (niezależnie od jej specyfiki i wielkości) nie powinna być miejscem na eksperymenty czy polem do nauki, dlatego warto skorzystać właśnie z oferty doradztwa i zarządzania budowlanego.

Zakres doradztwa i zarządzania budowlanego i wybór odpowiedniej firmy

By najlepiej zrealizować budowę czy też wykończenie inwestycji nie powinno się rozdzielać doradztwa i zarządzania. Jeżeli decydujemy się na skorzystanie z usług profesjonalistów, warto by zarówno doradztwo, jak i zarządzanie było powierzone jednej firmie. Oczywiście jeżeli czujemy się sami na siłach lub pozwala nam na to czas możemy powierzyć tylko niektóre elementy firmie zewnętrznej, a o resztę zadbać sami. Najlepszym sposobem na idealne rozwiązanie jest spotkanie się z firmą i omówienie z nią naszych potrzeb, możliwości i oczekiwań. Dlatego też zakres doradztwa, wsparcia i zarządzania budowlanego może być różny. Nie zapominajmy jednak, że wiedza i doświadczenie jest potrzebne już na etapie przejścia od pomysłu do czynu, niezależnie czy zaczynamy budowę od samego początku czy od stanu deweloperskiego.

Usługa doradztwa lub/i zarządzania budowlanego obejmuje wiele kwestii i sięga bardzo szeroko praktycznie na każdym etapie realizacji inwestycji. Ze względu na mnogość aspektów i zagadnień z różnych dziedzin, które należy rozważyć i przeanalizować podczas realizacji inwestycji najlepszym rozwiązaniem jest zaangażowanie doradcy i zarządcy budowlanego, który dzięki licznemu zespołowi doświadczonych ludzi specjalizujących się w konkretnych zagadnieniach, pomoże nam przejść przez cały proces i w jednym miejscu znajdziemy pomoc dopasowaną do nas i naszej inwestycji.

Na rynku istnieje wiele firm proponujących swoje usługi w zakresie doradztwa i zarządzania budowlanego i wybór jednej z nich zależy tylko on nas. Jednak podczas wyboru warto zwrócić uwagę na to by zakres współpracy z doradcą był dopasowany do naszych potrzeb. To my na samym początku musimy się zastanowić w jakim zakresie chcemy skorzystać z pomocy. Każdy etap realizacji inwestycji wymaga ogromnej wiedzy oraz doświadczenia i bardzo często trudno jest jednej osobie być dobrym we wszystkim. Nikt nie jest „alfą i omegą” i by być w czymś naprawdę dobrym specjalistą najlepiej zgłębiać jedną dziedzinę. Dlatego też, podczas wyboru firmy doradczo- zarządzającej warto zwrócić uwagę by postać doradcy była podparta zespołem doradców składającym się z specjalistów w danych branżach i dziadzinach.

W tym artykule wskażemy wiele dziedzin i zakresów, w których warto skorzystać z profesjonalnego doradztwa i zarządzania budowlanego, jednak warto pamiętać o tym, że nie wszystkie wskazane elementy będą musiały dotyczyć naszego pomysłu i nie zapominajmy o fakcie, iż możemy z nich skorzystać dowolnie, nawet tylko na jednym etapie lub elemencie danego etapu.

Nie obawiajmy się, że zatrudniając pomoc doradczo-zarządzająca stracimy kontrolę nad naszą inwestycją lub nie będziemy mieli prawa głosu. To my zawsze mamy ostateczne zdanie i akceptujemy proponowane rozwiązania. To my jako główni inwestorzy wybieramy rozwiązania i podejmujemy ostateczne decyzje.

Zatrudnienie zewnętrznej pomocy nie oznacza również, że nie będziemy musieli w ogóle interesować się realizacją naszej inwestycji i prowadzonymi pracami. Nie zapominajmy, że doradcy podsuwają nam propozycje wraz z wszystkimi za i przeciw, ale to ostateczna akceptacja leży po naszej stronie. Jednak nasze zaangażowanie w większości przypadków może ograniczyć się do kontaktu telefonicznego z jedną osobą tj. doradcą i decyzyjności.

Działka nasza lub zakup nowej

Bardzo często dysponujemy działką, na której chcielibyśmy zrealizować naszą inwestycję. Nawet, jeżeli znajduje się ona w idealnym według nas miejscu, warto poddać jej analizę doradcy. Zweryfikują ją oni nie tylko pod względem jej wymiarów, usytuowania i możliwości dojazdu zarówno podczas budowy jak i jej późniejszego użytkowania, ale również ze względu na inne elementy mogące wpłynąć na finalny kształt i zakres naszej inwestycji. Już na etapie działki warto zwrócić uwagę na obwarowania jakie nakłada na nas miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego czy warunki zabudowy. Jakie ograniczenia wynikają z sieci biegnących przez naszą działkę lub w jej sąsiedztwie. Te i inne kwestie warto mieć rozpoznane już na etapie pomysłu na inwestycję, by nasze wyobrażenie o niej i plan na nią nie rozminęły się z możliwościami jakie daje nam posiadana działka.

Z usług doradcy warto również skorzystać jeżeli nie mamy działki i planujemy ją zakupić pod naszą inwestycję. W tym przypadku, kiedy nie jesteśmy właścicielami działki, oprócz kwestii wspomnianych powyżej należy rozpatrzyć jej status prawny i związane z tym konsekwencje i ryzyka.

Etap formalno-projektowy wraz z przygotowaniem inwestycji do realizacji

Na tym etapie inwestycji, solidna i wnikliwa analiza jest niezbędna. Ważne by na samym początku przeanalizować nie tylko zapisy miejskiego planu zagospodarowania przestrzennego, ale również przeanalizować aktualną mapę zasadniczą, w której znajdziemy nie tylko wymiary parceli pod inwestycję, ale również układ dróg i bliskie otoczenie miejsca naszej inwestycji. Etap projektowy związany jest z koniecznością dokonania wielu analiz formalno-prawnych, często skomplikowanych i nieustannie zmieniających się przepisów, wytycznych projektowych i norm, ale również wiąże się z poczynieniem szeregu uzgodnień. W związku z tym sami możemy nie podołać w ich realizacji.

Doradca budowlany może włączyć się na każdym etapie realizacji inwestycji: fazie przygotowania, tworzenia koncepcji i założeń funkcjonalno-użytkowych, ustalania wytycznych do projektowania jak i samego etapu projektowania. Planujesz zakup gotowego projektu? Również i tutaj warto przed dokonaniem zakupu skorzystać z doradcy technicznego. Wybierając samodzielnie gotowy projekt, w większości kierujemy się względami wizualnymi i estetycznymi, z uwzględnieniem wymaganych przez nas pomieszczeń.

Bardzo często nie zdajemy sobie sprawy z ogromu kwestii, które należy rozpatrzeć i przeanalizować, ale również z dużej ilości spraw do załatwienia nawet mimo decyzji o skorzystaniu z gotowego projektu. I w tym przypadku również warto skorzystać z usług doradczych, ponieważ może się okazać, że nasz wybór projektu skutkuje wprowadzeniem bardzo dużej liczby zmian, których koszt już na etapie projektowym, niejednokrotnie może przewyższyć realizację tej części od „zera”.

Dzięki skorzystaniu z doradztwa unikniemy nie tylko dodatkowych kosztów ale również dobierzemy odpowiedni projekt. I tutaj niezbędna będzie pomoc całego zespołu projektantów, wraz z geodetą, by móc uzyskać pozwolenie na budowę – w przypadku gotowego projektu, w skompletowaniu tego zespołu i koordynacji wszystkich prac projektowych, również możesz liczyć na pomoc doradców i zarządców budowlanych.

Ponadto doradca i zarządca budowlany może pomóc nam w znalezieniu odpowiednich projektantów, których prace dopasowane będą do naszej wizji, a przede wszystkim charakteru inwestycji. Na tym etapie potrzebni są nie tylko architekci i konstruktorzy, projektanci branżowi czy projektanci drogowi, ale również geodeci. Korzystając z doradztwa i zarządzania budowlanego już na tym etapie uzyskujemy nie tylko pomoc w znalezieniu odpowiednich osób, koordynację wszystkich prac tego etapu, ale również zyskujemy solidne i merytoryczne wsparcie w przypadku pojawiających się trudności, niejasności czy pomoc w wyborze odpowiedniego wariantu rozwiązania dopasowanego do nas. Doradca budowlany może doradzić lub odradzić zastosowanie pewnych rozwiązań nie tylko przez nas ale również przez architekta, konstruktora czy innego branżysty, a w dalszej perspektywie wykonawcy robót.

Etap budowy

Etap analiz formalno-prawnych, uzgodnień i projektu wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę masz już za sobą, nieważne czy z pomocą doradcy i zarządcy budowlanego, czy też nie, na etapie budowy warto skorzystać z porad i pomocy organizacyjnej profesjonalistów.

Budowa to nie tylko fizyczne stawianie murów, to cały szereg spraw do załatwienia i czynności do wykonania, a zaczyna się jeszcze przed fizycznym budowaniem obiektu. Począwszy od wyboru firm wykonawczych realizujących poszczególne etapy na wywozie śmieci i gruzu budowlanego oraz powiadomieniu odpowiedniego urzędu o zakończeniu prac kończąc. To również odpowiednie przygotowanie, oznakowanie i zabezpieczenie placu budowy, jak również zapewnienie nadzoru kierownika budowy nad całością realizacji robót, czy też obsługi geodezyjnej. Nie zapominajmy o wszelkich formalnościach związanych między innymi z zapewnieniem odpowiedniej dostawy energii elektrycznej na czas budowy czy ewentualnego zgłoszenie zajęcia pasa drogowego jeżeli zaistnieje taka konieczność.

Wybór firm wykonawczych powinien uwzględniać nie tylko sprawy kosztowe, ale również kompetencje danej ekipy biorąc pod uwagę zastosowane w naszym projekcie technologie i rozwiązania. Dzięki zatrudnieniu doradcy i zarządcy budowlanego nie tylko zaoszczędzimy czas, ale również dokonamy właściwego wyboru ekipy budowlanej. Na tym etapie doradca i zarządca budowlany pomoże nam również w znalezieniu odpowiednich materiałów budowlanych zastosowanych w projekcie, a w razie potrzeby znajdzie on najbardziej korzystną ofertę cenową i skoordynuje dostawę materiałów z terminami robót. Budowa to „żywy organizm”.

Co więcej właśnie doradcy, dzięki współpracy ze swoimi zespołami, dostarczą nam gotowe rozwiązania optymalne dla danej sytuacji i dostosowane do naszych oczekiwań.

Wykończenie wnętrz

By być w pełni zadowolonym z swojego domu podczas jego realizacji warto pomyśleć o możliwości skorzystania z architekta wnętrz. Tutaj również możemy liczyć na doradcę budowlanego, który nie tylko pomoże nam znaleźć odpowiedniego do naszych wizji i upodobań projektanta, ale również pomoże obiektywnej ocenie projektu przede wszystkim pod katem funkcjonalności i użytkowności zaproponowanych rozwiązań w życiu codziennym.

O projekcie wnętrz warto również pomyśleć na etapie opracowywania projektu architektoniczno-budowlanego jeszcze przed uzyskaniem pozwolenia na budowę. Dlaczego? Między innymi dlatego byśmy nie znaleźli się w sytuacji, że nie możemy zrealizować pasującego nam nie tylko użytkowo, ale również estetycznie wystroju wnętrz przez brakujące np. „20cm”. Zdarza się, że architekt, wykonawca robót, kierownik robót i projektant/dekorator nie mają ze sobą kontaktu lub jeżeli go mają to nie wspólnie razem. W wyniku tego może dojść do pojawienia się wielu problemów i komplikacji, które nie powstałyby w przypadku współpracy wszystkich i przepływu informacji pomiędzy nimi. Możemy ich uniknąć właśnie dzięki pomocy doradcy-zarządcy budowlanego, który nie tylko skoordynuje współpracę specjalistów ale również pomoże w rozwiązaniu ewentualnych wątpliwości czy pomorze w wyborze wariantu rozwiązania zagadnienia.

Doradca i zarządca budowlany sprawdzi się na tym etapie również w zakresie doboru materiałów do wykończenia wnętrz, nie tylko pod względem weryfikacji dostępności na rynku i poziomu cenowego proponowanych przez projektanta wnętrz rozwiązań, ale również pod względem możliwości zastosowania tych materiałów w danym przypadku, czasochłonności i ewentualnych problemów, które mogą powstawać podczas realizacji robót. Ważne by rozważyć to już na etapie projektu wnętrz by później nie być niemiło zaskoczonym. Ponadto, zarządca budowlany pomoże nam nie tylko w znalezieniu i zakupie materiałów, ale również w ewentualnym znalezieniu zamienników i koordynacji realizacji robót wykończeniowych z dostawami materiałów. Co więcej, niektórzy dostępni na rynku doradcy i zarządcy budowlani w swojej ofercie mają również pomoc w znalezieniu nie tylko wykonawcy robót budowlanych związanych z wykończeniem wnętrz, ale również innych niezbędnych fachowców (np. stolarzy), czy też całego asortymentu związanego z meblowaniem naszych wnętrz co finalnie poskutkuje osiągnięciem wymarzonego efektu.

Teren wokół inwestycji

Pomoc doradcy i zarządy budowlanego nie musi się kończyć na etapie zakończenia budowy i szerokorozumianego wykończenia wnętrz. Brak czasu nie musi oznaczać rezygnacji z zagospodarowania wokół. Warto również skorzystać z pomocy na etapie zagospodarowania terenu wokół inwestycji. Oczywiście wstępne zagospodarowanie niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę będziemy już mieli na etapie projektu architektoniczno-budowlanego, jednak by w pełni cieszyć się z efektów realizacji naszej inwestycji warto pomyśleć o profesjonalnej aranżacji przestrzeni wokół naszego obiektu.

Doradca i zarządca budowalny i tutaj może służyć nam swoją pomocą zarówno w zakresie porady i pomocy w znalezieniu odpowiedniego projektanta i wykonawcy robót, w razie potrzeby pomoże nam w zakupie i dostawie wszystkich zaprojektowanych roślin czy elementów małej architektury, jak również skoordynuje wszystkie elementy ze sobą.

Przebudowa i remont a doradztwo i zarządzanie budowlane

Jeżeli myślimy, że doradztwo i zarządzanie budowlane jest odpowiednie jedynie dla nowobudowanych obiektów, nic bardziej mylnego. Przebudowa czy remont również wymaga nie tylko naszego zaangażowania czasowego, ale również wiedzy z różnych dziedzin i branż, analizy przepisów i wytycznych, przestrzegania realizacji prac w zgodzie z obowiązującymi przepisami i normami. Tutaj również może zaistnieć konieczność opracowania projektu i poczynienia wielu uzgodnień.

Zarówno przy remoncie, jak i przebudowie, konieczna jest analiza możliwości, plan realizacji, koordynacja realizacji prac, wybór i dostawy materiałów wraz z ich pogodzeniem z realizacją robót przez ekipy wykonawcze i wiele innych…tak więc również i tutaj skorzystanie z usług doradztwa i zarządzania budowlanego może okazać się nie do przecenienia. A na pewno pozwoli nam zaoszczędzić czas i uzyskać solidne, rzetelne i podparte wiedzą i doświadczeniem pomocne ramie, na którym będziemy mogli się wesprzeć przy realizacji naszych celów i nie zostaniemy sami z pojawiającymi się problemami.

Koszt doradztwa i zarządzania budowlanego

Koszt związany z doradztwem i zarządzaniem budowlanym nie jest stały i zależy od wielu elementów. Zależy on od naszych potrzeb czyli zakresu doradztwa i zarządzania oraz wielkości i rodzaju planowanej inwestycji. Niezależnie od planowanego zakresu skorzystania z usług doradczo-zarządzających warto skontaktować się z wybraną przez nas firmą by otrzymać wycenę.

Czy doradca i zarządca budowlany jest dla nas?

Podsumowując nie musimy rezygnować z marzeń, planu, pomysłu na inwestycję budowlaną tylko dlatego, że nie mamy potrzebnej do jej realizacji szerokiej wiedzy merytorycznej czy zwyczajnie braku czasu. Ponadto nasz pierwszy dom wbrew ogólnie funkcjonującemu powiedzeniu może być właśnie dla nas, a nie jak mówi stare polskie przysłowie dla „wroga”. By tak się stało i by nasza inwestycja oraz jej realizacja okazała się naszym ideałem i dobrym wspomnieniem, a nie czasem okupionym nerwami, zmęczeniem, ciągłym napięciem i brakiem snu warto zatrudnić profesjonalnych doradców i zarządców, którzy nie tylko doradzą nam i pomogą przejść przez kwestie techniczne i formalno-prawne, ale również pomogą w zarządzaniu i wspólnie przejdą z nami przez cały proces realizacji inwestycji. Z pomocy i wsparcia doradcy/zarządcy budowlanego warto skorzystać zarówno na każdym etapie inwestycji, jak również wybiórczo – nawet tylko na jednym.

Wielu z nas może myśleć, że nie ma co inwestować w dodatkowe koszty jakim jest zatrudnienie doradcy i zarządcy budowlanego. Jednak nic bardziej mylnego.

Skontaktuj się z nami już dziś, a wspólnie stworzymy solidne fundamenty dla Twojego projektu.