Floor Tenax

Wzmocniony włóknami mikrobeton do naprawy posadzek

Floor Tenax jest rozlewną, plastyczno/płynną zaprawą, zbrojoną włóknami, która może być stosowana do naprawy zniszczonych posadzek betonowych oraz do konstrukcyjnej odbudowy powierzchni żelbetowych poprzez wylewanie do szalunków. Produkt zawiera niezwykle drobny cement o wysokiej wytrzymałości, mikrokrzemionki o działaniu pucolanowym, kruszywa o optymalnej krzywej uziarnienia (0,1÷1,8 mm), dodatki specjalne oraz znaczną zawartość włókien wzmacniających READYMESH. Produkt miesza się z niewielką ilością wody w stosunku do ilości spoiwa (< 0,32). Specjalna formuła Floor Tenax nadaje pracom naprawczym wytrzymałość mechaniczną, wiąskość (czyli energię pękania), wyjątkową trwałość i bardzo wysoką odporność fizyko- chemiczną.

CE R4 EN 1504-3
CE EN 13813
EU C80 F10 EN 13813

Składniki: Jednoskładnikowy
Postać: Proszek
Dostępne kolory: Szary
Opakowania i pojemność: Worek 25 kg

 • Właściwości i zastosowanie
 • Dane techniczne
 • Specyfikacja
 • Sposób użycia
 • Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • Dokumentacja

Właściwości i zalety

Czas urabialności dla Floor Tenax wynosi około > 120 minut, po czym rozpoczyna się proces wiązania, po którym następuje stopniowe utwardzanie. Skurcz higrometryczny jest niezwykle niski dzięki obecności włókien szklanych i wielowłókienkowego włókna polipropylenowego Readymesh PM 060, gwarantując stabilność objętościową po aplikacji. Parametry, które sprawiają, że Floor Tenax jest wyjątkowym produktem to:

• bardzo wysoka odporność mechaniczna na ściskanie (> 95 MPa po 28 dniach),

• bardzo wysoka wytrzymałość mechaniczna na zginanie (> 14,5 MPa po 28 dniach),

• doskonała trwałość i odporność na działanie środków chemicznych.

Zastosowanie

Floor Tenax znajduje zastosowanie w naprawach zniszczonych posadzek warstwami o małej grubości (typowe zastosowania w zakresie 8- 20 mm), ze względu na wytrzymałość na odkształcenia i na zarysowanie, w szczególności tam, gdzie wymagane jest szybkie otwarcie ruchu lub szybkie wykonywanie innych czynności po aplikacji. Dominujące obszary zastosowań to: • szybka naprawa przemysłowych posadzek betonowych z możliwością chodzenia po około ośmiu godzinach od wylania i możliwością jazdy po 24-48 godzinach po aplikacji; • naprawa dylatacji w posadzkach przemysłowych; • układanie i mocowanie włazów; • ogólne naprawy i renowacje konstrukcyjne przeprowadzane przez wylewanie w szalunku.

Dopuszczalne typy podłoża

Beton – Cegła

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Ogólne informacje oraz wskazówki i sugestie w zakresie stosowania tego produktu, podane w niniejszej karcie technicznej, a także przekazane ustnie lub pisemnie, odpowiadają aktualnemu stanowi naszej wiedzy naukowej i praktycznej.

Zarówno dane techniczne jak i dane dotyczące wydajności są wynikiem testów laboratoryjnych, przeprowadzonych w kontrolowanym środowisku i jako takie mogą ulec zmianie w zależności od rzeczywistych warunków aplikacji i użytkowania.

Produkt do użytku profesjonalnego. Firma Azichem Srl nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z niewłaściwego stosowania produktu lub za skutki związane z wadami wynikającymi z czynników lub elementów niezwiązanych z jakością produktu, w tym
z niewłaściwego przechowywania.

Przed użyciem produktu należy ocenić, czy nadaje się on do zamierzonego zastosowania, przyjmując na siebie wszelką wynikająca z tego faktu odpowiedzialność.

Parametry techniczne oraz parametry w zakresie wydajności, zawarte e niniejszej karcie technicznej są okresowo aktualizowane. W celu uzyskania bieżącego dostępu do aktualnej wersji prosimy o odwiedzenie strony: www.azichem.com. Data aktualizacji znajduje się
w dolnym bocznym polu strony. Niniejsze wydanie analizuje i zstępuje wcześniejsze wersje karty technicznej.

Użytkowni zobowiązany jest zapoznać się z najnowszą wersją karty charakterystyki tego produktu, zawierającą dane chemiczne, fizyczne i toksykologiczne, zwroty wskazujące na zagrożenia, oraz inne informacje, które pozwolą na bezpieczne transportowanie, użytkowanie
i utylizacje produktu i jego opakowania. Więcej informacji na stronie: www.azichem.com. Zabrania się usuwania produktu i/lub opakowań produkcie do środowiska.          

Główne parametry

Okres przydatności do użycia: 12 miesięcy
Temperatura aplikacji: +5 / +30 °C
Wymieszać z wodą: 11 – 12,5%
Minimalna zalecana grubość: 8 mm
Maksymalna zalecana grubość: 20 mm

Parametry techniczne

Wytrzymałość na ściskanie po 12 godzinach
EN 12190
8 N/mm²
Wytrzymałość na ściskanie po 24 godzinach
EN 12190
45 N/mm²
Wytrzymałość na ściskanie po 7 dniach
EN 12190
70 N/mm²
Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach
EN 12190
90 N/mm²
Wytrzymałość na zginanie
EN 196-1
14,5 N/mm²
Wytrzymałość na zginanie po 1 dniu
EN 196-1
8 N/mm²
Wytrzymałość na zginanie po 7 dniach
EN 196-1
11 N/mm²
Wytrzymałość na zginanie po 28 dniach
EN 196-1
11 N/mm²
Odporność na rozciąganie4 MPa
Odporność na ścieranie
UNI EN 13892-3
0.8 cm³/50cm²
Odporność na ścieranie, określona przy pomocy urządzenia Taber i wyrażona jako utrata masy w gramach (ściernica H22 – 1000 g – 1000 obrotów)
ASTM D4060
0.28 g
Przyczepność
UNI EN 1542
2.5 N/mm²
Absorpcja kapilarna
UNI EN 13057
0.38 kg•h^0.5/ m²
Współczynnik przewodzenia ciepła0,73 W/m*K
Gęstość objętościowa
UNI EN 1015-6
2250 kg/m³
Moduł sprężystości
EN 13412
35000 N/mm²
Zakończenie czasu wiązania3 h

Zużycie

Około 1,65 kg/m² produktu Repar SM na każdy milimetr grubości do wykonania.

Informacje dodatkowe

Wartości fizyko-mechaniczne uzyskane w temperaturze 20°C w warunkach laboratoryjnych; czas urabialności i przydatności do użycia może się różnić w zależności od temperatury w momencie aplikacji.

Floor TenaxFloor Tenax Speedy
Urabialnośćzaprawa płynnazaprawa płynna
włókna, minimalny wymiar6mm6mm
Czas urabialnościok. 120 minutok. 40 minut
Wytrzymałość na ściskanie po
6 godzinach
08 MPa
Wytrzymałość na ściskanie po
12 godzinach
8 MPa20 MPa
Wytrzymałość na ściskanie po 1 dniu>35 MPa>50 MPa
Wytrzymałość na ściskanie po
28 dniach
> 95 MPa> 95 MPa
Odporność na rozciąganie4 MPa4 MPa
Naprawa posadzek przemysłowych: kryteria wyboruGrubość 10-20 mm Możliwość chodzenia po ok. 12 godzinach Możliwość jazdy wózkami lekkimi po ok. 24 godzinach Możliwość jazdy innymi pojazdami po ok. 48 godzinachGrubość 10-20 mm Możliwość chodzenia po ok. 6 godzinach Możliwość jazdy wózkami lekkimi po ok. 12 godzinach Możliwość jazdy innymi pojazdami po ok. 24 godzinach
Prowadzić prace naprawcze w dwuosobowych zespołach w sektorach
o maks. wielkości 12-16 m2
Naprawa posadzek przemysłowych:
estetyka wykonania
możliwość pojawienia się niejednolitych kolorów i jasnych wykwitówmożliwość pojawienia się niejednolitych kolorów i jasnych wykwitów
Inne obszary zastosowaniaOgólne naprawy konstrukcyjne poprzez wylewanie do szalunków _ grubości od 15 do 30 mmOgólne naprawy konstrukcyjne poprzez wylewanie do szalunków _ grubości od 15 do 30 mm

Specyfikacja produktu

Wysokowytrzymały mikrobeton HPFRC, z reaktywnymi wypełniaczami superpucolanowymi, wyselekcjonowanymi kruszywami krzemionkowymi, syntetycznymi włóknami poliolefinowymi, do napraw konstrukcyjnych powierzchni żelbetowych i renowacji posadzek przemysłowych o małej grubości (5 -30 mm), produkt typu Floor Tenax firmy Azichem Srl. Wylewki wykonane z Floor Tenax charakteryzują się wysoką odpornością na:

 • rozciąganie i zginanie
 • naprężenia dynamiczne
 • naprężenia termiczne
 • uderzenia i zużycie
 • zmęczenie
 • obciążenia po zerwaniu

Przed nałożeniem produktu odpowiednio przygotować podłoże, tak aby było: szorstkie (> 4 mm), czyste, odpowiednio zwilżone wodą, wolne od zabrudzeń i kurzu, odspojonych powłok itp. Zużycie: 21 kg/m²/cm

Parametry techniczne produktu Floor Tenax firmy Azichem srl:

 • Absorpcja kapilarna (UNI EN 13057): 0.38 kg•h^0.5/m²
 • Przyczepność (UNI EN 1542): > 2,5 N/mm²
 • Gęstość objętościowa (UNI EN 1015-6): 2250 kg/m³
 • Moduł sprężystości (EN 13412): 35000 N/mm²
 • Wytrzymałość na ściskanie po 24 godzin (UNI EN 1015-11): > 35 N/mm²
 • Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach (UNI EN 1015-11): > 95 N/mm²
 • Wytrzymałość na zginanie (UNI EN 1015 -11): > 14,5 N/mm²
 • Odporność na rozciąganie: 4 MPa
 • Odporność na ścieranie (UNI EN 13892-3): 0.8 cm³/50cm² Zakończenie czasu wiązania: 3 h

Składowanie i przechowywanie

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w chłodnym, suchym miejscu, zabezpieczonym przed mrozem i bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Nieprawidłowe przechowywanie produktu może spowodować utratę właściwości reologicznych. Chronić przed wilgocią.

Kod celny: 3824 5090

Przygotowanie podłoża

• Podłoże musi być przygotowane z zastosowaniem skuwania mechanicznego lub wodą pod wysokim ciśnieniem (hydromonitoring) na głębokość nie mniejszą niż 8 mm. Skuwanie podłoża jest operacją absolutnie niezbędną, aby zapewnić dobrą przyczepność nakładanej powłoki. W przypadku uzupełnień lub wykonywania miejscowych napraw, należy przyciąć obrzeża pod kątem prostym za pomocą szlifierki kątowej. • Usunąć z podłoża wszelkie ślady oleju, smaru, detergentów. • Podłoże musi być solidne, czyste, odpowiednio chropowate, bez odprysków i pyłu (usunąć pył i zanieczyszczenia za pomocą odpowiedniego sprzętu). Przemyć powierzchnię wodą pod ciśnieniem. Przed aplikacją produktu, nasączyć podłoże wodą i usunąć nadmiar wody z powierzchni.

Sposób użycia

• Temperatura aplikacji: 5°+ 30°C. • W celu uzyskania optymalnej efektywności prac, zaleca się użycie mieszadła pionowego o ruchu planetarnym lub mieszadła poziomego z podwójną spiralą. • MIESZANIE: Wymieszać proszek z wodą pitną w proporcji 11% – 12% całkowitej masy zaprawy (ok. 2,75 l na 25 kg worek), aż do uzyskania jednorodnej mieszanki. Czas mieszania: około 4 minuty wysokowydajnym mieszadłem. • W przypadku warstw o dużych grubościach (np. naprawa włazów) stosować zagęszczanie wibratorem do betonu lub bardzo intensywne ubijanie. • Wyrównać powierzchnię listwą wibracyjną na przygotowanych szablonach. • Po aplikacji zabezpieczyć powierzchnię folią polietylenową lub środkami zapobiegającymi parowaniu. Środki zapobiegające parowaniu spryskiwane są na świeżo wykonane powierzchnie, jeszcze mokre (zabezpieczenia zapobiegające odparowywaniu wody należy wykonywać wyłącznie, jeśli nie planuje się wykonywania innych aplikacji zabezpieczających lub estetyczno-ochronnych: zaleca się kontakt z naszym działem obsługi technicznej w celu uzyskania porady w zakresie najbardziej odpowiedniej metody zabezpieczenia powierzchni i rodzaju produktu, który może być użyty jako środek do pielęgnacji betonu). W przypadku grubości przekraczającej 20 mm, rozłożyć, wyrównać i zatrzeć Floor Tenax na odpowiednim podłożu, stosując odpowiednie środki zapewniające przyczepność i zakotwienie konstrukcyjne do podłoża. Sugerowane metody kotwienia są następujące: zastosowanie specjalnej żywicy epoksydowej do odlewu konstrukcyjnego (Syntech RGS lub Syntech Pavisheer); lub zastosowanie ocynkowanej siatki stalowej o oczkach 5×5 cm z 2 mm drutu, oddalonej od płaszczyzny podłoża o połowę przewidywanej grubości Floor Tenax i zakotwionej do płaszczyzny za pomocą kotew „L” umieszczonych w specjalnych otworach wypełnionych żywicą Syntech Profix lub gwoździ wbitych „gwoździarką”. Gdy tylko powierzchnia będzie nadawała się do chodzenia należy przykryć ją mokrą włókniną i wodoodpornym materiałem. W celu sprawdzenia przydatności produktu do określonych wymagań, należy zawsze przeprowadzić próby wstępne. Zaleca się odpowiednią pielęgnację betonu przez kilka dni poprzez ciągłe spryskiwanie wodą lub przykrywanie naprawionych miejsc folią polietylenową (okres zimowy) lub nasączoną wodą włókniną (okres wiosenno-letni). Produkt jest bardzo bogaty w składniki reaktywne o działaniu krystalizującym, które nadają produktowi wyjątkowe właściwości przyczepne do podłoża. Krystalizacje, mają głównie charakter krzemianowy, w związku z tym na powierzchni mogą pojawić się jaśniejsze wykwity i plamy.

Metody aplikacji

Kielnia – Pompa – Paca – Listwa

Czyszczenie przyrządów

Woda

Jesteśmy dystrybutorem produktów:

Skontaktuj się z nami

Jesteś zainteresowany współpracą? Skontaktuj się z nami mailowo lub zadzwoń. Z chęcią omówimy wszelkie kwestie i pomożemy Ci znaleźć najlepsze rozwiązania.