Osmocem iTOP

Elastyczna dwuskładnikowa osmotyczna hydroizolacja cementowa

Osmotyczna hydroizolacja cementowa, dwuskładnikowa, w dyspersji wodnej, modyfikowana polimerami, o doskonałej przyczepności i wytrzymałości, odporna na dodatni i ujemny napór wody. Aplikacja szpachelką, pędzlem lub wałkiem. Idealna do powłok ochronnych i hydroizolacji żelbetonu i murów: zbiorników, basenów, rur wodociągowych, spękanych tynków cementowych, balkonów; do naprawy i nakładania powłok ochronnych konstrukcji morskich lub konstrukcji narażonych na działanie soli morskiej. Nadaje się do kontaktu z wodą pitną.

CE EN 1504-2
Produkt nadaje się do kontaktu z wodą pitną

Składniki: Dwuskładnikowa
Postać: Proszek + Płyn
Dostępne kolory: Biały/Szary
Opakowania i pojemność: Worek 25 kg [A] – Opakowanie 8 kg [B] = Zestaw: 1 Worek 25 kg [A] + 1 Opakowanie 8 kg [B]

 • Właściwości i zastosowanie
 • Dane techniczne
 • Specyfikacja
 • Sposób użycia
 • Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • Dokumentacja

Właściwości i zalety

Aplikacja Osmocem iTop jest niezwykle prosta i niezawodna. Produkt osiąga przyczepność do podłoża poprzez mechaniczną adhezję i dyfuzję osmotyczną. Zachowuje skuteczność nawet w warunkach ujemnego naporu hydrostatycznego (parcie negatywne) i można go stosować jako powłokę w ogrodach na dachach i donicach, ponieważ jest odporny na mechaniczne działanie korzeni.

Zastosowanie

Prace hydroizolacyjne konstrukcji i ścian murowanych podziemnych, basenów, zbiorników, donic, ogrodów dachowych, kanałów, tuneli, garaży, mostów, zbiorników, piwnic, obszarów przechowywania żywności, itp., pod warunkiem, że są one wystarczająco porowate i chłonne oraz pozbawione wszelkich hydroizolacji powierzchniowych i/lub obróbki hydrofobowej, zarówno chemicznej (siloksany, epoksydy, poliuretany, itp.) jak i naturalnej (woskowanie). Produkt nadaje się do zastosowania w warunkach ujemnego jak i dodatniego naporu hydrostatycznego. Może być również używany do hydroizolacji tarasów i balkonów.

Dopuszczalne typy podłoża

Tynki – Beton – Prefabrykaty – Włóknocement – Cegła – Mury mieszane – Powierzchnie kamienne – Wylewki – Ściany skalne.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Ogólne informacje oraz wskazówki i sugestie w zakresie stosowania tego produktu, podane w niniejszej karcie technicznej, a także przekazane ustnie lub pisemnie, odpowiadają aktualnemu stanowi naszej wiedzy naukowej i praktycznej. Zarówno dane techniczne jak i dane dotyczące wydajności są wynikiem testów laboratoryjnych, przeprowadzonych w kontrolowanym środowisku i jako takie mogą ulec zmianie w zależności od rzeczywistych warunków aplikacji i użytkowania.


Produkt do użytku profesjonalnego. Firma Azichem Srl nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z niewłaściwego stosowania produktu lub za skutki związane z wadami wynikającymi z czynników lub elementów niezwiązanych z jakością produktu, w tym z niewłaściwego przechowywania.


Przed użyciem produktu należy ocenić, czy nadaje się on do zamierzonego zastosowania, przyjmując na siebie wszelką wynikająca z tego faktu odpowiedzialność.


Parametry techniczne oraz parametry w zakresie wydajności, zawarte e niniejszej karcie technicznej są okresowo aktualizowane. W celu uzyskania bieżącego dostępu do aktualnej wersji prosimy o odwiedzenie strony: www.azichem.com. Data aktualizacji znajduje się w dolnym bocznym polu strony. Niniejsze wydanie analizuje i zstępuje wcześniejsze wersje karty technicznej.


Użytkowni zobowiązany jest zapoznać się z najnowszą wersją karty charakterystyki tego produktu, zawierającą dane chemiczne, fizyczne i toksykologiczne, zwroty wskazujące na zagrożenia, oraz inne informacje, które pozwolą na bezpieczne transportowanie, użytkowanie i utylizacje produktu i jego opakowania. Więcej informacji na stronie: www.azichem.com.


Zabrania się usuwania produktu i/lub opakowań produkcie do środowiska.

Główne parametry

Aplikować w dwóch warstwach
Okres przydatności do użycia: 12 miesięcy
Temperatura aplikacji: : +5 / +35 °C
Żywotność: 50 – 70 min
Maksymalna średnica kruszywa: < 0.4 mm
Produkt wyróżniony
Minimalna zalecana grubość: 1,5 mm

Parametry techniczne

Wytrzymałość na ściskanie po 2 dniach 2.5 N/mm²
Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach> 9.0 N/mm²
Wytrzymałość na zginanie po 2 dniach > 1.0 N/mm²
Wytrzymałość na zginanie po 28 dniach > 3.0 N/mm²
UNI EN 1062-3
Współczynnik przepuszczalności
< 5 mm
Przepuszczalność pary wodnej μ
UNI EN ISO 7783-2
SD 0.9866 (klasa I)
Kompatybilność cieplna. Odporność na szok termiczny związana z cyklicznym zamrażaniem-rozmrażaniem1.8 N/mm²
UNI EN 1542
Oznaczenie przyczepności przy odrywaniu (Fh)
2.2 N/mm²
UNI EN 1062-11
Ekspozycja na sztuczne starzenie
2000 godzin brak pęcherzy, brak rys, brak złuszczeń
UNI EN 162-6
Przepuszczalność CO2
Sd 93 m
DIN 53504
Wydłużenie przy zerwaniu
15%
Gęstość 1600 g/l
A:B
Stosunek zawartości składników
3,12 : 1
UNI EN 1062-3
Absorpcja kapilarna
0 027 kg•h^0.5/ m²

Zużycie

Około 1,6 kg/m² produktu Osmocem iTop na każdy milimetr grubości do wykonania.

Specyfikacja produktu

Gładź hydroizolacyjnado konstrukcji betonowych poprzez aplikację dwuskładnikowej, elastoplastycznej masy cementowej typu Osmocem iTop firmy Azichem Srl, za pomocą szpachli, pędzla lub wałka. Produkt posiada certyfikat CE zgodnie z normą EN 1504/2. Odpowiednio przygotować podłoże aby było czyste, pozbawione śladów starej farby, kurzu itp. Aplikować w dwóch kolejno nakładanych warstwach, każda o grubości ok. 1 mm (ok. 1,8 kg/m2 na warstwę), przy czym ostatnią warstwę nakładać, gdy pierwsza warstwa nadaje się do chodzenia (nie wcześniej niż po 4 godzinach w temperaturze 20°C). Pomiędzy pierwszą i drugą warstwą Osmocem iTop należy umieścić odporną na alkalia siatkę z włókna szklanego Armaglass 160. Stosując Osmocem iTop, można również mocować elastyczne taśmy umieszczane w poprzek szczelin konstrukcyjnych lub dylatacyjnych (takie jak Proband, Elastotex 120 lub Elastotex 120 Cloth). Na pojedynczą warstwę: minimalna grubość aplikacji: 1 mm, maksymalna grubość aplikacji: 5 mm Zużycie: 1,8 kg/m2/mm

Parametry techniczne produktu Osmocem iTop firmy Azichem srl:

 • Absorpcja kapilarna (UNI EN 1062-3): 0 027 kg•h^0.5/m²
 • Współczynnik przepuszczalności (UNI EN 1062-3): < 5 mm
 • Kompatybilność cieplna. Odporność na szok termiczny związana z cyklicznym zamrażaniem-rozmrażaniem: 1,8 N/mm² Oznaczenie przyczepności przy odrywaniu (Fh) (UNI EN 1542): 2.2 N/mm²
 • Ekspozycja na sztuczne starzenie -2000 godzin (UNI EN 1062-11): brak pęcherzy, brak rys, brak złuszczeń
 • Gęstość: 1600 g/l
 • Przepuszczalność pary wodnej (UNI EN ISO 7783- 2): Sd 0.9866 (KLASA 1)
 • Przepuszczalność CO2 (UNI EN 162-6): Sd 93 m
 • Stosunek zmieszania składników A: B: 3,12:1
 • Wytrzymałość na ściskanie po 02 dniach: 2.5 N/mm²
 • Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach: > 9,0 N/mm²
 • Wytrzymałość na zginanie po 02 dniach: > 1,0 N/mm²
 • Wytrzymałość na zginanie po 28 dniach: > 3,0 N/mm²

Składowanie i przechowywanie

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w chłodnym, suchym miejscu, zabezpieczonym przed mrozem i bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Nieprawidłowe przechowywanie produktu może spowodować utratę właściwości reologicznych. Chronić przed wilgocią.

Kod celny: 3824 5090

Przygotowanie podłoża

Powierzchnie, na które ma być aplikowany produkt, muszą być czyste, pozbawione zanieczyszczeń, kruszących się i odspojonych fragmentów, kurzu, powłok hydrofobowych itp., odpowiednio nasączone wodą aż do osiągnięcia stanu „nasyconego przy suchej powierzchni”. Zaleca się zagruntowanie powierzchni aplikacji za pomocą około 100-150 gr/m2 kleju lateksowego Składnika B; w ten sposób wykonuje się, za pomocą prostego i szybkiego gruntowania, co najmniej trzy niezwykle skuteczne operacje: a) usunięcie powietrza z porów powierzchniowych (ze znacznym zmniejszeniem pęcherzyków powietrza, które pojawiają się na elastycznych produktach o niskiej grubości); b) zmniejszenie absorpcji podłoża (gwarantując odpowiednie utwardzenie warstwy hydroizolacyjnej); c) zwiększenie przyczepności dzięki głębokiej penetracji komponentu polimerowego.

Sposób użycia

Wymieszać składnik w proszku (składnik A) z roztworem nawilżającym (składnik B) przy użyciu niskoobrotowego mieszadła lub innej skutecznej mieszarki mechanicznej, stopniowo wsypując proszek do płynu. Mieszać, aż do uzyskania jednolitej masy bez grudek. Po zakończeniu mieszania odczekać kilka minut i ponownie wymieszać, przed przystąpieniem do aplikacji. Aby znacznie poprawić właściwości powłoki (na przykład w przypadku hydroizolacji tarasów i balkonów), zaleca się zastosowanie, między dwoma warstwami, siatki wzmacniającej z włókna szklanego odpornej na zasady Armaglass 160, przy orientacyjnym zużyciu około 3- 4 kg/m2. Nie aplikować produktu w dużym nasłonecznieniu i zadbać o nawilżanie podczas utwardzania. Nie stosować na powierzchniach mało porowatych lub nieporowatych lub pokrytych wcześniej środkami hydrofobowymi, chyba że środek został usunięty za pomocą boczkarek, szlifierek lub innych narzędzi używanych do przygotowania podłoża lub zastosowano odpowiednie podkłady polimerowe.

Metody aplikacji

Paca – Maszyna tynkarska – Pędzel – Wałek – Kielnia – Natrysk

Czyszczenie przyrządów

Woda

Jesteśmy dystrybutorem produktów:

Skontaktuj się z nami

Jesteś zainteresowany współpracą? Skontaktuj się z nami mailowo lub zadzwoń. Z chęcią omówimy wszelkie kwestie i pomożemy Ci znaleźć najlepsze rozwiązania.