Repar Tix

Tiksotropowa, reoplastyczna, konstrukcyjna zaprawa cementowa, wzmocniona włóknami

Tiksotropowa, kompozytowa, cementowa zaprawa konstrukcyjna o właściwościach reoplastycznych, o skompensowanym skurczu, na bazie wysoko wytrzymałych cementów, wypełniaczy super pucolanowych, składników przeciwskurczowych, uplastyczniających, stabilizujących i antykorozyjnych, domieszek antyalergicznych, wyselekcjonowanego kruszywa i włókien polipropylenowych. Po wymieszaniu z wodą w proporcjach podanych na opakowaniu wyrobu, Repar Tix staje się wyjątkowo dobrze urabialną zaprawą, która nie spływa przy nakładaniu na powierzchnie pionowe czy na dolne powierzchnie konstrukcji żelbetowych. Można ją nakładać grubymi warstwami i nie wymaga zastosowania szalunków.

CE GP EN 998-1
CE R4 EN 1504-3
PCC EN 1504

Składniki: Jednoskładnikowy
Postać: Proszek
Dostępne kolory: Szary
Opakowania i pojemność: Worek 25 kg – Paleta: 50 x (Worek 25 kg)

 • Właściwości i zastosowanie
 • Dane techniczne
 • Specyfikacja
 • Sposób użycia
 • Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • Dokumentacja

Właściwości i zalety

Do tiksotropowej zaprawy konstrukcyjnej Repar Tix można dodać 0,25% preparatu Fluid SRA. To domieszka zmniejszająca zarówno skurcz plastyczny, jak i skurcz przy wysychaniu. Fluid SRA wspomaga utwardzanie zaprawy. Po wymieszaniu z Repar Tix można go uznać za zaawansowany technologicznie system spowalniający odparowanie wody z zaprawy oraz ułatwiający zachodzenie reakcji hydratacji. Dzięki reagowaniu z niektórymi składnikami cementu, Fluid SRA umożliwia uzyskanie wartości końcowej skurczów o 20 do 50% niższej w stosunku do wartości dla zaprawy Repar Tix przygotowanej z dodatkiem samej wody. W celu uzyskania odpowiednich parametrów fizyko-mechanicznych, zaleca się, podobnie jak w przypadku wszystkich zapraw na spoiwach hydraulicznych, odpowiednie nawilżenie powierzchni przez pierwsze 48-72 godziny.

Zastosowanie

Naprawy, odbudowy konstrukcyjne i odbudowy otuliny, wykonanie wytrzymałych i trwałych warstw w obiektach budownictwa ogólnego, hydrotechnicznych, przemysłowych oraz w elementach betonowych i murowych.

Dopuszczalne typy podłoża

Beton – Prefabrykaty – Cegły – Mury mieszane – Mury kamienne – Powierzchnie kamienne

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Ogólne informacje oraz wskazówki i sugestie w zakresie stosowania tego produktu, podane w niniejszej karcie technicznej, a także przekazane ustnie lub pisemnie, odpowiadają aktualnemu stanowi naszej wiedzy naukowej i praktycznej.

Zarówno dane techniczne jak i dane dotyczące wydajności są wynikiem testów laboratoryjnych, przeprowadzonych w kontrolowanym środowisku i jako takie mogą ulec zmianie w zależności od rzeczywistych warunków aplikacji i użytkowania.

Firma Azichem Srl nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z niewłaściwego stosowania produktu lub za skutki związane z wadami wynikającymi z czynników lub elementów niezwiązanych z jakością produktu, w tym z niewłaściwego przechowywania. Przed użyciem produktu należy ocenić, czy nadaje się on do zamierzonego zastosowania, przyjmując na siebie wszelką wynikająca z tego faktu odpowiedzialność.

Parametry techniczne oraz parametry w zakresie wydajności, zawarte w niniejszej karcie technicznej są okresowo aktualizowane. W celu uzyskania bieżącego dostępu do aktualnej wersji prosimy o odwiedzenie strony: www.azichem.com. Data aktualizacji znajduje się w dolnym bocznym polu strony. Niniejsze wydanie analizuje i zastępuje wcześniejsze wersje karty technicznej.

Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z najnowszą wersją karty charakterystyki tego produktu, zawierającą dane chemiczne, fizyczne i toksykologiczne, zwroty wskazujące na zagrożenia, oraz inne informacje, które pozwolą na bezpieczne transportowanie, użytkowanie i utylizację produktu i jego opakowania. Więcej informacji na stronie: www.azichem.com.

Zabrania się usuwania produktu i/lub opakowań po produkcie do środowiska.

Główne parametry

Stosować rękawice ochronne
Okres przydatności do użycia: 12 miesięcy
Produkt niepalny
Odporny na działanie promieni UV
Temperatura aplikacji: +5 / +35 °C
Żywotność: 60 min
Wymieszać z wodą: 15 %
Maksymalna średnica kruszywa: 1,5 mm
Minimalna zalecana grubość: 5 mm
Maksymalna zalecana grubość: 3-4 cm

Parametry techniczne

UNI EN 12190
Wytrzymałość na ściskanie po 1 dniu
≥ 19 N/mm²
UNI EN 12190
Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach
≥ 55 N/mm²
UNI EN 196/1
Wytrzymałość na zginanie po 1 dniu
 > 3,5 N/mm²
UNI EN 196/1
Wytrzymałość na zginanie po 28 dniach
≥ 8 N/mm²
UNI EN 13295
Odporność na karbonatyzację
1,5 mm
UNI EN 13687-1
Kompatybilność cieplna*
> 2 MPa
EN 13501-1
Klasa reakcji na ogień
A1
pH > 12,5
UNI EN 13057
Absorpcja kapilarna
0,30 kg•h^0,5/m²
UNI EN 1015-17
Zawartość chlorków
< 0.01 %
UNI EN 13036-4
Odporność na poślizg
51 mm
UNI EN 1542
Przyczepność *
> 2 N/mm²
EN 13142
Moduł sprężystości
> 21000 N/mm²
Stosunek woda/spoiwo 0,38
UNI EN 1015-6
Gęstość objętościowa
2170 kg/m³
Przepuszczalność (model̀ Darcy) 1 x 10 E-10 cm/s
(*) podłoże referencyjne – beton, zgodnie z wymaganiami EN 1766

Zużycie

Około 19 kg/m² zaprawy Repar Tix na każdy centymetr grubości planowanej do wykonania (około 1900 kg na każdy metr sześcienny).

Specyfikacja produktu

Renowacja i naprawy konstrukcyjne elementów z uszkodzonego betonu, za pomocą reoplastycznej, tiksotropowej, konstrukcyjnej zaprawy cementowej o skompensowanym skurczu, nakładanej kielnią, pacą lub maszynowo, typu Repar Tix, produkcji Azichem Srl. Wyrób otrzymał certyfikat CE zgodnie z normą EN 1504/3 (Klasa R4) i jest produkowany ze specjalnego cementu i wyselekcjonowanego kruszywa krzemionkowego. Produkt jest wzmocniony włóknami polipropylenowymi i szklanymi READYMESH oraz zawiera składniki o działaniu antykorozyjnym, mikrokrzemiany o działaniu super pucolanowym oraz składniki uplastyczniające i domieszki stabilizujące. Przed nałożeniem wyrobu, podłoże należy odpowiednio przygotować, tak aby było szorstkie, czyste, nasycone wodą do stanu „nasyconego przy suchej powierzchni”, bez zabrudzeń, niezapylone oraz oczyszczone z wszelkich substancji, które mogą przyczynić się do zmniejszenia lub całkowitego braku przyczepności (smary, oleje, naloty biologiczne itp.). Zużycie: 1900 kg/m³.

Parametry techniczne zaprawy Repar Tix produkcji Azichem Srl:

 • Absorpcja kapilarna (UNI EN 13057): 0,30 kg•h^0,5/m²
 • Zawartość chlorków (UNI EN 1015-17): < 0,01%
 • Kompatybilność cieplna (UNI EN 13687-1): > 2 MPa
 • Przepuszczalność (model Darcy): 1 x 10 E-10 cm/s
 • Przyczepność (UNI EN 1542): > 2 N/mm²
 • Gęstość objętościowa (UNI EN 1015-6): 2170 kg/m³
 • Moduł sprężystości (EN 13142): > 21000 N/mm²
 • pH: > 12,5
 • Stosunek woda/spoiwo: 0,38
 • Klasa reakcji na ogień (EN 13501-1): A1
 • Wytrzymałość na ściskanie po 1 dniu (UNI EN 12190): ≥ 19 N/mm²
 • Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach (UNI EN 12190): ≥ 55 N/mm²
 • Wytrzymałość na zginanie po 1 dniu (UNI EN 196/1): > 3,5 N/mm²
 • Wytrzymałość na zginanie po 28 dniach (UNI EN 196/1): ≥ 8,0 N/mm²
 • Odporność na karbonatyzację (UNI EN 13295): 1,5 mm
 • Odporność na poślizg (UNI EN 13036-4): 51 mm

Składowanie i przechowywanie

Wyrób przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w chłodnym i suchym miejscu, zabezpieczonym przed mrozem i przed bezpośrednim nasłonecznieniem.

Kod celny: 3824 5090

Przygotowanie podłoża

Powierzchnie, na których produkt będzie aplikowany muszą być czyste, bez zabrudzeń, bez wszelkich luźno związanych i kruszących się części, niezapylone itp. Muszą być nasycone wodą, do stanu „nasyconego przy suchej powierzchni”. Powierzchnie należy odpowiednio zszorstkowić za pomocą obróbki strumieniowo-ściernej, piaskowania itp., co pozwala uzyskać najwyższe parametry przyczepności do podłoża. Optymalne rezultaty można uzyskać za pomocą wody pod wysokim ciśnieniem (hydromonitoring). Odsłonić pręty zbrojeniowe z oznakami korozji lub mocno skorodowane. Usunąć rdzę z odsłoniętych prętów (wypiaskować lub wyszczotkować). Zaleca się wcześniejsze nałożenie na odsłonięte powierzchnie (jeszcze przed ich naprawą) konsolidującego środka alkalizującego Consilex San.

Sposób użycia

Do mieszalnika wlać 2/3 całkowitej ilości wody potrzebnej do przygotowania masy (około 2,5 litra na worek), następnie stopniowo dodawać wyrób i pozostałą wodę, aż do uzyskania jednolitej masy o wymaganej konsystencji i bez grudek. Należy zadbać o odpowiednie zabezpieczenie i zwilżenie powierzchni podczas utwardzania. Dodanie do wody zarobowej preparatu Bond HD (w ilości około 0,5-0,7 kg na każdy worek wyrobu) znacznie poprawia przyczepność, wodoszczelność i urabialność, jak również zwiększa możliwości formowania i odkształcalność. Grube pokrycia, wymagania statyczne wynikające z monolitycznego charakteru konstrukcji itp. mogą wymagać zastosowania odpowiedniego zbrojenia (siatki elektrospawane itp.), mocowanego do podłoża za pomocą produktów Syntech Profix, Grout Micro-J czy Repar Tix G2.

Metody aplikacji

Kielnia – Paca – Agregat natryskowy – Agregat tynkarski – Szpachla

Czyszczenie przyrządów

Woda

Jesteśmy dystrybutorem produktów:

Skontaktuj się z nami

Jesteś zainteresowany współpracą? Skontaktuj się z nami mailowo lub zadzwoń. Z chęcią omówimy wszelkie kwestie i pomożemy Ci znaleźć najlepsze rozwiązania.