Repar Tix Speedy HP

Tiksotropowa szybkoutwardzalna konstrukcyjna zaprawa cementowa

Strukturalna, tiksotropowa, plastyczna mieszanka cementowa, o kontrolowanym skurczu, z dodatkiem superpucolanowych wypełniaczy, przyspieszaczy wiązania i mikrowłókien szklanych, odpornych na zasady, o wysokiej zawartości cyrkonu. Mieszanka charakteryzuje się szybkim wiązaniem, doskonałą urabialnością i doskonałą przyczepnością na podłożach cementowych, przeznaczonych do naprawy. Produkt został opracowany głownie z myślą o naprawie i rekonstrukcji w środowiskach, w których ważna jest szybkość wykonania, jak np. prace zabezpieczające, prace wykonywane z podnośnika, rekonstrukcje monolityczne, bez oczekiwania na upłynięcie zwyczajowych czasów aplikacji kolejnych warstw, oraz prace ostatecznego wygładzania powierzchni.

CE R4 EN 1504-3
PCC EN 1504

Składniki: Jednoskładnikowa
Postać: Proszek
Dostępne kolory: Szary
Opakowania i pojemność: Worek 25 kg

 • Właściwości i zastosowanie
 • Dane techniczne
 • Specyfikacja
 • Sposób użycia
 • Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • Dokumentacja

Właściwości i zalety

Specjalny skład zapewnia odporność na działanie siarczanów oraz wysokie parametry fizyko-chemiczne. Wysoka zawartość mikrokrzemianów o działaniu pucolanowym zwiększa trwałość aplikowanego produktu również w przypadku stosowania w środowiskach agresywnych (środowisko morskie, naprzemienne cykle zamrażania i rozmrażania w solach odladzających). Wymierna krzywa uziarnienia Repar Tix Speedy HP, z maksymalnym rozmiarem kruszywa rzędu 0,7 mm, umożliwia, za pomocą jednego produktu, wykonanie pasywacji, renowacji i wyrównywania konstrukcji żelbetowych, takich jak belki, filary, płyty, frontony, rampy, żelbetowe powierzchnie licowe, elementy dekoracyjne, gzymsy i obiekty infrastrukturalne.

Zastosowanie

Wyrównywanie powierzchni i rekonstrukcja brakujących fragmentów i ubytków, szczególnie w naprawach uszkodzonego betonu. Naprawa otuliny betonowej w konstrukcjach żelbetowych lub elementach prefabrykowanych. Szybkość wiązania sprawia, że Repar Tix SPEEDY HP szczególnie nadaje się do prac wykonywanych z podnośnika koszowego i szybkiego oddania ich do użytku, nawet w niskich temperaturach. Wytrzymałość mechaniczna produktu sprawia, że nadaje się on do szybkiego i solidnego mocowania elementów takich jak: śruby fundamentowe,  łączniki, ramy, armatura sanitarna, rury, słupy, balustrady, włazy i elementy małej architektury.

Dopuszczalne typy podłoża

Beton zbrojony – Prefabrykaty betonowe – Cegły

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Nie aplikować produktu w bezpośrednim świetle słonecznym i / lub przy silnym wietrze. Zapewnić odpowiednie zabezpieczenie i kosmetykę wykonanych powierzchni. Biorąc pod uwagę szybki czas utwardzania, zalecamy przygotowywanie niewielkich ilości produktu, aby uniknąć niepotrzebnych odpadów.

Ogólne informacje oraz wskazówki i sugestie w zakresie stosowania tego produktu, podane w niniejszej karcie technicznej, a także przekazane ustnie lub pisemnie, odpowiadają aktualnemu stanowi naszej wiedzy naukowej i praktycznej.

Zarówno dane techniczne jak i dane dotyczące wydajności są wynikiem testów laboratoryjnych, przeprowadzonych w kontrolowanym środowisku i jako takie mogą ulec zmianie w zależności od rzeczywistych warunków aplikacji i użytkowania.

Produkt do użytku profesjonalnego. Firma Azichem Srl nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z niewłaściwego stosowania produktu lub za skutki związane z wadami wynikającymi z czynników lub elementów niezwiązanych z jakością produktu, w tym z niewłaściwego przechowywania. Przed użyciem produktu należy ocenić, czy nadaje się on do zamierzonego zastosowania, przyjmując na siebie wszelką wynikająca z tego faktu odpowiedzialność.

Parametry techniczne oraz parametry w zakresie wydajności, zawarte w niniejszej karcie technicznej są okresowo aktualizowane. W celu uzyskania bieżącego dostępu do aktualnej wersji prosimy o odwiedzenie strony: www.azichem.com. Data aktualizacji znajduje się w dolnym bocznym polu strony. Niniejsze wydanie analizuje i zastępuje wcześniejsze wersje karty technicznej.

Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z najnowszą wersją karty charakterystyki tego produktu, zawierającą dane chemiczne, fizyczne i toksykologiczne, zwroty wskazujące na zagrożenia, oraz inne informacje, które pozwolą na bezpieczne transportowanie, użytkowanie i utylizację produktu i jego opakowania. Więcej informacji na stronie: www.azichem.com.

Zabrania się usuwania produktu i/lub opakowań po produkcie do środowiska.

Główne parametry

Ciężar właściwy: 2.105 kg/dm³
Okres przydatności do użycia: 12 miesięcy
Żywotność: 10 – 15 min
Wymieszać z wodą: 16- 18 %
Maksymalna średnica kruszywa: 0,7mm
Maksymalna zalecana grubość: 5cm

Parametry techniczne

Wytrzymałość na ściskanie po 8 godzinach
EN 12190
> 7 N/mm²
Wytrzymałość na ściskanie po 1 dniu
UNI EN 12190
>15 N/mm²
Wytrzymałość na ściskanie po 3 dniach
EN 12190
> 35 N/mm²
Wytrzymałość na ściskanie po 7 dniach
EN 12190
40 N/mm²
Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach
EN 12190
> 45 N/mm²
Wytrzymałość na zginanie po 1 dniu
EN 12190
> 3,5 N/mm²
Wytrzymałość na zginanie po 28 dniach
EN 12190
> 9 N/mm²
Przyczepność do podłoża
UNI EN 1542
2 N/mm²
Absorpcja kapilarna
UNI EN 13057
< 0,50 kg*ha^0.5/m2
Kompatybilność cieplna
UNI EN 13687-1
≥ 2 N/mm2
Zawartość chlorków< 0.01 %
Gęstość objętościowa
UNI EN 1015-6
2075 kg/m3
Moduł sprężystości
EN 13412
21000 N/mm2
Czas zakończenia wiązania
EN 196-3
40- 60 min
Ograniczenie ekspansji podczas utwardzania na wolnym powietrzu po 1 dniu
UNI 8147
> 0,01%

Zużycie

Około 19 kg/m² Repar Tix Speedy HP na każdy centymetr grubości do wykonania (około 1900 kg na każdy metr sześcienny).

Specyfikacja produktu

Odtworzenie, wyrównywanie i naprawa strukturalna uszkodzonego betonu, o przyspieszonym czasie wiązania (około 40 minut) i szybkim wykończeniu (około 60 minut), poprzez nakładanie kielnią lub pacą jednoskładnikowej, tiksotropowej zaprawy cementowej o kontrolowanym skurczu i wysokiej wydajności, typu Repar Tix Speedy HP firmy Azichem Srl. Produkt posiada certyfikat CE zgodnie z normą EN 1504/3 (klasa R4), sporządzony jest na bazie wysokowytrzymałych cementów, wypełniaczy superpucolanowych, bardzo drobnego kruszywa, włókna szklanego odpornego na alkalia i środków antykorozyjnych. Przed aplikacją produktu, odpowiednio przygotować podłoże, uszorstnić, oczyścić, zwilżyć wodą do uzyskania stanu „nasyconego przy suchej powierzchni”, usunąć zabrudzenia, kurz i inne substancje (tłuszcz/smar, olej, stara farba, osad biologiczny itp.). Zużycie: 19 kg/m2/cm

Parametry techniczne wysokowydajnej zaprawy Repar Tix Speedy HP firmy Azichem Srl:

 • Przyczepność do podłoża (UNI EN 1015-12): 2 N/mm²
 • Zawartość chlorków: < 0,01 %
 • Moduł sprężystości (EN 13142): 21000 N/mm²
 • Wytrzymałość na ściskanie po 08 godzinach (EN 12190): > 7 N/mm²
 • Wytrzymałość na ściskanie po 01 dniu (EN 12190): > 15 N/mm²
 • Wytrzymałość na ściskanie po 03 dniach (EN 12190): > 35 N/mm²
 • Wytrzymałość na ściskanie po 07 dniach (EN 12190): 40 N/mm²
 • Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach (EN 12190): > 45 N/mm²
 • Wytrzymałość na zginanie po 01 dniu (EN 12190): > 3,5 N/mm²
 • Wytrzymałość na zginanie po 28 dniach (EN 12190): > 8,5 N/mm²
 • Czas zakończenia wiązania (EN 196-3): 40 – 60 min

Składowanie i przechowywanie

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w chłodnym, suchym miejscu, zabezpieczonym przed mrozem i bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.

Kod celny: 3824 5090

Przygotowanie podłoża

Powierzchnię, na której aplikowany będzie produkt, oczyścić, usunąć zabrudzenia, kruszące się i odspojone fragmenty, kurz itp. oraz dobrze powierzchnię nawilżyć wodą do stanu pełnego nasycenia. W celu zapewnienia maksymalnej przyczepności do podłoża, uszorstnić powierzchnię stosując skuwanie, piaskowanie itp. Optymalne właściwości powierzchni uzyskuje się przez zastosowanie wysokociśnieniowego natrysku wody (hydromonitoring). Odsłonić rdzewiejące lub bardzo zardzewiałe pręty. Usunąć rdzę z odsłoniętego zbrojenia (za pomocą piaskowania lub szczotkowania).

Sposób użycia

Wlać do mieszalnika około 2/3 wymaganej wody zarobowej, dodać Repar Tix Speedy HP i pozostałą wodę; mieszać do uzyskania jednolitej mieszanki, bez grudek. Ilość wody zarobowej wynosi około 16 – 18% wagi produktu. Zużyć produkt natychmiast po wymieszaniu, pamiętając o jego szybkim wiązaniu. Zalecamy jednorazowe przygotowywanie takiej ilości produktu, tak aby można było ją zużyć w ciągu 15 minut
od wymieszania (uwaga, temperatura otoczenia może również wpłynąć na czas wiązania produktu). Temperatury >28°C skracają czas wiązania, natomiast temperatury <8°C opóźniają rozpoczęcie wiązania.

Metody aplikacji

Kielnia – Paca

Czyszczenie przyrządów

Woda

Jesteśmy dystrybutorem produktów:

Skontaktuj się z nami

Jesteś zainteresowany współpracą? Skontaktuj się z nami mailowo lub zadzwoń. Z chęcią omówimy wszelkie kwestie i pomożemy Ci znaleźć najlepsze rozwiązania.