Syntech RGS

Klej epoksydowy do łączenia, nakładania pędzlem

Płynny klej epoksydowy o średniej lepkości służący do łączenia (nowe warstwy na istniejące) i kotwienia. Syntech RGS to produkt dwuskładnikowy, który po dokładnym wymieszaniu musi być nakładany pędzlem/wałkiem na istniejący beton, na kilka minut przed położeniem kolejnej warstwy ("mokre na mokre") lub wylania w miejscu kotwienia.

CE EN 1504-4

Składniki: Dwuskładnikowy
Postać: Płyn + Płyn
Dostępne kolory: Czerwony
Opakowania i pojemność: Zestaw: 1 Puszka 3,3 kg [A] + 1 Puszka 1,7 kg [B]; Zestaw: 1 Puszka 13,4 kg [A] + 1 Puszka 6,6 kg [B]

  • Właściwości i zastosowanie
  • Dane techniczne
  • Specyfikacja
  • Sposób użycia
  • Ostrzeżenia i środki ostrożności
  • Dokumentacja

Zastosowanie

Łączenie między nowym a istniejącym betonem, w podłogach i konstrukcjach. Uszczelnianie i wypełnianie pęknięć w betonie  (szerszych niż 1 mm). Kotwienie ogólne.

Dopuszczalne typy podłoża

Beton – Włókno-cement – Płytki i glazura – Wylewki posadzkowe – Asfalt – Ściany skalne – Stal

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Ogólne informacje oraz wskazówki i sugestie w zakresie stosowania tego produktu, podane w niniejszej karcie technicznej, a także przekazane ustnie lub pisemnie, odpowiadają aktualnemu stanowi naszej wiedzy naukowej i praktycznej.

Zarówno dane techniczne jak i dane dotyczące wydajności są wynikiem testów laboratoryjnych, przeprowadzonych w kontrolowanym środowisku i jako takie mogą ulec zmianie w zależności od rzeczywistych warunków aplikacji i użytkowania.

Produkt do użytku profesjonalnego. Firma Azichem Srl nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z niewłaściwego stosowania produktu lub za skutki związane z wadami wynikającymi z czynników lub elementów niezwiązanych z jakością produktu, w tym z niewłaściwego przechowywania.

Przed użyciem produktu należy ocenić, czy nadaje się on do zamierzonego zastosowania, przyjmując na siebie wszelką wynikającą z tego faktu odpowiedzialność.

Parametry techniczne oraz parametry w zakresie wydajności, zawarte e niniejszej karcie technicznej są okresowo aktualizowane. W celu uzyskania bieżącego dostępu do aktualnej wersji prosimy o odwiedzenie strony: www.azichem.com. Data aktualizacji znajduje się w dolnym bocznym polu strony. Niniejsze wydanie analizuje i zastępuje wcześniejsze wersje karty technicznej.

Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z najnowszą wersją karty charakterystyki tego produktu, zawierającą dane chemiczne, fizyczne i toksykologiczne, zwroty wskazujące na zagrożenia, oraz inne informacje, które pozwolą na bezpieczne transportowanie, użytkowanie i utylizacje produktu i jego opakowania. Więcej informacji na stronie: www.azichem.com.

Zabrania się usuwania produktu i/lub opakowań produkcie do środowiska.

Główne parametry

Nie zawiera rozpuszczalników
Ciężar właściwy: 1,05 (±0,05) kg/dm³
Stosować rękawice ochronne
Okres przydatności do użycia: 12 miesięcy
Temperatura aplikacji: +8 / +35 °C
Żywotność mieszanki: 30 min

Parametry techniczne

Wytrzymałość na ściskanie≥ 30 N/mm²
Wytrzymałość na ścinanie
EN 12615
≥ 6 N/mm²
Wytrzymałość na ścinanie w 50°
EN 12188
≥ 50 N/mm²
Wytrzymałość na ścinanie w 60°
EN 12188
≥ 60 N/mm²
Wytrzymałość na ścinanie w 70°
EN 12188
≥ 70 N/mm²
Skracanie/rozciąganie w fazie wolnej≤ 0,1%
Przyczepność do stali
EN 12188
≥ 12 N/mm²
Lepkość
UNI 8701/3
16000 ±3200 MPa
Moduł sprężystości≥ 2000 N/mm²
Masa sucha
10’ w 150°C
68%
Utwardzenie w dotyku w 20°C4-6 h
Całkowite utwardzenie w 20°C7 dni
Temperatura zeszklenia≥ 40 °C
Reakcja na ogieńKlasa E

Zużycie

Od 0,70 do 1,00 kg produktu Syntech RGS każdy metr kwadratowy powierzchni do pokrycia. Około 1050 g/l na kotwienie i wypełnienia.

Specyfikacja produktu

Wylewki budowlane

Dwuskładnikowy klej epoksydowy o średniej lepkości, typu Syntech RGS firmy Azichem Srl, posiadający certyfikat CE zgodnie z normą EN 1504/4, stosowany do łączenia istniejących produktów betonowych z nowymi, za pomocą pędzla lub wałka, przy użyciu techniki „mokre na mokre”. Przed aplikacją produktu upewnić się, że podłoże jest wytrzymałe i należycie przygotowane. Podłoże musi być suche, pozbawione śladów wilgoci, kurzu, zabrudzeń, starej farby lub wszelkich innych produktów, mogących pogorszyć przyczepność żywicy do betonu. Zużycie: od 0,70 do 1,00 kg /m2.

Wypełnianie pęknięć w betonie

Dwuskładnikowy klej epoksydowego o średniej lepkości, typu Syntech RGS firmy Azichem Srl, posiadający certyfikat CE zgodnie z normą EN 1504/4, stosowany do uszczelniania pęknięć w betonie, szerszych niż 1 mm, metodą miejscowych iniekcji lub wylewania w obrębie pęknięcia. Zużycie: 1,05 kg/l.

Parametry techniczne dwuskładnikowej żywicy epoksydowej Syntech RGS firmy Azichem Srl:

  • Punkt zapłonu: produkt niepalny
  • Ciężar właściwy: 1,05 (±0,05) kg/dm3
  • Żywotność mieszanki: 80 – 105 min

Składowanie i przechowywanie

Chronić przed mrozem. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w chłodnym, suchym miejscu, zabezpieczonym przed mrozem i bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Nieprawidłowe przechowywanie produktu może spowodować utratę właściwości reologicznych. Chronić przed wilgocią.

Kod celny: 3907 3000

Przygotowanie podłoża

Przed aplikacją produktu, upewnić się, że podłoże jest czyste i odpowiednio wytrzymałe: wolne od kurzu, tłuszczu, brudu, kruszących się i/lub odspojonych fragmentów, wilgoci powierzchniowej; w przypadku posadzki może być również wskazane przeprowadzenie śrutowania lub frezowania powierzchni.

Sposób użycia

Upewnić się, że pomieszczenie jest dobrze wentylowane i założyć środki ochrony indywidualnej, wymienione w karcie charakterystyki. Wymieszać całą zawartość opakowań składnika B i składnika A, dokładnie mieszając mieszadłem niskoobrotowym, aż do uzyskania jednorodnej mieszaniny bez grudek. Aplikować pędzlem lub wałkiem na odpowiednio przygotowanych powierzchniach. Nałożyć warstwę w ciągu 1 godziny od rozpoczęcia nakładania kleju. Nie nakładać na powierzchni ze śladami stojącej wody; nie nakładać nowej warstwy, jeśli produkt nie ma wymaganej „lepkości”. Jeśli Syntech RGS stwardnieje przed położeniem nowej mieszanki, odradzamy kontynuowanie prac, ponieważ istnieje duże prawdopodobieństwo, że obie warstwy odpadną! W takich przypadkach zaleca się ułożenie nowej warstwy Syntech RGS na już stwardniałej warstwie i kontynuowanie prac w normalny sposób (jak opisano powyżej). Do wykonania zakotwienia lub wypełnienia, należy wylać prawidłowo wymieszaną dwuskładnikową mieszankę na wybraną powierzchnię.

Metody aplikacji

Wylewanie – Pędzel – Wałek – Kielnia

Czyszczenie przyrządów

Rozcieńczalnik do żywic

Jesteśmy dystrybutorem produktów:

Skontaktuj się z nami

Jesteś zainteresowany współpracą? Skontaktuj się z nami mailowo lub zadzwoń. Z chęcią omówimy wszelkie kwestie i pomożemy Ci znaleźć najlepsze rozwiązania.