Osmocem N

Jednoskładnikowy osmotyczny środek hydroizolacyjny na bazie cementu

Jednoskładnikowa mieszanka cementowa, na bazie odpowiednio dobranych składników, do wymieszania z wodą, przeznaczona do wykonania osmotycznej powłoki hydroizolacyjnej zdolnej do tworzenia poziomych i pionowych barier przed przenikaniem wody, zarówno w warunkach dodatniego, jak i ujemnego naporu hydrostatycznego. Szybka i ułatwiona aplikacja. Doskonała przyczepność do podłoża. Przepuszczalność pary wodnej. Typowe zastosowania obejmują hydroizolację: zbiorników, piwnic, szybów windowych, garaży, piwnic, zbiorników, płyt, murów nadziemnych i podziemnych.

CE GP EN 998-1
Produkt nadaje się do kontaktu z wodą pitną

Składniki: Jednoskładnikowy
Postać: Proszek
Dostępne kolory: Biały / Szary
Opakowania i pojemność: Worek 25 kg

 • Właściwości i zastosowanie
 • Dane techniczne
 • Specyfikacja
 • Sposób użycia
 • Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • Dokumentacja

Właściwości i zalety

Działanie aktywnych składników i środków zwiększających przyczepność zawartych w Osmocem N powoduje w wyniku reakcji, nasycenie kapilar podłoża, tworząc kompleksowy system stabilnych żeli i kryształów, co zapewnia doskonałą szczelność, skuteczną nawet przy ujemnym naporze hydrostatycznym, jednocześnie nie wpływając negatywnie na zdolność oddychania muru. Osmocem N, po utwardzeniu, wykazuje wyraźny efekt powierzchniowej hydrofobowości (efekt kropli), który utrzymuje się nawet w warunkach wysokiej wilgotności względnej otoczenia. Osmocem N jest kompatybilny z produktami spożywczymi: uzyskał certyfikat dopuszczalności do przechowywania żywności i wody pitnej, zgodnie z Dyrektywą 89/93/WE (Certyfikat uzyskany 30.01.2015 w Laboratorium Cogesur – Bureau Veritas w Puerto de Santa Maria, Hiszpania). Badanie nieprzepuszczalności Osmocem N: • Wytrzymałość na dodatni napór wodny, zgodnie z normą UNI EN 12390/8: głębokość penetracji wody o ciśnieniu 5 bar = 1-2 mm () • Wytrzymałość na negatywny napór wody, zgodnie ze zmodyfikowaną normą UNI EN 12390/8 (podłoże betonowe o współczynniku w/c 0,7): brak wnikania wody o ciśnieniu 1,5 bar () uważa się, że beton jest nieprzepuszczalny, gdy głębokość penetracji wynosi <= 20 mm

Zastosowanie

Wodoodporne powłoki konstrukcji betonowych. Hydroizolacja murów i konstrukcji, znajdujących się poniżej poziomu gruntu i narażonych na przenikanie wody gruntowej. Zbiorniki, szyby windowe, piwnice, zbiorniki przeciwpożarowe, zbiorniki wody pitnej, kanały, tunele, kanalizacja, mosty, zbiorniki. Spoiny konstrukcyjne w konstrukcjach betonowych, połączenia płyt ze ścianami żelbetowymi, mury naziemne narażone na infiltrację i nasycanie wodą deszczową. Podłoże musi być odpowiednio porowate i chłonne, musi być wolne od wszelkich środków uszczelniających i/lub hydrofobowych, zarówno chemicznych (siloksany, epoksydy, poliuretany itp.), jak i naturalnych (woskowanie).

Dopuszczalne typy podłoża

Beton – Prefabrykaty – Włókno-cement – Cegła – Mur mieszany – Powierzchnie kamienne – Ściany skalne

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przestrzegać zasad aplikacji zwykle stosowanych w przypadku powłok o małej grubości na bazie spoiw hydraulicznych: nie aplikować produktu, jeśli przed zakończeniem wiązania produktu (około 4-5 godzin od zakończenia aplikacji) spodziewany jest deszcz; w okresie   letnim unikać aplikacji na powierzchniach bezpośrednio narażonych na działanie promieni słonecznych, zwłaszcza w godzinach południowych lub aplikacji w szczególnie suchych i wietrznych warunkach; w okresie zimowym nie stosować w temperaturach poniżej  5°C lub jeśli spodziewane są nagłe spadki temperatury w okolicy lub poniżej zera.

Ogólne informacje oraz wskazówki i sugestie w zakresie stosowania tego produktu, podane w niniejszej karcie technicznej, a także przekazane ustnie lub pisemnie, odpowiadają aktualnemu stanowi naszej wiedzy naukowej i praktycznej.

Zarówno dane techniczne jak i dane dotyczące wydajności są wynikiem testów laboratoryjnych, przeprowadzonych w kontrolowanym środowisku i jako takie mogą ulec zmianie w zależności od rzeczywistych warunków aplikacji i użytkowania.

Produkt do użytku profesjonalnego. Firma Azichem Srl nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z niewłaściwego stosowania produktu lub za skutki związane z wadami wynikającymi z czynników lub elementów niezwiązanych z jakością produktu, w tym z niewłaściwego przechowywania. Przed użyciem produktu należy ocenić, czy nadaje się on do zamierzonego zastosowania, przyjmując na siebie wszelką wynikająca z tego faktu odpowiedzialność.

Parametry techniczne oraz parametry w zakresie wydajności, zawarte w niniejszej karcie technicznej są okresowo aktualizowane. W celu uzyskania bieżącego dostępu do aktualnej wersji prosimy o odwiedzenie strony: www.azichem.com. Data aktualizacji znajduje się w dolnym bocznym polu strony. Niniejsze wydanie analizuje i zastępuje wcześniejsze wersje karty technicznej.

Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z najnowszą wersją karty charakterystyki tego produktu, zawierającą dane chemiczne, fizyczne i toksykologiczne, zwroty wskazujące na zagrożenia, oraz inne informacje, które pozwolą na bezpieczne transportowanie, użytkowanie i utylizację produktu i jego opakowania. Więcej informacji na stronie: www.azichem.com.

Zabrania się usuwania produktu i/lub opakowań po produkcie do środowiska.

Główne parametry

Aplikować w dwóch warstwach
Okres przydatności do użycia: 12 miesięcy
Temperatura aplikacji: +5 / +35 °C
Żywotność: 60 min
Wymieszać z wodą: 19-22 %
Maksymalna średnica kruszywa: < 0,4 mm
Minimalna zalecana grubość: 1 mm
Maksymalna zalecana grubość: 5 mm
Nadaje się do kontaktu z wodą pitną

Parametry techniczne

UNI EN 1015-11
Wytrzymałość na ściskanie po 2 dniach
> 20 N/mm²
UNI EN 1015-11
Wytrzymałość na ściskanie po 7 dniach
> 30 N/mm²
UNI EN 1015-11
Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach
> 40 N/mm²
UNI EN 196/1
Wytrzymałość na zginanie po 28 dniach
> 8 N/mm²
UNI EN 12390/8
Odporność na dodatni napór hydrauliczny: głębokość penetracji wody pod ciśnieniem 5 barów
1- 2 mm
Vicat EN 196/3
Czas zakończenia wiązania
3 godz.
UNI EN 1015-18
Podciąganie kapilarne
0.08 kg•h^0.5/ m²
Sd EN ISO 7783-1
Przepuszczalność pary wodnej
μ KLASA I
UNI EN 1015-6
Gęstość objętościowa
1930 kg/m³
UNI EN 1015-12
Przyczepność
1.8 N/mm²
Produkt wodoodporny dla ujemnego naporu hydraulicznego przy ciśnieniu:1,5 bara

Zużycie

Około 1,7 kg/m² produktu Osmocem N na każdy milimetr grubości do wykonania.

Specyfikacja produktu

Wodoodporna powłoka do konstrukcji betonowych i murowanych, odporna na dodatni i ujemny napór hydrostatyczny, do nakładania kielnią, agregatem tynkarskim lub pędzlem, oparta na jednoskładnikowej formule; produkt Osmocem N firmy Azichem Srl może mieć kontakt z wodą pitną. Posiada certyfikat CE zgodnie z EN 998/1. Podłoże musi być odpowiednio przygotowane, aby było szorstkie, czyste, pozbawione śladów starej farby, wolne od kurzu, dobrze nawilżone („stan nawilżony przy suchej powierzchni”)) itp. W przypadku aplikacji pędzlem nałożyć dwie lub więcej warstw krzyżujących się. Zużycie: 1,7 kg/m2/mm. Na pojedynczą warstwę: minimalna grubość aplikacji: 1 mm, maksymalna grubość aplikacji: 5 mm

Parametry techniczne produktu Osmocem N firmy Azichem srl:

 • Absorpcja kapilarna (UNI EN 1015-18): 0.08 kg•h^0.5/m²
 • Produkt wodoodporny dla ujemnego naporu hydraulicznego przy ciśnieniu 1,5 bara
 • Przyczepność (UNI EN 1015-12): 1,8 N/mm²
 • Gęstość objętościowa (UNI EN 1015-6): 1930 kg/m³
 • Przepuszczalność pary wodnej Sd (EN ISO 7783- 1): KLASA I
 • Wytrzymałość na ściskanie po 02 dniach UNI EN 1015- 11: > 20 N/mm²
 • Wytrzymałość na ściskanie po 07 dniach UNI EN 1015-11: > 30 N/mm²
 • Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach UNI EN 1015-11: > 40 N/mm²
 • Wytrzymałość na zginanie po 28 dniach UNI EN 196/1: > 8 N/mm²
 • Odporność na dodatni napór hydrauliczny: głębokość penetracji wody pod ciśnieniem 5 barów UNI EN 12390/8: 1-2 mm
 • Czas zakończenia wiązania (Vicat EN 196/3): 3 h

Składowanie i przechowywanie

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w chłodnym, suchym miejscu, zabezpieczonym przed mrozem i bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Nieprawidłowe przechowywanie produktu może spowodować utratę właściwości reologicznych. Chronić przed wilgocią.

Kod celny: 3824 5090

Przygotowanie podłoża

Powierzchnie, na których aplikowany ma być produkt muszą być czyste, pozbawione zanieczyszczeń, kruszących się i odspojonych  fragmentów starych powłok, kurzu, produktów hydrofobowych itp., odpowiednio nasączone wodą aż do osiągnięcia stanu „nasyconego przy suchej powierzchni”. Wszelkie naprawy konstrukcyjne lub szpachlowanie zapobiegawcze należy wykonać zaprawami konstrukcyjnymi typu Repar Tix, Repar Tix Speedy HP, Repar Tix HG lub zaprawami dwuskładnikowymi z linii REPAR. Wnikanie lub przedostawanie się wody pod ciśnieniem należy uszczelnić za pomocą szybkowiążącej zaprawy Osmocem Quick.

Sposób użycia

Wlać do mieszalnika około 2/3 wody zarobowej, dodać Osmocem N i pozostałą wodę, kontynuować mieszanie aż o uzyskania jednorodnej i bezgrudkowej mieszanki. Woda zarobowa powinna wynosić około 19 – 20% (w aplikacji pacą) lub 21-22% (w aplikacji pędzlem z długim włosiem). Po wymieszaniu, przed aplikacją, odstawić mieszankę na kilka minut. W przypadku aplikacji pędzlem nałożyć dwie lub więcej warstw krzyżujących się. Chociaż nie jest to produkt opracowany specjalnie do grubych warstw, może być używany do takich celów. W takich przypadkach należy zastosować siatkę z włókna szklanego Armaglass 160. W pomieszczeniach piwnicznych o słabej wentylacji, w celu uniknięcia kondensacji wody na powierzchniach pokrytych Osmocem N, zaleca się na koniec nałożenie co najmniej 1 cm warstwy tynku osuszającego typu: Sanatigh, Caleosana, Unisan (aby zapewnić optymalną przyczepność tynku osuszającego, należy go nakładać na drugą, jeszcze świeżą, warstwę Osmocem N). Powierzchnie pokryte Osmocem N, które mają być jeszcze pomalowane, muszą być zawsze najpierw pokryte podkładem akrylowym, takim jak Protech Fix ACS.

Metody aplikacji

Paca – Maszyna tynkarska – Pędzel – Kielnia – Natrysk

Czyszczenie przyrządów

Woda

Jesteśmy dystrybutorem produktów:

Skontaktuj się z nami

Jesteś zainteresowany współpracą? Skontaktuj się z nami mailowo lub zadzwoń. Z chęcią omówimy wszelkie kwestie i pomożemy Ci znaleźć najlepsze rozwiązania.