Caleosana

Termoizolacyjny, makroporowaty i osuszający tynk antykondensacyjny

Tynk wewnętrzny i zewnętrzny, makroporowaty, przeznaczony do budownictwa ekologicznego, o bardzo dobrych właściwościach termoizolacyjnych. Wyrób na bazie naturalnego wapna hydraulicznego NHL 3,5, kruszyw krzemionkowych, metakaolinu, ekspandowanej krzemionki w postaci granulatu o bardzo wysokiej porowatości i o niskim module sprężystości. Jego szczególne cechy sprawiają, że nadaje się do osuszania,
do termicznej i higrometrycznej renowacji budynków i murów, do budownictwa ekologicznego oraz do renowacji budynków zabytkowych i pomników.

CE R EN 998-1

Składniki: Jednoskładnikowy
Postać: Proszek
Dostępne kolory: Jasnoszary
Opakowania i pojemność: Worek 25 kg

 • Właściwości i zastosowanie
 • Dane techniczne
 • Specyfikacja
 • Sposób użycia
 • Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • Dokumentacja

Właściwości i zalety

Caleosana wspomaga odparowanie wody poprzez system połączonych ze sobą porów o specjalnie dobranych rozmiarach i ilości. Specjalna, makroporowata struktura tynku Caleosana powoduje zmianę stanu płynów, które przechodzą ze stanu płynnego do gazowego, dzięki czemu powierzchnie pozostają suche nawet w przypadku, gdy ściany są wilgotne. Ten mechanizm umożliwia stopniową odnowę zawilgoconych ścian. Caleosana jest produktem nieprzepuszczalnym dla wody podczas silnych opadów i składa się głównie z ekologicznych surowców mineralnych, niezawierających zanieczyszczeń naturalnych i nienarażonych na powstawanie wykwitów solnych (całkowity brak soli higroskopijnych, żywic, rozpuszczalników i metali ciężkich). Caleosana cechuje się wysoką innowacyjnością składu i właściwości: jest produktem wzmocnionym włóknami wyprodukowanymi w technologii READYMESH z wykorzystaniem specjalnych mikrowłókien szklanych o bardzo wysokiej zawartości cyrkonu, a zatem wyjątkowo trwałych i mocnych. Zawarte w składzie wapno hydrauliczne w połączeniu z glinokrzemianami o strukturze płytkowej powoduje reakcję super pucolanową, zwiększającą wytrzymałość mechaniczną oraz trwałość. Natomiast specjalne i lekkie kruszywa zapewniają wysoką izolację termiczną, czego dowodem jest wyjątkowo niska, potwierdzona certyfikatem przewodność cieplna ( λ= 0,2 W/mK).

Zastosowanie

Mury ceglane, kamień, beton, zarówno obiekty zabytkowe, jak i nowe, narażone na podciąganie wilgoci, skraplanie pary i pleśń. Niska przewodność cieplna sprawia, że Caleosana wyjątkowo dobrze sprawdza się w następujących zastosowaniach:

• osuszanie z równoczesną poprawą izolacyjności ścian;

• osuszanie z jednoczesnym rozwiązaniem problemów związanych z kondensacją pary na ścianach o zimnych powierzchniach;

• tynki antykondensacyjne na powierzchniach pokrytych hydroizolacją cementową o działaniu osmotycznym (w takich przypadkach już 1 cm produktu Caleosana zapobiega kondensacji na hydroizolacjach cementowych).

Dopuszczalne typy podłoża

Beton – Cegły – Tuf – Mury mieszane – Mury ceglane – Mury kamienne

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Ogólne informacje oraz wskazówki i sugestie w zakresie stosowania tego produktu, podane w niniejszej karcie technicznej, a także przekazane ustnie lub pisemnie, odpowiadają aktualnemu stanowi naszej wiedzy naukowej i praktycznej.

Zarówno dane techniczne jak i dane dotyczące wydajności są wynikiem testów laboratoryjnych, przeprowadzonych w kontrolowanym środowisku i jako takie mogą ulec zmianie w zależności od rzeczywistych warunków aplikacji i użytkowania.

Produkt do użytku profesjonalnego. Firma Azichem Srl nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z niewłaściwego stosowania produktu lub za skutki związane z wadami wynikającymi z czynników lub elementów niezwiązanych z jakością produktu, w tym z niewłaściwego przechowywania. Przed użyciem produktu należy ocenić, czy nadaje się on do zamierzonego zastosowania, przyjmując
na siebie wszelką wynikająca z tego faktu odpowiedzialność.

Parametry techniczne oraz parametry w zakresie wydajności, zawarte w niniejszej karcie technicznej są okresowo aktualizowane. W celu uzyskania bieżącego dostępu do aktualnej wersji prosimy o odwiedzenie strony: www.azichem.com. Data aktualizacji znajduje się w dolnym bocznym polu strony. Niniejsze wydanie analizuje i zastępuje wcześniejsze wersje karty technicznej.

Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z najnowszą wersją karty charakterystyki tego produktu, zawierającą dane chemiczne, fizyczne i toksykologiczne, zwroty wskazujące na zagrożenia, oraz inne informacje, które pozwolą na bezpieczne transportowanie, użytkowanie i utylizację produktu i jego opakowania. Więcej informacji na stronie: www.azichem.com.

Zabrania się usuwania produktu i/lub opakowań po produkcie do środowiska.

Główne parametry

Okres przydatności do użycia: 12 miesięcy
Żywotność: 90 min
Wymieszać z wodą: 22-23 %
Maksymalny rozmiar kruszywa: 2 mm

Parametry techniczne

Wytrzymałość na ściskanie
UNI EN 1015-11
> 5 N/mm²
Wytrzymałość na zginanie
UNI EN 1015-11
> 2 N/mm²
Przyczepność
UNI EN 1542
0,40 N/mm²
Absorpcja kapilarna
UNI EN 13057
0,83 kg•h^0,5/m²
Przepuszczalność pary wodnej μ
Sd EN ISO 7783-1
< 10 μ
Przewodność cieplna
UNI EN 1745
0,2 W/m*K
Gęstość objętościowa
UNI EN 1015-6
1075 kg/m³
Moduł sprężystości
EN 13412
< 5000 N/mm²
Klasa reakcji na ogieńA1

Zużycie

Około 9 kg/m² tynku Caleosana na każdy centymetr grubości planowanej do wykonania (około 900 kg na każdy metr sześcienny).

Specyfikacja produktu

Aplikacja za pomocą pacy, agregatu tynkarskiego lub kielni przepuszczalnego, termoizolacyjnego tynku o właściwościach osuszających, przeznaczonego do budownictwa ekologicznego i wyprodukowanego na bazie naturalnego wapna hydraulicznego NHL 3,5, kaolinu, węglanu wapnia i ekspandowanego perlitu, wymagającego jedynie dodania wody zarobowej, typu Caleosana produkcji AZICHEM Srl lub innego produktu o takich samych lub wyższych parametrach. Zużycie produktu wynosi około 9 kg/m²/cm; aplikuje się go ręcznie lub agregatem tynkarskim na odpowiednio przygotowane podłoże, na grubość co najmniej 25 mm.

Parametry techniczne osuszającego, docieplającego tynku CALEOSANA produkcji Azichem Srl:

 • Absorpcja kapilarna (UNI EN 1015-18): 0,83 kg•h^0,5/m²
 • Przepuszczalność pary wodnej (UNI EN 1015-19): μ < 10
 • Wytrzymałość na ściskanie (UNI EN 1015-11): > 5 N/mm²
 • Wytrzymałość na zginanie (UNI EN 1015-11): > 2 N/mm²
 • Moduł sprężystości (UNI-EN 13412): < 5000 N/mm²
 • Gęstość objętościowa: 1075 kg/m3
 • Przewodność cieplna (EN 1745): < 0,30 W/mK
 • Klasa reakcji na ogień: A1

Certyfikaty:

 • UNI EN 998-1 Zaprawy do tynkowania wewnętrznego i zewnętrznego – Zaprawa renowacyjna (R)

Produkt z linii Sanageb. Jest to linia produktów Azichem srl, opracowana w 1994 r. i przeznaczona dla budownictwa ekologicznego, zrównoważonego, do bioarchitektury oraz do renowacji i remontów zabytkowych budynków osadzonych w kontekście środowiskowym

Składowanie i przechowywanie

Wyrób przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w chłodnym i suchym miejscu, zabezpieczonym przed mrozem i przed bezpośrednim nasłonecznieniem. Nieprawidłowe przechowywanie wyrobu może spowodować utratę właściwości reologicznych. Chronić przed wilgocią. Wyrób przechowywać w temperaturze od +5°C do +35°C.

Kod celny: 3824 5090

Przygotowanie podłoża

Usunąć tynk do wysokości 50 cm nad poziom obszaru zawilgoconego lub o widocznych oznakach zniszczenia. Wyczyścić odsłonięte podłoże i w razie potrzeby usunąć osady solne. Dokładnie usunąć kurz i nasycić podłoże wodą do stanu „nasyconego przy suchej powierzchni”. Naprawę murów (wyrównanie ewentualnych nierówności i uszczelnienia), zaślepienie otworów itp. wykonać dopiero po przygotowaniu podłoża w sposób opisany wcześniej z wykorzystaniem produktu Untersana przygotowanego w wymaganej konsystencji.

Sposób użycia

W przypadku wykwitów solnych, wyszczotkować głęboko powierzchnię i spryskać środkiem Sanareg, zapobiegającym ich powtórnemu powstawaniu. W razie potrzeby, aby poprawić przyczepność tynku, wykonać obrzutkę tynkarską wykonaną ze specjalnego, przepuszczalnego produktu na bazie wapna o nazwie Untersana. Obrzutka tynkarska Untersana, nakładana natryskowo, tworzy szorstką, pofałdowaną powierzchnię, wspomagającą przyczepność nakładanego następnie tynku. Zaleca się nakładać tynk Caleosana w dwóch warstwach. Pierwszą warstwę należy nałożyć kilka godzin po aplikacji Untersana (która musi już być stwardniała, ale jeszcze świeża), tak aby wspomóc idealną przyczepność obu produktów. Drugą warstwę należy nałożyć równomiernie, kiedy pierwsza warstwa tynku Caleosana dobrze stwardnieje (pomiędzy pierwszą a drugą warstwą odczekać co najmniej 24 godziny). Tynk można nakładać ręcznie (kielnia lub paca), albo mechanicznie, metodą natryskową. W przypadku aplikacji agregatem tynkarskim zaleca się nie korzystać z agregatów pracujących w trybie ciągłym, tak aby zapewnić odpowiednie i równomierne wymieszanie produktu. Aby przygotować tynk, dodać produkt Coleosana do wody zarobowej i mieszać aż do uzyskania wymaganej konsystencji masy, w której nie może być grudek. Zaleca się nakładać produkt warstwą o grubości co najmniej 2,5 cm. W przypadku warstw przekraczających 2,5 cm grubości, w celu lepszej ochrony przed pękaniem należy zastosować siatkę wzmacniającą Armaglass 160. Powierzchnie ze świeżo nałożonym produktem należy zabezpieczyć przed bezpośrednim nasłonecznieniem, opadami deszczu oraz przed wiatrem. Zadbać o odpowiednio długie nawilżenie powierzchni podczas utwardzania. Otynkowane powierzchnie wykończyć drobnoziarnistą, ekologiczną zaprawą na bazie wapna Sanastof.

Metody aplikacji

Paca – Kielnia – Agregat tynkarski – Rakla

Czyszczenie przyrządów

Woda

Jesteśmy dystrybutorem produktów:

Skontaktuj się z nami

Jesteś zainteresowany współpracą? Skontaktuj się z nami mailowo lub zadzwoń. Z chęcią omówimy wszelkie kwestie i pomożemy Ci znaleźć najlepsze rozwiązania.