Consilex Altrain WV

Bezbarwny impregnat na bazie wody do powierzchni murowanych

Nanodyspersja reaktywnych silanów i siloksanów z aminową grupą funkcyjną, na bazie wody. Wodoodporny, bezbarwny impregnat, który nie pozostawia filmu. Chroni tynki, systemy cementowe, kamienie naturalne, tuf itp. przed czynnikami atmosferycznymi, przed cyklami zamrażania i rozmrażania oraz przed agresywnym oddziaływaniem środowiska. Nie zmienia koloru podłoża i nie zmienia pierwotnego wyglądu ani przepuszczalności.

CE EN 1504-2

Składniki: Jednoskładnikowy
Postać: Płyn
Dostępne kolory: Bezbarwny
Opakowania i pojemność: Kanister 5 l – Kanister 10 l – Kanister 25 l

 • Właściwości i zastosowanie
 • Dane techniczne
 • Specyfikacja
 • Sposób użycia
 • Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • Dokumentacja

Właściwości i zalety

Consilex Altrain WV należy do nowej generacji impregnatów hydrofobowych na bazie silanów i siloksanów modyfikowanych organicznie i rozpuszczalnych w wodzie, cechujących się niską emisją lotnych związków LZO oraz niepalnością i nietoksycznością. Wyrób ma niską masę cząsteczkową, co umożliwia doskonałą penetrację w głąb chłonnych materiałów mineralnych bez zmiany przepuszczalności pary wodnej ani koloru powierzchni. Specyficzna budowa chemiczna impregnatu Consilex Altrain WV zapewnia wysoką stabilność preparatu na alkalia, a zatem trwałość po nałożeniu na materiały o odczynie zasadowym, takie jak tynki cementowe, zaprawy czy cement. Jest to więc wyrób zapewniający wiele korzyści: jest niepalny – ma niski poziom LZO – nie zawiera emulgatorów – ekologiczny.

Efekty zastosowania impregnatu Consilex Altrain WV na materiałach chłonnych:

 • trwałość,
 • zachowanie koloru powierzchni,
 • doskonała przepuszczalność pary wodnej,
 • wysoki efekt perlenia,
 • odporność na działanie kwasów i zasad,
 • odporność na działanie promieni UV,
 • brak produktów ubocznych reakcji szkodliwych dla ludzi i dla środowiska.

Zastosowanie

Impregnacja ogólna i wodna oraz zabezpieczanie naziemnych powierzchni ścian murowanych, z cegły, marmuru, łupka, wapienia, z kamienia naturalnego, tufu, z konglomeratów cementowych lub ogólnie wapiennych itp.

Dopuszczalne typy podłoża

Beton – Zaprawy cementowe, wapienne i mieszane – Drewno – Cegły – Ściany skalne – Kamień naturalny i porfir

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Ogólne informacje oraz wskazówki i sugestie w zakresie stosowania tego produktu, podane w niniejszej karcie technicznej, a także przekazane ustnie lub pisemnie, odpowiadają aktualnemu stanowi naszej wiedzy naukowej i praktycznej.

Zarówno dane techniczne, jak i dane dotyczące wydajności są wynikiem testów laboratoryjnych, przeprowadzonych w kontrolowanym środowisku i jako takie mogą ulec zmianie w zależności od rzeczywistych warunków aplikacji i użytkowania.

Produkt do użytku profesjonalnego. Firma Azichem Srl nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z niewłaściwego stosowania produktu lub za skutki związane z wadami wynikającymi z czynników lub elementów niezwiązanych z jakością produktu, w tym z niewłaściwego przechowywania. Przed użyciem produktu należy ocenić, czy nadaje się on do zamierzonego zastosowania, przyjmując na siebie wszelką wynikająca z tego faktu odpowiedzialność.

Parametry techniczne oraz parametry w zakresie wydajności, zawarte w niniejszej karcie technicznej, są okresowo aktualizowane. W celu uzyskania bieżącego dostępu do aktualnej wersji prosimy o odwiedzenie strony: www.azichem.com. Data aktualizacji znajduje się w dolnym bocznym polu strony. Niniejsze wydanie analizuje i zastępuje wcześniejsze wersje karty technicznej.

Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z najnowszą wersją karty charakterystyki tego produktu, zawierającą dane chemiczne, fizyczne i toksykologiczne, zwroty wskazujące na zagrożenia, oraz inne informacje, które pozwolą na bezpieczne transportowanie, użytkowanie i utylizację produktu i jego opakowania. Więcej informacji na stronie: www.azichem.com.

Zabrania się usuwania produktu i/lub opakowań po produkcie do środowiska.

Główne parametry

Aplikować w dwóch warstwach
Nie zawiera rozpuszczalników
Ciężar właściwy: 1 kg/dm³
Stosować okulary ochronne
Stosować rękawice ochronne
Materiał w 100% ekologiczny
Okres przydatności do użycia: 12 miesięcy

Parametry techniczne

EN 13580
Absorpcja wody i odporność na alkalia
6,8 %
EN 13579
Głębokość impregnacji
< 10 mm
EN 13579 Klasa II
Współczynnik szybkości wysychania
45 %

Zużycie

Od 0,15 do 0,30 litra preparatu Consilex Train WV na każdy metr kwadratowy impregnowanej powierzchni, w zależności od stopnia porowatości podłoża.

Składowanie i przechowywanie

Chronić przed mrozem. Wyrób przechowywać w temperaturze od +10°C do +30°C.

Kod celny: 3824 9970

Przygotowanie podłoża

Zaleca się nakładać preparat na powierzchnie pionowe lub o dużym nachyleniu, oczyszczone z soli rozpuszczalnych i z zanieczyszczeń, pozbawione również luźno związanych elementów, które należy usunąć szczotką lub poprzez piaskowanie. Szczeliny szersze niż 0,3 mm należy wypełnić. Nakładać na suchą powierzchnię. W razie deszczu lub po umyciu powierzchni poczekać, aż podłoże wyschnie.

Sposób użycia

Produkt nakładać równomiernie i w sposób jednolity, metodą natryskową pod niskim ciśnieniem lub pędzlem. Nałożyć jedną lub kilka warstw. W miarę możliwości nie dopuszczać do powstawania nieciągłości ani nie nakładać kolejnych warstw w zbyt długich odstępach czasowych. Zadbać o jak najlepsze nasycenie podłoża murowanego.

Metody aplikacji

Niskociśnieniowa aplikacja natryskowa airless – Pędzel – Wałek

Czyszczenie przyrządów

Woda

Jesteśmy dystrybutorem produktów:

Skontaktuj się z nami

Jesteś zainteresowany współpracą? Skontaktuj się z nami mailowo lub zadzwoń. Z chęcią omówimy wszelkie kwestie i pomożemy Ci znaleźć najlepsze rozwiązania.