Osmocem SCK

Osmotyczna cementowa zaprawa hydroizolacyjna o działaniu krystalizującym

Jednoskładnikowa, wzmocniona włóknem, zaprawa cementowa na bazie spoiw hydraulicznych, wypełniaczy superpucolanowych, wyselekcjonowanych kruszyw i reaktywnych środków krystalizujących, które wspomagają penetrację mieszanki w podłożu. Idealnie nadaje się do wykonywania powłok ochronnych i hydroizolacyjnych o niewielkiej grubości (od 4 do 10 mm) i wysokiej przyczepności w przeciwciśnieniu. Specjalna formuła sprawia, że produkt ten jest idealny do powłok w środowiskach agresywnych, o silnym oddziaływaniu chemicznym w kontakcie z chlorkami i siarczanami (kanalizacja). Produkt certyfikowany do tego celu.

CE GP EN 998-1
CE R3 EN 1504-3
Produkt odporny na środki chemiczne
Produkt nadaje się do kontaktu z wodą pitną

Składniki: Jednoskładnikowa
Postać: Proszek
Dostępne kolory: Szary
Opakowania i pojemność: Worek 25 kg

 • Właściwości i zastosowanie
 • Dane techniczne
 • Specyfikacja
 • Sposób użycia
 • Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • Dokumentacja

Właściwości i zalety

Osmocem SCK wyróżnia się szybkością twardnienia w niskich temperaturach (nawet bliskich 0°C), doskonałą odpornością na cykle zamarzania-rozmrażania i znaczną odpornością na ciśnienie hydrostatyczne, nawet w przypadku parcia ujemnego (przeciwnapór). Dzięki specjalnemu dodatkowi krystalizującemu, o jaki jest wzbogacony, Osmocem SCK ma również wyraźną tendencję do samonaprawy w przypadku pojawienia się pęknięć, a także bardzo wysoką przyczepność do podłoża, ze względu na swoje właściwości penetrujące (krystalizacja osmotyczna).

Zastosowanie

W betonowych elementach oporowych, pomieszczeniach i konstrukcjach podziemnych, tunelach, w obiektach hydrotechnicznych i infrastrukturalnych oraz kanalizacyjnych, mieszanka Osmocem SCK idealnie nadaje się do wygładzania, wyrównywania i wykonywania powłok o małej grubości, pod warunkiem, że podłoża mają odpowiednią porowatość i chłonność oraz są wolne od impregnacji i/lub hydrofobizacji powierzchni, zarówno chemicznych (siloksany, epoksydy, poliuretany itp.), jak i naturalnych (woskowanie). Produkt odporny zarówno na parcie wody ujemne jak i dodatnie.

Dopuszczalne typy podłoża

Beton – Prefabrykaty – Cegła – Mur mieszany – Mur z cegły – Powierzchnie kamienne – Ściany skalne

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Nie aplikować produktu w bezpośrednim świetle słonecznym i zadbać o odpowiednie utwardzenie świeżego produktu na mokro.

Nie aplikować produktu na podłoża mało porowate lub nieporowate ani na podłoża wcześniej pokryte powłokami hydrofobowymi, chyba  że po odpowiednim nadaniu podłożu szorstkości z użyciem młotkownicy, szlifierki i sprzętu odpowiedniego do obróbki wstępnej podłoży lub po odpowiedniej obróbce odpowiednimi podkładami polimerowymi.

Główne parametry

Ciężar właściwy: 1.9 kg/dm³
Okres przydatności do użycia: 12 miesięcy
Produkt niepalny
Żywotność: 45 min
Wymieszać z wodą: 16-18 %
Maksymalna średnica kruszywa: 2,0mm
Minimalna zalecana grubość: 4mm
Maksymalna zalecana grubość:  20mm
Nadaje się do kontaktu z wodą pitną

Parametry techniczne

UNI EN 1015-11
Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach
> 40 N/mm²
UNI EN 1015-11
Wytrzymałość na zginanie
> 6 N/mm²
UNI EN 13529
Odporność na silną agresję chemiczną
klasa II
Przepuszczalność Darcy <1×10⁻¹⁰ cm/s
UNI EN 1015-12
Przyczepność
2.2 N/mm²
pH
Odporność na siarczany
4.5
UNI EN 1015-18
Absorpcja wody po podciąganiu kapilarnym
2.2 mm
Odporność na działanie czynników chemicznych
UNI EN 12390-8
Głębokość przenikania wody
40 mm
Przyczepność do podłoża 2.2 N/mm²
UNI EN 13687-1
Kompatybilność cieplna
2.18 MPa
EN 13412
Moduł sprężystości
> 21000 N/mm²
UNI EN 13036-4
Odporność na poślizg
65.0
Absorpcja kapilarna 0.17 kg•h^0.5/ m²
Sd EN ISO 7783-1
Przepuszczalność pary wodnej
μ KLASA I
Zawartość chlorków < 0.01 %

Zużycie

Około 1,7 kg/m² produktu Osmocem SCK na każdy milimetr grubości do wykonania.

Specyfikacja produktu

Oblicowanie konstrukcji betonowych i murowanych, w tym w środowiskach agresywnych w kontakcie z chlorkami i siarczanami, zaprawą na bazie spoiw hydraulicznych, wypełniaczy superpucolanowych, wyselekcjonowanych kruszyw i krystalizujących środków reaktywnych o wyraźnej tendencji do samonaprawy w przypadku pojawienia się pęknięć; produkt o jednoskładnikowej formule, odporny na dodatnie i   ujemne ciśnienie hydrostatyczne, do nakładania kielnią, pacą lub urządzeniami pompującymi (torkret), typu Osmocem SCK firmy Azichem Srl. Podłoże musi być odpowiednio przygotowane, szorstkie, czyste, pozbawione śladów starych powłok, wolne od kurzu, dobrze nawilżone (stan nasycony przy suchej powierzchni) itp. Minimalna grubość aplikacji: 4 mm Maksymalna grubość aplikacji: 20 mm Zużycie: 19 kg/m2/cm

Parametry techniczne produktu Osmocem SCK firmy Azichem srl:

 • Przyczepność do podłoża: 2.2 N/mm²
 • Absorpcja kapilarna: 0.17 kg•h^0.5/m²
 • Kompatybilność cieplna (UNI EN 13687-1): 2.18 MPa
 • Zawartość chlorków: <0,01%
 • Przepuszczalność Darcy: < 1×10-10 cm/sek.
 • Przyczepność (UNI EN 1015-12): 2.2 N/mm²
 • Moduł sprężystości (EN 13412): 21000 N/mm²
 • Absorpcja wody po podciąganiu kapilarnym (UNI EN 1015-18): 2,2mm
 • Przepuszczalność pary wodnej Sd (EN ISO 7783- 1): KLASA I
 • Głębokość przenikania wody (UNI EN 12390-8): 40mm
 • Odporność na czynniki chemiczne Odporność na siarczany pH: 4.5
 • Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach (UNI EN 1015 – 11): > 40 N/mm²
 • Wytrzymałość na zginanie (UNI EN 1015 -11): > 6 N/mm²
 • Odporność na działanie silnej agresji chemicznej [IP1] [DF2] (UNI EN 13529): klasa II
 • Odporność na poślizg (UNI EN 13036-4): 65.0

Składowanie i przechowywanie

Nieprawidłowe przechowywanie produktu może spowodować utratę właściwości reologicznych. Chronić przed wilgocią.

Kod celny: 3824 5090

Przygotowanie podłoża

Powierzchnie przeznaczone do obróbki muszą być w dobrym stanie, zwarte i czyste. Ostrożnie usunąć brud i wszelkie zanieczyszczenia, jak i luźne, nietrwałe warstwy uszczelniające. Powierzchnie, na których będzie aplikowany produkt muszą być dokładnie i równomiernie zwilżone przed aplikacją, bez oznak nagromadzenia wody na powierzchni.

Sposób użycia

Aby przygotować zaprawę, należy wlać ok. 2/3 przygotowanej wody zarobowej do włączonego mieszalnika, stopniowo dodawać zawartość worka Osmocem SCK i na końcu pozostałą wodę; kontynuować mieszanie do uzyskania mieszanki o jednorodnej konsystencji. Tak przygotowaną mieszankę odstawić na kilka minut przez aplikacją. Mieszanka może być aplikowana ręcznie (kielnią i pacą) lub za pomocą specjalnego urządzenia pompującego, techniką torkretowania lub natrysku. W przypadku wykonywania hydroizolacji w tunelach, zaprawa Osmocem SCK może być stosowana jako warstwa hydroizolacyjna pomiędzy dwiema warstwami torkretu.

Metody aplikacji

Kielnia – Paca – Torkretowanie – Szpachelka – Niskociśnieniowe natryskiwanie airless

Czyszczenie przyrządów

Woda

Jesteśmy dystrybutorem produktów:

Skontaktuj się z nami

Jesteś zainteresowany współpracą? Skontaktuj się z nami mailowo lub zadzwoń. Z chęcią omówimy wszelkie kwestie i pomożemy Ci znaleźć najlepsze rozwiązania.