Consilex Idrocon WV

Hydrofobowy środek konsolidujący na bazie wody do materiałów chłonnych

Wodoodporna i konsolidująca wodna dyspersja silikonowa do hydrofobizacji chłonnych
materiałów budowlanych, również alkalicznych. Ponadto zapobiega powstawaniu
wykwitów solnych oraz działa konsolidująco. Nie zmienia koloru ani przepuszczalności
podłoża. Produkt o bardzo niskiej zawartości LZO.

Składniki: Jednoskładnikowy
Postać: Płyn
Dostępne kolory: Bezbarwny
Opakowania i pojemność: Kanister 5 kg – Kanister 10 kg

  • Właściwości i zastosowanie
  • Dane techniczne
  • Specyfikacja
  • Sposób użycia
  • Ostrzeżenia i środki ostrożności
  • Dokumentacja

Właściwości i zalety

Elementy zabezpieczone za pomocą Consilex Idrocon WV są lepiej chronione przed wykwitami solnymi, pleśnią, glonami, porostami itp.
Ponadto, o wiele mniej się kruszą, a mineralna frakcja murów ulega konsolidacji. Oprócz tego, zabezpieczona powierzchnia nabiera właściwości wodoodpornych. Consilex Idrocon WV jest polecany szczególnie do następujących materiałów: – Elementy z wypalanej gliny – Dachówki – Cegły – Zaprawy, tynki i beton – Gips – Kamień naturalny – Materiały mineralne stosowane do izolacji cieplnej

Zastosowanie

Zabiegi impregnujące, impregnacja wodochronna, konsolidacja i alkalizacja materiałów chłonnych.

Dopuszczalne typy podłoża

Tynki – Beton – Zaprawy cementowe, wapienne i mieszane – Gips – Tuf – Mury mieszane – Mury kamienne – Kamień naturalny i porfir

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Ogólne informacje oraz wskazówki i sugestie w zakresie stosowania tego produktu, podane w niniejszej karcie technicznej, a także przekazane ustnie lub pisemnie, odpowiadają aktualnemu stanowi naszej wiedzy naukowej i praktycznej. Zarówno dane techniczne jak i dane dotyczące wydajności są wynikiem testów laboratoryjnych, przeprowadzonych w kontrolowanym środowisku i jako takie mogą ulec zmianie w zależności od rzeczywistych warunków aplikacji i użytkowania.

Produkt do użytku profesjonalnego. Firma Azichem Srl nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z niewłaściwego stosowania produktu lub za skutki związane z wadami wynikającymi z czynników lub elementów niezwiązanych z jakością produktu, w tym z niewłaściwego przechowywania. Przed użyciem produktu należy ocenić, czy nadaje się on do zamierzonego zastosowania, przyjmując na siebie wszelką wynikająca z tego faktu odpowiedzialność.


Parametry techniczne oraz parametry w zakresie wydajności, zawarte w niniejszej karcie technicznej są okresowo aktualizowane. W celu uzyskania bieżącego dostępu do aktualnej wersji prosimy o odwiedzenie strony: www.azichem.com. Data aktualizacji znajduje się w dolnym bocznym polu strony. Niniejsze wydanie analizuje i zastępuje wcześniejsze wersje karty technicznej.


Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z najnowszą wersją karty charakterystyki tego produktu, zawierającą dane chemiczne, fizyczne i toksykologiczne, zwroty wskazujące na zagrożenia, oraz inne informacje, które pozwolą na bezpieczne transportowanie, użytkowanie i utylizację produktu i jego opakowania. Więcej informacji na stronie: www.azichem.com.


Zabrania się usuwania produktu i/lub opakowań po produkcie do środowiska.

Główne parametry

Nie zawiera rozpuszczalników
Stosować okulary ochronne
Stosować rękawice ochronne
Okres przydatności do użycia: 12 miesięcy

Parametry techniczne

pH > 13

Zużycie

Consilex Idrocon WV należy nakładać w zależności od porowatości podłoża. Wcześniej wykonać aplikację próbną.

Specyfikacja produktu

Produkt w postaci emulsji wodnej o działaniu konsolidującym i hydrofobizującym oraz zapobiegający powstawaniu wykwitów solnych na nieorganicznych podłożach mineralnych (beton, cegły, kamień, tynki), opracowany na bazie związku silikonowego, o bardzo niskiej zawartości LZO, typu Consilex Idrocon WV produkcji Azichem srl. Należy go aplikować metodą rozpylania pod niskim ciśnieniem, wałkiem lub pędzlem. Nie zmienia koloru ani stopnia przepuszczalności.

Składowanie i przechowywanie

Chronić przed mrozem. Wyrób przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w chłodnym i suchym miejscu, zabezpieczonym przed mrozem i przed bezpośrednim nasłonecznieniem. Nieprawidłowe przechowywanie wyrobu może spowodować utratę właściwości reologicznych. Wyrób przechowywać w temperaturze od +5°C do +35°C.

Kod celny: 3824 9970

Przygotowanie podłoża

Podłoże musi być suche, czyste i niezapylone. Szczególną uwagę zwrócić na osady solne, zabrudzenia, smary, oleje, farby i lakiery, mech oraz chwasty, które mogłyby uniemożliwić penetrację produktu w głąb podłoża, i które należy wcześniej usunąć.

Sposób użycia

Consilex Idrocon WV jest produktem gotowym do użytku. Można go aplikować na czyste, chłonne podłoża mineralne metodą natrysku niskociśnieniowego, wałkiem, pędzlem lub poprzez całkowite zanurzenie. Produkt nakładać równomiernie i w sposób jednolity. Nałożyć jedną lub kilka warstw. W miarę możliwości nie dopuszczać do powstawania nieciągłości ani nie nakładać kolejnych warstw w zbyt długich odstępach czasowych. Zadbać o jak najlepsze nasycenie powłoki ściennej. Consilex Idrocon WV aplikować wyłącznie na czyste, suche i chłonne podłoża mineralne, w których nie występuje zjawisko podciągania kapilarnego. Po aplikacji produktu zaleca się zabezpieczyć elementy przed deszczem, do czasu pełnego rozwinięcia właściwości hydrofobowych. Zaleca się również wykonać wstępne testy na materiale, na który będzie aplikowany produkt, tak aby sprawdzić, czy warunki realizacji prac są optymalne. Ze względu na wysoką zasadowość produktu Consilex Idrocon WV, należy się z nim obchodzić ostrożnie, a podczas pracy nosić okulary, maskę oraz rękawice ochronne, jak również nieprzemakalną odzież.

Metody aplikacji

Bezpowietrzny natrysk niskociśnieniowy – Pędzel

Czyszczenie przyrządów

Woda

Dokumentacja techniczna

Jesteśmy dystrybutorem produktów:

Skontaktuj się z nami

Jesteś zainteresowany współpracą? Skontaktuj się z nami mailowo lub zadzwoń. Z chęcią omówimy wszelkie kwestie i pomożemy Ci znaleźć najlepsze rozwiązania.