Deterg-A

Środek czyszczący, odkamieniający, katalizator soli o kwasowym pH

Skoncentrowany roztwór zbuforowanych kwasów, anionowych i niejonowych powierzchniowo czynnych środków o wysokiej biodegradowalności, przeznaczony do głębokiego czyszczenia podłoża z różnego rodzaju osadów (wapno, gips, wykwity wapienne i saletrowe). Stosować po rozcieńczeniu czystą wodą, według proporcji podanych w karcie technicznej. Produkt działa na minerały węglanowe, dlatego należy zwrócić szczególną uwagę na powierzchnie z marmuru, kamieni wapiennych, podłogi i kamienie szlifowane ołowiem, przeprowadzając zapobiegawczo odpowiednią analizę. Chronić powierzchnie metalowe.

Składniki: Jednoskładnikowy
Postać: Płyn
Dostępne kolory: Przezroczysty
Opakowania i pojemność: Butelka 1 kg – Kanister 6 kg

  • Właściwości i zastosowanie
  • Dane techniczne
  • Specyfikacja
  • Sposób użycia
  • Ostrzeżenia i środki ostrożności
  • Dokumentacja

Zastosowanie

Usuwanie i stabilizacja soli, usuwanie osadów wapiennych, gipsowych, saletry, mchów; głębokie czyszczenie fug i różnego rodzaju podłoży. Szczególnie przydatny jako środek czyszczący w zastosowaniach hydroizolacyjnych z Protech Balcony.

Dopuszczalne typy podłoża

Tynk – Beton – Zaprawy cementowe, wapienne i mieszane – Cegła – Mur mieszany – Mur kamienny

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Ogólne informacje oraz wskazówki i sugestie w zakresie stosowania tego produktu, podane w niniejszej karcie technicznej, a także przekazane ustnie lub pisemnie, odpowiadają aktualnemu stanowi naszej wiedzy naukowej i praktycznej.

Zarówno dane techniczne jak i dane dotyczące wydajności są wynikiem testów laboratoryjnych, przeprowadzonych w kontrolowanym środowisku i jako takie mogą ulec zmianie w zależności od rzeczywistych warunków aplikacji i użytkowania.

Produkt do użytku profesjonalnego. Firma Azichem Srl nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z niewłaściwego stosowania produktu lub za skutki związane z wadami wynikającymi z czynników lub elementów niezwiązanych z jakością produktu, w tym z niewłaściwego przechowywania.

Przed użyciem produktu należy ocenić, czy nadaje się on do zamierzonego zastosowania, przyjmując na siebie wszelką wynikająca z tego faktu odpowiedzialność.

Parametry techniczne oraz parametry w zakresie wydajności, zawarte e niniejszej karcie technicznej są okresowo aktualizowane. W celu uzyskania bieżącego dostępu do aktualnej wersji prosimy o odwiedzenie strony: www.azichem.com. Data aktualizacji znajduje się w dolnym bocznym polu strony. Niniejsze wydanie analizuje i zstępuje wcześniejsze wersje karty technicznej.

Użytkowni zobowiązany jest zapoznać się z najnowszą wersją karty charakterystyki tego produktu, zawierającą dane chemiczne, fizyczne

i toksykologiczne, zwroty wskazujące na zagrożenia, oraz inne informacje, które pozwolą na bezpieczne transportowanie, użytkowanie i utylizacje produktu i jego opakowania. Więcej informacji na stronie: www.azichem.com.

Zabrania się usuwania produktu i/lub opakowań produkcie do środowiska.

Główne parametry

Nie zawiera rozpuszczalników
Stosować okulary ochronne
Stosować rękawice ochronne
Okres przydatności do użycia: 12 miesięcy
Produkt niepalny
Wymieszać z wodą: 1:10 (max)

Parametry techniczne

pH 1
Biodegradowalny w 90 %

Zużycie

Od 0,10 do 1,00 kg rozcieńczonego Deterg-A na każdy metr kwadratowy powierzchni przeznaczonej do oczyszczenia, w zależności do rodzaju materiału i porowatości podłoża. Zalecane: 0,25 kg/m² powierzchni wyłożonej płytkami.

Specyfikacja produktu

Głębokie czyszczenie fug i płytek z osadów wapiennych, gipsowych, wykwitów solnych i pochodzenia organicznego, za pomocą pędzla lub szczotki, przy użyciu skoncentrowanego detergentu, takiego jak Deterg-A firmy Azichem Srl, opartego na zbuforowanych kwasach i powierzchniowo czynnych środkach anionowych. Rozcieńczyć produkt wodą, w zależności od rodzaju i rozmiarów usuwanych osadów, przestrzegając wskazówek podanych w karcie technicznej. Pozostawić roztwór na kilka minut a następnie spłukać dużą ilością wody pianę powstałą w wyniku zaistniałej reakcji. Zużycie orientacyjne: 100 g/m2

Parametry techniczne detergentu Deterg-A firmy Azichem Srl:

  • Biodegradacja: 90%

Składowanie i przechowywanie

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w chłodnym, suchym miejscu, zabezpieczonym przed mrozem i bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Nieprawidłowe przechowywanie produktu może spowodować utratę właściwości reologicznych. Przechowywać produkt w temperaturze +5°C do +35°C.

Kod celny: 2806 1000

Sposób użycia

Rozcieńczyć produkt wodą w zależności od rodzaju i rozmiarów wykwitów i/lub osadów solnych do usunięcia. Rozprowadzić roztwór spryskiwaczem lub szczotką, a nawet wylewając go bezpośrednio na usuwany osad. Pozostawić na kilka minut. Pianę powstałą w wyniku zaistniałej reakcji spłukać dużą ilością wody.

Deterg-A może być stosowany w różnych proporcjach rozcieńczenia: od czystego (nierozcieńczonego) produktu do jednej części produktu na 10 części wody.

Przygotowując podłoża do hydroizolacji za pomocą Protech Balcony, należy rozcieńczyć produkt w stosunku 1:4, stosując 400 g/m² roztworu. W takim przypadku zużycie Deterg-A wynosi około 1 litra produktu do rozcieńczenia na każde 10 m2 uszczelnianej powierzchni.

Nie stosować do marmuru, terakoty, kamienia naturalnego, podłóg polerowanych ołowiem i powierzchni ocynkowanych. Produkt żrący, zapoznać się z kartą bezpieczeństwa produktu. Podczas stosowania produktu stosować rękawice ochronne.

Metody aplikacji

Szczotka – Natrysk – Pędzel

Czyszczenie przyrządów

Woda

Dokumentacja techniczna

Jesteśmy dystrybutorem produktów:

Skontaktuj się z nami

Jesteś zainteresowany współpracą? Skontaktuj się z nami mailowo lub zadzwoń. Z chęcią omówimy wszelkie kwestie i pomożemy Ci znaleźć najlepsze rozwiązania.