Consilex Nanosil T-1000

Nanodyspersyjny, hydrofobowy preparat do stosowania na chłonnych podłożach

Bezbarwny, hydrofobowy, nie pozostawiający filmu impregnat na bazie nanodyspersji związków krzemu. Chroni tynki wapienne, zaprawy cementowe, beton, posadzki przemysłowe, kamień naturalny, cegły, drewno itp. przed działaniem czynników atmosferycznych, cyklami zamarzania i rozmarzania oraz agresywnymi czynnikami atmosferycznymi. Nie zmienia koloru podłoża ani pierwotnego wyglądu i oddychalności. Produkt charakteryzujący się bardzo wysokim efektem perlenia (efekt lotosu) i doskonałą trwałością.

Składniki: Jednoskładnikowy
Postać: Płyn
Dostępne kolory: Przezroczysty
Opakowania i pojemność: Kanister 5 kg – Kanister 25 kg

  • Właściwości i zastosowanie
  • Dane techniczne
  • Specyfikacja
  • Sposób użycia
  • Ostrzeżenia i środki ostrożności
  • Dokumentacja

Właściwości i zalety

Consilex Nanosil T-1000 należy do nowej generacji niepalnych i nietoksycznych impregnatów hydrofobowych na bazie rozpuszczalnych w wodzie, modyfikowanych fluorem związków krzemu , charakteryzujących się niską emisją LZO. Substancja czynna wnika w pory i mikropęknięcia, przylega do podłoża, przeciwdziałając wnikaniu i rozprzestrzenianiu się płynów bez blokowania oddychalności podłoża.
Specjalny skład chemiczny Consilex Nanosil T-1000 zapewnia jego wysoką stabilność alkaliczną, a tym samym trwałość na różnych rodzajach podłoży, takich jak: tynki wapienne, zaprawy cementowe, beton, cegła, kamień naturalny, drewno. Produkt wyróżnia się spośród innych dostępnych na rynku następującymi cechami: – niepalny – nie pozostawia filmu – posiada niską zawartość LZO – stabilny w wodzie – nie zawiera emulgatorów – przyjazny dla środowiska. Powierzchnie poddane działaniu Consilex Nanosil T-1000 charakteryzują się następującymi właściwościami: – trwałością – całkowitą przezroczystością – nie wykazują szczególnych różnic w kolorze – doskonałą paroprzepuszczalnością – wysokim efektem perlenia – odpornością na działanie kwasów i zasad – odpornością na działanie promieni UV – oraz nie wykazują obecności produktów ubocznych reakcji szkodliwych dla ludzi i środowiska.

Zastosowanie

Impregnująca, hydrofobowa, niepozostawiająca filmu, całkowicie przezroczysta, bezbarwna powłoka do przegród zewnętrznych znajdujących się powyżej gruntu, wykonanych z cegły, marmuru, łupka, wapienia, kamienia naturalnego, tufu; do posadzek wykonanych z cementu lub cegły; tynków i zapraw wapiennych lub cementowych itp.

Dopuszczalne typy podłoża

Tynki – Beton – Zaprawy cementowe, wapienne i mieszane – Drewno – Tuf – Dachówka i płytki – Kamień naturalny i porfir – Cegła.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Ogólne informacje oraz wskazówki i sugestie w zakresie stosowania tego produktu, podane w niniejszej karcie technicznej, a także przekazane ustnie lub pisemnie, odpowiadają aktualnemu stanowi naszej wiedzy naukowej i praktycznej.
Zarówno dane techniczne jak i dane dotyczące wydajności są wynikiem testów laboratoryjnych, przeprowadzonych w kontrolowanym środowisku i jako takie mogą ulec zmianie w zależności od rzeczywistych warunków aplikacji i użytkowania.

Produkt do zastosowania profesjonalnego. Firma Azichem Srl nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z niewłaściwego stosowania produktu lub za skutki związane z wadami wynikającymi z czynników lub elementów niezwiązanych z jakością produktu, w tym z niewłaściwego przechowywania.
Przed użyciem produktu należy ocenić, czy nadaje się on do zamierzonego zastosowania, przyjmując na siebie wszelką wynikająca z tego faktu odpowiedzialność.

Parametry techniczne oraz parametry w zakresie wydajności, zawarte w niniejszej karcie technicznej są okresowo aktualizowane. W celu uzyskania bieżącego dostępu do aktualnej wersji prosimy o odwiedzenie strony: www.azichem.com. Data aktualizacji znajduje się w dolnym bocznym polu strony. Niniejsze wydanie analizuje i zstępuje wcześniejsze wersje karty technicznej.

Użytkowni zobowiązany jest zapoznać się z najnowszą wersją karty charakterystyki tego produktu, zawierającą dane chemiczne, fizyczne i toksykologiczne, zwroty wskazujące na zagrożenia, oraz inne informacje, które pozwolą na bezpieczne transportowanie, użytkowanie i utylizacje produktu i jego opakowania. Więcej informacji na stronie: www.azichem.com.

Zabrania się usuwania produktu i/lub opakowań produkcie do środowiska.

Główne parametry

Nie zawiera rozpuszczalników
Stosować okulary ochronne
Stosować rękawice ochronne
Okres przydatności do użycia: 12 miesięcy
Produkt niepalny

Parametry techniczne

Substancja bezwonna
Produkt nie tworzy filmu
pH6.5
Temperatura zapłonu> 95 °C

Zużycie

Od 0,10 do 0,20 kg Consilex Nanosil T-1000 na każdy metr kwadratowy powierzchni przeznaczonej do pokrycia, w zależności od jej porowatości.

Specyfikacja produktu

Impregnująca,hydrofobowa i bezbarwna powłoka, nie tworząca filmu, z efektem perlenia, stworzona na bazie rozpuszczalnej w wodzie nanodyspersji związków krzemu modyfikowanych fluorem, typu Consilex Nanosil T-1000 firmy Azichem srl, charakteryzująca się niską emisją LZO. Orientacyjne zużycie od 0,10 do 0,20 kg/m2

Właściwości techniczne Consilex Nanosil T-1000 firmy Azichem srl:

  • pH: 6,5
  • Produkt nie tworzy filmu
  • Temperatura zapłonu: > 95°C

Składowanie i przechowywanie

Chronić przed mrozem. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w chłodnym, suchym miejscu, zabezpieczonym przed mrozem i bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Nieprawidłowe przechowywanie produktu może spowodować utratę właściwości reologicznych. Natychmiast zużyć produkt po otwarciu pojemnika. Przechowywać produkt w temperaturze +5°C do +35°C.

Kod celny: 3824 9970

Przygotowanie podłoża

Przed aplikacją produktu zaleca się oczyszczenie powierzchni z soli i zabrudzeń, jak również usunięcie części o słabej przyczepności do powierzchni. Naprawić spękania większe niż 0,3 mm. Aplikować produkt na suchą powierzchnię. W razie pojawienia się deszczu lub przypadkowego zmycia powierzchni należy poczekać, aż podłoże wyschnie. Jeśli produkt jest aplikowany na nowo wykonanych powierzchniach betonowych, należy odczekać co najmniej 14 dni od ich wykonania, aby umożliwić naturalne dojrzewanie podłoża.

Sposób użycia

Nakładać produkt równomiernie i jednolicie, poprzez natrysk niskociśnieniowy lub za pomocą pędzla, dbając o jak najlepsze nasycenie podłoża. Consilex Nanosil T-1000 jest produktem gotowym do użycia. Ilość użytego produktu jest uzależniona od porowatości i chłonności danego podłoża i zazwyczaj waha się od 100 do 200 g/m². W przypadku bardzo porowatych powierzchni zaleca się rozcieńczenie produktu wodą demineralizowaną w stosunku 1:1. Consilex Nanosil T-1000 to całkowicie przezroczysty i bezbarwny produkt, niemniej zawsze zalecamy przeprowadzenie testu na konkretnym podłożu w celu sprawdzenia, czy nie pojawią się jakiekolwiek
efekty.

Metody aplikacji

Impreganacja – Niskociśnieniowy natrysk bezpowietrzny – Pędzel – Rozpylanie

Czyszczenie przyrządów

Woda

Dokumentacja techniczna

Jesteśmy dystrybutorem produktów:

Skontaktuj się z nami

Jesteś zainteresowany współpracą? Skontaktuj się z nami mailowo lub zadzwoń. Z chęcią omówimy wszelkie kwestie i pomożemy Ci znaleźć najlepsze rozwiązania.