Protech WAC

Farba akrylowa, zapobiegająca karbonatyzacji, przeznaczona do elementów konstrukcji betonowych

Ochronna, dekoracyjna, zapobiegająca karbonatyzacji, pigmentowana powłoka do malowania powierzchni betonowych, na bazie żywic akrylowych w emulsji wodnej. Tworzy wodoodporną powłokę o bardzo niskiej przepuszczalności dwutlenku węgla, ale wysokiej przepuszczalności pary wodnej, dobrze przylegającej dzięki właściwej przyczepności i dyfuzji. Produkt idealnie nadaje się wykonywania powłok ochronnych na betonowych obiektach infrastrukturalnych.

CE EN 1504-2

Składniki: Jednoskładnikowa
Postać: Gęsty płyn
Dostępne kolory: Patrz wykaz dostępnych kolorów
Opakowania i pojemność: Wiadro 22 kg

 • Właściwości i zastosowanie
 • Dane techniczne
 • Specyfikacja
 • Sposób użycia
 • Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • Dokumentacja

Zastosowanie

Ochronne, dekoracyjne i zapobiegające karbonatyzacji wykańczanie ścian, elewacji, elementów betonowych, powierzchni tynkowanych, murowanych oraz wykonanych z kamienia naturalnego i generalnie powierzchni porowatych. Produkt do malowania obiektów przemysłowych i infrastrukturalnych: obiektów mostowych, wiaduktów, dużych elementów prefabrykowanych itp.

Dopuszczalne typy podłoża

Tynk – Beton – Zaprawy cementowe, wapienne i mieszane – Prefabrykaty -Włókno-cement – Powierzchnie kamienne.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Ogólne informacje oraz wskazówki i sugestie w zakresie stosowania tego produktu, podane w niniejszej karcie technicznej, a także przekazane ustnie lub pisemnie, odpowiadają aktualnemu stanowi naszej wiedzy naukowej i praktycznej.

Zarówno dane techniczne jak i dane dotyczące wydajności są wynikiem testów laboratoryjnych, przeprowadzonych w kontrolowanym środowisku i jako takie mogą ulec zmianie w zależności od rzeczywistych warunków aplikacji i użytkowania.

Firma Azichem Srl nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z niewłaściwego stosowania produktu lub za skutki związane z wadami wynikającymi z czynników lub elementów niezwiązanych z jakością produktu, w tym z niewłaściwego przechowywania.

Przed użyciem produktu należy ocenić, czy nadaje się on do zamierzonego zastosowania, przyjmując na siebie wszelką wynikająca z tego faktu odpowiedzialność.

Parametry techniczne oraz parametry w zakresie wydajności, zawarte e niniejszej karcie technicznej są okresowo aktualizowane. W celu uzyskania bieżącego dostępu do aktualnej wersji prosimy o odwiedzenie strony: www.azichem.com. Data aktualizacji znajduje się w dolnym bocznym polu strony. Niniejsze wydanie analizuje i zstępuje wcześniejsze wersje karty technicznej.

Użytkowni zobowiązany jest zapoznać się z najnowszą wersją karty charakterystyki tego produktu, zawierającą dane chemiczne, fizyczne i toksykologiczne, zwroty wskazujące na zagrożenia, oraz inne informacje, które pozwolą na bezpieczne transportowanie, użytkowanie i utylizacje produktu i jego opakowania. Więcej informacji na stronie: www.azichem.com.

Zabrania się usuwania produktu i/lub opakowań produkcie do środowiska.

Główne parametry

Aplikować w dwóch warstwach
Nie zawiera rozpuszczalników
Ciężar właściwy: 1.5 kg/dm³
Okres przydatności do użycia: 12 miesięcy
Produkt niepalny
Odporny na działanie promieni UV
Temperatura aplikacji: + 5 / + 35 °C

Parametry techniczne

EN ISO 11358
Analiza termograwimetryczna – Frakcja nieorganiczna
50%
Sd CO2 UNI EN 1062-6:2003
Przepuszczalność CO2
740 m
UNI EN ISO 2811-1:2011
Oznaczenie gęstości
1.556 kg/dm³
EN ISO 11358
Analiza termograwimetryczna – Frakcja lotna
27.7 %
UNI EN 1062-3
Przepuszczalność wody przez powłoki
0.012 kg/(m² • h^0.5)
UNI EN ISO 3251:2008
Oznaczenie lotnych związków organicznych (LZO)
10.95 g/l
w 20°C
Całkowite utwardzenie w 20°C
6- 8 h
UNI EN 1542
Oznaczenie przyczepności poprzez odrywanie (Fh)
> 0.8 MPa
w 20°C
Suchość na dotyk w 20°C
1 – 2 h
UNI EN 1062-1:2005
Oznaczenie wielkości ziarna
50 μm
EN ISO 11358
Analiza termograwimetryczna – Frakcja polimeryczna
22.3 %
EN ISO 7783-1
Przepuszczalność pary wodnej przez powłoki
0.1959 m

Zużycie

Od 0,25 do 0,35 kg produktu Protech WAC na każdy metr kwadratowy malowanej powierzchni.

Specyfikacja produktu

Estetyczna powłoka ochronna, zapobiegająca karbonatyzacji, do nakładania w dwóch warstwach pędzlem, wałkiem lub przez natrysk, typu Protech WAC firmy Azichem Srl. Produkt posiada certyfikat CE zgodnie z normą EN 1504-2 i został stworzony na bazie elastomerów akrylowych w emulsji, wypełniaczy mineralnych i szlachetnych tlenków barwionych. Przed aplikacją produktu podłoże oczyścić, usunąć ślady starej farby, kurzu, itp. W przypadku kruchego podłoża, należy przewidzieć aplikację scalającą przy użyciu Protech Fix AC lub Protech Fix ACS. Milimetrowe pęknięcia statyczne należy najpierw poszerzyć, zaimpregnować Protech Fix AC lub Protech Fix ACS, używając pędzla o krótkim włosiu, a następnie wypełnić produktem Fibrostuck.

Aplikować produkt w 2 warstwach za pomocą pędzla, wałka lub natrysku, rozcieńczając wodą w następującym stężeniu:

 • pędzel lub wałek = 10%
 • natrysk = 15 – 25%

Zużycie: 0,2 – 0,3 kg/m2

Parametry techniczne produktu Protech WAC firmy Azichem srl:

 • Analiza termograwimetryczna:
  • Frakcja nieorganiczna (EN ISO 11358): 50 %
  • Frakcja polimeryczna (EN ISO 11358): 22,3 %
  • Frakcja lotna (EN ISO 11358): 27,7 %
 • Oznaczenie przyczepności przez odrywanie (Fh) (UNI EN 1542): > 0,8 MPa
 • Oznaczenie gęstości (UNI EN ISO 2811-1:2011): 1 556 kg/dm³
 • Oznaczenie wielkości ziarna (UNI EN 1062-1:2005): 50 μm
 • Oznaczenie zawartości związków lotnych (LZO) (UNI EN ISO 3251:2008): 10.95 g/l
 • Przepuszczalność wody przez powłoki (UNI EN 1062-3): 0 012 kg/(m² • h^0.5)
 • Przepuszczalność pary wodnej przez powłoki (UNI EN ISO 7783-2): 0.1959 m
 • Suchość na dotyk (w 20°C): 1-2 h
 • Całkowite utwardzenie (w 20°C): 6-8 h
 • Przepuszczalność CO2 Sd CO2 (UNI EN 1062-6:2003): 740 m

Składowanie i przechowywanie

Chronić przed mrozem. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w chłodnym, suchym miejscu, zabezpieczonym przed mrozem i bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Nieprawidłowe przechowywanie produktu może spowodować utratę właściwości reologicznych. Chronić przed wilgocią.

Kod celny: 3209 1000

Przygotowanie podłoża

Powierzchnię, na której aplikowany będzie produkt, oczyścić, usuwając zabrudzenia, wykruszenia, fragmenty odspojone lub niechłonne, kurz, pozostałości starych powłok itp. Zniszczone lub nierówne powierzchnie należy najpierw zagruntować produktami z rodziny REPAR lub zaprawami klejowo-cementowymi przygotowanymi na miejscu, na bazie Bond HG i włókien polipropylenowych Readymesh PM-180. Mimo że dobrą praktyką jest aplikacja farby akrylowej po uprzednim zagruntowaniu powierzchni produktem Protech Fix AC, w przypadku Protech WAC nie jest to bezwzględnie konieczne.

Sposób użycia

Aplikować produkt w 2 warstwach za pomocą pędzla, wałka lub natrysku, rozcieńczając wodą w następującym stężeniu (% wagi): – pędzel lub wałek = 10% – natrysk = 15 – 25% Kolejną warstwę nakładać po wyschnięciu wcześniejszej.

Metody aplikacji

Pędzel – Wałek – Natrysk – Bezpowietrzny natrysk niskociśnieniowy

Czyszczenie przyrządów

Woda

Jesteśmy dystrybutorem produktów:

Skontaktuj się z nami

Jesteś zainteresowany współpracą? Skontaktuj się z nami mailowo lub zadzwoń. Z chęcią omówimy wszelkie kwestie i pomożemy Ci znaleźć najlepsze rozwiązania.