Floor Level

Samopoziomująca, szybkowiążąca zaprawa do wyrównywania podłoża

Floor Level to samopoziomująca, modyfikowana polimerami, wzmocniona włóknami, szybkowiążąca i szybko utwardzalna zaprawa cementowa, stosowana do wyrównywania podłoża w zakresie grubości od 3 mm do 15 mm przed ułożeniem posadzki, dzięki czemu nadaje się do wykonywania każdego rodzaju posadzek.

CE EN 13813
EU C30 F7 EN 13813

Składniki: Jednoskładnikowy
Postać: Proszek
Dostępne kolory: Szary
Opakowania i pojemność: Worek 25 kg – Paleta: 50 x (Worek 25 kg)

 • Właściwości i zastosowanie
 • Dane techniczne
 • Specyfikacja
 • Sposób użycia
 • Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • Dokumentacja

Właściwości i zalety

Dzięki doskonałej płynności, rozlewności i samopoziomowaniu, zaprawa jest prosta w stosowaniu, umożliwiając szybkie uzyskanie doskonale płaskiej powierzchni. Wylewając zaprawę samopoziomującą na podłoże i rozprowadzając ją kielnią, uzyskuje się powierzchnię idealnie gładką dzięki drobnemu uziarnieniu kruszywa krzemianowego (maks. rozmiar 0,5 mm). Floor Level to produkt dodatkowo   wzmocniony reduktorami i kompensatorami skurczu oraz specjalnymi mikrowłóknami szklanymi, zapobiegającymi pękaniu i odpornymi na alkalia, o wysokiej zawartości cyrkonu (technologia READYMESH), co zapewnia produktowi wyjątkową stabilność wymiarową. W przypadku występowania szczególnie wysokich obcicążeń statycznych lub dynamicznych dostępna jest wersja Floor Level SFR, udoskonalona dodatkiem metalowych mikrowłókien Readymesh MR-060. Floor Level zawiera domieszkę bardzo elastycznego, specjalnego sproszkowanego kleju, który zapewnia przyczepność produktu do różnych podłoży, nie zmieniając swoich właściwości samopoziomujących i przepuszczalności pary wodnej. Szybki wzrost wytrzymałości mechanicznej znacznie przyspiesza postęp prac na placu budowy i daje możliwość chodzenia już po kilku godzinach od aplikacji (około 4-5 godzin w temperaturze 20°C). Szybkie wysychanie pozwala na przyspieszenie robót wykończeniowych posadzek (należy sprawdzić wilgotność stwardniałej zaprawy za pomocą higrometru karbidowego lub elektrycznego, pamiętając, że ten ostatni podaje jedynie wartości orientacyjne, które należy wcześniej skalibrować
na produkcie).

Zastosowanie

Floor Level może być stosowany do wyrównywania nierównych podłoży, które następnie mają zostać wykończone różnego rodzaju okładzinami podłogowymi (płytki ceramiczne, marmur, drewno, tworzywa sztuczne itp.), zwłaszcza tam, gdzie wymagana jest szybkość wykonania i wysoka odporność na ścieranie, obciążenia i ruch pieszy po gotowej podłodze. Przykładowe podłoża:

• płyty betonowe i jastrychy cementowe;

• podłoża anhydrytowe;

• posadzki z instalacją grzewczą;

• istniejące posadzki z betonu, płytek, kamienia naturalnego, magnezytu.

• istniejące posadzki ceramiczne po uprzednim zagruntowaniu podłoża dwuskładnikową żywicą Syntech RGS (zużycie ok. 1,2 kg/m2) i wylaniu Floor Level na jeszcze świeżą żywicę.

W przypadku szczególnie intensywnie użytkowanych obszarów, takich jak płyty poddawane intensywnym obciążeniom dynamiczno-wibracyjnym, dostępna jest wersja Floor Level SFR, udoskonalona dodatkiem stalowych mikrowłókien Readymesh MR-060, które poprawiają właściwości przeciwskurczowe i zwiększają wytrzymałość płyty na rozciąganie.

Dopuszczalne typy podłoża

Beton – Płytki i glazura – Wylewki podłogowe – Cegła – Kamień naturalny

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Ogólne informacje oraz wskazówki i sugestie w zakresie stosowania tego produktu, podane w niniejszej karcie technicznej, a także przekazane ustnie lub pisemnie, odpowiadają aktualnemu stanowi naszej wiedzy naukowej i praktycznej.

Zarówno dane techniczne jak i dane dotyczące wydajności są wynikiem testów laboratoryjnych, przeprowadzonych w kontrolowanym środowisku i jako takie mogą ulec zmianie w zależności od rzeczywistych warunków aplikacji i użytkowania.

Produkt do użytku profesjonalnego. Firma Azichem Srl nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z niewłaściwego stosowania produktu lub za skutki związane z wadami wynikającymi z czynników lub elementów niezwiązanych z jakością produktu, w tym z niewłaściwego przechowywania.

Przed użyciem produktu należy ocenić, czy nadaje się on do zamierzonego zastosowania, przyjmując na siebie wszelką wynikająca z tego faktu odpowiedzialność.

Parametry techniczne oraz parametry w zakresie wydajności, zawarte e niniejszej karcie technicznej są okresowo aktualizowane. W celu uzyskania bieżącego dostępu do aktualnej wersji prosimy o odwiedzenie strony: www.azichem.com. Data aktualizacji znajduje się w dolnym bocznym polu strony. Niniejsze wydanie analizuje i zstępuje wcześniejsze wersje karty technicznej.

Użytkowni zobowiązany jest zapoznać się z najnowszą wersją karty charakterystyki tego produktu, zawierającą dane chemiczne, fizyczne i toksykologiczne, zwroty wskazujące na zagrożenia, oraz inne informacje, które pozwolą na bezpieczne transportowanie, użytkowanie i utylizacje produktu i jego opakowania. Więcej informacji na stronie: www.azichem.com.

Zabrania się usuwania produktu i/lub opakowań produkcie do środowiska.

Główne parametry

Okres przydatności do użycia: 6 miesięcy
Produkt niepalny
Odporny na działanie promieni UV
Temperatura aplikacji: +5 / +30 °C
Żywotność: 20 min
Wymieszać z wodą: 19 %
Maksymalna średnica kruszywa: 0,5mm
Minimalna zalecana grubość: 3mm
Maksymalna zalecana grubość: 20mm

Parametry techniczne

Wytrzymałość na ściskanie po 1 dniu
UNI EN 12190
> 3 N/mm²
Wytrzymałość na ściskanie po 7 dniach
EN 12190
> 25 N/mm²
Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach
EN 12190
> 35 N/mm²
Wytrzymałość na zginanie po 1 dniu
EN 196-1
> 1 N/mm²
Wytrzymałość na zginanie po 7 dniach
EN 196-1
> 5 N/mm²
Wytrzymałość na zginanie po 28 dniach
EN 196-1
> 8 N/mm²
Przyczepność
EN 1015-12
> 2 MPa
Absorpcja kapilarna
UNI EN 13057
0.35 kg/(m² • h^0.5)
Przepuszczalność pary wodnej μ40
Zawartość chlorków
EN 1015-17
< 0.01 %
Gęstość objętościowa
UNI EN 1015-6
2050 kg/m³
Moduł sprężystości
EN 13412
18000 MPa
pH> 12
Zakończenie czasu wiązania40-60 min

Zużycie

Około 1,7 kg/m² produktu Floor Level na każdy milimetr grubości do wykonania.

Specyfikacja produktu

Wyrównywanie jastrychów cementowych o grubości od 3 do 20 mm, używając szpachelki lub wylewając zaprawę samopoziomującą, taką jak Floor Level firmy Azichem Srl. Przed nałożeniem produktu należy odpowiednio przygotować podłoże: usunąć zabrudzenia, kurz, odspajające się się fragmenty osadu, nadać podłożu chropowatość, zmyć powierzchnię wodą itd. Zużycie: 1,7 kg/m2/mm

Parametry techniczne produktu poziomującego Floor Level firmy Azichem srl:

 • Absorpcja kapilarna (UNI EN 13057): 0.35 kg/ (m² • h^0.5)
 • Przyczepność (EN 1015-12): > 2 MPa
 • Moduł sprężystości (EN 13142): 18000 MPa
 • Przepuszczalność pary wodnej μ: 40
 • Wytrzymałość na ściskanie po 01 dniu (EN 12190): > 4 MPa
 • Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach (EN 12190): > 38 MPa
 • Wytrzymałość na zginanie po 01 dniu (EN 196): > 2 MPa
 • Wytrzymałość na zginanie po 28 dniach (EN 196): > 8 MPa
 • Zakończenie czasu wiązania: 40 – 60 min

Składowanie i przechowywanie

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w chłodnym, suchym miejscu, zabezpieczonym przed mrozem i bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Nieprawidłowe przechowywanie produktu może spowodować utratę właściwości reologicznych. Chronić przed wilgocią.

Kod celny: 3824 5090

Przygotowanie podłoża

Powierzchnia, na której będzie aplikowany produkt musi zostać oczyszczona z kurzu, brudu, farby, odspajających się fragmentów, itp. W celu usunięcia pozostałości, które mogą pogorszyć przyczepność produktu należy zastosować skuteczne metody mechaniczne. Na podłożach o normalnym stopniu chłonności zaleca się lekkie zwilżenie ich wodą w celu oczyszczenia powierzchni i zwiększenia przyczepności Floor Level.

Jeśli natomiast podłoże wykazuje wyjątkową chłonność lub jest słabe czy też kruszące się, lub jeśli nie ma możliwości zwilżenia go, zaleca się zagruntowanie powierzchni specjalną żywicą w dyspersji wodnej Bond Plus, najlepiej rozprowadzając ją za pomocą szczotki o sztywnym włosiu, aby zapewnić jej lepszą penetrację podłoża. Zawsze, gdy powierzchnie są zagruntowane środkiem Bondem Plus, Floor Level musi być nakładany techniką „mokre na mokre” czyli zaraz po zagruntowaniu – zużycie Bond Plus wynosi ok. 200 g/m2. Na niechłonnych, szkliwionych, ceramicznych podłożach, np. płytkach ceramicznych lub klinkierowych, należy zagruntować powierzchnię dwuskładnikową żywicą Syntech RGS (zużycie 1,2 kg/m2) i nałożyć Floor Level na jeszcze mokrą żywicę. Floor Level można aplikować za pomocą pompy, ale ponieważ jest to produkt o przyspieszonym wiązaniu, pompowanie musi być ciągłe i nieprzerwane (całkowicie opróżnić układ pompowania, w przypadku planowania przerw dłuższych niż 10 minut).

Sposób użycia

Wymieszać produkt szybkoobrotowym mieszadłem spiralnym potrójnym lub mieszadłem pionowym. Do mieszalnika wlać 2/3 całej wody zarobowej, stopniowo dodawać produkt i pozostałą wodę, mieszając przez 2-3 minuty aż do uzyskania jednorodnej mieszanki o lejącej konsystencji. Woda zarobowa to ilość od 18% do 20% wagi (czyli od 4,5l do 5,0l na każdy 25 kg worek). Tak otrzymaną mieszankę wylać na podłoże i rozprowadzić gumową pacą, zwykłą pacą metalową lub pacą zębatą (nachylaną tak, aby uzyskać wymaganą grubość wylewki). Dzięki doskonałym właściwościom samopoziomującym, Floor Level natychmiast zamyka rowki pacy zębatej i niweluje drobne niedoskonałości spowodowane ruchem pacy (zadziory po równaniu pacą). Należy pamiętać, że czynności wyrównywania muszą zakończyć się w ciągu około 20 minut. Produkt charakteryzuje się przyspieszonym wiązaniem i twardnieniem, stąd nie ma możliwości wykonywania przerw podczas mieszania i rozprowadzania. Produkt utwardza się po około 45 minutach i już po kilku godzinach można po nim chodzić.

Metody aplikacji

Paca – Paca zębata – Listwa

Czyszczenie przyrządów

Woda

Jesteśmy dystrybutorem produktów:

Skontaktuj się z nami

Jesteś zainteresowany współpracą? Skontaktuj się z nami mailowo lub zadzwoń. Z chęcią omówimy wszelkie kwestie i pomożemy Ci znaleźć najlepsze rozwiązania.