Floor Q

Super płynna, wzmocniona włóknami zaprawa konstrukcyjna do warstw o niewielkiej grubości

Reoplastyczna, kompozytowa zaprawa cementowa o kontrolowanym skurczu i super płynnej konsystencji, wzmocniona specjalną mieszanką włókien szklanych i polipropylenowych (na zamówienie dostępne są włókna stalowe), na bazie wysoko wytrzymałych cementów, modyfikujących składników polimerowych, składników zapobiegających kurczeniu, reaktywnych wypełniaczy super pucolanowych oraz odpowiednio dobranego kruszywa krzemionkowego. Idealnie nadaje się do napraw elementów betonowych, których grubość została zmniejszona w wyniku frezowania, do korekt wymiarów, do napraw konstrukcyjnych itp.

CE R4 EN 1504-3
CE EN 13813
EU C60 F7 EN 13813

Składniki: Jednoskładnikowy
Postać: Proszek
Dostępne kolory: Szary
Opakowania i pojemność: Worek 25 kg

 • Właściwości i zastosowanie
 • Dane techniczne
 • Specyfikacja
 • Sposób użycia
 • Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • Dokumentacja

Zastosowanie

Naprawy i wykonywanie powłok na betonowych posadzkach przemysłowych, naprawy konstrukcyjne, korekty wymiarów zwiększające wytrzymałość, odtwarzanie do właściwej grubości betonowych elementów, których grubość została zmniejszona w wyniku frezowania itp.

Dopuszczalne typy podłoża

Beton – Wylewki posadzkowe

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Nie stosować w miejscach bezpośrednio nasłonecznionych i/lub w temperaturze poniżej +5 °C. Należy zadbać o odpowiednie zabezpieczenie i dłuższe nawilżenie podczas utwardzania.

Wyłączyć naprawiane powierzchnie z eksploatacji na co najmniej 4 dni od zakończenia naprawy. Ogólne informacje oraz wskazówki i sugestie w zakresie stosowania tego produktu, podane w niniejszej karcie technicznej, a także przekazane ustnie lub pisemnie, odpowiadają aktualnemu stanowi naszej wiedzy naukowej i praktycznej.

Zarówno dane techniczne jak i dane dotyczące wydajności są wynikiem testów laboratoryjnych, przeprowadzonych w kontrolowanym środowisku i jako takie mogą ulec zmianie w zależności od rzeczywistych warunków aplikacji i użytkowania.

Produkt do użytku profesjonalnego. Firma Azichem Srl nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z niewłaściwego stosowania produktu lub za skutki związane z wadami wynikającymi z czynników lub elementów niezwiązanych z jakością produktu, w tym z niewłaściwego przechowywania. Przed użyciem produktu należy ocenić, czy nadaje się on do zamierzonego zastosowania, przyjmując na siebie wszelką wynikająca z tego faktu odpowiedzialność.

Parametry techniczne oraz parametry w zakresie wydajności, zawarte w niniejszej karcie technicznej są okresowo aktualizowane. W celu uzyskania bieżącego dostępu do aktualnej wersji prosimy o odwiedzenie strony: www.azichem.com. Data aktualizacji znajduje się w dolnym bocznym polu strony. Niniejsze wydanie analizuje i zastępuje wcześniejsze wersje karty technicznej.

Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z najnowszą wersją karty charakterystyki tego produktu, zawierającą dane chemiczne, fizyczne i toksykologiczne, zwroty wskazujące na zagrożenia, oraz inne informacje, które pozwolą na bezpieczne transportowanie, użytkowanie i utylizację produktu i jego opakowania. Więcej informacji na stronie: www.azichem.com.

Zabrania się usuwania produktu i/lub opakowań po produkcie do środowiska.

Główne parametry

Okres przydatności do użycia: 12 miesięcy
Produkt niepalny
Odporny na działanie promieni UV
Temperatura aplikacji: +5 / +35 °C
Żywotność: 60 min
Wymieszać z wodą: 11-13 %
Maksymalny rozmiar kruszywa: 5 mm
Produkt wyróżniony
Minimalna zalecana grubość: 20 mm
Maksymalna zalecana grubość: 50 mm

Parametry techniczne

Wytrzymałość na ściskanie po 1 dniu
UNI EN 1015-11
> 40 N/mm²
Wytrzymałość na ściskanie po 7 dniach
UNI EN 1015-11
> 75 N/mm²
Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach
UNI EN 1015-11
> 85 N/mm²
Wytrzymałość na zginanie po 1 dniu
UNI EN 1015-11
> 6 N/mm²
Wytrzymałość na zginanie po 7 dniach
UNI EN 1015-11
> 10 N/mm²
Wytrzymałość na zginanie po 28 dniach
UNI EN 1015-11
> 10 N/mm²
Odporność na ścieranie
UNI EN 13892-3
6,5 cm³/50cm²
Przyczepność
UNI EN 1015-12
2,0 N/mm²
Absorpcja kapilarna
UNI EN 13057
0,36 kg•h^0,5/m²
Gęstość objętościowa
UNI EN 1015-6
2300 kg/m³
Moduł sprężystości
EN 13412
28000 N/mm²

Zużycie

Około 21 kg/m² zaprawy Floor Q na każdy centymetr grubości planowanej do wykonania (około 2100 kg na każdy metr sześcienny).

Specyfikacja produktu

Naprawy o niewielkiej grubości (od 25 do 50 mm) betonowych posadzek przemysłowych za pomocą płynnej zaprawy typu Foor Q produkcji Azichem srl, na bazie wysoko wytrzymałych cementów, włókien szklanych, włókien polipropylenowych, składników zapobiegających kurczeniu i odpowiednio dobranego kruszywa krzemionkowego. Przed nałożeniem wyrobu, podłoże należy odpowiednio przygotować,
tak aby było szorstkie (szorstkość > 4 mm), czyste, nasycone wodą do stanu „nasyconego przy suchej powierzchni”, bez zabrudzeń, oczyszczone z wszelkich substancji, które mogą przyczynić się do zmniejszenia lub całkowitego braku przyczepności oraz niezapylone itp. W przypadku grubości przekraczających 30 mm, na podłożu betonowym przygotować odpowiedni mostek sczepny wykonany wg jednej z dwóch poniższych metod:

 • Na przygotowanej powierzchni rozprowadzić wałkiem lub pędzlem specjalny podkład epoksydowy stosowany w przypadku kontynuacji robót budowlanych Syntech RGS.
 • Przygotować odpowiednie, dodatkowe wzmocnienie, ustawione równolegle do podstawy naprawianej konstrukcji i wykonane z elektro-zgrzewanej siatki (drut 2 mm, oczka 5,5 cm); siatkę należy umieścić w połowie odległości od dolnej powierzchni i zamocować do dna stalowymi prętami o wzmocnionej przyczepności i wygiętymi w kształcie L. Pręty należy włożyć w odpowiednie otwory i zamocować ekspansywną mikrozaprawą cementową Grout Micro J lub kotwą chemiczną z żywicy poliestrowej w ampułce Syntech Profix.

Wypełnić zaprawą naprawiany obszar, a następnie wypoziomować i zatrzeć do uzyskania całkowicie gładkiej powierzchni.

Zużycie: 19 kg/m2/cm.

Parametry techniczne Floor Q produkcji Azichem Srl:

 • Absorpcja kapilarna (UNI EN 13057): 0,36 kg•h^0,5/m²
 • Przyczepność (UNI EN 1015-12): 2,0 N/mm²
 • Gęstość objętościowa (UNI EN 1015-6): 2300 kg/m³
 • Moduł sprężystości (EN 13412): 28000 N/mm²
 • Wytrzymałość na ściskanie po 01 dniu (UNI EN 1015-11): > 30 N/mm²
 • Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach (UNI EN 1015-11): > 65 N/mm²
 • Wytrzymałość na zginanie po 1 dniu (UNI EN 1015-11): > 5 N/mm²
 • Wytrzymałość na zginanie po 28 dniach (UNI EN 1015-11): > 9 N/mm²
 • Odporność na ścieranie (UNI EN 13892-3): 6,5 cm³/50cm²

Składowanie i przechowywanie

Wyrób przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w chłodnym i suchym miejscu, zabezpieczonym przed mrozem i przed bezpośrednim nasłonecznieniem. Nieprawidłowe przechowywanie wyrobu może spowodować utratę właściwości reologicznych. Chronić przed wilgocią.

Kod celny: 3824 5090

Przygotowanie podłoża

Powierzchnie, na których produkt będzie aplikowany muszą być czyste, bez zabrudzeń, bez wszelkich luźno związanych i kruszących się części, niezapylone itp. oraz nasycone wodą.

W przypadku powierzchni rekonstruowanych po frezowaniu, obszary naprawy muszą mieć jak najbardziej regularny kształt (najlepiej zbliżony do kwadratu). Również grubość musi być w miarę możliwości jednakowa.
Przekrój obszaru istniejącej nawierzchni, który będzie wypełniony musi mieć kształt trapezu rozszerzającego się ku dołowi (tak, aby „łata” idealnie zakotwiczyła się w miejscu naprawy i nie oderwała się ze względu na lekko ekspansywne właściwości produktu).

Sposób użycia

Przygotować odpowiedni mostek sczepny pomiędzy naprawianą częścią, a materiałem naprawczym. W tym celu można zastosować jedno z dwóch alternatywnych rozwiązań: – Na przygotowanej powierzchni rozprowadzić wałkiem lub pędzlem specjalny podkład epoksydowy stosowany w przypadku kontynuacji robót budowlanych Syntech RGS. – Przygotować odpowiednie, dodatkowe wzmocnienie, ustawione równolegle do podstawy naprawianej konstrukcji i wykonane z elektro-zgrzewanej siatki (drut 2 mm, oczka 5,5 cm); siatkę należy umieścić w połowie odległości od dolnej powierzchni i zamocować do dna stalowymi prętami w kształcie „L” o wzmocnionej przyczepności i o średnicy 8 mm. Pręty należy włożyć w odpowiednie otwory i zamocować ekspansywną mikrozaprawą cementową Grout Micro J lub kotwą chemiczną z żywicy poliestrowej w dwukomorowej ampułce PROFIX.

Aby przygotować zaprawę, wlać do mieszalnika 2/3 całkowitej ilości wody zarobowej, następnie stopniowo dodawać wyrób i pozostałą wodę, aż do uzyskania jednolitej masy o wymaganej konsystencji. Tak przygotowaną masą wypełnić naprawiany obszar, a następnie wypoziomować i zatrzeć do uzyskania całkowicie gładkiej powierzchni.

Metody aplikacji

Wylanie – Kielnia – Paca – Szpachla – Rakla

Czyszczenie przyrządów

Woda

Jesteśmy dystrybutorem produktów:

Skontaktuj się z nami

Jesteś zainteresowany współpracą? Skontaktuj się z nami mailowo lub zadzwoń. Z chęcią omówimy wszelkie kwestie i pomożemy Ci znaleźć najlepsze rozwiązania.