Curing Aid

Utwardzacz w dyspersji wodnej do betonu

Środek utwardzający, zapobiegający parowaniu, na bazie wodnej dyspersji specjalnych żywic polimerowych. Aplikowany metodą natryskową na świeże powierzchnie betonowe. Zmniejsza nagłą utratę wody w momencie dojrzewania betonu poprzez odparowanie, przyczyniając się do poprawy ogólnych właściwości gotowego produktu. W przeciwieństwie do środków opartych na woskach lub olejach syntetycznych, Curing Aid nie jest środkiem hydro i olejoodpornym. Działanie Curing Aid bazuje na sieciowaniu kopolimeru, szczególnie podobnego do składników mieszanki betonowej. Kopolimer hamuje odparowywanie wody i wiąże się chemicznie z podłożem. Curing Aid, dzięki procesowi polimeryzacji, nie jest środkiem potencjalnie antyadhezyjnym w stosunku do kolejnych powłok malarskich.

Składniki: Jednoskładnikowy
Postać: Płyn
Dostępne kolory: Błękitny
Opakowania i pojemność: Zbiornik 1000 kg – Kanister 25 kg

  • Właściwości i zastosowanie
  • Dane techniczne
  • Specyfikacja
  • Sposób użycia
  • Ostrzeżenia i środki ostrożności
  • Dokumentacja

Zastosowanie

Środek wspomagający pielęgnację i utwardzenie betonów: przemysłowych posadzek betonowych, płyt fundamentowych, masywnych odlewów, mieszanek, płynnych tiksotropowych zapraw konstrukcyjnych i mikrobetonów zbrojonych włóknami itp.

Dopuszczalne typy podłoża

Beton – Prefabrykaty – Włókno-cement

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Ogólne informacje oraz wskazówki i sugestie w zakresie stosowania tego produktu, podane w niniejszej karcie technicznej, a także przekazane ustnie lub pisemnie, odpowiadają aktualnemu stanowi naszej wiedzy naukowej i praktycznej. Zarówno dane techniczne jak i dane dotyczące wydajności są wynikiem testów laboratoryjnych, przeprowadzonych w kontrolowanym środowisku i jako takie mogą ulec zmianie w zależności od rzeczywistych warunków aplikacji i użytkowania.

Produkt do zastosowania profesjonalnego. Firma Azichem Srl nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z niewłaściwego stosowania produktu lub za skutki związane z wadami wynikającymi z czynników lub elementów niezwiązanych z jakością produktu, w tym z niewłaściwego przechowywania.
Przed użyciem produktu należy ocenić, czy nadaje się on do zamierzonego zastosowania, przyjmując na siebie wszelką wynikająca z tego faktu odpowiedzialność.

Parametry techniczne oraz parametry w zakresie wydajności, zawarte w niniejszej karcie technicznej są okresowo aktualizowane. W celu uzyskania bieżącego dostępu do aktualnej wersji prosimy o odwiedzenie strony: www.azichem.com. Data aktualizacji znajduje się w dolnym bocznym polu strony. Niniejsze wydanie analizuje i zstępuje wcześniejsze wersje karty technicznej.

Użytkowni zobowiązany jest zapoznać się z najnowszą wersją karty charakterystyki tego produktu, zawierającą dane chemiczne, fizyczne i toksykologiczne, zwroty wskazujące na zagrożenia, oraz inne informacje, które pozwolą na bezpieczne transportowanie, użytkowanie i utylizacje produktu i jego opakowania. Więcej informacji na stronie: www.azichem.com.

Główne parametry

Nie zawiera rozpuszczalników
Ciężar właściwy: 0,997 kg/dm³
Okres przydatności do użycia: 12 miesięcy
Produkt niepalny
Odporny na działanie promieni UV
Temperatura aplikacji: +5 / +35 °C

Parametry techniczne

20° C
Oznaczenie gęstości
997 g/l
UNI 8701-3 w 20°C
Lepkość
17.5 cP
pH10.5

Zużycie

Od 0,07 do 0,1 kg Curing Aid na każdy metr kwadratowy powierzchni przeznaczonej do obróbki, w zależności od jej porowatości i chłonności.

Specyfikacja produktu

Zabiegi zapobiegające parowaniu, wspomagające utwardzanie betonów, wykonywane za pomocą bezpowietrznego niskociśnieniowego natrysku płynnego środka na bazie lateksowego kopolimeru elastomerowego w dyspersji wodnej, stabilnego wobec substancji takich jak oleje mineralne, tłuszcze, węglowodory, kwasy oraz zasady organiczne i nieorganiczne, Curing Aid firmy Azichem Srl. Zużycie orientacyjne: 0,07 – 0,1 kg/m2

Właściwości techniczne utwardzacza Curing Aid firmy Azichem Srl:

  • Lepkość (UNI 8701-3) w 20 °C: 17,5 cP
  • Ciężar właściwy: 1.00 kg/dm³

Składowanie i przechowywanie

Chronić przed mrozem. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w chłodnym, suchym miejscu, zabezpieczonym przed mrozem i bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Nieprawidłowe przechowywanie produktu może spowodować utratę właściwości reologicznych. Przechowywać produkt w temperaturze +5°C do +35°C.

Kod celny: 3824 9970

Przygotowanie podłoża

Aplikować Curing Aid na świeże powierzchnie najlepiej metodą natryskową, przy użyciu niskociśnieniowych urządzeń natryskowych.


Curing Aid może być również nakładany za pomocą wałka, ale w tym przypadku zalecamy poczekać na rozpoczęcie wiązania i utwardzania powierzchni (tracąc w ten sposób część swojej skuteczności). W przypadku szczególnie niekorzystnych warunków ekspozycji (suche i/lub wietrzne środowisko) może być konieczna powtórna aplikacja. Curing Aid nie jest produktem hydro – olejo odpornym. Działanie Curing Aid bazuje na sieciowaniu kopolimeru o doskonałej stabilności w warunkach alkalicznych, który hamuje parowanie wody poprzez chemiczne łączenie z podłożem. Curing Aid, dzięki procesowi polimeryzacji i trwałej adhezji na powierzchniach betonowych, nie jest potencjalnym środkiem antyadhezyjnym w stosunku do kolejnych powłok malarskich. Przyjmuje się, że nadmiar wody zarobowej w mieszance betonowej, wraz z towarzyszącym mu zjawiskiem bleedingu, może zakłócić prawidłowe utwardzanie środka wspomagającego utwardzanie i stworzyć sieciowanie, które nie łączy się idealnie z podłożem. Dlatego zawsze zaleca się sprawdzenie stopnia utwardzenia powierzchni i, w razie wątpliwości, dokładne jej oczyszczenie przed jakimkolwiek pokryciem powierzchni. W ramach dobrych praktyk w zakresie malowania i pokrywania powłokami posadzek betonowych zalecamy szlifowanie, odpylenie i ogólne oczyszczenie powierzchni. Użycie środka utwardzającego nie zwalnia z zastosowana wymaganych środków ochronnych, tam gdzie jest to konieczne (przykrycie elementów folią polietylenową lub włókniną, matami jutowymi, długotrwałe nawilżanie itp.). Nie powoduje pigmentacji po aplikacji staje się przezroczysty.

Metody aplikacji

Natrysk niskociśnieniowy

Czyszczenie przyrządów

Woda

Dokumentacja techniczna

Jesteśmy dystrybutorem produktów:

Skontaktuj się z nami

Jesteś zainteresowany współpracą? Skontaktuj się z nami mailowo lub zadzwoń. Z chęcią omówimy wszelkie kwestie i pomożemy Ci znaleźć najlepsze rozwiązania.