Osmocem Flex

Dwuskładnikowa hydroizolacja cementowa do tarasów i ścian

Dwuskładnikowa, osmotyczna hydroizolacja cementowa w dyspersji wodnej, modyfikowana polimerami, wysoce elastyczna i odkształcalna, o właściwościach plastyczno-sprężystych. Aplikacja szpachelką, pędzlem lub wałkiem. Produkt doskonale nadaje się do hydroizolacji tarasów, balkonów i basenów, przed ułożeniem płytek podłogowych. Nadaje się do kontaktu z wodą pitną.

CE GP EN 998-1
Produkt nadaje się do kontaktu z wodą pitną

Składniki: Dwuskładnikowa
Postać: Proszek + Płyn
Dostępne kolory: Biały/Szary
Opakowania i pojemność: Worek 24 kg [A] – Puszka 8 kg [B] = Zestaw: 1 Worek 24 kg [A] + 1 Puszka 8 kg [B] – Paleta: 50 x (Worek 24 kg [A]) – Paleta: 50 x (Puszka 8 kg[B])

 • Właściwości i zastosowanie
 • Dane techniczne
 • Specyfikacja
 • Sposób użycia
 • Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • Dokumentacja

Właściwości i zalety

Osmocem Flex uzyskał certyfikat dopuszczenia do kontaktu z żywnością, według Dyrektywy 89/93/WE (Certyfikat uzyskany 30.01.2015 w Laboratorium Cogesur – Bureau Veritas w Puerto de Santa Maria, Hiszpania). Produkt dwuskładnikowy do użytku profesjonalnego. Proporcje składnika A + składnika B zostały specjalnie zaprojektowane, aby zagwarantować oczekiwany rezultat i pracę zgodną ze sztuką budowlaną: puszka ze składnikiem B (8 kg) jest nieznacznie przedozowana w stosunku do ilości potrzebnej do wymieszania worka (24 kg), co pozwala, przed nałożeniem produktu, pobrać z puszki do 1 litra specjalnej żywicy składnika B, rozcieńczyć ją 1 litrem wody i użyć tej emulsji wodnej do zagruntowania powierzchni aplikacyjnej; dzięki temu szybkiemu i prostemu zabiegowi, uzyskuje się co najmniej trzy skuteczne efekty: a) usuwa się powietrze z porów powierzchniowych (ze znacznym zmniejszeniem pęcherzyków powietrza, które pojawiają się na elastycznych produktach o niskiej grubości); b) zmniejsza się chłonność podłoża (co z kolei gwarantuje odpowiednie utwardzenie powłoki wodoodpornej); c) zwiększa się przyczepność podłoża dzięki głębokiej penetracji składnika polimerowego.

Zastosowanie

Zabiegi hydroizolacyjne konstrukcji betonowych (basenów, zbiorników, kanałów, zbiorników do przechowywania żywności, itp.) pod warunkiem, że są one wystarczająco porowate i chłonne oraz pozbawione innych powierzchniowych hydroizolacji i/lub obróbki hydrofobowej, zarówno chemicznej (siloksany, epoksydy, poliuretany, itp.) jak i naturalnej (woskowanie). Zabiegi hydroizolacyjne balkonów, tarasów, łazienek, pryszniców itp, przed położeniem tynków, jastrychów, powłok ceramicznych. Hydroizolacja murów oporowych i tynków z mikro pęknięciami. Naprawa zdeformowanego podłoża.

Dopuszczalne typy podłoża

Beton – Płytki i glazura – Wylewki podłogowe

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Nie stosować Osmocem Flex na silnie zniszczone lub niespójne podłoża, ponieważ może to zagrażać skuteczności hydroizolacji. Nie stosować na powierzchniach mało porowatych lub nieporowatych lub pokrytych wcześniej środkami hydrofobowymi, chyba że środek został usunięty za pomocą wycinarek, szlifierek lub innych narzędzi używanych do przygotowania podłoża lub zastosowano odpowiednie podkłady polimerowe.

Ogólne informacje oraz wskazówki i sugestie w zakresie stosowania tego produktu, podane w niniejszej karcie technicznej, a także przekazane ustnie lub pisemnie, odpowiadają aktualnemu stanowi naszej wiedzy naukowej i praktycznej.

Zarówno dane techniczne jak i dane dotyczące wydajności są wynikiem testów laboratoryjnych, przeprowadzonych w kontrolowanym środowisku i jako takie mogą ulec zmianie w zależności od rzeczywistych warunków aplikacji i użytkowania.

Produkt do użytku profesjonalnego. Firma Azichem Srl nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z niewłaściwego stosowania produktu lub za skutki związane z wadami wynikającymi z czynników lub elementów niezwiązanych z jakością produktu, w tym z niewłaściwego przechowywania. Przed użyciem produktu należy ocenić, czy nadaje się on do zamierzonego zastosowania, przyjmując na siebie wszelką wynikająca z tego faktu odpowiedzialność.

Parametry techniczne oraz parametry w zakresie wydajności, zawarte w niniejszej karcie technicznej są okresowo aktualizowane. W celu uzyskania bieżącego dostępu do aktualnej wersji prosimy o odwiedzenie strony: www.azichem.com. Data aktualizacji znajduje się w dolnym bocznym polu strony. Niniejsze wydanie analizuje i zastępuje wcześniejsze wersje karty technicznej.

Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z najnowszą wersją karty charakterystyki tego produktu, zawierającą dane chemiczne, fizyczne i toksykologiczne, zwroty wskazujące na zagrożenia, oraz inne informacje, które pozwolą na bezpieczne transportowanie, użytkowanie i utylizację produktu i jego opakowania. Więcej informacji na stronie: www.azichem.com.

Zabrania się usuwania produktu i/lub opakowań po produkcie do środowiska.

Główne parametry

Okres przydatności do użycia: 12 miesięcy
Temperatura aplikacji: : +8 / +30 °C
Żywotność: : 60 min
Proporcje mieszanki: 3: 1_
Maksymalna średnica kruszywa: < 0,4 mm
Nadaje się do kontaktu z wodą pitną

Parametry techniczne

DIN 53504
Wydłużenie przy zerwaniu
17.2 %
A:B
Stosunek zawartości składników
3:1
UNI EN 13057
Absorpcja kapilarna
0.06 kg•h^0.5/ m²
UNI EN 1015-12
Przyczepność
1.50 N/mm²
Sd EN ISO 7783-1
Przepuszczalność pary wodnej
μ KLASA I
UNI EN 1015-6
Gęstość objętościowa
1800 kg/m³
Zdolność do mostkowania zarysowań o wymiarach 0,5- 1,0 mm

Zużycie

Około 1,8 kg/m² produktu Osmocem Flex na każdy milimetr grubości do wykonania.

Specyfikacja produktu

Gładź hydroizolacyjna pod płytkami tarasów i balkonów poprzez nakładanie kielnią, pędzlem lub wałkiem dwuskładnikowego, plastyczno- sprężystego, preparatu cementowego, typu Osmocem Flex firmy Azichem Srl. Odpowiednio przygotować podłoże tak, aby było czyste, pozbawione śladów starej farby, kurzu itp. Aplikować w dwóch kolejno nakładanych warstwach, każda o grubości ok. 1 mm (ok. 1,8 kg/m2 na warstwę), przy czym ostatnią warstwę nakładać, gdy pierwsza warstwa nadaje się do chodzenia (nie wcześniej niż po 4 godzinach w temperaturze 20°C). Pomiędzy pierwszą i drugą warstwą Osmocem Flex należy umieścić odporną na alkalia siatkę szklaną ArmaglassStosując Osmocem Flex, można również mocować elastyczne taśmy umieszczane w poprzek szczelin konstrukcyjnych lub dylatacyjnych (takie jak Proband, Elastotex 120 lub Elastotex 120 Cloth). Zużycie: 1,8 kg/m2/mm. Na pojedynczą warstwę: minimalna grubość aplikacji = 1 mm, natomiast maksymalna grubość aplikacji = 5 mm

Parametry techniczne produktu Osmocem Flex firmy Azichem srl:

 • Wydłużenie przy zerwaniu (DIN 53504): 17,2%
 • Absorpcja kapilarna (UNI EN 13057): 0,06 kg•h^0,5/m²
 • Zdolność do mostkowania zarysowań: 0,5-1,0 mm
 • Przyczepność (UNI EN 1015-12): 1,50 N/mm²
 • Gęstość objętościowa (UNI EN 1015-6): 1800 kg/m³
 • Przepuszczalność pary wodnej Sd (EN ISO 7783- 1): KLASA I
 • Stosunek mieszania składników A: B= 3: 1

Składowanie i przechowywanie

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w chłodnym, suchym miejscu, zabezpieczonym przed mrozem i bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Nieprawidłowe przechowywanie produktu może spowodować utratę właściwości reologicznych. Chronić przed wilgocią.

Kod celny: 3824 5090

Przygotowanie podłoża

Oczyścić powierzchnię, na której aplikowany będzie produkt, usuwając zabrudzenia, kruszące się i odspojone fragmenty, kurz, środki hydrofobowe itp. Zaleca się zagruntowanie podłoża stosując około 100-150 gr/m2 kleju lateksowego składnika B; dzięki temu szybkiemu i prostemu zabiegowi, uzyskuje się co najmniej trzy skuteczne efekty: a) usunięcie powietrza z porów powierzchniowych (ze znacznym zmniejszeniem pęcherzyków powietrza, które pojawiają się na elastycznych produktach o niskiej grubości); b) zmniejszenie chłonności podłoża (co z kolei gwarantuje odpowiednie utwardzenie powłoki wodoodpornej); c) zwiększenie przyczepności podłoża dzięki głębokiej penetracji składnika polimerowego. Zaleca się zagruntowanie podłoża stosując około 100-150 gr/m2 kleju lateksowego składnika B; dzięki temu szybkiemu i prostemu zabiegowi, uzyskuje się co najmniej trzy skuteczne efekty: a) usunięcie powietrza z porów powierzchniowych (ze znacznym zmniejszeniem pęcherzyków powietrza, które pojawiają się na elastycznych produktach o niskiej grubości); b) zmniejszenie absorpcji podłoża (co z kolei gwarantuje odpowiednie utwardzenie powłoki wodoodpornej); c) zwiększenie przyczepności podłoża dzięki głębokiej penetracji składnika polimerowego.

Wszelkie pęknięcia spowodowane skurczem plastycznym lub higrometrycznym należy uprzednio usunąć, przy użyciu odpowiednich produktów i technik . W przypadku dużych powierzchni do pokrycia należy zapewnić odpowiednio rozmieszczone „kominy” odpowietrzające.

Sposób użycia

Osmocem Flex jest dostarczany w postaci dwóch oddzielnych składników, które należy dokładnie wymieszać, używając mieszadła wolnoobrotowego (maks. 300 obr./min), aż do uzyskania jednorodnej mieszaniny bez grudek. Unikać dodawania innych składników. Puszka ze składnikiem B (8 kg) jest nieznacznie przedozowana w stosunku do ilości potrzebnej do wymieszania worka (24 kg), co pozwala, przed nałożeniem produktu, pobrać z puszki do 1 litra specjalnej żywicy składnika B, rozcieńczyć ją 1 litrem wody i użyć tej emulsji wodnej do zagruntowania powierzchni aplikacji (patrz również paragraf Właściwości i Zalety). W wyjątkowo suchych warunkach klimatycznych, w razie konieczności można dokonać niewielkiej korekty konsystencji poprzez dodanie wody, maksymalnie do 8%. Dodać dodatkową ilość wody, gdy mieszanina jest gotowa, przedłużając mieszanie do uzyskania optymalnej jednorodności.
W przypadku hydroizolacji tarasów i balkonów, Osmocem Flex jest nakładany w dwóch warstwach, każda o grubości ok. 1 mm (ok. 1,8 kg/m² na warstwę), przy czym każdą warstwę należy nakładać, gdy poprzednia nadaje się do chodzenia (nie wcześniej niż po 4 godzinach w temperaturze 20°C). Zaleca się, aby pomiędzy pierwszą i drugą warstwą Osmocem Flex umieścić odporną na alkalia siatkę z włókna szklanego Armaglass 160. Pomiędzy wylewką, a ścianami pionowymi należy umieścić samoprzylepną taśmę butylową Proband. Zalecamy również umieszczenie specjalnej elastycznej taśmy Elastotex 120 lub Elastotex 120 Cloth na dylatacjach, jeśli występują, i przymocowanie jej za pomocą Osmocem Flex.

Metody aplikacji

Maszyna tynkarska – Pędzel – Pompa – Wałek – Packa – Szczotka

Czyszczenie przyrządów

Woda

Jesteśmy dystrybutorem produktów:

Skontaktuj się z nami

Jesteś zainteresowany współpracą? Skontaktuj się z nami mailowo lub zadzwoń. Z chęcią omówimy wszelkie kwestie i pomożemy Ci znaleźć najlepsze rozwiązania.