Floor Tenax SFR

Mikrobeton wzmocniony włóknami (HPFRC) z mikrowłóknami stalowymi pokrytymi mosiądzem

Floor Tenax SFR to rozlewna, plastyczna/płynna, szybko utwardzalna zaprawa, do stosowana w naprawach zniszczonych posadzek, rekonstrukcji betonu zbrojonego o zwiększonej plastyczności, wyrównania posadzek o bardzo małej grubości (5-10 mm), w których zastosowano instalację grzewczą. Formuła produktu zawiera niezwykle drobny cement o wysokiej wytrzymałości, mikrokrzemionki o działaniu pucolanowym, kruszywa o optymalnej krzywej uziarnienia (0,1÷2,0 mm), specjalne dodatki oraz stalowe mikrowłókna pokryte mosiądzem Readymesh MR-060. Specjalny kształt i szczególna struktura powierzchni tego włókna nadają zastosowanemu produktowi wyjątkową kontrolę skurczu higrometrycznego, rozpraszanie silnych naprężeń oraz wysoką przewodność cieplną. Produkt miesza się z niewielką ilością wody (< 0,32).

CE R4 EN 1504-3
CE EN 13813
EU C80 F10 EN 13813

Składniki: Jednoskładnikowy
Postać: Proszek
Dostępne kolory:  Szary
Opakowania i pojemność: Worek 25 kg

 • Właściwości i zastosowanie
 • Dane techniczne
 • Specyfikacja
 • Sposób użycia
 • Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • Dokumentacja

Właściwości i zalety

Specjalna formuła Floor Tenax SFR pozwala na uzyskanie plastycznej reologii płynnej bez wycieków i oddzielania, zapewniając przeprowadzanym naprawom: odporność mechaniczną, energię pękania, wyjątkową trwałość i bardzo wysoką odporność fizyko- chemiczną. Czas urabialności dla Floor Tenax SFR wynosi około > 120 minut, po czym rozpoczyna się proces wiązania, po którym następuje stopniowe utwardzanie. Skurcz higrometryczny jest wyjątkowo niski, co gwarantuje stabilność objętościową wykonanej naprawy. Parametry, które sprawiają, że Floor Tenax SFR jest wyjątkowym produktem to:

• odporność na naprężenia dynamiczne,

• wytrzymałość zmęczeniowa, wiązkość (energię pękania), wytrzymałość i odporność na obciążenie po zerwaniu,

• bardzo wysoka wytrzymałość mechaniczna na ściskanie (> 95 MPa po 28 dniach),

• bardzo wysoka wytrzymałość mechaniczna na zginanie przy rozciąganiu (> 15 MPa po 28 dniach),

• doskonała trwałość i odporność na działanie środków chemicznych. Zalecana maksymalna grubość: 25 mm (posadzki) 50 mm (wylewanie do szalunków) Zalecana minimalna grubość: 5 mm (posadzki) 25 mm (wylewanie do szalunków)

Zastosowanie

Floor Tenax SFR stosowany jest do wzmocnień konstrukcyjnych oraz do napraw zniszczonych posadzek warstwami o małych grubościach (typowe zastosowania dotyczy zakresu 8 – 20 mm); produkt odznacza się wysoką odpornością na odkształcenia i pękanie.

Główne obszary zastosowań to:

• naprawa przemysłowych posadzek betonowych z możliwością chodzenia po około 24 godzinach od wylania i możliwością jazdy po 48-72 godzinach w zależności od temperatury panującej w momencie aplikacji; • naprawa dylatacji w posadzkach przemysłowych;

• wzmocnienie płyt stropowych przy użyciu techniki cienkich płyt;

• układanie i mocowanie włazów;

• wszelkiego rodzaju naprawy i renowacje konstrukcyjne przeprowadzane za pomocą wylewania do szalunków, takie jak na przykład wykonywanie okładzin słupów i belek; w tym przypadku maksymalna zalecana grubość może wynosić do 40-50 mm (w przypadku większych grubości zalecamy procentowe dodanie Ghiaietto 6.10, mogące wahać się od 20 do 40%; w takich przypadkach należy skonsultować się z naszym działem obsługi technicznej w celu ustalenia prawidłowego dodatku procentowego);

• wyrównywanie podłoża pod podłogi, w których zastosowano instalacje grzewcze za pomocą wypełnień o grubości od 5 mm (zalecana grubość wynosi 5 do 10 mm), charakteryzujących się wysoką przewodnością cieplną
i zmniejszonym skurczem.

Dopuszczalne typy podłoża

Beton – Cegła

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Ogólne informacje oraz wskazówki i sugestie w zakresie stosowania tego produktu, podane w niniejszej karcie technicznej, a także przekazane ustnie lub pisemnie, odpowiadają aktualnemu stanowi naszej wiedzy naukowej i praktycznej. Zarówno dane techniczne jak i dane dotyczące wydajności są wynikiem testów laboratoryjnych, przeprowadzonych w kontrolowanym środowisku i jako takie mogą ulec zmianie w zależności od rzeczywistych warunków aplikacji i użytkowania.

Produkt do użytku profesjonalnego. Firma Azichem Srl nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z niewłaściwego stosowania produktu lub za skutki związane z wadami wynikającymi z czynników lub elementów niezwiązanych z jakością produktu, w tym z niewłaściwego przechowywania. Przed użyciem produktu należy ocenić, czy nadaje się on do zamierzonego zastosowania, przyjmując na siebie wszelką wynikająca z tego faktu odpowiedzialność.

Parametry techniczne oraz parametry w zakresie wydajności, zawarte e niniejszej karcie technicznej są okresowo aktualizowane. W celu uzyskania bieżącego dostępu do aktualnej wersji prosimy o odwiedzenie strony: ww.azichem.com. Data aktualizacji znajduje się w dolnym bocznym polu strony. Niniejsze wydanie analizuje i zstępuje wcześniejsze wersje karty technicznej.

Użytkowni zobowiązany jest zapoznać się z najnowszą wersją karty charakterystyki tego produktu, zawierającą dane chemiczne, fizyczne i toksykologiczne, zwroty wskazujące na zagrożenia, oraz inne informacje, które pozwolą na bezpieczne transportowanie, użytkowanie i utylizacje produktu i jego opakowania. Więcej informacji na stronie: www.azichem.com.

Zabrania się usuwania produktu i/lub opakowań produkcie do środowiska.

Główne parametry

Okres przydatności do użycia: 12 miesięcy
Temperatura aplikacji: +5 / +30 °C
Wymieszać z wodą: 11 – 12.5 %
Minimalna zalecana grubość: 8 mm
Maksymalna zalecana grubość: 25 mm

Parametry techniczne

Wytrzymałość na ściskanie po 12 godzinach
EN 12190
> 8 N/mm²
Wytrzymałość na ściskanie po 24 godzinach
EN 12190
> 50 N/mm²
Wytrzymałość na ściskanie po 7 dniach
UNI EN 12190
> 80 N/mm²
Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach
EN 12190
> 105 N/mm²
Wytrzymałość na zginanie po 1 dniu
EN 196-1
> 8 N/mm²
Wytrzymałość na zginanie po 7 dniach
EN 196-1
> 12 N/mm²
Wytrzymałość na zginanie po 28 dniach
EN 196-1
> 14 N/mm²
Wytrzymałość na rozciąganie5 N/mm²
Średnia wytrzymałość resztkowa po pęknięciu (0,5 mm) – średnia fR1
EN 14651
4,5 MPa
Średnia wytrzymałość resztkowa po pęknięciu (2,5 mm) – średnia fR3
EN 14651
2,3 MPa
Wytrzymałość
EN 14651
klasa 4a
Granica proporcjonalności (wartość średnia)
EN 14651
7,1 MPa
Odporność na ścieranie
UNI EN 13892-3
0.8 cm³/50cm²
Przyczepność
UNI EN 1015-12
2.5 N/mm²
Absorpcja kapilarna
UNI EN 13057
0.38 kg•h^0.5/ m²
Przewodność cieplna2.3 W/m*K
Gęstość objętościowa
UNI EN 1015-6
2270 kg/m³
Moduł sprężystości
EN 13412
35000 N/mm²

Zużycie

Około 21 kg/m² Floor Tenax SFR na każdy centymetr grubości do wykonania (około 2100 kg na metr sześcienny).

Specyfikacja produktu

Mikrobeton HPFRC, o wysokiej wytrzymałości, z reaktywnymi wypełniaczami superpucolanowymi, wyselekcjonowanymi kruszywami krzemionkowymi, włóknami stalowymi o długości 6 mm ze specjalną obróbką antykorozyjną, włóknami syntetycznymi poliolefinowymi, do napraw konstrukcyjnych powierzchni żelbetowych i renowacji posadzek przemysłowych o małej grubości (6 -30 mm), produkt typu Floor Tenax SFR firmy Azichem Srl. Wylewki wykonane z Floor Tenax charakteryzują się wysoką odpornością na:

 • rozciąganie i zginanie
 • naprężenia dynamiczne
 • naprężenia termiczne
 • uderzenia i zużycie
 • zmęczenie
 • obciążenia po zerwaniu

Przed nałożeniem produktu odpowiednio przygotować podłoże, tak aby było: szorstkie (> 4 mm), czyste, odpowiednio zwilżone wodą, wolne od zabrudzeń i kurzu, odspojonych powłok itp. Zużycie: 21 kg/m²/cm

Parametry techniczne produktu Floor Tenax SFR firmy Azichem srl:

 • Absorpcja kapilarna (UNI EN 13057): 0.38 kg•h^0.5/m²
 • Przyczepność  (UNI EN 1542): > 2,5 N/mm²
 • Gęstość objętościowa (UNI EN 1015-6): 2270 kg/m³
 • Moduł sprężystości (EN 13412): 35000 N/mm²
 • Wytrzymałość na ściskanie po 24 godzin (UNI EN 1015-11): > 35 N/mm²
 • Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach (UNI EN 1015-11): > 95 N/mm²
 • Wytrzymałość na zginanie po 01 dniu (UNI EN 1015 – 1): > 9 N/mm²
 • Wytrzymałość na zginanie po 28 dniach (UNI EN 1015 -11): > 15 N/mm²
 • Odporność na rozciąganie: 5 N/mm²
 • Odporność na ścieranie (UNI EN 13892-3): 0.8 cm³/50cm²
 • Granica proporcjonalności (wartość średnia) EN 14651: 7.1 MPa
 • Średnia wytrzymałość resztkowa po pęknięciu (0,5 mm) – średnia fR1 EN 14651: 4.5 MPa
 • Średnia wytrzymałość resztkowa po pęknięciu (2,5 mm) – średnia fR3 EN 14651: 2.3 MPa
 • Wytrzymałość EN 14651 klasa: 4a

Składowanie i przechowywanie

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w chłodnym, suchym miejscu, zabezpieczonym przed mrozem i bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Nieprawidłowe przechowywanie produktu może spowodować utratę właściwości reologicznych. Chronić przed wilgocią.

Kod celny: 3824 5090

Przygotowanie podłoża

 • Podłoże musi być przygotowane z zastosowaniem skuwania mechanicznego lub wodą pod wysokim ciśnieniem (hydromonitoring) na głębokość nie mniejszą niż 6 mm. Skuwanie podłoża jest operacją absolutnie niezbędną, aby zapewnić dobrą przyczepność nakładanej powłoki. W przypadku uzupełnień lub wykonywania miejscowych napraw, należy przyciąć obrzeża pod kątem prostym za pomocą szlifierki kątowej. • Usunąć z podłoża wszelkie ślady oleju, smaru, detergentów.
 • Podłoże musi być solidne, czyste, odpowiednio chropowate, bez odprysków i pyłu (usunąć pył i zanieczyszczenia za pomocą odpowiedniego sprzętu). Przemyć powierzchnię wodą pod ciśnieniem. Przed aplikacją produktu, nasączyć podłoże wodą i usunąć nadmiar wody z powierzchni.

Sposób użycia

 • Temperatura aplikacji: 5°+ 30°C.
 • Zdecydowanie zaleca się, zarówno w celu dokładnego wymieszania mieszanki wzmocnionej włóknami, jak i uzyskania optymalnej efektywności prac, użycie mieszadła pionowego o ruchu planetarnym lub mieszadła poziomego z podwójną spiralą. Podczas wszystkich czynności wykonywanych na miejscu budowy należy zwracać uwagę na dużą zawartość włókien metalowych w mieszance i stosować odpowiednie rękawice ochronne. Zalecamy również korzystanie ze sprzętu mobilnego wyposażonego w wytrzymałe koła bez dętek.
 • MIESZANIE: Wymieszać całą zawartość worka z wodą pitną w proporcji 11% – 12,5% całkowitej masy zaprawy (ok. 2,75 – 3,13 l na 25 kg worek), aż do uzyskania jednorodnej mieszanki. Czas mieszania: około 4 minut wysokowydajnym mieszadłem.
 • W przypadku dużych grubości (np. naprawa włazów) stosować zagęszczanie wibratorem do betonu lub bardzo intensywne ubijanie.
 • Wyrównać powierzchnię listwą wibracyjną na przygotowanych szablonach.
 • Po aplikacji zabezpieczyć powierzchnię folią polietylenową lub środkami zapobiegającymi parowaniu.

Wspomniane powierzchnie muszą być spryskane wodą zaraz po rozpoczęciu fazy utwardzania (zabezpieczenia zapobiegające odparowywaniu wody należy wykonywać wyłącznie, jeśli nie planuje się wykonywania innych aplikacji zabezpieczających lub estetyczno-ochronnych: zaleca się kontakt z naszym działem obsługi technicznej w celu uzyskania porady w zakresie najbardziej odpowiedniej metody zabezpieczenia powierzchni i rodzaju produktu, który może być użyty jako środek do pielęgnacji betonu). W przypadku grubości przekraczającej 20 mm, Floor Tenax SFR należy układać, wyrównywać i zacierać na odpowiednim podłożu, stosując odpowiednie środki zapewniające przyczepność i zakotwienie do podłoża. Sugerowane metody kotwienia są następujące: zastosowanie specjalnej żywicy epoksydowej do odlewu konstrukcyjnego (Syntech RGS lub Syntech Pavisheer); lub zastosowanie ocynkowanej siatki stalowej o oczkach 5×5 cm z 2 mm drutu, oddalonej od płaszczyzny podłoża o połowę przewidywanej grubości Floor Tenax SFR i zakotwionej do płaszczyzny za pomocą kotew „L” umieszczonych w specjalnych otworach wypełnionych żywicą Syntech Profix lub gwoździ wbitych „gwoździarką”.
Gdy tylko powierzchnia będzie nadawała się do chodzenia przykryć ją mokrą włókniną i wodoodpornym materiałem i utrzymywać pod przykryciem przez co najmniej 48 godziny. Produkt jest bardzo bogaty w składniki reaktywne o działaniu krystalizującym, które nadają produktowi wyjątkowe właściwości przyczepne do podłoża. Krystalizacje, mają głównie charakter krzemianowy, w związku z tym
na powierzchni mogą pojawić się jaśniejsze wykwity i plamy.

Metody aplikacji

Kielnia – Pompa – Paca – Listwa

Czyszczenie przyrządów

Woda

Jesteśmy dystrybutorem produktów:

Skontaktuj się z nami

Jesteś zainteresowany współpracą? Skontaktuj się z nami mailowo lub zadzwoń. Z chęcią omówimy wszelkie kwestie i pomożemy Ci znaleźć najlepsze rozwiązania.