Grout 2 SFR

Reoplastyczna, niekurczliwa zaprawa, wzmocniona włóknami, do precyzyjnego kotwienia

Grout 2 SFR to rozlewna, samopoziomująca zaprawa o wysokich parametrach, wzmocniona włóknami stalowymi Readymesh MM-150 i mikrowłóknami polipropylenowymi Readymesh PM-060. Charakteryzuje się wysoką wytrzymałością na rozciąganie przy zginaniu, bardzo dobrą przyczepnością do betonu i stali oraz skompensowanych skurczem. Maksymalny rozmiar kruszywa wynosi 2 mm. Doskonale nadaje się do napraw, wzmacniania i do modernizacji sejsmicznej elementów konstrukcji żelbetowych i murowanych o przekroju średniej grubości (3-10 cm) oraz wymagających zachowania właściwości sprężystych.

CE R4 EN 1504-3
CE EN 1504-6

Składniki: Jednoskładnikowy
Postać: Proszek
Dostępne kolory: Szary
Opakowania i pojemność: Worek 25 kg – Paleta: 50 x (Worek 25 kg)

 • Właściwości i zastosowanie
 • Dane techniczne
 • Specyfikacja
 • Sposób użycia
 • Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • Dokumentacja

Właściwości i zalety

Chroni pręty zbrojeniowe przed korozją. Zaprawa Grout 2 SFR ma wiele mocnych punktów: • mieszanka wytrzymałych, bardzo drobnych spoiw w połączeniu z bardzo drobnymi krzemionkami o działaniu pucolanowym sprawia, że zaprawy pod koniec procesu utwardzania stają się samoistnie nieprzepuszczalne dla wody; • silnie zasadowe pH (> 12) chroni pręty zbrojeniowe przed korozją; • znikoma przepuszczalność dwutlenku węgla gwarantuje stwardniałym zaprawom doskonałą ochronę antykarbonatyzacyjną. Wspomniane właściwości antykorozyjne sprawiają, że klasyczna pasywacja prętów zbrojeniowych, przed aplikacją zaprawy rozlewnej, NIE JEST KONIECZNA, pod warunkiem, że pomiędzy oczyszczeniem metalu a aplikacją zaprawy nie upłynie zbyt wiele czasu. Wynika to z  ryzyka ponownego pojawienia się procesów oksydacyjnych. W związku z tym, aplikacja środka pasywującego (Repar Monosteel lub Repar Steel), nakładanego pędzlem miejscowo na zbrojenie, zalecana jest jeśli między oczyszczeniem zbrojenia, a aplikacją zaprawy przewiduje się długą przerwę.

Zastosowanie

Precyzyjne kotwienie maszyn: prasy, turbiny, podajniki, walcarki, alternatory, suwnice, konstrukcje metalowe, tory jezdne itp. Modernizacje konstrukcji, naprawy, wypełnienia i warstwy zewnętrzne, wykonywane metodą iniekcyjną lub poprzez zalanie szalunku. Wykonywanie połączeń kotwionych za pomocą stalowych prętów o średnicy i głębokości zgodnych ze specyfikacją projektową oraz poprzez zalanie w odpowiednio przygotowanych otworach. Wykonanie konstrukcyjnych dylatacji drogowych.

Dopuszczalne typy podłoża

Beton – Prefabrykaty – Mury mieszane – Skorodowane pręty zbrojeniowe

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Ze względu na sampoziomujące właściwości wyrobu oraz jego samozagęszczanie, zaleca się zachowanie ostrożności podczas wibrowania. Zbyt intensywne wibrowanie może pogorszyć rezultaty estetyczne gotowego elementu. Nie stosować bez odpowiednich szalunków. Zadbać o zabezpieczenie powierzchni oraz o ich odpowiednio wczesne zwilżenie. Zaprawę wylewać w taki sposób, aby nie powstawały pustki i nieciągłości. Wylewać tylko z jednej strony, aby nie tworzyły się pęcherze powietrza.

Ogólne informacje oraz wskazówki i sugestie w zakresie stosowania tego produktu, podane w niniejszej karcie technicznej, a także przekazane ustnie lub pisemnie, odpowiadają aktualnemu stanowi naszej wiedzy naukowej i praktycznej.

Zarówno dane techniczne jak i dane dotyczące wydajności są wynikiem testów laboratoryjnych, przeprowadzonych w kontrolowanym środowisku i jako takie mogą ulec zmianie w zależności od rzeczywistych warunków aplikacji i użytkowania.

Firma Azichem Srl nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z niewłaściwego stosowania produktu lub za skutki związane z wadami wynikającymi z czynników lub elementów niezwiązanych z jakością produktu, w tym z niewłaściwego przechowywania. Przed użyciem produktu należy ocenić, czy nadaje się on do zamierzonego zastosowania, przyjmując na siebie wszelką wynikająca z tego faktu odpowiedzialność.

Parametry techniczne oraz parametry w zakresie wydajności, zawarte w niniejszej karcie technicznej są okresowo aktualizowane. W celu uzyskania bieżącego dostępu do aktualnej wersji prosimy o odwiedzenie strony: www.azichem.com. Data aktualizacji znajduje się w dolnym bocznym polu strony. Niniejsze wydanie analizuje i zastępuje wcześniejsze wersje karty technicznej.

Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z najnowszą wersją karty charakterystyki tego produktu, zawierającą dane chemiczne, fizyczne i toksykologiczne, zwroty wskazujące na zagrożenia, oraz inne informacje, które pozwolą na bezpieczne transportowanie, użytkowanie i utylizację produktu i jego opakowania. Więcej informacji na stronie: www.azichem.com.

Zabrania się usuwania produktu i/lub opakowań po produkcie do środowiska.

Główne parametry

Ciężar właściwy: 2200 kg/dm³
Okres przydatności do użycia: 12 miesięcy
Produkt niepalny
Temperatura aplikacji: +5 / +35 °C
Żywotność: 30 min
Wymieszać z wodą: 15 %
Maksymalna średnica kruszywa: 2 mm
Maksymalna zalecana grubość: 15 cm

Parametry techniczne

UNI EN 12190
Wytrzymałość na ściskanie po 1 dniu
> 35 N/mm²
UNI EN 12190
Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach
> 95 N/mm²
UNI EN 196/1
Wytrzymałość na zginanie po 28 dniach
 > 11 N/mm²
Wytrzymałość na rozciąganie 4 N/mm²
UNI EN 13892-3
Odporność na ścieranie
0,8 cm³/50cm²
Klasa reakcji na ogień A1
UNI EN 1015-6
Gęstość objętościowa
2290 kg/m³
UNI EN 1542
Przyczepność
> 2,5 N/mm²
EN 13412
Moduł sprężystości
30000 N/mm²
UNI EN 13057
Absorpcja kapilarna
0,38 kg•h^0,5/m²
Koniec czasu wiązania 3 – 4 h

Zużycie

Około 1900 kg zaprawy Grout 2 SFR na każdy metr sześcienny planowanej masy.

Specyfikacja produktu

Naprawy konstrukcyjne oraz powiększanie przekrojów (grubość od 2,5 do 6,0 cm) elementów żelbetowych, metodą wylewania (ręcznego lub za pomocą pompy reoplastycznej zaprawy cementowej wzmocnionej włóknami, o standardowym wiązaniu i bardzo wysokich parametrach, uzyskiwanych po krótkim czasie utwardzania. Grout 2 SFR produkcji Azichem Srl jest zaprawą na bazie wysokowytrzymałego cementu, składników zapobiegających kurczeniu, wypełniaczy super pucolanowych, odpowiednio dobranego kruszywa oraz różnych włókien stalowych i polipropylenowych. Wyrób otrzymał certyfikat CE zgodnie z normą EN 1504/3, charakteryzuje się nieznaczną ekspansywnością w fazie plastycznej i w pierwszych 48 godzinach utwardzania. W przypadku wylewania grubych warstw (> 6 cm) należy dodać do wyrobu żwir Ghiaietto 6.10, w ilości potrzebnej do uzyskania proporcji podanych w karcie technicznej. Zszorstkowić odpowiednio podłoże i nawilżyć wodą co najmniej 8 godzin przed wylaniem zaprawy. Szalunki zabezpieczyć środkiem antyadhezyjnym.

Parametry techniczne zaprawy Grout 2 SFR produkcji Azichem Srl:

 • Absorpcja kapilarna (UNI EN 13057): 0,38 kg•h^0,5/m²
 • Przyczepność (UNI EN 1542): > 2,5 N/mm²
 • Gęstość objętościowa (UNI EN 1015-6): 2290 kg/m³
 • Moduł sprężystości (EN 13412): 30000 N/mm²
 • Klasa reakcji na ogień: Klasa A1
 • Wytrzymałość na ściskanie po 1 dniu (UNI EN 12190): > 35 N/mm²
 • Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach (UNI EN 12190): > 75 N/mm²
 • Wytrzymałość na zginanie po 28 dniach (UNI EN 196/1): > 11 N/mm²
 • Wytrzymałość na rozciąganie: 4 N/mm²
 • Odporność na ścieranie (UNI EN 13892-3): 0,8 cm³/50cm²
 • Koniec czasu wiązania: 3-4 h

Składowanie i przechowywanie

Wyrób przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w chłodnym i suchym miejscu, zabezpieczonym przed mrozem i przed bezpośrednim nasłonecznieniem. Nieprawidłowe przechowywanie wyrobu może spowodować utratę właściwości reologicznych. Chronić przed wilgocią.

Kod celny: 3824 5090

Przygotowanie podłoża

Powierzchnie, na których produkt będzie aplikowany muszą być czyste, bez zabrudzeń, bez wszelkich, luźno związanych części, niezapylone itp. Muszą być odpowiednio nasycone wodą, do stanu „nasyconego przy suchej powierzchni”. Powierzchnie należy odpowiednio zszorstkowić za pomocą obróbki strumieniowo-ściernej, piaskowania itp., co pozwala uzyskać najwyższe parametry przyczepności do podłoża. Optymalne rezultaty można uzyskać za pomocą wody pod wysokim ciśnieniem (hydromonitoring). Odsłonić pręty zbrojeniowe z oznakami korozji lub mocno skorodowane. Usunąć rdzę z odsłoniętych prętów (wypiaskować lub wyszczotkować).

Sposób użycia

Do mieszalnika wlać 2/3 (około 2,5 litra na worek) całkowitej ilości wody potrzebnej do przygotowania masy, następnie stopniowo dodawać wyrób i pozostałą wodę. Mieszać do uzyskania jednolitej masy o wymaganej konsystencji, bez grudek.

Metody aplikacji

Wylewanie

Czyszczenie przyrządów

Woda

Jesteśmy dystrybutorem produktów:

Skontaktuj się z nami

Jesteś zainteresowany współpracą? Skontaktuj się z nami mailowo lub zadzwoń. Z chęcią omówimy wszelkie kwestie i pomożemy Ci znaleźć najlepsze rozwiązania.