Grout iTOP

Zaprawa konstrukcyjna o wysokiej ciekłości, osiagająca właściwości użytkowe w ciągu 24h

Grout iTOP jest wysokowydajną, konstrukcyjną i ekspansywną zaprawą cementową, stosowaną do precyzyjnego kotwienia przy centymetrowych grubościach oraz do budowy i renowacji uszkodzonych konstrukcji betonowych. GROUT iTOP spełnia wymagania normy EN 1504/3 jako wysokowydajna zaprawa konstrukcyjna (klasa R4) i osiąga wysoką wytrzymałość już w ciągu pierwszych 24 godzin od aplikacji (>35 MPa). GROUT iTOP jest lekko ekspansywna zarówno w fazie plastycznej jak i utwardzonej i jest odporna na agresywne środowisko, chroniąc zbrojenie i minimalizując ryzyko korozji.

CE R4 EN 1504-3
CE EN 1504-6

Składniki: Jednoskładnikowy
Postać: Proszek
Dostępne kolory: Szary
Opakowania i pojemność: Worek 25 kg – Paleta: 50 x (Worek 25 kg)

 • Właściwości i zastosowanie
 • Dane techniczne
 • Specyfikacja
 • Sposób użycia
 • Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • Dokumentacja

Właściwości i zalety

Główne cechy produktu GROUT iTOP to:

• mieszanka wysokowytrzymałych bardzo drobnych spoiw, połączonych z mikronizowanymi krzemionkami o działaniu pucolanowym sprawia, że zaprawa po zakończeniu procesu utwardzania staje się odporna na wodę i wyjątkowo trwała w najtrudniejszych warunkach środowiskowych (klasy ekspozycji XC – korozja spowodowana przez karbonatyzację, XF – zamarzanie i rozmrażanie, XA – oddziaływanie chemiczne, XS i XD – korozja spowodowana przez chlorki).

• silnie zasadowe pH (> 12) chroni pręty zbrojeniowe przed początkiem procesu korozji;

• znikoma przepuszczalność dwutlenku węgla nadaje stwardniałym zaprawom doskonałą odporność na karbonatyzację.

• W razie potrzeby można dodać do Grout iTOP włókna stalowe Readymesh MM-150 w ilości 25 kg/m³ (300 gramów na każdy 25 kg worek Grout iTOP). W przypadku grubości aplikacji powyżej 8 cm możliwe jest dodanie od 25% do 35% Ghiaietto 6.10 (suchego, wyselekcjonowanego żwiru o frakcji 6-10 mm, specjalnie przeznaczonego do dodawania do strukturalnych zapraw do wylewania w celu poprawy krzywej granulometrycznej w zależności od zwiększenia wymaganej grubości wylewki);

• bardzo wysoka rozlewność i płynność , co jest istotne dla zapewnienia wypełnienia wszystkich przestrzeni w kotwieniach poniżej płyty i wlewkach szalunkowych cienkowarstwowych;

• wysokie właściwości mechaniczne zarówno w krótkim, jak i długim okresie utwardzania;

• wysoka przyczepność do betonu i stali.

Zastosowanie

Grout iTOP jest szczególnie polecany do precyzyjnych kotwień słupów stalowych, turbin, sprężarek, alternatorów, pieców przednich i poziomych, frezarek, strugarek, pras, słupów portowych, młynów, turbin wiatrowych, maszyn do cięcia skał, maszyn ogólnego zastosowania. W sektorze budownictwa drogowego jest szczególnie polecany do kotwienia konstrukcyjnych połączeń dylatacyjnych drogowych oraz do mocowania barier bezpieczeństwa.

Dopuszczalne typy podłoża

Beton – Prefabrykaty – Mur mieszany – Powierzchnie ceglane – Powierzchnie kamienne – Stal

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Ogólne informacje oraz wskazówki i sugestie w zakresie stosowania tego produktu, podane w niniejszej karcie technicznej, a także przekazane ustnie lub pisemnie, odpowiadają aktualnemu stanowi naszej wiedzy naukowej i praktycznej.

Zarówno dane techniczne jak i dane dotyczące wydajności są wynikiem testów laboratoryjnych, przeprowadzonych w kontrolowanym środowisku i jako takie mogą ulec zmianie w zależności od rzeczywistych warunków aplikacji i użytkowania.

Produkt do zastosowania profesjonalnego. Firma Azichem Srl nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z niewłaściwego stosowania produktu lub za skutki związane z wadami wynikającymi z czynników lub elementów niezwiązanych z jakością produktu, w tym z niewłaściwego przechowywania.

Przed użyciem produktu należy ocenić, czy nadaje się on do zamierzonego zastosowania, przyjmując na siebie wszelką wynikająca z tego faktu odpowiedzialność.

Parametry techniczne oraz parametry w zakresie wydajności, zawarte e niniejszej karcie technicznej są okresowo aktualizowane. W celu uzyskania bieżącego dostępu do aktualnej wersji prosimy o odwiedzenie strony: www.azichem.com. Data aktualizacji znajduje się w dolnym bocznym polu strony. Niniejsze wydanie analizuje i zstępuje wcześniejsze wersje karty technicznej.

Użytkowni zobowiązany jest zapoznać się z najnowszą wersją karty charakterystyki tego produktu, zawierającą dane chemiczne, fizyczne i toksykologiczne, zwroty wskazujące na zagrożenia, oraz inne informacje, które pozwolą na bezpieczne transportowanie, użytkowanie i utylizacje produktu i jego opakowania. Więcej informacji na stronie: www.azichem.com.

Główne parametry

Okres przydatności do użycia: 12 miesięcy
Temperatura aplikacji: +5°/+35 °C
Maksymalna średnica kruszywa: 6 mm

Parametry techniczne

UNI EN 12190
Wytrzymałość na ściskanie po 1 dniu
> 35 MPa
UNI EN 12190
Wytrzymałość na ściskanie po 7 dniach
> 75 MPa
UNI EN 12190
Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach
> 90 MPa
UNI EN 196/1
Wytrzymałość na zginanie po 1 dniu
> 6 MPa
UNI EN 196/1
Wytrzymałość na zginanie po 7 dniach
> 10 MPa
UNI EN 196/1
Wytrzymałość na zginanie po 28 dniach
> 12 MPa
Wytrzymałość na rozciąganie pręta stalowego przy obciążeniu 75 kN (EN 1504/6) < 0.6 mm
Moduł sprężystości 29000 MPa
Absorpcja kapilarna < 0.5 kg/(m² • h^0.5)
Klasa reakcji na ogień A1
Gęstość 2350 g/l
Przyczepność do betonu (test ścinania) > 6 MPa
Brak zjawiska „bleedingu”  według UNI 8998

Zużycie

Około 19 kg/m² Grout iTOP na każdy centymetr grubości do wykonania (około 1900 kg na każdy metr sześcienny).

Specyfikacja produktu

Uzupełnienia konstrukcyjne i zwiększanie przekroju, dla grubości od 5,0 do 15,0 cm, elementów żelbetowych, metodą wylewania ręcznego lub odpowiednią pompą z użyciem reoplastycznej zaprawy cementowej o normalnym czasie wiązania, typu Grout iTOP firmy Azichem Srl, na bazie wysokowytrzymałych cementów, środków przeciwskurczowych, wypełniaczy superpucolanowych i wyselekcjonowanych kruszyw, certyfikowanej CE zgodnie z EN 1504/3 i EN 1504/6, lekko ekspansywnej w fazie plastycznej i w pierwszych 48 godzinach utwardzania. W przypadku odlewania dużych przekrojów  (> 15 cm), należy dodać produkt Ghiaietto 6.10, w proporcjach podanych w karcie technicznej. Uszorstnić powierzchnię i nasączyć ją wodą, co najmniej 8 godzin przed wylaniem zaprawy. Zaimpregnować szalunek odpowiednimi olejami antyadhezyjnymi.

Parametry techniczne produktu Grout iTOP firmy Azichem srl:

 • Przyczepność do betonu (test ścinania): > 6 MPa
 • Brak zjawiska (bleedingu) zgodnie z UNI 8998
 • Absorpcja kapilarna: < 0.5 kg/(m² • h^0.5)
 • Gęstość: 2350 g/l
 • Moduł sprężysty: 29 000 MPa
 • Wytrzymałość na ściskanie po 01 dniu (EN 12190): > 38 MPa
 • Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach (EN 12190): > 75 MPa
 • Wytrzymałość na zginanie po 01 dniu (EN 196/1): > 7 MPa
 • Wytrzymałość na zginanie po 28 dniach (EN 196/1): > 12 MPa
 • Odporności na ogień: klasa A1
 • Wytrzymałość na rozciąganie pręta stalowego przy obciążeniu 75 kN (norma EN 1881): < 0,6 mm

Składowanie i przechowywanie

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w chłodnym, suchym miejscu, zabezpieczonym przed mrozem i bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Nieprawidłowe przechowywanie produktu może spowodować utratę właściwości reologicznych. Chronić przed wilgocią.

Kod celny: 3824 5090

Przygotowanie podłoża

Powierzchnie aplikacji powinny być czyste, wolne od zabrudzeń, elementów kruszących się łamliwych i odspojonych oraz pyłu. Powinny być odpowiednio uszorstnione, aby zapewnić dobre połączenie podłoża z warstwą Grout iTOP. Zwilżać odpowiednio beton fundamentowy wodą, przez co najmniej osiem godzin przed zalewaniem płynnej zaprawy. Usunąć nadmiar wody gąbką lub strumieniem powietrza, aż do osiągnięcia stanu „nasyconego przy suchej powierzchni”. Aby uzyskać maksymalną przyczepność do podłoża, zawsze należy uszorstnić powierzchnię stosując skuwanie, piaskowanie itp. Optymalne właściwości powierzchni uzyskuje się przez zastosowanie wody pod wysokim ciśnieniem (hydromonitoring). Odsłonić zardzewiałe lub rdzewiejące pręty zbrojeniowe. Usunąć rdzę z odsłoniętego żelaza zbrojenia (za pomocą piaskowania lub szczotek ściernych).

Sposób użycia

Wlać do betoniarki 2/3 (około 2,5 litra na worek) wymaganej wody zarobowej, następnie stopniowo dodawać Grout iTOP i pozostałą wodę, mieszając przez 3-4 minuty, aż do uzyskania płynnej, jednorodnej i bezgrudkowej mieszanki. Zaprawa Grout iTOP jest łatwa do pompowania po dokładnym wymieszaniu z odpowiednią ilością wody (nie zaleca się stosowania pomp z objętościowym dozowaniem wody, w których ilość wody nie jest dokładnie określona, a mieszanie produktu odbywa się w krótkim czasie w układzie pompy). W przypadku dużych przekrojów kotwienia należy dodać Ghiaietto 6.10 (więcej informacji znajdą Państwo w odpowiedniej karcie technicznej). Temperatura aplikacji między +5⁰C, a +35⁰C. Dokładnie zdjąć szalunek, aby uniknąć utraty wody i niedoskonałości powierzchni (Grout iTOP jest wysoce przyczepny i przylega do różnych podłoży, w tym, jeśli nie zostanie starannie rozszalowany – do drewna i stali). Biorąc pod uwagę właściwości samopoziomujące produktu i jego zdolność do samozagęszczania, należy zwrócić należytą uwagę na fazę wibracji. Nadmierne wibrowanie  może pogorszyć estetykę produktu końcowego. Nie stosować bez odpowiednich szalunków. Należy zadbać o odpowiednią ochronę i nawilżenie podczas utwardzania produktu. Zaprawę wylewać w taki sposób, aby nie powstawały pustki i nieciągłości. Wylewać tylko z jednej strony, aby nie tworzyły się pęcherze powietrza.

Metody aplikacji

Wylewanie

Czyszczenie przyrządów

Woda

Jesteśmy dystrybutorem produktów:

Skontaktuj się z nami

Jesteś zainteresowany współpracą? Skontaktuj się z nami mailowo lub zadzwoń. Z chęcią omówimy wszelkie kwestie i pomożemy Ci znaleźć najlepsze rozwiązania.