Intosana

Tynk o wysokiej przepuszczalności, wzmocniony włóknami, na bazie wapna hydraulicznego

Tynk, wstępnie zmieszany, wzmocniony włóknami, o wysokiej przepuszczalności, na bazie naturalnego wapna hydraulicznego NHL 3,5, stosowany do wykończenia i napraw wewnętrznych i zewnętrznych ścian i murów w nowobudowanych budynkach, obiektach już istniejących, w budownictwie ekologicznym, nowobudowanych obiektach oraz do renowacji budynków zabytkowych i historycznych.

CE GP EN 998-1
CE G EN 998-2
EU M15 EN 998-2

Składniki: Jednoskładnikowy
Postać: Proszek
Dostępne kolory: Jasny orzech
Opakowania i pojemność: Worek 25 kg – Paleta: 50 x (Worek 25 kg)

 • Właściwości i zastosowanie
 • Dane techniczne
 • Specyfikacja
 • Sposób użycia
 • Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • Dokumentacja

Właściwości i zalety

Intosana jest produktem powstałym na bazie naturalnego wapna hydraulicznego NHL 3,5, metakaolinu, lekkich kruszyw, krzemionek, soli Vichy i specjalnych dodatków mineralnych o aktywności pucolanowej. Jasne dodatki pucolanowe, składające się głównie z drobnoziarnistego kaolinu, zwiększają wytrzymałość mechaniczną tynku i mają bardzo pozytywny wpływ na jego trwałość, zapobiegając niepożądanym reakcjom między spoiwami hydraulicznymi a solami, które zazwyczaj występują w murach (siarczany) lub mogą pochodzić z wyjątkowo agresywnych środowisk (chlorki, azotany). Intosana została specjalnie opracowana w celu jednoczesnego zapewnienia niskiej absorpcji wody, bardzo wysokiej przepuszczalności pary wodnej, a także niższej gęstości objętościowej w porównaniu z tradycyjnymi tynkami. Uzyskanie imponującej równowagi między przepuszczalnością, absorpcją, wytrzymałością mechaniczną, trwałością i odpornością na działanie substancji chemicznych sprawia, że Intosana jest szczególnie rekomendowana do użycia w następujących przypadkach: budynki narażone na wpływ bryzy morskiej, środowiska miejskie narażone na działanie kwaśnych deszczy, zawilgocone mury. Intosana nie zawiera cementu portlandzkiego, żywic, rozpuszczalników ani substancji radioaktywnych. W przypadku grubości przekraczających 20 mm zaleca się poprawienie wytrzymałości na pękanie poprzez dodatkowe zastosowanie odpowiedniej siatki z włókna szklanego o wadze 140 gramów i oczkach 10×10 mm. Parametry mechaniczne po zanurzeniu przez 180 dni w wodzie nasyconej: a) siarczanem wapnia, b) siarczanem magnezu, c) chlorkiem sodu = zmiany ± 3%

Zastosowanie

Tynkowanie i naprawa murów z cegły, kamienia lub mieszanych, zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz.

Dopuszczalne typy podłoża

Beton – Włókno-cement – Cegła – Mur mieszany – Mur ceglany – Mur z kamienia

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Ogólne informacje oraz wskazówki i sugestie w zakresie stosowania tego produktu, podane w niniejszej karcie technicznej, a także przekazane ustnie lub pisemnie, odpowiadają aktualnemu stanowi naszej wiedzy naukowej i praktycznej.

Zarówno dane techniczne jak i dane dotyczące wydajności są wynikiem testów laboratoryjnych, przeprowadzonych w kontrolowanym środowisku i jako takie mogą ulec zmianie w zależności od rzeczywistych warunków aplikacji i użytkowania.

Produkt do użytku profesjonalnego. Firma Azichem Srl nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z niewłaściwego stosowania produktu lub za skutki związane z wadami wynikającymi z czynników lub elementów niezwiązanych z jakością produktu, w tym z niewłaściwego przechowywania.

Przed użyciem produktu należy ocenić, czy nadaje się on do zamierzonego zastosowania, przyjmując na siebie wszelką wynikająca z tego faktu odpowiedzialność.

Parametry techniczne oraz parametry w zakresie wydajności, zawarte e niniejszej karcie technicznej są okresowo aktualizowane. W celu uzyskania bieżącego dostępu do aktualnej wersji prosimy o odwiedzenie strony: www.azichem.com. Data aktualizacji znajduje się w dolnym bocznym polu strony. Niniejsze wydanie analizuje i zstępuje wcześniejsze wersje karty technicznej.

Użytkowni zobowiązany jest zapoznać się z najnowszą wersją karty charakterystyki tego produktu, zawierającą dane chemiczne, fizyczne i toksykologiczne, zwroty wskazujące na zagrożenia, oraz inne informacje, które pozwolą na bezpieczne transportowanie, użytkowanie i utylizacje produktu i jego opakowania. Więcej informacji na stronie: www.azichem.com.

Zabrania się usuwania produktu i/lub opakowań produkcie do środowiska.

Główne parametry

Okres przydatności do użycia: 12 miesięcy
Produkt niepalny
Odporny na działanie promieni UV
Temperatura aplikacji: +5 / +30 °C
Żywotność: 60 min
Wymieszać z wodą: 16- 18 %
Maksymalna średnica kruszywa: 1.5 mm

Parametry techniczne

Wytrzymałość na ściskanie
UNI EN 1015-11
> 15 N/mm²
Wytrzymałość na zginanie
EN 196-1
> 3 N/mm²
Przyczepność
UNI EN 1542
> 1.2 N/mm²
Podciąganie kapilarne
UNI EN 1015-18
0.62 kg•h^0.5/ m
Współczynnik przepuszczalności pary wodnej
UNI EN 1015-18
10 μ
Gęstość objętościowa
UNI EN 1015-6
1675 kg/m³
Moduł sprężystości
EN 13412
12000 N/mm²

Zużycie

Około 15 kg/m² produktu Intosana na każdy centymetr grubości do wykonania (około 1500 kg na każdy metr sześcienny).

Specyfikacja produktu

Naprawy i wykończenie wewnętrzne i zewnętrzne murów z cegły, kamienia lub mieszanego poprzez aplikację przepuszczalnego tynku, zbrojonego włóknami, takiego jak Intosana firmy Azichem Srl, certyfikowanego zgodnie z normami EN 998/1 i EN 998/2, na bazie naturalnego wapna hydraulicznego NHL 3,5, metakaolinu, wybranych lekkich kruszyw, cechującego się niską absorpcją wody, wysoką przepuszczalnością dla pary wodnej i dużą odpornością na działanie substancji chemicznych. Produkt aplikowany kielnią, pacą lub maszyną tynkarską. Zużycie: 15 kg/m2/cm

Przed nałożeniem produktu odpowiednio przygotować podłoże, tak aby było: chropowate, czyste, nasycone wodą do stanu „nasyconego przy suchej powierzchni”, wolne od zabrudzeń, kurzu i innych substancji powodujących odrywanie produktu (smarów, olejów, starych farb, osady biologiczne) itp. W przypadku grubości przekraczających 25 mm zaleca się umieszczenie pośrodku grubości, siatki nośnej do tynku z włókna szklanego, takiej jak Armaglass Intotech 225 od Azichem Srl, o wadze 225 g/m2 i oczkach 25×25 mm.

Parametry techniczne produktu Intosana firmy Azichem srl.:

 • Absorpcja wody (UNI EN 1015-18): 0.62 kg•h^0.5/m²
 • Przyczepność (UNI EN 1542): > 1,2 N/mm²
 • Gęstość objętościowa (UNI EN 1015-6): 1675 kg/m³
 • Moduł sprężystości (EN 13142): 12000 N/mm²
 • Wytrzymałość na ściskanie (UNI EN 1015 -11): > 15 N/mm²
 • Wytrzymałość na zginanie (EN 196/1): > 3 N/mm²
 • Współczynnik przepuszczalności pary wodnej: 10 μ

Składowanie i przechowywanie

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w chłodnym, suchym miejscu, zabezpieczonym przed mrozem i bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Nieprawidłowe przechowywanie produktu może spowodować utratę właściwości reologicznych. Chronić przed wilgocią.

Kod celny: 3824 5090

Przygotowanie podłoża

Oczyścić powierzchnię, na której będzie aplikowany produkt, usunąć zabrudzenia, kruszące się i odspojone fragmenty, kurz itp. oraz nasączyć wodą powierzchnię do stanu ”nasyconego przy suchej powierzchni”.

Sposób użycia

Wlać do mieszadła około 2/3 ilości wody zarobowej, stopniowo dodawać produkt i pozostałą wodę, kontynuując mieszanie aż do uzyskania jednolitej, bezgrudkowej mieszaniny o pożądanej konsystencji. Przybliżona ilość wody potrzebna do przygotowania mieszanki wynosi około 16-18% wagi (4-4,5 litra na 25 kg worek). Nakładać mieszankę ręcznie (kielnia, paca) lub z użyciem mechanicznego sprzętu natryskującego. Zabezpieczyć świeże powierzchnie przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, deszczem i wiatrem, zadbać o przedłużoną wilgotność powierzchni w fazie utwardzania. Zalecamy nałożenie zaprawy podkładowej przed aplikacją tynku. Zaprawę podkładową można wykonać na bazie Intosany nieco bardziej rozcieńczonej niż zwykle lub stosując specjalny produkt o nazwie Untersana. Obydwa produkty powinny być nanoszone przez natrysk („narzucanie”) i powinny utworzyć chropowatą, pomarszczoną powierzchnię, która umożliwi lepszą przyczepność tynku, który należy nałożyć w ciągu 2-3 dni.

Metody aplikacji

Kielnia – Paca – Maszyna tynkarska – Listwa

Czyszczenie przyrządów

Woda

Jesteśmy dystrybutorem produktów:

Skontaktuj się z nami

Jesteś zainteresowany współpracą? Skontaktuj się z nami mailowo lub zadzwoń. Z chęcią omówimy wszelkie kwestie i pomożemy Ci znaleźć najlepsze rozwiązania.