Consilex San

Środek alkalizujący, konsolidujący, ochronny, utwardzający przeznaczony do betonu

Bezbarwny, reaktywny roztwór mineralny do alkalizacji i wstępnej konsolidacji powierzchni betonowych przeznaczonych do naprawy. Jest to nieorganiczny związek mineralny, chemicznie podobny do mieszanek cementowych. Reaguje z zasadami, hydratami zasadowymi i wodą obecną w porach betonu, zaprawy i tynku, tworząc stabilne żele krzemianowe, dzięki czemu sieć kapilarna zostaje szczelnie i trwale zamknięta.

Składniki: Jednoskładnikowy
Postać: Płyn
Dostępne kolory: Przezroczysty
Opakowania i pojemność: Kanister 5 kg – Kanister 10 kg – Kanister 25 kg – Zbiornik 1000 kg

  • Właściwości i zastosowanie
  • Dane techniczne
  • Specyfikacja
  • Sposób użycia
  • Ostrzeżenia i środki ostrożności
  • Dokumentacja

Właściwości i zalety

Consilex San uszczelnia i konsoliduje beton zarówno na powierzchni, jak i w warstwach wewnętrznych, przeciwdziałając przenikaniu wody, agresywnych roztworów itp., chroni konstrukcje przed skutkami cykli zamrażania-rozmrażania, agresywnymi procesami powstałymi w wyniku stosowania soli drogowej oraz ułatwia usuwanie oblodzeń.

Zastosowanie

Regeneracja, utwardzanie, konsolidacja, konserwacja zachowawcza tynków wapiennych i cementowych, betonu, posadzek, basenów, kanałów, zbiorników, pomostów, wiaduktów, tuneli, ścian oporowych, parkingów, pasów startowych lotnisk i autostrad.

Dopuszczalne typy podłoża

Tynki – Beton – Prefabrykaty – Włókno-cement

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Ogólne informacje oraz wskazówki i sugestie w zakresie stosowania tego produktu, podane w niniejszej karcie technicznej, a także przekazane ustnie lub pisemnie, odpowiadają aktualnemu stanowi naszej wiedzy naukowej i praktycznej. Zarówno dane techniczne jak i dane dotyczące wydajności są wynikiem testów laboratoryjnych, przeprowadzonych w kontrolowanym środowisku i jako takie mogą ulec zmianie w zależności od rzeczywistych warunków aplikacji i użytkowania.

Produkt do zastosowania profesjonalnego. Firma Azichem Srl nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z niewłaściwego stosowania produktu lub za skutki związane z wadami wynikającymi z czynników lub elementów niezwiązanych z jakością produktu, w tym z niewłaściwego przechowywania. Przed użyciem produktu należy ocenić, czy nadaje się on do zamierzonego zastosowania, przyjmując na siebie wszelką wynikająca z tego faktu odpowiedzialność.

Parametry techniczne oraz parametry w zakresie wydajności, zawarte w niniejszej karcie technicznej są okresowo aktualizowane. W celu uzyskania bieżącego dostępu do aktualnej wersji prosimy o odwiedzenie strony: www.azichem.com. Data aktualizacji znajduje się w dolnym bocznym polu strony. Niniejsze wydanie analizuje i zstępuje wcześniejsze wersje karty technicznej.

Użytkowni zobowiązany jest zapoznać się z najnowszą wersją karty charakterystyki tego produktu, zawierającą dane chemiczne, fizyczne i toksykologiczne, zwroty wskazujące na zagrożenia, oraz inne informacje, które pozwolą na bezpieczne transportowanie, użytkowanie i utylizacje produktu i jego opakowania. Więcej informacji na stronie: www.azichem.com.

Zabrania się usuwania produktu i/lub opakowań produkcie do środowiska.

Główne parametry

Nie zawiera rozpuszczalników
Ciężar właściwy: 1.02 kg/dm³
Okres przydatności do użycia: 12 miesięcy
Produkt niepalny
Temperatura aplikacji: +5 / +35 °C

Parametry techniczne

Głębokość penetracji2-6 mm
Ilość substancji aktywnej> 25 %
pH12

Zużycie

Około 1,65 kg/m² produktu Repar SM na każdy milimetr grubości do wykonania.

Specyfikacja produktu

Impregnat do zniszczonych powierzchni betonowych o działaniu alkalizującym i konsolidującym, aplikowany za pomocą pędzla lub niskociśnieniowego natrysku airless, bezbarwny roztwór mineralny, chemicznie kompatybilny ze składem mieszanek cementowych, reagujący z alkaliami, hydratami alkalicznymi i wodą obecną w porach betonu, zaprawy i tynku, tworzący stabilne żele krzemianowe, typu Consilex San firmy Azichem Srl. Podłoże musi być odpowiednio przygotowane, czyste, pozbawione starej farby, wolne od kurzu, w stanie tzw. nasyconym przy suchej powierzchni (nasycenie jest szczególnie ważne: produkt reaguje z substancjami rozpuszczonymi w wodzie i wykorzystuje ją do tworzenia żelu). Zużycie 0,2 l/m2

Właściwości techniczne środka konsolidującego, alkalizującego Consilex San firmy Azichem Srl:

  • Ciężar właściwy: 1.02 kg/l
  • Zawartość substancji czynnych: >25%
  • Produkt niepalny

Składowanie i przechowywanie

Chronić przed mrozem. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w chłodnym, suchym miejscu, zabezpieczonym przed mrozem i bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Chronić przed wilgocią.

.

Kod celny: 3824 9970

Przygotowanie podłoża

Staranne odpylenie i nasycenie wodą do stanu „nasyconego przy suchej powierzchni”. Nasycenie jest szczególnie ważne: produkt reaguje z substancjami rozpuszczonymi w wodzie i wykorzystuje ją do tworzenia żelu.

Sposób użycia

Aplikować na powierzchnie cementowe przez niskociśnieniowe natryskiwanie bezpowietrzne. W celu uzyskania lepszej konsolidacji, nanieść kilka warstw, zwracając uwagę, aby każdą kolejną warstwę nakładać gdy powierzchnia zaczyna wysychać. Produkt może powodować matowienie powierzchni aluminiowych, szklanych, płytek ceramicznych itp., z tego powodu, na czas aplikacji produktu, należy je zabezpieczyć taśmą lub w inny sposób. Nie stosować produktu na powierzchnie mineralne (np. tynk i cegła), które mają pozostać odsłonięte, bez przeprowadzenia wstępnej próby, ponieważ może dojść do krystalizacji soli!

Metody aplikacji

Natrysk – Niskociśnieniowe natryskiwanie

Czyszczenie przyrządów

Woda

Dokumentacja techniczna

Jesteśmy dystrybutorem produktów:

Skontaktuj się z nami

Jesteś zainteresowany współpracą? Skontaktuj się z nami mailowo lub zadzwoń. Z chęcią omówimy wszelkie kwestie i pomożemy Ci znaleźć najlepsze rozwiązania.