Osmocem 447

Wodoodporna, niewymywalna zaprawa cementowa do szybkich napraw

Szybkoutwardzalna, nie podlegająca wymywaniu zaprawa o plastycznej konsystencji, na bazie mikrokrzemianów, wysoko wytrzymałych spoiw hydraulicznych i polimerowych oraz odpowiednio dobranych kruszyw krzemionkowych. Nie zawiera chlorków, aluminium, sproszkowanego metalu ani substancji działających agresywnie. Przeznaczona do wykonywania powłok w bardzo ciężkich warunkach, napraw oraz do uszczelniania (również przy umiarkowanym przepływie wody), a także do wykonywania powłok na obiektach hydrotechnicznych oraz do szybkich napraw takich obiektów. Twardnieje również pod wodą. Ze względu na wysoką zawartość w zaprawie reaktywnych składników super pucolanowych, woda nie oddziałuje na ziarno cementu i nie wymywa zaprawy.

CE GP EN 998-1

Składniki: Jednoskładnikowy
Postać: Proszek
Dostępne kolory: Szary
Opakowania i pojemność: Worek 25 kg – Paleta: 50 x (Worek 25 kg)

 • Właściwości i zastosowanie
 • Dane techniczne
 • Specyfikacja
 • Sposób użycia
 • Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • Dokumentacja

Właściwości i zalety

Osmocem 447 to reoplastyczna, szybkowiążąca zaprawa cementowa nie podlegająca wymywaniu, przeznaczona do wykonywania powłok w bardzo ciężkich warunkach, do napraw oraz uszczelniania (również przy umiarkowanym przepływie wody), a także do wykonywania powłok na obiektach hydrotechnicznych oraz do szybkich napraw takich obiektów. Produkt na bazie szybko utwardzalnych spoiw hydraulicznych oraz reaktywnych wypełniaczy super pucolanowych. Twardnieje również pod wodą. Ze względu na wysoką zawartość w zaprawie reaktywnych składników super pucolanowych, woda nie oddziałuje na ziarno cementu i nie wymywa zaprawy. Dzięki plastycznej konsystencji, Osmocem 447 nadaje się zarówno do powłok poziomych, jak i do nakładania na powierzchnie pionowe.

Zastosowanie

Szybkie naprawy i uszczelnianie (również w przy umiarkowanym przepływie wody), wykonywanie powłok na obiektach hydrotechnicznych oraz szybkie naprawy takich obiektów, również w bardzo wilgotnych warunkach oraz w niskich temperaturach: płyt fundamentowych, ścian, zbiorników, kanałów, basenów itp. Do szybkiego zamykania dużych przecieków w palach i przegrodach. Szybkie naprawy i powłoki drogowe oraz lotniskowe. Jako korektor do regulacji szybkości twardnienia zapraw wzmocnionych włóknami z gamy REPAR.

Dopuszczalne typy podłoża

Beton – Ściany kamienne

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Aby sprawdzić, czy produkt nadaje się do zamierzonego zastosowania, należy zawsze wykonać próbę. Ogólne informacje oraz wskazówki i sugestie w zakresie stosowania tego produktu, podane w niniejszej karcie technicznej, a także przekazane ustnie lub pisemnie, odpowiadają aktualnemu stanowi naszej wiedzy naukowej i praktycznej. Zarówno dane techniczne jak i dane dotyczące wydajności są wynikiem testów laboratoryjnych, przeprowadzonych w kontrolowanym środowisku i jako takie mogą ulec zmianie w zależności od rzeczywistych warunków aplikacji i użytkowania.

Produkt do użytku profesjonalnego. Firma Azichem Srl nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z niewłaściwego stosowania produktu lub za skutki związane z wadami wynikającymi z czynników lub elementów niezwiązanych z jakością produktu, w tym z niewłaściwego przechowywania. Przed użyciem produktu należy ocenić, czy nadaje się on do zamierzonego zastosowania, przyjmując na siebie wszelką wynikająca z tego faktu odpowiedzialność.

Parametry techniczne oraz parametry w zakresie wydajności, zawarte w niniejszej karcie technicznej są okresowo aktualizowane. W celu uzyskania bieżącego dostępu do aktualnej wersji prosimy o odwiedzenie strony: www.azichem.com. Data aktualizacji znajduje się w dolnym bocznym polu strony. Niniejsze wydanie analizuje i zastępuje wcześniejsze wersje karty technicznej.

Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z najnowszą wersją karty charakterystyki tego produktu, zawierającą dane chemiczne, fizyczne i toksykologiczne, zwroty wskazujące na zagrożenia, oraz inne informacje, które pozwolą na bezpieczne transportowanie, użytkowanie i utylizację produktu i jego opakowania. Więcej informacji na stronie: www.azichem.com.

Zabrania się usuwania produktu i/lub opakowań po produkcie do środowiska.

Główne parametry

Okres przydatności do użycia: 12 miesięcy
Produkt niepalny
Temperatura aplikacji: +2 / +30 °C
Żywotność: 10 min
Wymieszać z wodą: 15 %
Maksymalny rozmiar kruszywa: 4 mm
Produkt szybkowiążący

Parametry techniczne

Wytrzymałość na ściskanie
UNI EN 1015-11
> 55 N/mm²
Wytrzymałość na zginanie
UNI EN 1015-11
> 7 N/mm²
Przyczepność
UNI EN 1015-12
2,35 N/mm²
Absorpcja kapilarna
UNI EN 1015-18
0,1 kg•h^0,5/m²
Gęstość objętościowa
UNI EN 1015-6
2125 kg/m³
Moduł sprężystości
EN 13412
24000 N/mm²

Zużycie

Około 19 kg/m² zaprawy Osmocem 447 na każdy centymetr grubości do wykonania (około 1900 kg na każdy metr sześcienny).

Specyfikacja produktu

Szybkie naprawy betonu za pomocą nakładanej kielnią lub pacą jednoskładnikowej, szybkowiążącej i nie podlegającej wymywaniu zaprawy na bazie szybko utwardzalnych spoiw hydraulicznych, reaktywnych wypełniaczy super pucolanowych, mikrokrzemianów, spoiw polimerowych oraz kruszyw krzemionkowych, typu Osmocem 447 produkcji Azichem Srl. Wyrób otrzymał certyfikat CE zgodnie z normą EN 998/1 i nie zawiera chlorków, aluminium ani sproszkowanego metalu. Nadaje się do stosowania również w przypadku dużej wilgoci kapilarnej oraz przy umiarkowanym ciśnieniu hydraulicznym. Podłoże musi być odpowiednio przygotowane, tak aby było szorstkie, czyste, bez jakichkolwiek osadów lub nalotów, niezapylone, dobrze zwilżone (do stanu „nasyconego przy suchej powierzchni”). Po aplikacji starannie zatrzeć, tak aby naprawiony element był jak najbardziej zwarty. Zużycie: 1900 kg/m³

Parametry techniczne zaprawy Osmocem 447 produkcji Azichem Srl:

 • Absorpcja kapilarna (UNI EN 1015-18): 0,1 kg•h^0,5/m²
 • Przyczepność (UNI EN 1542): 2,35 N/mm²
 • Gęstość objętościowa (UNI EN 1015-6): 2125 kg/m³
 • Moduł sprężystości (EN 13412): 24000 N/mm²
 • Wytrzymałość na ściskanie (UNI EN 1015-11): > 55 N/mm²
 • Wytrzymałość na zginanie (UNI EN 1015-11): > 7 N/mm²

Wyrób przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w chłodnym i suchym miejscu, zabezpieczonym przed mrozem i przed bezpośrednim nasłonecznieniem. Nieprawidłowe przechowywanie wyrobu może spowodować utratę właściwości reologicznych. Chronić przed wilgocią.

Kod celny: 3824 5090

Przygotowanie podłoża

Podłoża przeznaczone do aplikacji produktu muszą być czyste, bez zanieczyszczeń, niezapylone itp.

Sposób użycia

Wlać do mieszalnika około 2/3 wody zarobowej, dodać Osmocem 447 i pozostałą wodę. Mieszać do uzyskania jednolitej masy, bez grudek. Woda zarobowa musi stanowić około 15 – 16% masy (4 – 4,5 litra na worek). Ilość wody należy dostosować w zależności od sytuacji aplikacyjnej w jakiej produkt jest stosowany. Po aplikacji starannie zatrzeć, tak aby naprawiona płaska powierzchnia lub powłoka była jak najbardziej zwarta.

Metody aplikacji

Kielnia – Paca

Czyszczenie przyrządów

Woda

Jesteśmy dystrybutorem produktów:

Skontaktuj się z nami

Jesteś zainteresowany współpracą? Skontaktuj się z nami mailowo lub zadzwoń. Z chęcią omówimy wszelkie kwestie i pomożemy Ci znaleźć najlepsze rozwiązania.