Consilex No-Rust

Impregnujący inhibitor korozji do konstrukcji betonowych

Consilex No-Rust jest silnym, nietoksycznym inhibitorem korozji do stosowania na powierzchniach konstrukcji betonowych. Dzięki swojemu szczególnemu składowi chemicznemu, migruje do wnętrza betonu i osadza specjalne, trwałe substancje na jego zbrojeniu, hamując w ten sposób zjawiska utleniania.

Składniki: Jednoskładnikowy
Postać: Płyn
Dostępne kolory: Bursztynowy
Opakowania i pojemność: Kanister 5 kg – Kanister 10 kg – Kanister 25 kg 

  • Właściwości i zastosowanie
  • Dane techniczne
  • Specyfikacja
  • Sposób użycia
  • Ostrzeżenia i środki ostrożności
  • Dokumentacja

Właściwości i zalety

Consilex No-Rust zawdzięcza swoją skuteczność zjawisku migracji, przez co jest w stanie osadzać specjalne środki antykorozyjne na zbrojeniu, mimo że jest stosowany na zewnętrznej powierzchni samej konstrukcji! Specjalna formuła Consilex No-Rust sprawia, że jego skuteczność nie jest ograniczona przez obecność wysokiego poziomu chlorków w betonie. Podobne produkty na bazie azotynów, w obecności chlorków mogą mieć negatywny wpływ na korozję prętów zbrojeniowych. Ponadto, Consilex No-Rust może być skutecznie stosowany w betonie, w którym pręty zbrojeniowe już zaczęły ulegać korozji i częściowemu utlenianiu z powodu chlorków.

Zastosowanie

W zabezpieczaniu istniejących konstrukcji betonowych, takich jak obiekty użyteczności publicznej, infrastruktura drogowa, budynki, obiekty hydrotechniczne itp.

Dopuszczalne typy podłoża

Beton – Zaprawy cementowe, wapienne i mieszane – Prefabrykaty

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Ogólne informacje oraz wskazówki i sugestie w zakresie stosowania tego produktu, podane w niniejszej karcie technicznej, a także przekazane ustnie lub pisemnie, odpowiadają aktualnemu stanowi naszej wiedzy naukowej i praktycznej. Zarówno dane techniczne jak i dane dotyczące wydajności są wynikiem testów laboratoryjnych, przeprowadzonych w kontrolowanym środowisku i jako takie mogą ulec zmianie w zależności od rzeczywistych warunków aplikacji i użytkowania.

Produkt do zastosowania profesjonalnego. Firma Azichem Srl nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z niewłaściwego stosowania produktu lub za skutki związane z wadami wynikającymi z czynników lub elementów niezwiązanych z jakością produktu, w tym z niewłaściwego przechowywania. Przed użyciem produktu należy ocenić, czy nadaje się on do zamierzonego zastosowania, przyjmując na siebie wszelką wynikająca z tego faktu odpowiedzialność.

Parametry techniczne oraz parametry w zakresie wydajności, zawarte w niniejszej karcie technicznej są okresowo aktualizowane. W celu uzyskania bieżącego dostępu do aktualnej wersji prosimy o odwiedzenie strony: www.azichem.com. Data aktualizacji znajduje się w dolnym bocznym polu strony. Niniejsze wydanie analizuje i zstępuje wcześniejsze wersje karty technicznej.

Użytkowni zobowiązany jest zapoznać się z najnowszą wersją karty charakterystyki tego produktu, zawierającą dane chemiczne, fizyczne i toksykologiczne, zwroty wskazujące na zagrożenia, oraz inne informacje, które pozwolą na bezpieczne transportowanie, użytkowanie i utylizacje produktu i jego opakowania. Więcej informacji na stronie: www.azichem.com.

Zabrania się usuwania produktu i/lub opakowań produkcie do środowiska.

Główne parametry

Nie zawiera rozpuszczalników
Ciężar właściwy: 1.03 kg/dm³
Stosować rękawice ochronne
Okres przydatności do użycia: 24 miesiące
Temperatura aplikacji: > 0 °C

Parametry techniczne

pH9.0-9.5
Produkt nie tworzy filmu

Zużycie

Stosować od 0,15 do 0,35 kg produktu Consilex No-Rust na metr kwadratowy powierzchni do pokrycia.

Specyfikacja produktu

Aplikowanie specjalnych inhibitorów korozji migracyjnej w celu ochrony zbrojenia w betonie, poprzez niskociśnieniowe natryskiwanie bezpowietrzne roztworu typu Consilex No-Rust firmy Azichem Srl. bezpośrednio na powierzchnię betonową. Przed nałożeniem produktu należy odpowiednio przygotować podłoże: usunąć zabrudzenia, odrywające się kawałki osady, kurz itp. Zużycie: 0,25 kg/m2

Parametry techniczne środka utwardzającego, nietworzącego filmu, Consilex No-Rust firmy Azichem Srl:

  • Nie tworzy filmu
  • Ciężar właściwy: 1,03 kg/dm3
  • pH: 9 – 9,5

Składowanie i przechowywanie

Chronić przed mrozem. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w chłodnym, suchym miejscu, zabezpieczonym przed mrozem i bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.

Kod celny: 3824 9970

Przygotowanie podłoża

Przed nałożeniem produktu należy dobrze oczyścić podłoże, usuwając ślady smaru, oleju, zabrudzeń, wykwitów, zacieków itp. Usunąć z powierzchni ślady farby, powłok, folii lub membran: produkt działa poprzez penetrację, więc musi mieć możliwość bezpośredniego kontaktu z powierzchnią betonu.

Sposób użycia

Rozpylić na powierzchni do pokrycia. W przypadku konstrukcji z korozją w toku, należy nałożyć dwie warstwy produktu. Po aplikacji pozostawić powierzchnię do wyschnięcia na kilka minut. W razie przypadkowego rozpylenia produktu na szkle, farbie, ramach itp. wystarczy zmyć go dużą ilością wody. Jeśli potraktowana produktem powierzchnia ma być następnie poddana obróbce lub pokryta farbą lub innymi powłokami, należy pamiętać, że na powierzchni może osadzić się cienka warstwa inhibitora. W takim przypadku należy
przemyć powierzchnię dużą ilością wody i wykonać test przyczepności powłok, które planujemy zastosować. W razie negatywnego wyniku testu, należy wykonać hydroczyszczenie lub lekkie piaskowanie w celu usunięcia wszelkich pozostałości. Po tych czynnościach, również wykonać test przyczepności powłoki do podłoża.

Metody aplikacji

Impregnacja – Niskociśnieniowe natryskiwanie bezpowietrzne – Rozpylenie

Czyszczenie przyrządów

Woda

Dokumentacja techniczna

Jesteśmy dystrybutorem produktów:

Skontaktuj się z nami

Jesteś zainteresowany współpracą? Skontaktuj się z nami mailowo lub zadzwoń. Z chęcią omówimy wszelkie kwestie i pomożemy Ci znaleźć najlepsze rozwiązania.