Repar Tix HG

Tiksotropowa, wzmocniona włóknami, strukturalna zaprawa cementowa o przyspieszonym wiązaniu

Strukturalna, tiksotropowa, wzmocniona włóknami, o kontrolowanym skurczu, szybkoschnąca zaprawa cementowa o bardzo wysokiej wewnętrznej nieprzepuszczalności i wyjątkowych właściwościach fizycznych i mechanicznych: przyczepność do betonu, przyczepność do stali, wytrzymałość na ściskanie, wytrzymałość na zginanie, odporność na ścieranie. Idealna zaprawa do naprawy uszkodzonych konstrukcji betonowych i wykonywania doskonałych jakościowo powłok w środowisku miejskim, przemysłowym, górskim i morskim. Dzięki wyjątkowej przyczepności do podłoży stalowych i betonowych przydatna również do mocowania prętów gwintowanych w otworach, w betonie lub skale. Produkt może być aplikowany zarówno pacą i kielnią, jak i natryskowo.

CE GP EN 998-1
CE R4 EN 1504-3

Składniki: : Jednoskładnikowa
Postać: Proszek
Dostępne kolory: Szary
Opakowania i pojemność: Worek 25 kg – Paleta: 50 x (Worek 25 kg)

 • Właściwości i zastosowanie
 • Dane techniczne
 • Specyfikacja
 • Sposób użycia
 • Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • Dokumentacja

Właściwości i zalety

Reoplastyczna, tiksotropowa, strukturalna, kompozytowa zaprawa cementowa, na bazie specjalnych cementów i wybranych kruszyw krzemionkowych, wzmocniona zrównoważoną mieszanką włókien polipropylenowych READYMESH i wollastonitu, z dodatkiem specjalnych środków i wysokiej zawartości mikrokrzemianów. Po utwardzeniu zapewnia wyjątkowe właściwości pod względem wewnętrznej nieprzepuszczalności, odporności na wymywanie i hydrolizy, odporności mechanicznej, odporności na ścieranie i kawitację, ochrony antykarbonatyzacyjnej, stabilności chemicznej i fizycznej, odporności na agresywne czynniki środowiskowe i spływającą wodę.
Trójwymiarowo wzmocniona zaprawa, zapewnia wysoką przyczepność i wiązanie; jest stabilna wymiarowo (regulowany skurcz). Produkt do wymieszania z wodą (ok. 16% wagi worka), a dzięki przyspieszonemu wiązaniu umożliwia szybki postęp prac naprawczych. Tiksotropowa zaprawa strukturalna Repar Tix HG może być również mieszana z 0,25% Fluid SRA, specjalnym dodatkiem zmniejszającym zarówno skurcz plastyczny, jak i hydrauliczny. Fluid SRA chroni utwardzanie zaprawy, a zmieszany z Repar Tix HG może być uważany za system zaawansowany technologicznie, zapobiegający szybkiemu odparowywaniu wody z zaprawy i sprzyjający reakcjom hydratacyjnym. Fluid SRA, wchodząc w reakcje i z niektórymi składnikami cementu, umożliwia skurcz od 20 do 50 % niższy niż standardowe wartości Repar Tix HG, przygotowanego z dodatkiem samej wody.

Zastosowanie

Naprawy i wykonywanie powłok ochronnych obiektów hydrotechnicznych (rurociągów, tam, tuneli itp.), konstrukcji morskich i obiektów zlokalizowanych w wyjątkowo trudnych warunkach, będących wynikiem działania: agresywnych substancji chemicznych, spływającej wody, środowiska morskiego itp. W przypadku natrysku torkretu na mokro zaleca się stosowanie zaprawy Repar Tix HG SB, która zachowuje właściwości fizyczne i mechaniczne Repar Tix HG, ale została specjalnie opracowana dla dłuższych czasów przydatności do użycia gotowej mieszanki i maksymalnej wydajności maszyn natryskowych.

Dopuszczalne typy podłoża

Beton – Prefabrykaty – Cegła – Mur mieszany – Mur z kamienia – Powierzchnie kamienne

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Ogólne informacje oraz wskazówki i sugestie w zakresie stosowania tego produktu, podane w niniejszej karcie technicznej, a także przekazane ustnie lub pisemnie, odpowiadają aktualnemu stanowi naszej wiedzy naukowej i praktycznej.
Zarówno dane techniczne jak i dane dotyczące wydajności są wynikiem testów laboratoryjnych, przeprowadzonych w kontrolowanym środowisku i jako takie mogą ulec zmianie w zależności od rzeczywistych warunków aplikacji i użytkowania.
Firma Azichem Srl nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z niewłaściwego stosowania produktu lub za skutki związane z wadami wynikającymi z czynników lub elementów niezwiązanych z jakością produktu, w tym z niewłaściwego przechowywania.
Przed użyciem produktu należy ocenić, czy nadaje się on do zamierzonego zastosowania, przyjmując na siebie wszelką wynikająca z tego faktu odpowiedzialność.
Parametry techniczne oraz parametry w zakresie wydajności, zawarte e niniejszej karcie technicznej są okresowo aktualizowane. W celu uzyskania bieżącego dostępu do aktualnej wersji prosimy o odwiedzenie strony: www.azichem.com. Data aktualizacji znajduje się w dolnym bocznym polu strony. Niniejsze wydanie analizuje i zstępuje wcześniejsze wersje karty technicznej.
Użytkowni zobowiązany jest zapoznać się z najnowszą wersją karty charakterystyki tego produktu, zawierającą dane chemiczne, fizyczne i toksykologiczne, zwroty wskazujące na zagrożenia, oraz inne informacje, które pozwolą na bezpieczne transportowanie, użytkowanie i utylizacje produktu i jego opakowania. Więcej informacji na stronie: www.azichem.com.
Zabrania się usuwania produktu i/lub opakowań produkcie do środowiska.

Główne parametry

Stosować rękawice ochronne
Okres przydatności do użycia: 12 miesięcy
Temperatura aplikacji: +5/ +35 °C
Żywotność: 30 min
Wymieszać z wodą: 16 %
Produkt wyróżniony
Minimalna zalecana grubość: 7 mm
Maksymalna zalecana grubość: 40 mm

Parametry techniczne

UNI EN 12190
Wytrzymałość na ściskanie po 1 dniu
25 N/mm²
UNI EN 12190
Wytrzymałość na ściskanie po 7 dniach
50 N/mm²
UNI EN 12190
Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach
≥ 65 N/mm²
UNI EN 12190
Wytrzymałość na ściskanie po 90 dniach
≥ 70 N/mm²
UNI EN 196/1
Wytrzymałość na zginanie po 1 dniu
5 N/mm²
UNI EN 196/1
Wytrzymałość na zginanie po 28 dniach
> 9,0 N/mm²
UNI EN 13295
Odporność na karbonatyzację
0,5 mm
UNI 8147
Zapobieganie rozszerzalności poprzez 1-dniowe utwardzanie na
powietrzu
> 0.01 %
UNI EN 13057
Absorpcja kapilarna
0.30 kg•h^0.5/ m²
UNI EN 1015-17
Zawartość chlorków
< 0.01 %
EN 13142
Moduł sprężystości
26000 N/mm²
Stosunek woda/spoiwo < 0.37
UNI EN 13036-4
Odporność na poślizg
61,0 mm
UNI EN 1015-6
Gęstość objętościowa
2220 kg/m³
pH > 12
UNI EN 13687-1
Oznaczenie kompatybilności cieplnej
2 N/mm²
EN 13501-1
Klasa reakcji na ogień
A1
UNI EN 1542
Przyczepność
≥ 2 N/mm²

Zużycie

Około 18,5 kg/m² Repar Tix HG na każdy centymetr grubości do wykonania (około 1850 kg na każdy metr sześcienny).

Specyfikacja produktu

Naprawa powierzchni betonowych o średniej i dużej grubości za pomocą kielni, pacy lub agregatu tynkarskiego z użyciem tiksotropowej, strukturalnej, reoplastycznej zaprawy cementowej, typu Repar Tix HG firmy Azichem Srl, posiadającej certyfikat CE zgodnie z EN 1504/3 (KLASA R4), opracowanej na bazie cementów specjalnych, wyselekcjonowanego kruszywa krzemionkowego, zbrojenia wzmacniającego w postaci mieszanki włókien polipropylenowych i szklanych READYMESH, dodatków przeciwskurczowych i mikrokrzemianów o bardzo wysokiej aktywności pucolanowej. Przed aplikacjąproduktu odpowiednio przygotować podłoże: uszorstnić, oczyścić, zwilżyć wodą do pełnego nasycenia, usunąć zabrudzenia, kurz i inne substancje powodujących odrywanie produktu (smary, oleje, stare farby, osady biologiczne) itp. Zużycie: 1850 kg/m3

Parametry techniczne produktu Repar Tix HG firmy Azichem srl:

 • Absorpcja kapilarna (UNI EN 13057): 0.30 kg•h^0.5/m²
 • Zawartość chlorków (UNI EN 1015-17): < 0,01 %
 • Oznaczenie kompatybilności cieplnej  (UNI EN 13687-1): ≥ 2 N/mm²
 • Zapobieganie rozszerzalności poprzez 1-dniowe utwardzanie na powietrzu (UNI 8147): > 0.01 %
 • Przyczepność (UNI EN 1542): ≥ 2 N/mm²
 • Gęstość objętościowa (UNI EN 1015-6): 2220 kg/m³
 • Moduł sprężystości (EN 13142): 26000 N/mm²
 • Stosunek woda/spoiwo: < 0,37
 • Klasa reakcji na ogień (EN 13501-1): A1
 • Wytrzymałość na ściskanie po 01 dniu (UNI EN 12190): 30 N/mm²
 • Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach (UNI EN 12190):: ≥ 65 N/mm²
 • Wytrzymałość na ściskanie po 90 dniach (UNI EN 12190):: ≥ 70 N/mm²
 • Wytrzymałość na zginanie po 01 dniu (UNI EN 196/1): 5,0 N/mm2
 • Wytrzymałość na zginanie po 28 dniach (UNI EN 196/1): > 9,0 N/mm²
 • Odporność na karbonatyzację (UNI EN 13295): 0.5 mm
 • Odporność na poślizg (UNI EN 13036-4): 61.0 mm

Składowanie i przechowywanie

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w chłodnym, suchym miejscu, zabezpieczonym przed mrozem i bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Nieprawidłowe przechowywanie produktu może spowodować utratę właściwości reologicznych. Chronić przed wilgocią.

Kod celny: 3824 5090

Przygotowanie podłoża

Powierzchnię, na której aplikowany będzie produkt, oczyścić, usunąć zabrudzenia, kruszące się i odspojone fragmenty, kurz itp. oraz dobrze nawilżyć wodą do uzyskania stanu „nasyconego przy suchej powierzchni”. W celu zapewnienia maksymalnej przyczepności do podłoża, uszorstnić powierzchnię stosując skuwanie, piaskowanie itp. Optymalne właściwości powierzchni uzyskuje się przez zastosowanie wody pod wysokim ciśnieniem(hydromonitoring). Odsłonić rdzewiejące lub mocno zardzewiałe pręty. Usunąć rdzę z odsłoniętego zbrojenia (za pomocą piaskowania lub szczotkowania).

Sposób użycia

Wlać do mieszalnika około 2/3 wody zarobowej, dodać Repar Tix HG i pozostałą wodę; mieszać do uzyskania jednolitej mieszanki, wolnej od grudek. Ilość wody zarobowej wynosi około 16% wagi worka. Dodanie Bond HG do wody zarobowej (ok. 0,5 litra na 25 kg worek produktu) umożliwia dalszą poprawę przyczepności, adhezji, nieprzepuszczalności, urabialności, podatności na formowanie i zdolności do odkształcania. W przypadku wyjątkowo grubych powłok wykonywanych przy użyciu Repar Tix HG, należy przewidzieć zastosowanie odpowiedniego zbrojenia (siatki zgrzewanej, koszy itp.), zakotwionych do podłoża, stosując Syntech Profix, Grout Micro-J lub Repar Tix HG. Nie aplikować produktu w bezpośrednim świetle słonecznym lub przy silnym wietrze. Zapewnić odpowiednie zabezpieczenie i kosmetykę wykonanych powierzchni.

Metody aplikacji

Kielnia – Paca – Szpachelka- Natrysk

Czyszczenie przyrządów

Woda

Jesteśmy dystrybutorem produktów:

Skontaktuj się z nami

Jesteś zainteresowany współpracą? Skontaktuj się z nami mailowo lub zadzwoń. Z chęcią omówimy wszelkie kwestie i pomożemy Ci znaleźć najlepsze rozwiązania.