Osmokoll

Hydroizolacyjny, dwuskładnikowy, osmotyczny klej cementowy, C2TES1

Dwuskładnikowy klej cementowy na bazie spoiw hydraulicznych o niskiej zawartości soli rozpuszczalnych, żywic zapewniających właściwości przyczepne i elastyczne, odpowiednio dobranego piasku krzemionkowego i wapiennego, reaktywnych wypełniaczy o silnym działaniu pucolanowym oraz zagęszczaczy celulozowych, do przygotowywania nieprzepuszczalnych, wysoce odkształcalnych mieszanek klejowych rozprowadzanych szpachlą.
Wyrób certyfikowany. Idealnie nadaje się do klejenia wszelkich okładzin, również o niskiej chłonności, na powierzchniach poziomych i pionowych, wewnętrznych oraz zewnętrznych,
jak też o niskiej porowatości (na przykład wewnętrzne okładziny w basenach).

CE C2 TE S1 EN 12004

Składniki: Dwuskładnikowy
Postać: Proszek + Płyn
Dostępne kolory: Szary
Opakowania i pojemność: Worek 25 kg [A] – Kanister 6 kg [B] – Zestaw: 1 worek 25 kg [A] +1 Kanister 6 kg [B]

 • Właściwości i zastosowanie
 • Dane techniczne
 • Specyfikacja
 • Sposób użycia
 • Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • Dokumentacja

Właściwości i zalety

Osmokoll to klej klasy C2TES1: cementowy (C), o podwyższonych parametrach (2), o zmniejszonym spływie (T), o wydłużonym czasie otwartym (E) oraz odkształcalny (S1). Cechuje się niską lepkością i wysoką tiksotropowością, jest więc łatwo urabialny. Można go nakładać na powierzchnie pionowe, z których nie spływa, a klejone nim płytki nie obsuwają się. Ponieważ jest to klej klasy S2, czyli jego odkształcenie poprzeczne wynosi > 2,5 mm (pomiar wykonany zgodnie z metodą opisaną w normie UNI EN 12004), dobrze dopasowuje się do odkształceń występujących na podłożu i płytkach.

Zastosowanie

Klejenie elementów zewnętrznych i wewnętrznych, takich jak:

 • wszelkie płytki ceramiczne (wypał podwójny i pojedynczy, gres porcelanowy, klinkier, terakota itp.), również o dużych wymiarach, na podłożach i tynkach o grubości do 10-15 mm;
 • płytki ceramiczne na hydroizolacyjnych powłokach osmotycznych z linii Osmocem, typu: Osmocem Flex, Osmocem Flex Mono, Osmocem D, Osmocem N, Osmocem SCK;
 • materiały kamienne (muszą być stabilne i odporne na działanie wilgoci);
 • wszelkie płytki mozaikowe i szklane, również w basenach);
 • płytki ceramiczne na podłogach ogrzewanych;
 • płytki ceramiczne na betonowych ścianach prefabrykowanych oraz na podłożu betonowym i na elementach z cementu włóknistego;
 • płytki ceramiczne na uszczelniających i odpornych na rozdarcia matach podkładowych typu Maty Armaproof.

Hydroizolacyjne i zabezpieczające przed wilgocią powłoki konstrukcji i murów naziemnych jak i podziemnych, o ile są wystarczająco porowate, nasiąkliwe i nie są pokryte hydroizolacją i/lub powłoką wodoodporną, (siloksany, epoksydy, poliuretany itp.) lub powłokami naturalnymi (woski).

Dopuszczalne typy podłoża

Tynki – Beton – Zaprawy cementowe, wapienne i mieszane – Kafle i płytki – Wylewki podłogowe – Kamień porowaty

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Ogólne informacje oraz wskazówki i sugestie w zakresie stosowania tego produktu, podane w niniejszej karcie technicznej, a także przekazane ustnie lub pisemnie, odpowiadają aktualnemu stanowi naszej wiedzy naukowej i praktycznej.

Zarówno dane techniczne jak i dane dotyczące wydajności są wynikiem testów laboratoryjnych, przeprowadzonych w kontrolowanym środowisku i jako takie mogą ulec zmianie w zależności od rzeczywistych warunków aplikacji i użytkowania.

Produkt do użytku profesjonalnego. Firma Azichem Srl nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z niewłaściwego stosowania produktu lub za skutki związane z wadami wynikającymi z czynników lub elementów niezwiązanych z jakością produktu, w tym z niewłaściwego przechowywania. Przed użyciem produktu należy ocenić, czy nadaje się on do zamierzonego zastosowania, przyjmując na siebie wszelką wynikająca z tego faktu odpowiedzialność.

Parametry techniczne oraz parametry w zakresie wydajności, zawarte w niniejszej karcie technicznej są okresowo aktualizowane. W celu uzyskania bieżącego dostępu do aktualnej wersji prosimy o odwiedzenie strony: www.azichem.com. Data aktualizacji znajduje się w dolnym bocznym polu strony. Niniejsze wydanie analizuje i zastępuje wcześniejsze wersje karty technicznej.

Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z najnowszą wersją karty charakterystyki tego produktu, zawierającą dane chemiczne, fizyczne i toksykologiczne, zwroty wskazujące na zagrożenia, oraz inne informacje, które pozwolą na bezpieczne transportowanie, użytkowanie i utylizację produktu i jego opakowania. Więcej informacji na stronie: www.azichem.com.

Zabrania się usuwania produktu i/lub opakowań po produkcie do środowiska.

Główne parametry

Okres przydatności do użycia: 12 miesięcy
Produkt niepalny
Odporny na działanie promieni UV
Temperatura aplikacji: +5 / +35 °C
Żywotność: 50 min
Maksymalny rozmiar kruszywa: 0,5 mm
Minimalna zalecana grubość: 2 mm
Maksymalna zalecana grubość: 10 mm

Parametry techniczne

Wytrzymałość na ściskanie
UNI EN 1015-11
> 20 N/mm²
Wytrzymałość na zginanie
EN 196-1
> 6 N/mm²
Przyczepność
UNI EN 1542
2,8 N/mm²
Trwałość – Przyczepność przy rozciąganiu po zanurzeniu w wodzie
EN 12004
> 1 N/mm²
Trwałość- Przyczepność przy rozciąganiu po starzeniu termicznym
EN 12004
> 1 N/mm²
Trwałość – Przyczepność przy rozciąganiu po cyklach zamarzania / rozmarzania
EN 12004
> 1 N/mm²
Przyczepność początkowa
EN 12004
> 1 N/mm²
Absorpcja kapilarna
UNI EN 1015-18
< 0,3 kg•h^0,5/m²
Gęstość objętościowa
UNI EN 1015-6
1750 g/l
Klasa reakcji na ogień
EN 12004
KLASA F
Proporcje mieszania składników
A:B
4.1:1
Całkowite utwardzenie
w 20°C
80-90 min.

Zużycie

Średnio stosuje się od 5 do 6 kg/m² kleju Osmokoll, w zależności od typu podłoża i od klejonego materiału.

Specyfikacja produktu

Klejenie kafli i płytek za pomocą dwuskładnikowego kleju cementowego na bazie spoiw hydraulicznych o niskiej zawartości soli rozpuszczalnych, żywic zapewniających właściwości przyczepne i elastyczne, odpowiednio dobranego piasku krzemionkowego i wapiennego, reaktywnych wypełniaczy o silnym działaniu pucolanowym oraz zagęszczaczy celulozowych, typu Osmokoll produkcji Azichem srl. Wyrób otrzymał certyfikat CE zgodnie z normą EN 12004 (klasa C2TES1).

Parametry techniczne kleju Osmokoll produkcji Azichem Srl:

 • Przyczepność początkowa (EN 12004): > 1 N/mm²
 • Absorpcja kapilarna (UNI EN 1015-18): < 0,3 kg•h^0,5/m²
 • Trwałość – Przyczepność po cyklach zamrażania-rozmrażania (EN 12004): > 1 N/mm²
 • Trwałość – Przyczepność po zanurzeniu w wodzie (EN 12004): > 1 N/mm²
 • Trwałość – Przyczepność po starzeniu termicznym (EN 12004): > 1 N/mm²
 • Pełne utwardzenie (w 20°C): 80-90 min
 • Przyczepność (UNI EN 1542): 2,8 N/mm²
 • Gęstość objętościowa (UNI EN 1015-6): 1750 g/l
 • Proporcje mieszanki składników A:B: 4,1:1
 • Klasa reakcji na ogień (EN 12004): KLASA F
 • Wytrzymałość na ściskanie (UNI EN 1015-11): > 20 N/mm²
 • Wytrzymałość na zginanie (UNI EN 196/1): > 6 N/mm²

Składowanie i przechowywanie

Wyrób przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w chłodnym i suchym miejscu, zabezpieczonym przed mrozem i przed bezpośrednim nasłonecznieniem. Nieprawidłowe przechowywanie wyrobu może spowodować utratę właściwości reologicznych. Chronić przed wilgocią.

Kod celny: 3824 5090

Przygotowanie podłoża

Podłoże musi mieć parametry spełniające wymagania normy UNI 11493-1; w szczególności musi być wysezonowane, nieuszkodzone, zwarte, musi mieć odpowiednią odporność mechaniczną, należy je oczyścić z wszelkich luźno związanych i kruszących się części, oczyścić ze smarów, olejów, farb i lakierów, wosku, wszelkich środków zmniejszających przyczepność lub wodoodpornych oraz dobrze osuszyć.
Po klejeniu płytek na podłożach cementowych nie może występować zjawisko skurczu, dlatego też w czasie ciepłej pory roku tynki należy pozostawić do utwardzenia przez co najmniej 10 dni na każdy centymetr grubości, natomiast konglomeraty cementowe (wylewki, beton, zaprawy itp). muszą schnąć co najmniej 28 dni. Zaleca się zwilżyć bardzo nasiąkliwe podłoża cementowe lub kilka minut przed aplikacją produktu nałożyć jedną warstwę płynnego SKŁADNIKA B.

Sposób użycia

Składnik A (proszek): worek 25 kg – Składnik B (roztwór zapewniający odpowiednią konsystencję): kanister 6 kg. Wymieszać składnik A z 5,5 kg składnika B za pomocą mieszadła wolnoobrotowego; proszek wsypywać stopniowo do płynu i mieszać do uzyskania jednolitej masy bez grudek. Sprawdzić konsystencję masy i ewentualnie jeszcze mieszać dodając niewielką ilość Składnika B, aż konsystencja będzie odpowiednia. Po wymieszaniu odczekać 1 minutę i przed aplikacją jeszcze raz wymieszać. Aby zagwarantować przyczepność do konstrukcji, warstwa kleju musi pokrywać całą spodnią część okładziny. W przypadku dużych, prostokątnych formatów o boku > 60 cm może się okazać konieczne nałożenie kleju również bezpośrednio na materiał. Należy stosować elastyczne szczeliny dylatacyjne wykonane wg poniższych wskazówek: ≈ 10 m2 na zewnątrz, ≈ 25 m2 wewnątrz, co 4 m długości na długich i wąskich powierzchniach. Wykonać i zachować wszystkie dylatacje konstrukcyjne, podziałowe oraz obwodowe wykonane w podłożu. W przypadku płyt z kamienia naturalnego, które były żywicowane, mają siatki z materiału polimerowego lub były poddane innej obróbce po stronie, na której będzie nakładany produkt (np. są zaimpregnowane środkiem zabezpieczającym przed wodą i olejem), należy wcześniej sprawdzić kompatybilność kleju. Sprawdzić, czy podłoże nie jest zabrudzone tworzącym się podczas piłowania kamienia pyłem i w razie potrzeby wyczyścić je. Aplikacje na fasadach zewnętrznych: podłoże musi gwarantować równomierną wytrzymałość na rozciąganie ≥ 1,0 N/mm2. W przypadku okładzin o boku > 30 cm, projektant musi zdecydować o konieczności zastosowania odpowiednich, mechanicznych mocowań zabezpieczających. Płótna polimerowe (przylegające do podłoża lub położone luźno) oraz folie lub membrany w płynie na bazie asfaltu i smoły wymagają wykonania na nich jastrychu. W każdym przypadku stosować się do wskazówek normy UNI 11493 „Płytki ceramiczne podłogowe i ścienne. Projektowanie, montaż i konserwacja”.

Metody aplikacji

Szpachla zębata

Czyszczenie przyrządów

Woda

Jesteśmy dystrybutorem produktów:

Skontaktuj się z nami

Jesteś zainteresowany współpracą? Skontaktuj się z nami mailowo lub zadzwoń. Z chęcią omówimy wszelkie kwestie i pomożemy Ci znaleźć najlepsze rozwiązania.