Protech Graffiti One Shot

Preparat antygraffiti do murów i budynków, jednokrotnego użytku

Protech Graffiti One Shot to gotowy do użycia, bezbarwny wyrób na bazie wody, opracowany do ochrony budynków przed wandalicznymi napisami i graffiti. Specjalny skład preparatu Protech Graffiti One Shot tworzy barierę uniemożliwiającą przenikanie barwnika do materiału, na który jest, przy jednoczesnym zachowaniu pierwotnych parametrów przepuszczalności powietrza zabezpieczonego podłoża. Aby zachować ochronę podłoża po usunięciu graffiti, wyrób należy ponownie nałożyć.

Składniki: Jednoskładnikowy
Postać: Płyn
Dostępne kolory: Mlecznobiały
Opakowania i pojemność: Kanister 25 kg

  • Właściwości i zastosowanie
  • Dane techniczne
  • Specyfikacja
  • Sposób użycia
  • Ostrzeżenia i środki ostrożności
  • Dokumentacja

Zastosowanie

Usuwanie graffiti z elewacji budynków i pomników oraz ze wszystkich innych obiektów budownictwa ogólnego i przemysłowego.

Dopuszczalne typy podłoża

Tynki – Beton – Prefabrykaty – Cegła – Farby i tynki dekoracyjne – Kamień naturalny

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Wykonać test na powierzchni próbnej, aby sprawdzić ewentualne zmiany koloru. Sprawdzić, czy podłoże jest czyste, suche i zwięzłe, oraz czy wytrzyma ciśnienie robocze myjki, a także skoki temperatury podczas mycia gorącą wodą. Informacje ogólne oraz wskazówki i porady na temat stosowania tego wyrobu, podane w tej karcie technicznej oraz ewentualnie przekazane ustnie lub pisemnie, są zgodne z aktualnym stanem naszej wiedzy technicznej i praktycznej.

Zarówno dane techniczne jak i dane dotyczące wydajności są wynikiem testów laboratoryjnych, przeprowadzonych w kontrolowanym środowisku i jako takie mogą ulec zmianie w zależności od rzeczywistych warunków aplikacji i użytkowania.

Firma Azichem Srl nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z niewłaściwego stosowania produktu lub za skutki związane z wadami wynikającymi z czynników lub elementów niezwiązanych z jakością produktu, w tym z niewłaściwego przechowywania. Przed użyciem produktu należy ocenić, czy nadaje się on do zamierzonego zastosowania, przyjmując na siebie wszelką wynikająca z tego faktu odpowiedzialność.

Parametry techniczne oraz parametry w zakresie wydajności, zawarte w niniejszej karcie technicznej są okresowo aktualizowane. W celu uzyskania bieżącego dostępu do aktualnej wersji prosimy o odwiedzenie strony: www.azichem.com. Data aktualizacji znajduje się w dolnym bocznym polu strony. Niniejsze wydanie analizuje i zastępuje wcześniejsze wersje karty technicznej.

Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z najnowszą wersją karty charakterystyki tego produktu, zawierającą dane chemiczne, fizyczne i toksykologiczne, zwroty wskazujące na zagrożenia, oraz inne informacje, które pozwolą na bezpieczne transportowanie, użytkowanie i utylizację produktu i jego opakowania. Więcej informacji na stronie: www.azichem.com.

Zabrania się usuwania produktu i/lub opakowań po produkcie do środowiska.

Główne parametry

Nie zawiera rozpuszczalników
Ciężar właściwy: 0,98 kg/l
Stosować okulary ochronne
Stosować rękawice ochronne
Okres przydatności do użycia: 12 miesięcy
Temperatura aplikacji: +10 / +35°C

Parametry techniczne

 pH 9 – 10,5

Zużycie

Około 0,15 – 0,30 kg preparatu Protech Graffiti One Shot na każdy metr kwadratowy zabezpieczanej powierzchni.

Specyfikacja produktu

Ochrona ścian budynków przed wandalizmem w postaci napisów czy graffiti, za pomocą nałożonego wałkiem lub pędzlem bezbarwnego preparatu ochronnego na bazie wody, typu Protech Graffiti One Shot produkcji Azichem Srl. Wyrób jest gotowy do użytku i uniemożliwia przenikanie farb do podłoża, przy czym zachowuje jego pierwotne parametry przepuszczalności powietrza. Aby zachować ochronę podłoża po usunięciu graffiti, wyrób należy ponownie nałożyć. Zużycie: 0,15 – 0,30 kg/m².

Parametry techniczne preparatu Protech Graffiti One Shot produkcji Azichem Srl.

  • Nie zawiera rozpuszczalników
  • pH: 9 – 10,5

Składowanie i przechowywanie

Chronić przed mrozem. Wyrób przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w chłodnym i suchym miejscu, zabezpieczonym przed mrozem i przed bezpośrednim nasłonecznieniem. Nieprawidłowe przechowywanie wyrobu może spowodować utratę właściwości reologicznych. Wyrób przechowywać w temperaturze od +10°C do +30°C.

Kod celny: 3824 9970

Przygotowanie podłoża

Podłoże musi być suche, czyste i niezapylone.

Sposób użycia

Protech Graffiti One Shot można nakładać wałkiem, pędzlem lub agregatem natryskowym typu airless, do momentu aż przestanie się wchłaniać. Zazwyczaj jednokrotne nałożenie wystarcza do uzyskania właściwego rezultatu. W przypadku konieczności powtórnej aplikacji (na bardzo chłonnych podłożach), wyrób można nałożyć powtórnie po upływie 30 dni od pierwszej aplikacji. W celu usunięcia graffiti, powierzchnię należy wymyć gorącą wodą w temperaturze około 80°C, pod ciśnieniem. Po usunięciu graffiti należy ponownie nałożyć Protech Graffiti One Shot, aby przywrócić ochronę.

Metody aplikacji

Bezpowietrzny natrysk niskociśnieniowy – Pędzel – Wałek

Czyszczenie przyrządów

Woda

Dokumentacja techniczna

Jesteśmy dystrybutorem produktów:

Skontaktuj się z nami

Jesteś zainteresowany współpracą? Skontaktuj się z nami mailowo lub zadzwoń. Z chęcią omówimy wszelkie kwestie i pomożemy Ci znaleźć najlepsze rozwiązania.