Protech WAC-T

Akrylowa, fluoroelastomerowa, powłoka ochronna zapobiegająca pękaniu

Ochronna, dekoracyjna, pigmentowana powłoka do malowania powierzchni betonowych, na bazie elastomerów akrylowych w emulsji, termoplastycznych polimerów fluorowych (Teflon), drobnych kruszyw mineralnych i szlachetnych tlenków barwionych. Idealna do wodoodpornego i hydrofobowego malowania elementów i obiektów betonowych lub murowanych zlokalizowanych w trudnych warunkach środowiskowych (środowisko morskie i górskie, przemysł chemiczny, hutniczy, itp.)

CE EN 1504-2

Składniki: Jednoskładnikowa
Postać: Płyn
Dostępne kolory: Patrz wykaz dostępnych kolorów
Opakowania i pojemność: Wiadro 22 kg

 • Właściwości i zastosowanie
 • Dane techniczne
 • Specyfikacja
 • Sposób użycia
 • Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • Dokumentacja

Właściwości i zalety

Protech WAC-T to wysokowydajna powłoka ochronna: hydrofobowa, oddychająca, zapobiegająca karbonatyzacji, z efektem perlenia, itp. Doskonale nadaje się do powierzchni murowanych z pęknięciami spowodowanymi ruchem acyklicznym i/lub osiadaniem, będącym wynikiem rozszerzalności cieplnej.

Zastosowanie

Trwała powłoka ochronna zbiorników, kanałów, pomostów, wiaduktów, zapór, obiektów zlokalizowanych w agresywnym środowisku przemysłowym, morskim i górskim oraz konstrukcji w pobliżu morza.

Dopuszczalne typy podłoża

Tynk – Beton – Zaprawy cementowe, wapienne i mieszane – Prefabrykaty – Powierzchnie kamienne

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Nie aplikować produktu w bezpośrednim świetle słonecznym ani w temperaturze poniżej +5°C.  Chronić przed ulewnym deszczem przez co najmniej 48 godzin.

Główne parametry

Aplikować w dwóch warstwach
Nie zawiera rozpuszczalników
Ciężar właściwy: 1.52 kg/dm³
Okres przydatności do użycia: 12 miesięcy
Produkt niepalny
Odporny na działanie promieni UV
Temperatura aplikacji: +5 / +35 °C
Produkt wyróżniony

Parametry techniczne

Oznaczenie przyczepności przez odrywanie (Fh) 0.4 MPa
Przepuszczalność pary wodnej przez powłoki
EN ISO 7783-1
Klasa I
Przepuszczalność wody przez powłoki
W
0.021 kg/(m² • h^0.5)
Analiza termograwimetryczna – Frakcja nieorganiczna
EN ISO 11358
48.0 %
Analiza termograwimetryczna – Frakcja lotna
EN ISO 11358
25.3 %
Analiza termograwimetryczna – Frakcja polimeryczna
EN ISO 11358
26.7 %
Oznaczenie wielkości ziarna max 50 μm
Oznaczenie lotnych związków organicznych (LZO)
UNI EN ISO 3251:2008
9.63 g/l
Oznaczenie gęstości1.521 kg/dm³
Lepkość
Viscosity Brookfield spindle 64 rpm20
20400 mPa·s
Zawartość masy suchej60 %
Całkowite utwardzenie w 20°C10-12h

Zużycie

Od 0,25 do 0,35 kg produktu Protech WAC-T na każdy metr kwadratowy malowanej powierzchni.

Specyfikacja produktu

Estetyczna, pigmentowana powłoka ochronna, zapobiegająca karbonatyzacji, wodoodporna, do nakładania w dwóch warstwach pędzlem, wałkiem lub przez natrysk, typu Protech WAC-T firmy Azichem Srl. Produkt posiada certyfikat CE zgodnie z normą EN 1504-2, stworzony na bazie elastomerów akrylowych w emulsji, termoplastycznych polimerów fluorowych (Teflon), drobnych kruszyw mineralnych i szlachetnych tlenków barwionych. Przed zastosowaniem produktu podłoże przygotować i oczyścić, usunąć śladystarej farby, kurzu, itp. W przypadku wykruszonego podłoża, przewidzieć aplikację scalającąProtech Fix AC lub Protech Fix ACS. Milimetrowe pęknięcia statyczne należy najpierw poszerzyć, zaimpregnować Protech Fix AC lub Protech Fix ACS, używając pędzla o krótkim włosiu, a następnie wypełnić produktem Fibrostuck. Aplikować produkt w 2 warstwach za pomocą pędzla, wałka lub natrysku, rozcieńczając wodą w następującym stężeniu:

 • pierwsza warstwa = 40 – 50%
 • druga warstwa = 15 – 20%

              Zużycie: 350 g/m2

Parametry techniczne produktu Protech WAC-T firmy Azichem srl:

 • Analiza termograwimetryczna:
  • Frakcja nieorganiczna: 48.0 %
  • Frakcja polimeryczna: 26.7 %
  • Frakcja lotna: 25.3 %
 • Oznaczenie przyczepności przez odrywanie (Fh): 0,4 MPa
 • Oznaczenie gęstości: 1 521 kg/dm³
 • Oznaczenie wielkości ziarna (maks.): 50 μm
 • Oznaczenie lotnych związków organicznych (LZO): 9.63 g/l
 • Przepuszczalność wody przez powłoki (W): 0 021 kg/(m² • h^0.5)
 • Przepuszczalność pary wodnej przez powłoki: Klasa I
 • Całkowite wyschnięcie (w 20°C): 10-12 h
 • Zawartość masy suchej (10’ w 150 °C): 60 %
 • Lepkość (Viscosity Brookfield spindle 64 rpm20): 20400 mPa·s
 • Certyfikaty:
 • UNI EN 1504 2 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych – Systemy ochrony powierzchniowej betonu

Składowanie i przechowywanie

Chronić przed mrozem. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w chłodnym, suchym miejscu, zabezpieczonym przed mrozem i bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Nieprawidłowe przechowywanie produktu może spowodować utratę właściwości reologicznych.

Kod celny: 3209 1000

Przygotowanie podłoża

Powierzchnię, na której aplikowany będzie produkt, oczyścić, usuwając zabrudzenia, części odspojone, luźne lub niechłonne, kurz, pozostałości starych powłok, itp . Podłoża chłonne i/lub mocno wykruszone należy najpierw utwardzić, nakładając Protech Fix AC lub ACS (przy orientacyjnym zużyciu 0,12 kg/m²). Milimetrowe pęknięcia statyczne należy najpierw poszerzyć, zaimpregnować, stosując Protech Fix AC lub Protech Fix ACS, używając pędzla o krótkim włosiu, a następnie wypełnić produktem Fibrostuck.

Sposób użycia

Aplikować produkt w 2 warstwach za pomocą pędzla, wałka lub natrysku, rozcieńczając wodą w następującym stężeniu (% wagi): – pierwsza warstwa = 40%-50% – druga warstwa = 15%-20% Przestrzegać minimalnego zalecanego zużycia (350 g/m² w dwóch warstwach), aby nie pogorszyć elastyczności produktu. Kolejną warstwę nakładać po wyschnięciu wcześniejszej.

Metody aplikacji

Pędzel – Wałek – Natrysk – Bezpowietrzny natrysk niskociśnieniowy

Czyszczenie przyrządów

Woda

Jesteśmy dystrybutorem produktów:

Skontaktuj się z nami

Jesteś zainteresowany współpracą? Skontaktuj się z nami mailowo lub zadzwoń. Z chęcią omówimy wszelkie kwestie i pomożemy Ci znaleźć najlepsze rozwiązania.