QL Nano Lithium Salt Resistant

Środek utwardzający, uszczelniający, impregnujący, zagęszczający i ochronny

QL Nano Lithium Salt Resistant to bezbarwny, bezwonny, zgodny z normami dotyczącymi LZO, wodorozcieńczalny, bezpieczny dla środowiska produkt utwardzający, uszczelniający i zagęszczający, chroniący przed solą i pyłem, który może utwardzać, uszczelniać i zagęszczać powierzchnie murowane i betonowe. Dzięki reakcji chemicznej z materiałami krzemionkowymi, QL NANO LITHIUM SALT RESISTANT tworzy trwałą warstwę hydrofobową, która chroni i konserwuje powierzchnie betonowe oraz różnego rodzaju podłoża murowane, nie zmieniając ich naturalnego wyglądu i faktury. Doskonały jako środek pielęgnujący do świeżego betonu.

Składniki: Jednoskładnikowy
Postać: Płyn
Dostępne kolory: Przezroczysty
Opakowania i pojemność: Kanister  5 l – Kanister 25 l

 • Właściwości i zastosowanie
 • Dane techniczne
 • Specyfikacja
 • Sposób użycia
 • Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • Dokumentacja

Właściwości i zalety

QL Nano Lithium Salt Resistant to produkt, który nie ma sobie równych. Z jednej strony oferuje ochronę wodoodpornego uszczelniacza, który wnika głęboko, a z drugiej posiada znakomite zalety produktów do utwardzania powierzchni, uszczelniaczy i zagęszczaczy. Zaaplikowany na mokry beton, ogranicza zjawisko nagłej utraty wody z zaczynu cementowego poprzez odparowanie, przyczyniając się do poprawy ogólnych właściwości gotowego produktu. QL Nano Lithium Salt Resistant to opatentowany utwardzający i uszczelniający środek chroniacy przed solami, który penetruje i uszczelnia beton, wchodząc z nim w reakcje chemiczne i tworząc bezbarwną, grubą, trwałą, nieorganiczną, oddychającą, odporną na ścieranie i wodoodporną warstwę powierzchniową. QL Nano Lithium Salt Resistant tworzy swoistą tarczę antykorozyjną, która zapewnia lepszą ochronę przed wodą i przenoszonymi przez nią solami, powodującymi erozję, zniszczenie i korozję. QL Nano Lithium Salt Resistant uszczelnia mikrokanały, dzięki czemu beton staje się twardszy i bardziej odporny na ścieranie, chroni go przed pyłem, co znacznie ułatwia utrzymanie betonu. Podłoża, pokryte tym produktem stają się bardziej odporne na plamy, odpryski, warunki atmosferyczne, przebarwienia, wnikanie wody, grzyby i pleśń, niszczenie, cykle zamarzania i rozmarzania oraz korozję stalowych prętów zbrojeniowych. Ponadto QL Nano Lithium Salt Resistant utwardza powierzchnię, oferując wyjątkową odporność na ścieranie, dzięki czemu zachowuje ochronę antykorozyjną i właściwości wodoodporne nawet po regularnej konserwacji, myciu ciśnieniowym oraz pod wypływem intensywnego ruchu pieszych i kołowego. Trwała kohezja utrzymuje się dłużej niż silany, zmniejsza koszty konserwacji, a z czasem poprawia również wygląd. QL Nano Lithium Salt Resistant znajduje zastosowanie zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz, na poziomych i pionowych powierzchni betonowych i murowanych. Produkt doskonale nadaje się do zadaszonych parkingów, dźwigarów mostów, zewnętrznych konstrukcji betonowych, nawet jeśli powierzchnie, na które aplikowany jest produkt, znajdują się w środowiskach o klasach ekspozycji XS (chlorki z wody morskiej i aerozole morskie), XD (chlorki z innych źródeł), XA (agresywne środowisko chemiczne).

Zastosowanie

Utwardzanie, uszczelnianie, impregnacja, wzmacnianie, zapewnienie ochrony przed pyłem i wnikaniem chlorków (soli) starym i nowym posadzkom przemysłowym i jastrychom betonowym, zarówno szarym jak i kolorowym. Środek pomocniczy do pielęgnacji i utwardzenia betonu (curing). Produkt doskonale sprawdza się jako wzmacniacz koloru i uszczelniacz do zakwaszonego lub całkowicie barwionego betonu, kostki brukowej, płytek i dachówek.

Dopuszczalne typy podłoża

Beton – Wylewki posadzkowe

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Ponieważ porowatość podłoży i warunki aplikacji mogą się znacznie różnić, firma AZICHEM srl nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek braki lub nadmierne zużycie względem szacowanej wydajności i podanych powyżej współczynników pokrycia. Aby uzyskać wiarygodne wskaźniki zużycia, przed zastosowaniem należy przeprowadzić próbę.

Klient musi upewnić się, że jest w posiadaniu najnowszej wersji karty technicznej i karty charakterystyki produktu. Odpowiedzialność za prawidłowe zastosowanie produktu spoczywa na kliencie. Przeprowadzane u klienta wizyty pracowników firmy AZICHEM srl mają na celu wyłącznie zapewnienie doradztwa technicznego, a nie nadzorowanie operacji czy zapewnienie kontroli jakości.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI W ZAKRESIE ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA

QL Nano Lithium Salt Resistant to wodny roztwór krzemianu litu wykorzystujący opatentowane związki. To środek lekko alkaliczny, mogący podrażniać oczy i skórę.

PRZECHOWYWAĆ W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI. Tylko do użytku zewnętrznego. Unikać długotrwałego kontaktu ze skórą.
Nie połykać. W przypadku połknięcia nie wywoływać wymiotów; skontaktować się z lekarzem. Unikać kontaktu z oczami. Zalecamy stosowanie środków ochrony indywidualnej. Zalecamy noszenie okularów ochronnych, aby zabezpieczyć się przed ewentualnymi rozpryskami produktu. W przypadku kontaktu z oczami, przepłukać oczy dużą ilością czystej wody i zasięgnąć porady lekarskiej. Obszary, które miały kontakt z produktem muszą być przemyte wodą z mydłem. Dalsze środki ostrożności, instrukcje bhp i pierwszej pomocy znajdą Państwo w karcie charakterystyki. QL Nano Lithium Salt Resistant może powodować korozję szkła i powierzchni malowanych.

Natychmiast spłukać przypadkowo rozpylony produkt wodą z detergentem.

Uwaga: Podczas aplikacji powierzchnie zwilżone QL Nano Lithium Salt Resistant są śliskie. TYLKO DO UŻYTKU PRZEMYSŁOWEGO

Sprzedaż detaliczna jest zabroniona. Produkt przeznaczony wyłącznie do użytku profesjonalnego, powinien być aplikowany przez osoby upoważnione.

Ogólne informacje oraz wskazówki i sugestie w zakresie stosowania tego produktu, podane w niniejszej karcie technicznej, a także przekazane ustnie lub pisemnie, odpowiadają aktualnemu stanowi naszej wiedzy naukowej i praktycznej.

Zarówno dane techniczne jak i dane dotyczące wydajności są wynikiem testów laboratoryjnych, przeprowadzonych w kontrolowanym środowisku i jako takie mogą ulec zmianie w zależności od rzeczywistych warunków aplikacji i użytkowania.

Produkt do użytku profesjonalnego. Firma Azichem Srl nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z niewłaściwego stosowania produktu lub za skutki związane z wadami wynikającymi z czynników lub elementów niezwiązanych z jakością produktu, w tym z niewłaściwego przechowywania.

Przed użyciem produktu należy ocenić, czy nadaje się on do zamierzonego zastosowania, przyjmując na siebie wszelką wynikająca z tego faktu odpowiedzialność.

Parametry techniczne oraz parametry w zakresie wydajności, zawarte e niniejszej karcie technicznej są okresowo aktualizowane. W celu uzyskania bieżącego dostępu do aktualnej wersji prosimy o odwiedzenie strony: www.azichem.com. Data aktualizacji znajduje się w dolnym bocznym polu strony. Niniejsze wydanie analizuje i zstępuje wcześniejsze wersje karty technicznej.

Użytkowni zobowiązany jest zapoznać się z najnowszą wersją karty charakterystyki tego produktu, zawierającą dane chemiczne, fizyczne i toksykologiczne, zwroty wskazujące na zagrożenia, oraz inne informacje, które pozwolą na bezpieczne transportowanie, użytkowanie i utylizacje produktu i jego opakowania. Więcej informacji na stronie: www.azichem.com. Zabrania się usuwania produktu i/lub opakowań produkcie do środowiska.          

Główne parametry

Nie zawiera rozpuszczalników
Ciężar właściwy: 1.10 kg/dm³
Okres przydatności do użycia: 12 miesięcy
Produkt niepalny

Parametry techniczne

pH11

Zużycie

0,07 litra QL Nano Lithium Salt Resistant na każdy metr kwadratowy powierzchni do pokrycia.

Specyfikacja produktu

Zagęszczanie i impregnacja posadzek i konstrukcji betonowych, narażonych na działanie czynników środowiskowych klasy XD (korozja wywołana chlorkami), XS (korozja wywołana chlorkami w środowisku morskim), XA (korozja wywołana chemikaliami), przeprowadzane za pomocą niskociśnieniowego natrysku bezpowietrznego airless lub pędzla, produktu będącego nanotechnologiczną, mineralną cieczą z substancją czynną rozproszoną w nośniku wodnym, bezwonnego, niepalnego, nietoksycznego, na bazie krzemianu litu, nie tworzącego warstwy filmu po nałożeniu, typu QL Nano Lithium SALT RESISTENT firmy Azichem Srl. Przed nałożeniem produktu odpowiednio przygotować podłoże: usunąć zabrudzenia, odspojone fragmenty nalotu kurz itp. Zużycie: 0,07 l/m2

Parametry techniczne produktu QL Nano Lithium Salt Resistant firmy Azichem srl:

 • Ciężar właściwy: 1,10 kg/l
 • Nie zawiera rozpuszczalników
 • Odporny na działanie promieni UV.
 • Produkt niepalny
 • pH: 11

Składowanie i przechowywanie

Chronić przed mrozem. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w chłodnym, suchym miejscu, zabezpieczonym przed mrozem i bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Nieprawidłowe przechowywanie produktu może spowodować utratę właściwości reologicznych.

Kod celny: 3824 9970

Przygotowanie podłoża

Powierzchnie, na które aplikowany będzie produkt QL Nano Lithium Salt Resistant, muszą być czyste i wolne od odspajających się pozostałości starych powłok, utwardzaczy, oleju, smaru, kurzu, wykwitów budowlanych, pozostałości ścian gipsowych itp. Odradza się stosowanie detergentów zawierających pochodne cytrusów (d-limonen – cytrusy). Jeśli używany jest detergent na bazie d-limonenu, koniecznie należy zneutralizować powierzchnię za pomocą detergentu o wysokim pH (np: TSP, Tide, Cascade itp.) przed zastosowaniem QL Nano Lithium Salt Resistant.

Sposób użycia

Nanosić na nowe lub istniejące powierzchnie betonowe przez natrysk, wałkiem lub pędzlem. W przypadku nowego betonu czas oczekiwania na pełne utwardzenie podłoża musi wynosić około 24 godzin latem, 4 dni w pośrednich porach roku i 7 dni zimą. APLIKACJA POZIOMA: Do aplikacji QL Nano Lithium Salt Resistant należy używać niskociśnieniowego natryskiwacza lub natryskiwacza typu HVLP, aby utworzyć równomierną, błyszczącą warstwę. Nałożyć odpowiednią ilość QL Nano Lithium Salt Resistant, aby utrzymać mokrą powierzchnię przez 20 minut. Jeśli powierzchnia wyschnie szybciej, nałożyć więcej produktu. Aplikować produkt w temperaturze powierzchni i powietrza od 4°C do 38°C (40-100°F). Jeśli jest bardziej gorąco, sucho lub wietrznie, przed nałożeniem produktu należy zwilżyć beton, aby zapobiec jego natychmiastowemu wyschnięciu. APLIKACJA PIONOWA: Nanosić produkt od dołu do góry za pomocą natryskiwacza o ciśnieniu 10-25 psi (68,9-172 kPa) wyposażonego w dyszę płaskostrumieniową.

Pokrywać obficie powierzchnię, aż nadmiar produktu stworzy jednolity efekt wilgoci. Należy również rozprowadzić odpowiednią ilość produktu na powierzchniach poziomych, gdy roztwór zatrzyma się na kilka sekund przed całkowitą penetracją. Aby produkt mógł głęboko wniknąć   i osiągnąć pożądany współczynnik pokrycia, zaleca się aplikację na już mokrą powierzchnię; powtórzyć zabieg 3 do 5 minut po pierwszej aplikacji. Można również użyć szczotki lub wałka. W takim przypadku należy kilkakrotnie powtórzyć aplikację, aż powierzchnia będzie pozostawała wilgotna przez około minutę, zanim roztwór zniknie. Ewentualne nagromadzenia rozprowadzić miotłą.

Metody aplikacji

Bezpowietrzny natrysk niskociśnieniowy Airless – Pędzel – Natrysk

Czyszczenie przyrządów

Woda

Dokumentacja techniczna

Jesteśmy dystrybutorem produktów:

Skontaktuj się z nami

Jesteś zainteresowany współpracą? Skontaktuj się z nami mailowo lub zadzwoń. Z chęcią omówimy wszelkie kwestie i pomożemy Ci znaleźć najlepsze rozwiązania.