Repar Tix Fine

Konstrukcyjna, tiksotropowa zaprawa cementowa, drobnoziarnista, wzmocniona włóknami

Tiksotropowa, konstrukcyjna zaprawa cementowa o skompensowanym skurczu. Maksymalny wymiar ziaren kruszywa wynosi 0,6 mm. Zaprawa składa się z wysoko wytrzymałego cementu, wypełniaczy super pucolanowych, domieszek o działaniu stabilizującym oraz mikrowłókien polipopylenowych o wysokiej wytrzymałości. Drobne uziarnienie oraz wyjątkowa urabialność zaprawy Repar Tix Fine sprawiają, że jest ona szczególnie polecana do napraw konstrukcyjnych warstw powierzchniowych (maksymalna grubość jednej warstwy wynosi 20 mm) elementów żelbetowych i murowych, do napraw betonu w sytuacjach, gdy wymagany jest bardzo wysoki poziom wykończenia powierzchni, do napraw dolnych powierzchni płyt stropowych, jak też do prac realizowanych w agresywnych środowiskach (środowisko morskie, przemysłowe itp.). Aplikacja ręczna lub natryskowa. Przez pierwsze 48-72 godziny zapewnić odpowiednią pielęgnację i nawilżenie.

CE R4 EN 1504-3
PCC EN 1504

Składniki: Jednoskładnikowy
Postać: Proszek
Dostępne kolory: Szary
Opakowania i pojemność: Worek 25 kg – Paleta: 50 x (Worek 25 kg)

 • Właściwości i zastosowanie
 • Dane techniczne
 • Specyfikacja
 • Sposób użycia
 • Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • Dokumentacja

Właściwości i zalety

Zastosowanie w składzie produktu kruszywa drobnego (maksymalny wymiar 0,5 mm) zapewnia wysoki poziom wykończenia i wygładzenia powierzchni. Do tiksotropowej zaprawy konstrukcyjnej Repar Tix Fine można dodać 0,25% preparatu Fluid SRA. To specjalna, korzystna domieszka zmniejszająca zarówno skurcz plastyczny, jak i skurczy przy wysychaniu. Fluid SRA wspomaga zaprawę podczas utwardzania. Po wymieszaniu z Repar Tix Fine można go uznać za zaawansowany technologicznie system spowalniający odparowanie wody z zaprawy oraz ułatwiający zachodzenie reakcji hydratacji. Dzięki reagowaniu z niektórymi składnikami cementu, Fluid SRA umożliwia uzyskanie wartości końcowej skurczów o 20 do 50% niższych w stosunku do wartości dla zaprawy Repar Tix przygotowanej z dodatkiem samej wody.

Zastosowanie

Szpachlowanie i wygładzanie. Naprawy i odbudowy, naprawy otuliny, wykonywanie wytrzymałych i trwałych pokryć obiektów budownictwa ogólnego, obiektów hydrotechnicznych, przemysłowych oraz elementów betonowych lub murowych.

Dopuszczalne typy podłoża

Beton – Prefabrykaty – Cegły – Mury mieszane – Mury kamienne – Powierzchnie kamienne

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Ogólne informacje oraz wskazówki i sugestie w zakresie stosowania tego produktu, podane w niniejszej karcie technicznej, a także przekazane ustnie lub pisemnie, odpowiadają aktualnemu stanowi naszej wiedzy naukowej i praktycznej.

Zarówno dane techniczne jak i dane dotyczące wydajności są wynikiem testów laboratoryjnych, przeprowadzonych w kontrolowanym środowisku i jako takie mogą ulec zmianie w zależności od rzeczywistych warunków aplikacji i użytkowania.

Firma Azichem Srl nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z niewłaściwego stosowania produktu lub za skutki związane z wadami wynikającymi z czynników lub elementów niezwiązanych z jakością produktu, w tym z niewłaściwego przechowywania. Przed użyciem produktu należy ocenić, czy nadaje się on do zamierzonego zastosowania, przyjmując na siebie wszelką wynikająca z tego faktu odpowiedzialność.

Parametry techniczne oraz parametry w zakresie wydajności, zawarte w niniejszej karcie technicznej są okresowo aktualizowane. W celu uzyskania bieżącego dostępu do aktualnej wersji prosimy o odwiedzenie strony: www.azichem.com. Data aktualizacji znajduje się w dolnym bocznym polu strony. Niniejsze wydanie analizuje i zastępuje wcześniejsze wersje karty technicznej.

Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z najnowszą wersją karty charakterystyki tego produktu, zawierającą dane chemiczne, fizyczne i toksykologiczne, zwroty wskazujące na zagrożenia, oraz inne informacje, które pozwolą na bezpieczne transportowanie, użytkowanie i utylizację produktu i jego opakowania. Więcej informacji na stronie: www.azichem.com.

Zabrania się usuwania produktu i/lub opakowań po produkcie do środowiska.

Główne parametry

Stosować rękawice ochronne
Okres przydatności do użycia: 12 miesięcy
Produkt niepalny
Odporny na działanie promieni UV
Temperatura aplikacji: +5 / +35 °C
Żywotność:  60 min
Wymieszać z wodą: 18-19 %
Maksymalna średnica kruszywa: 0,5 mm
Minimalna zalecana grubość: 2 mm
Maksymalna zalecana grubość: 20 mm

Parametry techniczne

UNI EN 12190
Wytrzymałość na ściskanie
> 50 N/mm²
UNI EN 196/1
Wytrzymałość na zginanie
> 6 N/mm²
UNI EN 13295
Odporność na karbonatyzację
2,5 mm
Stosunek woda/spoiwo 0,39
UNI EN 13057
Absorpcja kapilarna
0,50 kg•h^0,5/m²
Przepuszczalność (model Darcy) 1 x 10 E-10 cm/s
pH > 12.5
EN 13142
Moduł sprężystości
> 20 000 N/mm²
UNI EN 1015-6
Gęstość objętościowa
2090 kg/m³
UNI EN 1015-12
Przyczepność
> 2 N/mm²
UNI EN 13687-1
Kompatybilność cieplna
2 MPa
UNI EN 1015-17
Zawartość chlorków
<0,01 %
EN 13501-1
Klasa reakcji na ogień
A1

Zużycie

Około 18 kg/m² zaprawy Repar Tix Fine na każdy centymetr grubości planowanej do wykonania (około 1800 kg na każdy metr sześcienny).

Specyfikacja produktu

Renowacja i naprawy konstrukcyjne niewielkiej grubości uszkodzonych elementów betonowych (2-20 mm), za pomocą nakładanej kielnią, pacą lub mechanicznie konstrukcyjnej, tiksotropowej, reoplastycznej zaprawy cementowej o skompensowanym skurczu, typu Repar Tix Fine produkcji Azichem Srl. Wyrób otrzymał certyfikat CE zgodnie z normą EN 1504/3 (Klasa R4) i jest produkowany ze specjalnego cementu i wyselekcjonowanego kruszywa krzemionkowego o uziarnieniu maksymalnie do 0,5 mm. Jest wzmocniony włóknami polipropylenowymi i szklanymi READYMESH oraz zawiera składniki o działaniu antykorozyjnym, mikrokrzemiany o działaniu super pucolanowym oraz składniki uplastyczniające i domieszki stabilizujące. Przed nałożeniem wyrobu, podłoże należy odpowiednio przygotować, tak aby było szorstkie, czyste, nasycone wodą do stanu „nasyconego przy suchej powierzchni”, bez zabrudzeń, niezapylone oraz oczyszczone z wszelkich substancji, które mogą przyczynić się do zmniejszenia lub całkowitego braku przyczepności (smary, oleje, naloty biologiczne itp.). Zużycie: 1900 kg/m³.

Parametry techniczne zaprawy Repar Tix Fine produkcji Azichem Srl:

 • Absorpcja kapilarna (UNI EN 13057): 0,45 kg•h^0,5/m²
 • Zawartość chlorków (UNI EN 1015-17): < 0,01%
 • Kompatybilność cieplna (UNI EN 13687-1): > 2 MPa
 • Przepuszczalność (model Darcy): 1 x 10 E-10 cm/s
 • Przyczepność (UNI EN 1542): > 2 N/mm²
 • Gęstość objętościowa (UNI EN 1015-6): 2100 kg/m³
 • Moduł sprężystości (EN 13142): > 21000 N/mm²
 • pH: > 12,5
 • Stosunek woda/spoiwo: 0,39
 • Klasa reakcji na ogień (EN 13501-1): A1
 • Wytrzymałość na ściskanie po 1 dniu (UNI EN 12190): ≥ 25 N/mm²
 • Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach (UNI EN 12190): ≥ 55 N/mm²
 • Wytrzymałość na zginanie po 1 dniu (UNI EN 196/1): > 5,0 N/mm²
 • Wytrzymałość na zginanie po 28 dniach (UNI EN 196/1): ≥ 8,0 N/mm²
 • Odporność na karbonatyzację (UNI EN 13295): 1,5 mm

Składowanie i przechowywanie

Wyrób przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w chłodnym i suchym miejscu, zabezpieczonym przed mrozem i przed bezpośrednim nasłonecznieniem. Nieprawidłowe przechowywanie wyrobu może spowodować utratę właściwości reologicznych. Chronić przed wilgocią.

Kod celny: 3824 5090

Przygotowanie podłoża

Powierzchnie, na których produkt będzie aplikowany muszą być czyste, bez zabrudzeń, bez wszelkich luźno związanych i kruszących się części, niezapylone itp. Muszą być nasycone wodą, do stanu „nasyconego przy suchej powierzchni”. Powierzchnie należy odpowiednio zszorstkowić za pomocą obróbki strumieniowo-ściernej, piaskowania itp., co pozwala uzyskać najwyższe parametry przyczepności do podłoża. Optymalne rezultaty można uzyskać za pomocą wody pod wysokim ciśnieniem (hydromonitoring). Odsłonić pręty zbrojeniowe z oznakami korozji lub mocno skorodowane. Usunąć rdzę z odsłoniętych prętów (wypiaskować lub wyszczotkować). Zaleca się wcześniejsze nałożenie na odsłonięte powierzchnie (jeszcze przed ich naprawą) konsolidującego środka alkalizującego Consilex San.

Sposób użycia

Do mieszalnika wlać 2/3 całkowitej ilości wody potrzebnej do przygotowania masy (około 2,5 litra na worek), następnie stopniowo dodawać wyrób i pozostałą wodę, aż do uzyskania jednolitej masy o wymaganej konsystencji i bez grudek. Należy zadbać o odpowiednie zabezpieczenie i zwilżenie powierzchni podczas utwardzania. Dodanie do wody użytej do przygotowania masy preparatu Bond HD (w ilości około 0,5-0,7 kg na każdy worek wyrobu) znacznie poprawia przyczepność, wodoszczelność i urabialność, jak również zwiększa możliwości formowania i odkształcalność. Duża grubość warstw, wymagania statyczne wynikające z monolitycznego charakteru konstrukcji itp. mogą wymagać zastosowania odpowiedniego zbrojenia (siatki elektrospawane itp.), mocowanego do podłoża za pomocą produktów Syntech Profix, Syntech Fix EP czy Grout Cable.

Metody aplikacji

Kielnia – Paca – Agregat natryskowy – Agregat tynkarski – Szpachla

Czyszczenie przyrządów

Woda

Jesteśmy dystrybutorem produktów:

Skontaktuj się z nami

Jesteś zainteresowany współpracą? Skontaktuj się z nami mailowo lub zadzwoń. Z chęcią omówimy wszelkie kwestie i pomożemy Ci znaleźć najlepsze rozwiązania.