Repar Tix HG Bic

Dwuskładnikowa, tiksotropowa zaprawa konstrukcyjna, wzmocniona włóknami, o wysokich parametrach

Dwuskładnikowa, tiksotropowa, cementowa zaprawa konstrukcyjna, wzmocniona włóknami, o skompensowanym skurczu i bardzo wysokiej szczelności. Charakteryzuje się wyjątkowymi właściwościami fizyko-mechanicznymi: przyczepność, wytrzymałość na ściskanie, wytrzymałość na zginanie, odporność na ścieranie itp.
Zaprawa modyfikowana polimerami poprzez dodanie płynnego składnika B, dostarczanego w puszkach zawierających specjalne polimery w emulsji wodnej oraz składniki o działaniu zmniejszającym skurcz przy wysychaniu. Idealna do napraw konstrukcyjnych obiektów i elementów ze zniszczonego betonu oraz powłok o bardzo wysokich parametrach.

CE R4 EN 1504-3
PCC EN 1504

Składniki: Dwuskładnikowa
Postać: Proszek + Płyn
Dostępne kolory: Szary
Opakowania i pojemność: Worek 25 kg [A] – Kanister 5 kg [B] – Zestaw: 1 worek 25 kg [A] + 1 kanister 5 kg [B]

 • Właściwości i zastosowanie
 • Dane techniczne
 • Specyfikacja
 • Sposób użycia
 • Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • Dokumentacja

Właściwości i zalety

Po wymieszaniu obu składników, zaprawę Repar Tix HG Bic można nakładać ręcznie lub za pomocą urządzeń natryskowych. Nałożony i utwardzony materiał charakteryzuje się bardzo wysoką przyczepnością, trwałością i nieprzemakalnością, dobrą paroprzepuszczalnością oraz dużą wytrzymałością fizyko-mechaniczną (klasa R4 wg UNI EN 1504/3). Składnik B wyrobu zawiera migrujące inhibitory korozji. Tiksotropowe właściwości wyrobu umożliwiają doskonałą przyczepność oraz łatwe rozprowadzenie na powierzchniach pionowych, na spodnich częściach belek, wsporników i płyt stropowych, również na konstrukcjach poddanych pośrednio oddziaływaniu lekkich drgań lub obciążeń dynamicznych występujących podczas aplikacji wyrobu. Rozwiązuje problemy kompleksowych modernizacji i napraw, w tym na trudno dostępnym podłożu oraz wymagających wykonania warstw w szerokim zakresie grubości: od minimalnie 3 mm (nakładanie listwą i wykańczanie pacą) do maksymalnie 100 mm i więcej. Oczywiście taką grubość uzyskuje się nakładając warstwy o grubości 25-30 mm każda. (W przypadku grubych warstw na dużych powierzchniach zawsze zaleca się zastosowanie siatki zbrojeniowej mocowanej do podłoża łącznikami.) Po nałożeniu nie wymaga zwilżania ani zabezpieczenia przed odparowaniem. Super pucolanowa reakcja specjalnych, reaktywnych wypełniaczy zawartych w składniku A oraz trójwymiarowe mikrozbrojenie, jakie zapewnia odpowiednio dobrany zestaw włókien READYMESH, w połączeniu ze specjalnymi polimerami oraz migrującymi inhibitorami korozji, zawartymi w składniku B, gwarantują, iż po utwardzeniu wyrób charakteryzuje się wysoką przyczepnością do podłoża, jest stabilny wymiarowo oraz cechuje się bardzo wysoką odpornością na niekorzystne warunki środowiskowe (karbonatyzacja, kwaśne deszcze, chlorki, siarczany).

Zastosowanie

Naprawy i wykonywanie pokryć ochronnych obiektów hydrotechnicznych (kanały, zapory, tunele itp.), konstrukcji morskich oraz elementów użytkowanych w ekstremalnych warunkach: w środowiskach o agresywnych parametrach fizykochemicznych, narażonych na działanie wody ługowej, w atmosferze morskiej itp.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Ogólne informacje oraz wskazówki i sugestie w zakresie stosowania tego produktu, podane w niniejszej karcie technicznej, a także przekazane ustnie lub pisemnie, odpowiadają aktualnemu stanowi naszej wiedzy naukowej i praktycznej.

Zarówno dane techniczne jak i dane dotyczące wydajności są wynikiem testów laboratoryjnych, przeprowadzonych w kontrolowanym środowisku i jako takie mogą ulec zmianie w zależności od rzeczywistych warunków aplikacji i użytkowania.

Firma Azichem Srl nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z niewłaściwego stosowania produktu lub za skutki związane z wadami wynikającymi z czynników lub elementów niezwiązanych z jakością produktu, w tym z niewłaściwego przechowywania. Przed użyciem produktu należy ocenić, czy nadaje się on do zamierzonego zastosowania, przyjmując na siebie wszelką wynikająca z tego faktu odpowiedzialność.

Parametry techniczne oraz parametry w zakresie wydajności, zawarte w niniejszej karcie technicznej są okresowo aktualizowane. W celu uzyskania bieżącego dostępu do aktualnej wersji prosimy o odwiedzenie strony: www.azichem.com. Data aktualizacji znajduje się w dolnym bocznym polu strony. Niniejsze wydanie analizuje i zastępuje wcześniejsze wersje karty technicznej.

Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z najnowszą wersją karty charakterystyki tego produktu, zawierającą dane chemiczne, fizyczne i toksykologiczne, zwroty wskazujące na zagrożenia, oraz inne informacje, które pozwolą na bezpieczne transportowanie, użytkowanie i utylizację produktu i jego opakowania. Więcej informacji na stronie: www.azichem.com.

Zabrania się usuwania produktu i/lub opakowań po produkcie do środowiska.

Główne parametry

Stosować rękawice ochronne
Okres przydatności do użycia: 12 miesięcy
Temperatura aplikacji: +5 / +35 °C
Maksymalna średnica kruszywa: 1,5 mm
Minimalna zalecana grubość: 7 mm
Maksymalna zalecana grubość: 40 mm

Parametry techniczne

UNI EN 12190
Wytrzymałość na ściskanie po 1 dniu
≥ 22 N/mm²
UNI EN 12190
Wytrzymałość na ściskanie po 7 dniach
≥ 45 N/mm²
UNI EN 12190
Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach
≥ 55 N/mm²
UNI/EN 196/1
Wytrzymałość na zginanie po 1 dniu  
> 5,0 N/mm²
UNI/EN 196/1
Wytrzymałość na zginanie po 7 dniach  
> 8,0 N/mm²
UNI/EN 196/1
Wytrzymałość na zginanie po 28 dniach
≥ 10,0 N/mm²
UNI EN 13295
Odporność na karbonatyzację
0,5 mm
EN 13501-1
Klasa reakcji na ogień:
B-s2 d0
Gęstość objętościowa 2140 g/l
UNI EN 1542
Przyczepność
≥ 2 N/mm²
UNI EN 13057
Absorpcja kapilarna
0,30 kg•h^0,5/m²
UNI EN 1015-17
Zawartość chlorków
< 0,01 %
EN 13142
Moduł sprężystości
24 000 N/mm²

Zużycie

Około 19,5 kg/m² zaprawy Repar Tix HG Bic na każdy centymetr grubości planowanej do wykonania (około 1950 kg na każdy metr sześcienny).

Specyfikacja produktu

Renowacja i naprawy konstrukcyjne uszkodzonych elementów betonowych oraz obiektów murowanych za pomocą aplikacji kielnią, pacą lub maszynowo dwuskładnikowej, tiksotropowej zaprawy cementowej o skompensowanym skurczu, typu Repar Tix HG Bic, produkcji Azichem Srl. Wyrób otrzymał certyfikat CE zgodnie z normą EN 1504/3 (Klasa R4) i jest produkowany z wysoko wytrzymałego cementu, wypełniaczy super pucolanowych, wodnych dyspersji żywic polimerowych, środków przeciwskurczowych, plastyfikatorów , środków antykorozyjnych, z wyselekcjonowanego kruszywa oraz jest wzmocniony włóknami polipropylenowymi i szklanymi READYMESH. Właściwości antykorozyjne zaprawy zapewnia wysoka zasadowość, super pucolanowe właściwości składników oraz specjalne środki antykorozyjne zastosowane w składniku płynnym (B). Przed aplikacją wyrobu należy odpowiednio przygotować podłoże, tak aby było czyste nasycone wodą do stanu „nasyconego przy suchej powierzchni”, bez wszelkich, luźno związanych lub kruszących się części, niezapylone, bez pozostałości starych powłok lakierniczych itp.

Parametry techniczne zaprawy Repar Tix HG Bic produkcji Azichem Srl:

 • Absorpcja kapilarna (UNI EN 13057): 0,30 kg•h^0,5/m²
 • Zawartość chlorków (UNI EN 1015-17): < 0,01%
 • Kompatybilność cieplna (UNI EN 13687-1): > 2 MPa
 • Przepuszczalność (model Darcy): 1 x 10 E-10 cm/s
 • Przyczepność (UNI EN 1542): > 2 N/mm²
 • Gęstość objętościowa (UNI EN 1015-6): 2140 kg/m³
 • Moduł sprężystości (EN 13142): > 24000 N/mm²
 • pH: > 12,5
 • Klasa reakcji na ogień (EN 13501-1): B-s2 d0
 • Wytrzymałość na ściskanie po 1 dniu (UNI EN 12190): ≥ 22 N/mm²
 • Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach (UNI EN 12190): ≥ 55 N/mm²
 • Wytrzymałość na zginanie po 1 dniu (UNI EN 196/1): > 5,0 N/mm²
 • Wytrzymałość na zginanie po 28 dniach (UNI EN 196/1): ≥ 10,0 N/mm²
 • Odporność na karbonatyzację (UNI EN 13295): 1,5 mm
 • Odporność na poślizg (UNI EN 13036-4): 51 mm

Kod celny: 3824 5090

Przygotowanie podłoża

Powierzchnie, na których produkt będzie aplikowany muszą być czyste, bez zabrudzeń, bez wszelkich luźno związanych części, niezapylone itp. Muszą być odpowiednio nasycone wodą, do stanu „nasyconego przy suchej powierzchni”. Powierzchnie należy odpowiednio zszorstkowić za pomocą obróbki strumieniowo-ściernej, piaskowania itp., co pozwala uzyskać najwyższe parametry przyczepności do podłoża. Optymalne rezultaty można uzyskać za pomocą wody pod wysokim ciśnieniem (hydromonitoring). Odsłonić pręty zbrojeniowe z oznakami korozji lub mocno skorodowane. Usunąć rdzę z odsłoniętych prętów (wypiaskować lub wyszczotkować)..

Sposób użycia

Wlać do mieszalnika (wiadro lub inny sprzęt) składnik B (płyn) i stopniowo dodawać składnik A (proszek) mieszając całość. Mieszać aż w masie nie będzie żadnych grudek. Optymalną konsystencję wyrobu oraz wynikające z niej właściwości fizyko-mechaniczne deklarowane w tej karcie technicznej uzyskuje się po zastosowaniu 4,5 kg składnika B na każdy worek 25 kg. Zastosowanie większej ilości składnika B (0,5 kg) jest szczególnie przydatne podczas wykonywania warstwy gruntującej podłoże, do moczenia pacy podczas końcowych robót wygładzających lub w gorących i suchych warunkach realizacji prac, gdzie zmieszany wyrób pozostający w mieszalniku może wymagać dodatku niewielkiej ilości płynu w celu przywrócenia optymalnej konsystencji. Dzięki temu unika się niekontrolowanego dodawania wody.

Jesteśmy dystrybutorem produktów:

Skontaktuj się z nami

Jesteś zainteresowany współpracą? Skontaktuj się z nami mailowo lub zadzwoń. Z chęcią omówimy wszelkie kwestie i pomożemy Ci znaleźć najlepsze rozwiązania.