Repar Tix HG SB

Tiksotropowa, cementowa zaprawa konstrukcyjna wzmocniona włóknami do natryskiwania na mokro

Tiksotropowa, cementowa zaprawa konstrukcyjna, wzmocniona włóknami, o skompensowanym skurczu i bardzo wysokiej szczelności. Charakteryzuje się wyjątkowymi właściwościami fizyko-mechanicznymi: przyczepność, wytrzymałość na ściskanie, wytrzymałość na zginanie, odporność na ścieranie itp. Idealna do napraw konstrukcyjnych obiektów i elementów ze zniszczonego betonu oraz powłok o bardzo wysokich parametrach. Repar Tix HG SB można aplikować nie tyko w standardowy sposób metodami ręcznymi. Tę zaprawę konstrukcyjną opracowano specjalnie w sposób umożliwiający jej aplikację za pomocą pomp lub urządzeń natryskowych (technika natryskiwania na mokro). Parametry produktu, które mają szczególnie zoptymalizowane wartości to: reologia, tiksotropowość oraz urabialność, dzięki czemu elementy mechaniczne urządzeń natryskujących zużywają się w mniejszym stopniu. Ponadto, straty produktu podczas robót są znacznie ograniczone.

CE R4 EN 1504-3

Składniki: Jednoskładnikowy
Postać: Proszek
Dostępne kolory: Szary
Opakowania i pojemność: Worek 25 kg – Paleta: 50 x (Worek 25 kg)

 • Właściwości i zastosowanie
 • Dane techniczne
 • Specyfikacja
 • Sposób użycia
 • Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • Dokumentacja

Właściwości i zalety

Reoplastyczna, tiksotropowa, konstrukcyjna, kompozytowa zaprawa cementowa na bazie specjalnego cementu i odpowiednio dobranego kruszywa krzemionkowego, wzmocniona zbilansowaną mieszanką włókien polipropylenowych READYMESH oraz mikrowłókien z metakrzemianu wapnia, z dodatkiem specjalnych składników o wysokiej zawartości mikrokrzemianów. Po stwardnieniu charakteryzuje się bardzo wysoką szczelnością, wytrzymałością na wymywanie oraz na hydrolizę, bardzo wysoką wytrzymałością mechaniczną, wytrzymałością na ścieranie oraz na uszkodzenie w wyniku kawitacji. Oprócz tego, ma wysoką odporność na karbonatyzację, jest stabilna pod względem fizykochemicznym, odporna na warunki panujące w środowiskach agresywnych oraz na wymywanie. Jest trójwymiarowo wzmocniona włóknami, charakteryzuje się wysoką przyczepnością i jest stabilna wymiarowo (skompensowany skurcz). Produkt może być dostarczany w postaci jedno- lub dwuskładnikowej. W przypadku postaci jednoskładnikowej, produkt należy wymieszać z wodą (około 16% masy worka). W przypadku postaci dwuskładnikowej, produkt należy przygotować dodając komponent B w ilości 4,5 kg. Wersja dwuskładnikowa zwiększa przyczepność do podłoża i ogranicza swobodny skurcz na wolnym powietrzu, zwłaszcza na pierwszych etapach utwardzania oraz w szczególnie gorących klimatach. Nie powoduje przy tym zmiany właściwości fizyko-mechanicznych produktu końcowego.

Zastosowanie

Naprawy i wykonywanie powłok ochronnych obiektów hydrotechnicznych (kanały, zapory, tunele itp.), konstrukcji morskich oraz elementów użytkowanych w ekstremalnych warunkach: w środowiskach o agresywnych parametrach fizykochemicznych, narażonych na wymywanie, w atmosferze morskiej itp. Zaprawa przeznaczona do aplikacji metodą natrysku pod wysokim ciśnieniem w tunelach, na ścianach kamiennych, w kanałach nawadniających oraz hydraulicznych, na słupach i mikropalach, przegrodach itp.

Dopuszczalne typy podłoża

Beton – Prefabrykaty – Cegły – Mury mieszane – Mury kamienne – Powierzchnie kamienne

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Ogólne informacje oraz wskazówki i sugestie w zakresie stosowania tego produktu, podane w niniejszej karcie technicznej, a także przekazane ustnie lub pisemnie, odpowiadają aktualnemu stanowi naszej wiedzy naukowej i praktycznej.

Zarówno dane techniczne jak i dane dotyczące wydajności są wynikiem testów laboratoryjnych, przeprowadzonych w kontrolowanym środowisku i jako takie mogą ulec zmianie w zależności od rzeczywistych warunków aplikacji i użytkowania.

Produkt do użytku profesjonalnego. Firma Azichem Srl nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z niewłaściwego stosowania produktu lub za skutki związane z wadami wynikającymi z czynników lub elementów niezwiązanych z jakością produktu, w tym z niewłaściwego przechowywania. Przed użyciem produktu należy ocenić, czy nadaje się on do zamierzonego zastosowania, przyjmując na siebie wszelką wynikająca z tego faktu odpowiedzialność.

Parametry techniczne oraz parametry w zakresie wydajności, zawarte w niniejszej karcie technicznej są okresowo aktualizowane. W celu uzyskania bieżącego dostępu do aktualnej wersji prosimy o odwiedzenie strony: www.azichem.com. Data aktualizacji znajduje się w dolnym bocznym polu strony. Niniejsze wydanie analizuje i zastępuje wcześniejsze wersje karty technicznej.

Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z najnowszą wersją karty charakterystyki tego produktu, zawierającą dane chemiczne, fizyczne i toksykologiczne, zwroty wskazujące na zagrożenia, oraz inne informacje, które pozwolą na bezpieczne transportowanie, użytkowanie i utylizację produktu i jego opakowania. Więcej informacji na stronie: www.azichem.com.

Zabrania się usuwania produktu i/lub opakowań po produkcie do środowiska.

Główne parametry

Stosować rękawice ochronne
Okres przydatności do użycia: 12 miesięcy
Produkt niepalny
Temperatura aplikacji: +5 / +35 °C
Żywotność: 30 min
Wymieszać z wodą: 16 %
Maksymalny rozmiar kruszywa: 1,5 mm
Produkt polecany
Minimalna zalecana grubość: 7 mm
Maksymalna zalecana grubość: 40 mm

Parametry techniczne

Wytrzymałość na ściskanie po 1 dniu
UNI EN 12190
> 22 N/mm²
Wytrzymałość na ściskanie po 7 dniach
UNI EN 12190
> 40 N/mm²
Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach
UNI EN 12190
≥ 55 N/mm²
Wytrzymałość na zginanie po 1 dniu
EN 196-1
5,0 N/mm²
Wytrzymałość na zginanie po 7 dniach
EN 196-1
> 7 N/mm²
Wytrzymałość na zginanie po 28 dniach
EN 196-1
≥ 8,5 N/mm²
Odporność na karbonatyzację
UN EN 13295
0,5 mm
Odporność na poślizg
EN 13036-4
61,0 mm
Przyczepność
UNI EN 1015-12
2 N/mm²
Absorpcja kapilarna
UNI EN 13057
0,30 kg•h^0,5/m²
Oznaczenie kompatybilności cieplnej
UNI EN 13687-1
≥ 2 N/mm²
Zawartość chlorków
EN 1015-17
< 0,01 %
Gęstość objętościowa
UNI EN 1015-6
2160 kg/m³
Moduł sprężystości
EN 13412
26000 N/mm²
Klasa reakcji na ogień
EN 13501-1
A1
Stosunek woda/spoiwo< 0,37
pH> 12
Ograniczenie ekspansji podczas utwardzania na wolnym powietrzu po 1 dniu
UNI 8147
> 0,01 %

Zużycie

Około 18,5 kg/m² zaprawy Repar Tix HG SB na każdy centymetr grubości planowanej do wykonania (około 1850 kg na każdy metr sześcienny).

Specyfikacja produktu

Naprawa elementów betonowych o średnich i dużych grubościach za pomocą aplikacji maszynowej metodą natryskową reoplastycznej, konstrukcyjnej, tiksotropowej zaprawy cementowej Repar Tix HG SB produkcji Azichem Srl. Wyrób uzyskał certyfikat CE zgodnie z normą EN 1504/3 (KLASA R4) i jest produkowany ze specjalnego cementu i odpowiednio dobranego kruszywa oraz jest wzmocniony mieszanką włókien polipropylenowych i szklanych READYMESH, jak również ma dodatek składników zapobiegających kurczeniu i mikrokrzemianów o bardzo silnym działaniu pucolanowym. Przed nałożeniem wyrobu, podłoże należy odpowiednio przygotować, tak aby było szorstkie, czyste, nasycone wodą do stanu „nasyconego przy suchej powierzchni”, bez zabrudzeń, niezapylone oraz oczyszczone z innych substancji, które mogą przyczynić się do zmniejszenia lub całkowitego braku przyczepności (smary, oleje, stare powłoki malarskie, naloty biologiczne itp.). Zużycie: 1850 kg/m3

Parametry techniczne zaprawy Repar Tix HG SB produkcji Azichem Srl:

 • Absorpcja kapilarna (UNI EN 13057): 0,30 kg•h^0,5/m²
 • Zawartość chlorków (UNI EN 1015-17): < 0,01%
 • Kompatybilność cieplna (UNI EN 13687-1): ≥ 2 N/mm²
 • Ograniczenie ekspansji podczas utwardzania na wolnym powietrzu po 1 dniu (UNI 8147): > 0,01 %
 • Przyczepność (UNI EN 1542): ≥ 2 N/mm²
 • Gęstość objętościowa (UNI EN 1015-6): 2160 kg/m³
 • Moduł sprężystości (EN 13142): 26000 N/mm²
 • Klasa reakcji na ogień (EN 13501-1): A1
 • Wytrzymałość na ściskanie po 1 dniu (UNI EN 12190): > 22 N/mm²
 • Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach (UNI EN 12190): ≥ 55 N/mm²
 • Wytrzymałość na ściskanie po 90 dniach (UNI EN 12190): ≥ 60 N/mm²
 • Wytrzymałość na zginanie po 1 dniu (UNI EN 196/1): 5,0 N/mm²
 • Wytrzymałość na zginanie po 28 dniach (UNI EN 196/1): > 8,5 N/mm²
 • Odporność na karbonatyzację (UNI EN 13295): 0,5 mm
 • Odporność na poślizg (UNI EN 13036-4): 61,0 mm

Składowanie i przechowywanie

Wyrób przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w chłodnym i suchym miejscu, zabezpieczonym przed mrozem i przed bezpośrednim nasłonecznieniem. Nieprawidłowe przechowywanie wyrobu może spowodować utratę właściwości reologicznych. Chronić przed wilgocią.

Kod celny: 3824 5090

Przygotowanie podłoża

Powierzchnie, na których produkt będzie aplikowany muszą być czyste, bez zabrudzeń, bez wszelkich luźno związanych części, niezapylone itp. Muszą być odpowiednio nasycone wodą, do stanu „nasyconego przy suchej powierzchni”. Powierzchnie należy odpowiednio zszorstkowić za pomocą obróbki strumieniowo-ściernej, piaskowania itp., co pozwala uzyskać najwyższe parametry przyczepności do podłoża. Optymalne rezultaty można uzyskać za pomocą wody pod wysokim ciśnieniem (hydromonitoring). Odsłonić pręty zbrojeniowe z oznakami korozji lub mocno skorodowane. Usunąć rdzę z odsłoniętych prętów (wypiaskować lub wyszczotkować).

Sposób użycia

Zaleca się używanie urządzeń do pompowania/natrysku przeznaczonych specjalnie do aplikacji wzmocnionych włóknami zapraw konstrukcyjnych. W przypadku natryskiwania zapraw konstrukcyjnych, takich jak Repar Tix HG SB, zaleca się dokładne i czasem również długie mieszanie produktu, który należy przygotować przed wprowadzeniem do układu pompującego. Dlatego nie zaleca się korzystania z urządzeń do tynkowania natryskowego działających w oparciu o objętościowe dozowanie wody. Wlać do mieszalnika około 2/3 wody zarobowej, dodać Repar Tix HG SB i pozostałą wodę. Mieszać do uzyskania jednolitej masy, bez grudek. Woda do przygotowania masy musi stanowić około 16% masy worka. W przypadku postaci jednoskładnikowej, dodanie do wody zarobowej preparatu Bond HG (w ilości około 0,5 litra na worek wyrobu o wadze 25 kg) dodatkowo poprawia przyczepność, wodoszczelność i urabialność, jak również zwiększa możliwości formowania i odkształcalność. Jeżeli stosowany jest produkt w postaci dwuskładnikowej, wlać do mieszalnika składnik B (płyn) i stopniowo dodawać składnik A (proszek) mieszając całość. Mieszać aż w masie nie będzie żadnych grudek. W przypadku dużych grubości, wymagań statycznych oraz monolitycznego charakteru konstrukcji itp., realizacje wykonywane z użyciem Repar Tix HG SB zaleca się zastosowanie odpowiedniego zbrojenia metalowego (siatki elektrospawane, kosze itp.), mocowanego do podłoża za pomocą produktów Syntech Profix, GROUT MICROJ czy Repar Tix G2.

Metody aplikacji

Kielnia – Paca – Szpachla – Natrysk

Czyszczenie przyrządów

Woda

Jesteśmy dystrybutorem produktów:

Skontaktuj się z nami

Jesteś zainteresowany współpracą? Skontaktuj się z nami mailowo lub zadzwoń. Z chęcią omówimy wszelkie kwestie i pomożemy Ci znaleźć najlepsze rozwiązania.