Repar Tix R3

Tiksotropowa, niekurczliwa, wzmocniona włóknami zaprawa do napraw konstrukcyjnych R3

Tiksotropowa, niekurczliwa, wzmocniona włóknami zaprawa do naprawy elementów z uszkodzonego betonu oraz do napraw konstrukcyjnych obiektów murowanych. Repar Tix R3 to zaprawa na bazie spoiw hydraulicznych o niskiej zawartości soli rozpuszczalnych, wypełniaczy super pucolanowych, składników zapobiegających kurczeniu, dobranego kruszywa o odpowiednim uziarnieniu oraz syntetycznych mikrowłókien o wysokich parametrach.

CE R3 EN 1504-3

Składniki: Jednoskładnikowy
Postać: Proszek
Dostępne kolory: Szary
Opakowania i pojemność: Worek 25 kg

  • Właściwości i zastosowanie
  • Dane techniczne
  • Specyfikacja
  • Sposób użycia
  • Ostrzeżenia i środki ostrożności
  • Dokumentacja

Właściwości i zalety

Specjalny skład zaprawy Repar Tix R3 zapewnia wysoką przyczepność do podłoża oraz doskonałe właściwości reologiczne, tiksotropowe oraz odpowiednią konsystencję, co umożliwia aplikację na powierzchniach pionowych oraz na dolnych powierzchniach konstrukcji żelbetowych lub murów, ponieważ zaprawa nie spływa i nie wymaga zastosowania szalunków. Zaprawa, uzyskana poprzez wymieszanie wstępnie zmieszanego produktu z wodą w proporcji podanej w karcie technicznej, charakteryzuje się odpornością na karbonatyzację oraz doskonałą kompatybilnością ze zwykłym betonem i murowanymi ścianami nośnymi, wykonanymi z cegieł pełnych lub z elementów kamiennych.

Zastosowanie

Naprawy warstw powierzchniowych konstrukcji z żelbetu z odsłoniętym zbrojeniem. Naprawa uszkodzonej otuliny. Naprawa krawędzi belek i słupów. Naprawa uszkodzonych elementów czołowych balkonów oraz samych balkonów. Wypełnianie połączeń sztywnych. Wykonywanie tynków zbrojonych oraz fugowanie uszkodzeń murowanych ścian nośnych wykonanych z cegieł, kamienia lub mieszanych (w takich przypadkach zaleca się połączenie zaprawy Repar Tix R3 z siatką z włókna szklanego z naszej linii ARMAGLASS oraz zastosowanie łączników Armaglass Connector, Armaglass Connector Twin, Helix Steel AISI 304, w zależności od konkretnych wymogów projektowych).

Dopuszczalne typy podłoża

Beton – Mury mieszane – Mury kamienne

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Ogólne informacje oraz wskazówki i sugestie w zakresie stosowania tego produktu, podane w niniejszej karcie technicznej, a także przekazane ustnie lub pisemnie, odpowiadają aktualnemu stanowi naszej wiedzy naukowej i praktycznej.

Zarówno dane techniczne jak i dane dotyczące wydajności są wynikiem testów laboratoryjnych, przeprowadzonych w kontrolowanym środowisku i jako takie mogą ulec zmianie w zależności od rzeczywistych warunków aplikacji i użytkowania.

Produkt do użytku profesjonalnego. Firma Azichem Srl nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z niewłaściwego stosowania produktu lub za skutki związane z wadami wynikającymi z czynników lub elementów niezwiązanych z jakością produktu, w tym z niewłaściwego przechowywania. Przed użyciem produktu należy ocenić, czy nadaje się on do zamierzonego zastosowania, przyjmując na siebie wszelką wynikająca z tego faktu odpowiedzialność.

Parametry techniczne oraz parametry w zakresie wydajności, zawarte w niniejszej karcie technicznej są okresowo aktualizowane. W celu uzyskania bieżącego dostępu do aktualnej wersji prosimy o odwiedzenie strony: www.azichem.com. Data aktualizacji znajduje się w dolnym bocznym polu strony. Niniejsze wydanie analizuje i zastępuje wcześniejsze wersje karty technicznej.

Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z najnowszą wersją karty charakterystyki tego produktu, zawierającą dane chemiczne, fizyczne i toksykologiczne, zwroty wskazujące na zagrożenia, oraz inne informacje, które pozwolą na bezpieczne transportowanie, użytkowanie i utylizację produktu i jego opakowania. Więcej informacji na stronie: www.azichem.com.

Zabrania się usuwania produktu i/lub opakowań po produkcie do środowiska.

Główne parametry

Stosować rękawice ochronne
Okres przydatności do użycia: 12 miesięcy
Odporny na działanie promieni UV
Temperatura aplikacji: +5 / +35 °C
Żywotność: 60 min
Wymieszać z wodą: 16 %
Maksymalny rozmiar kruszywa: 1,5 mm
Minimalna zalecana grubość: 5 mm
Maksymalna zalecana grubość: 2 – 3 cm

Parametry techniczne

Wytrzymałość na ściskanie po 7 dniach
UNI EN 12190
> 20 N/mm²
Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach
UNI EN 12190
> 25 N/mm²
Wytrzymałość na zginanie po 7 dniach
UNI EN 196-1
> 4 N/mm²
Wytrzymałość na zginanie po 28 dniach
UNI EN 196-1
> 5 N/mm²
Odporność na karbonatyzację
UN EN 13295
5 mm
Przyczepność
UNI EN 1015-12
> 1,5 N/mm²
Absorpcja kapilarna
UNI EN 13057
0,50 kg•h^0,5/m²
Kompatybilność cieplna
UNI EN 13687-1
> 1,5 MPa
Zawartość chlorków
EN 1015-17
< 0,01 %
Gęstość objętościowa
UNI EN 1015-6
1960 kg/m³
Moduł sprężystości
EN 13412
> 20 000 N/mm²
Klasa reakcji na ogień
EN 13501-1
A1
pH> 12,5

Zużycie

Około 17 kg/m² zaprawy Repar Tix R3 na każdy centymetr grubości planowanej do wykonania (około 1700 kg na każdy metr sześcienny).

Składowanie i przechowywanie

Wyrób przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w chłodnym i suchym miejscu, zabezpieczonym przed mrozem i przed bezpośrednim nasłonecznieniem. Nieprawidłowe przechowywanie wyrobu może spowodować utratę właściwości reologicznych. Chronić przed wilgocią.

Kod celny: 3824 5090

Przygotowanie podłoża

Powierzchnie, na których produkt będzie aplikowany muszą być czyste, bez zabrudzeń, bez wszelkich luźno związanych i kruszących się części, niezapylone itp. Muszą być nasycone wodą, do stanu „nasyconego przy suchej powierzchni”. Powierzchnie należy odpowiednio zszorstkowić za pomocą obróbki strumieniowo-ściernej, piaskowania itp., co pozwala uzyskać najwyższe parametry przyczepności do podłoża. Optymalne rezultaty można uzyskać za pomocą wody pod wysokim ciśnieniem (hydromonitoring). Odsłonić pręty zbrojeniowe z oznakami korozji lub mocno skorodowane. Usunąć rdzę z odsłoniętych prętów (wypiaskować lub wyszczotkować). W przypadku bardzo uszkodzonego podłoża, zaleca się wcześniejsze nałożenie na odsłonięte powierzchnie (jeszcze przed ich naprawą) konsolidującego środka alkalizującego Consilex San. Jak podaje norma EN 1504-10, wytrzymałość powierzchniowa na rozciąganie betonu nie może być niższa niż 1,5 MPa. W przypadku, gdy podłoże nie ma odpowiednich parametrów, dobór odpowiednich środków, które trzeba zastosować należy do projektanta. Jeżeli czyszczenie podłoża obejmuje również zbrojenie, należy wyczyścić pręty, a następnie nałożyć pędzlem na czystą stal jedną lub dwie warstwy produktu Repar Steel lub Repar Monosteel.

Sposób użycia

Do mieszalnika wlać 2/3 całkowitej ilości wody potrzebnej do przygotowania masy (około 2,5 litra na worek), następnie stopniowo dodawać wyrób i pozostałą wodę, aż do uzyskania jednolitej masy o wymaganej konsystencji i bez grudek. Do przygotowania niewielkiej ilości masy użyć mieszadła trójłopatkowego. Należy zadbać o odpowiednie zabezpieczenie i zwilżenie powierzchni podczas utwardzania. Dodanie do wody zarobowej preparatu Bond HG (w ilości około 0,5-0,7 kg na każdy worek wyrobu) znacznie poprawia przyczepność, wodoszczelność i urabialność, jak również zwiększa możliwości formowania i odkształcalność. Duże grubości, wymagania statyczne, monolityczny charakter konstrukcji itp. mogą powodować konieczność zastosowania odpowiedniego zbrojenia (siatki elektrospawane itp.), mocowanego do podłoża za pomocą produktów Syntech Profix, GROUT MICROJ czy Repar Tix G2.

Metody aplikacji

Kielnia – Paca – Agregat tynkarski

Czyszczenie przyrządów

Woda

Jesteśmy dystrybutorem produktów:

Skontaktuj się z nami

Jesteś zainteresowany współpracą? Skontaktuj się z nami mailowo lub zadzwoń. Z chęcią omówimy wszelkie kwestie i pomożemy Ci znaleźć najlepsze rozwiązania.