Sanalink

Wzmocniona włóknami zaprawa na bazie naturalnego wapna hydraulicznego oraz lekkich, naturalnych kruszyw

Wzmocniona włóknami zaprawa na bazie naturalnego wapna hydraulicznego NHL 3,5 oraz lekkich, naturalnych kruszyw. Charakteryzuje się wysoką przepuszczalnością pary wodnej, niską gęstością objętościową (niska przewodność cieplna) i ograniczoną wodoprzepuszczalnością. Idealnie nadaje się do budowy ścian i murów wewnętrznych oraz zewnętrznych, do budowy nowych obiektów, do odnawiania istniejących budynków, do budownictwa zrównoważonego oraz do renowacji zabytkowych budynków i pomników, jak też do fugowania i wypełniania szczelin.

CE G EN 998-2
EU M15 EN 998-2

Składniki: Jednoskładnikowy
Postać: Proszek
Dostępne kolory: Jasnobrązowy
Opakowania i pojemność: Worek 25 kg

 • Właściwości i zastosowanie
 • Dane techniczne
 • Specyfikacja
 • Sposób użycia
 • Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • Dokumentacja

Właściwości i zalety

Sanalink ma wyróżniające się parametry przenikania pary wodnej i przyczepności oraz wyjątkowo niski moduł sprężystości. Dzięki niskiej gęstości objętościowej, ta zaprawa wyjątkowo dobrze nadaje się do zapewniania wymaganych parametrów cieplnych murów, ponieważ charakteryzuje się niższą przewodnością cieplną niż tradycyjne zaprawy cementowe lub zaprawy na bazie cementu hydraulicznego. Pod względem parametrów fizyko-chemicznych oraz estetyki jest bardzo podobna do zapraw tradycyjnych i jest produkowana z naturalnych surowców. Połączenie naturalnych spoiw, mikrowłókien oraz lekkich kruszyw o działaniu pucolanowym daje w rezultacie produkt charakteryzujący się wysoką jakością pod względem sprężystości, odporności chemicznej oraz przepuszczalności pary wodnej. Nadaje się do murów wykonanych z pustaków, tufu, kamienia lub mieszanych, dlatego jest to zaprawa polecana do renowacji obiektów zabytkowych, w budownictwie ekologicznym oraz ogólnie w budownictwie wymagającym zachowania wysokiej jakości, zarówno elementów wewnętrznych, jak i zewnętrznych.

Zastosowanie

Zaprawa stosowana do budowy i napraw ścian murowych wewnętrznych i zewnętrznych, wykonanych z bloczków betonowych (pełnych lub pustych), z pustaków, cegieł, tufu, kamienia naturalnego, płyt kamiennych i ogólnie elementów wykonanych z kamienia oraz do fugowania i wypełniania szczelin pomiędzy cegłami lub pomiędzy cegłami a kamieniami, do sztukaterii, dekoracji itp.

Dopuszczalne typy podłoża

Cegły – Mury mieszane – Mury z pustaków – Mury kamienne

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Ogólne informacje oraz wskazówki i sugestie w zakresie stosowania tego produktu, podane w niniejszej karcie technicznej, a także przekazane ustnie lub pisemnie, odpowiadają aktualnemu stanowi naszej wiedzy naukowej i praktycznej.

Zarówno dane techniczne jak i dane dotyczące wydajności są wynikiem testów laboratoryjnych, przeprowadzonych w kontrolowanym środowisku i jako takie mogą ulec zmianie w zależności od rzeczywistych warunków aplikacji i użytkowania.

Produkt do użytku profesjonalnego. Firma Azichem Srl nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z niewłaściwego stosowania produktu lub za skutki związane z wadami wynikającymi z czynników lub elementów niezwiązanych z jakością produktu, w tym z niewłaściwego przechowywania. Przed użyciem produktu należy ocenić, czy nadaje się on do zamierzonego zastosowania, przyjmując na siebie wszelką wynikająca z tego faktu odpowiedzialność.

Parametry techniczne oraz parametry w zakresie wydajności, zawarte w niniejszej karcie technicznej są okresowo aktualizowane. W celu uzyskania bieżącego dostępu do aktualnej wersji prosimy o odwiedzenie strony: www.azichem.com. Data aktualizacji znajduje się w dolnym bocznym polu strony. Niniejsze wydanie analizuje i zastępuje wcześniejsze wersje karty technicznej.

Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z najnowszą wersją karty charakterystyki tego produktu, zawierającą dane chemiczne, fizyczne i toksykologiczne, zwroty wskazujące na zagrożenia, oraz inne informacje, które pozwolą na bezpieczne transportowanie, użytkowanie i utylizację produktu i jego opakowania. Więcej informacji na stronie: www.azichem.com.

Zabrania się usuwania produktu i/lub opakowań po produkcie do środowiska.

Główne parametry

Okres przydatności do użycia: 12 miesięcy
Wymieszać z wodą: 12-16 %
Maksymalna średnica kruszywa: 5 mm

Parametry techniczne

UNI EN 1015-11
Wytrzymałość na ściskanie
> 15 N/mm²
UNI EN 1015-11
Wytrzymałość na zginanie
> 3,5 N/mm²
UNI EN 1015-18
Absorpcja wody spowodowana podciąganiem kapilarnym
> 1,5 mm
UNI EN 1745
Gęstość objętościowa w stanie suchym
1100 kg/m³
EN 1745
Przewodność cieplna
0,45 W/m*K
UNI EN 1015-18
Absorpcja kapilarna
0,27 kg/(m² • h^0.5)
UNI EN 1015-17
Zawartość chlorków
 0 001 %
EN 1745
Dyfuzja pary wodnej
μ 20 μ
UNI EN 1015-6
Gęstość objętościowa
1670 kg/m³

Zużycie

Około 17 kg/m² zaprawy Sanalink na każdy centymetr grubości planowanej do wykonania (około 1700 kg na każdy metr sześcienny).

Specyfikacja produktu

Zaprawa do spoinowania murów z cegły, kamienia lub mieszanych, na bazie naturalnego wapna hydraulicznego NHL 3,5 oraz naturalnych, lekkich kruszyw, wzmocniona mikrowłóknami syntetycznymi, typu Sanalink produkcji Azichem srl. Wyrób otrzymał certyfikat CE zgodnie z normą EN 998/2. Przed nałożeniem należy przygotować podłoże: musi być czyste, bez zabrudzeń, nawilżone do stanu „nasyconego przy suchej powierzchni”. Zużycie 1,7 kg/l.

Parametry techniczne zaprawy SANALINK produkcji Azichem Srl:

 • Absorpcja kapilarna (UNI EN 1015-18): 0,27 kg/(m² • h^0,5)
 • Przewodność cieplna (EN 1745): 0,45 W/mK
 • Zawartość chlorków (UNI EN 1015-17): 0,001%
 • Gęstość objętościowa (UNI EN 1015-6): 1670 kg/m³
 • Gęstość objętościowa w stanie suchym(UNI EN 1745): 1100 kg/m³
 • Absorpcja wody spowodowana podciąganiem kapilarnym (UNI EN 1015-18): > 1,5 mm
 • Dyfuzja pary wodnej (EN 1745): 20 μ
 • Wytrzymałość na ściskanie (UNI EN 1015-11): > 15 N/mm²
 • Wytrzymałość na zginanie (UNI EN 1015-11): > 3,5 N/mm²

Składowanie i przechowywanie

Nieprawidłowe przechowywanie wyrobu może spowodować utratę właściwości reologicznych. Chronić przed wilgocią. Wyrób przechowywać w temperaturze od +10°C do +30°C.

Kod celny: 3824 5090

Przygotowanie podłoża

Powierzchnie, na których produkt będzie aplikowany muszą być czyste, bez zabrudzeń, bez wszelkich luźno związanych części, niezapylone itp. Muszą być odpowiednio nasycone wodą, do stanu „nasyconego przy suchej powierzchni”.

Sposób użycia

Wlać do mieszalnika około 2/3 wody zarobowej, stopniowo dodawać Sanalink i pozostałą wodę. Mieszać do uzyskania jednolitej masy, bez grudek, o wymaganej konsystencji. Przybliżona ilość potrzebnej wody zarobowej to około 12-16% wagi (średnio około 3,5 litra na worek 25 kg). Zaprawę można nakładać ręcznie (kielnia) lub mechanicznie (pompy, wytłaczarki itp.).

Metody aplikacji

Kielnia

Czyszczenie przyrządów

Woda

Jesteśmy dystrybutorem produktów:

Skontaktuj się z nami

Jesteś zainteresowany współpracą? Skontaktuj się z nami mailowo lub zadzwoń. Z chęcią omówimy wszelkie kwestie i pomożemy Ci znaleźć najlepsze rozwiązania.