Sanaxil I

Pigmentowany, oddychający tynk krzemianowo - potasowy do prac renowacyjnych.

Naturalny, ochronny, dekoracyjny, oddychający, pigmentowany, nietoksyczny, odporny na pleśń tynk ze stabilizowanymi krzemianami potasu do stosowania na ścianach wewnętrznych i zewnętrznych. Formuła głównie mineralna, która dzięki naturalnie alkalicznemu pH krzemianu potasu wykazuje silne działanie bakteriobójcze i grzybobójcze. Sanaxil I to uniwersalny i skuteczny produkt znajdujący zastosowanie w różnych obszarach, m.in.: w budownictwie ekologicznym, w nowoczesnym budownictwie oraz renowacji budynków zabytkowych i historycznych.

CE EN 15824

Składniki: Jednoskładnikowy
Postać: Pasta
Dostępne kolory: Wzornik kolorów Azichem – krzemiany
Opakowania i pojemność: Wiadro 5 kg – Wiadro 25 kg

 • Właściwości i zastosowanie
 • Dane techniczne
 • Specyfikacja
 • Sposób użycia
 • Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • Dokumentacja

Właściwości i zalety

Produkt nie tworzy powłoki, dzięki czemu nie odkleja się i nie łuszczy, a jednocześnie, dzięki swojej porowatej i mikrokrystalicznej strukturze, zapewnia doskonałą hydrofobowość przy wysokiej przepuszczalności pary wodnej; produkt doskonale kompatybilny z zaprawami, tynkami i innymi powszechnie stosowanymi produktami murarskimi. Znakomite właściwości fizyko-mechaniczne i trwałość idą w parze z dużą gamą niezmieniających się z upływem czasu kolorów; cechy te, w połączeniu z łatwością i wygodą aplikacji, sprawiają, że produkt jest niezwykle wszechstronny i dostosowuje się do różnych potrzeb.

Zastosowanie

Ochronne powłoki naprawcze na bazie stabilizowanych krzemianów potasu do stosowania na powierzchniach pionowych i poziomych.

Dopuszczalne typy podłoża

Tynk – Beton – Zaprawy cementowe, wapienne i mieszane – Włókno-cement

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Nie stosować na podłożach gipsowych, nieutwardzonych, wilgotnych lub gorących, narażonych na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Podczas aplikacji chronić szkło, metal emaliowany, aluminium, płytki polerowane itp. które mogą ulec zmatowieniu w wyniku przypadkowego kontaktu z roztworami krzemianów. W zależności od temperatury panującej w czasie aplikacji oraz w fazie wysychania i suszenia, kolory mogą ulegać niewielkim zmianom.

Ogólne informacje oraz wskazówki i sugestie w zakresie stosowania tego produktu, podane w niniejszej karcie technicznej, a także przekazane ustnie lub pisemnie, odpowiadają aktualnemu stanowi naszej wiedzy naukowej i praktycznej. Zarówno dane techniczne jak i dane dotyczące wydajności są wynikiem testów laboratoryjnych, przeprowadzonych w kontrolowanym środowisku i jako takie mogą ulec zmianie w zależności od rzeczywistych warunków aplikacji i użytkowania.

Produkt do użytku profesjonalnego. Firma Azichem Srl nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z niewłaściwego stosowania produktu lub za skutki związane z wadami wynikającymi z czynników lub elementów niezwiązanych z jakością produktu, w tym z niewłaściwego przechowywania. Przed użyciem produktu należy ocenić, czy nadaje się on do zamierzonego zastosowania, przyjmując na siebie wszelką wynikająca z tego faktu odpowiedzialność.

Parametry techniczne oraz parametry w zakresie wydajności, zawarte e niniejszej karcie technicznej są okresowo aktualizowane. W celu uzyskania bieżącego dostępu do aktualnej wersji prosimy o odwiedzenie strony: www.azichem.com. Data aktualizacji znajduje się w dolnym bocznym polu strony. Niniejsze wydanie analizuje i zstępuje wcześniejsze wersje karty technicznej.

Użytkowni zobowiązany jest zapoznać się z najnowszą wersją karty charakterystyki tego produktu, zawierającą dane chemiczne, fizyczne i toksykologiczne, zwroty wskazujące na zagrożenia, oraz inne informacje, które pozwolą na bezpieczne transportowanie, użytkowanie i utylizacje produktu i jego opakowania. Więcej informacji na stronie: www.azichem.com.

Zabrania się usuwania produktu i/lub opakowań produkcie do środowiska.

Główne parametry

Aplikować w dwóch warstwach
Ciężar właściwy: 1,77- 1.82 kg/dm³
Stosować okulary ochronne
Stosować rękawice ochronne
Okres przydatności do użycia: 12 miesięcy
Temperatura aplikacji: +8 / +30 °C

Parametry techniczne

Współczynnik przepuszczalności
UNI EN 1015-18
≤ 0.45 kg•h^0.5/m²
Współczynnik przepuszczalności pary wodnej
UNI EN 1015-19
73 μ
pH13
Zawartość masy suchej
10’ w 150°C
82.7 %

Zużycie

Orientacyjne zużycie w zależności od dostępnego różnego uziarnienia Sanaxil I:

 • UZIARNIENIE 1 mm: około 1,60 – 2,00 kg/m²;
 • UZIARNIENIE 1,5 mm: około 2,10 – 2,50 kg/m²;
 • UZIARNIENIE 2 mm: około 2,50 – 3,20 kg/m²;
 • UZIARNIENIE 2,2 mm: około 3,00 – 3,60 kg/m².

Specyfikacja produktu

Ochronna, dekoracyjna i dezynfekująca gładź wykończeniowa do nakładania kielnią lub pacą, w dwóch warstwach; gładź mineralna, nietoksyczna, oddychająca, chroniąca przed pleśnią, przeznaczona do budownictwa ekologicznego na bazie stabilizowanego krzemianu potasu, pyłu marmurowego i naturalnych pigmentów typu Sanaxil I. Produkt posiada certyfikat CE zgodnie z normą EN 15824. Do aplikowania po wstępnej obróbce podłoża środkiem utrwalającym Sanaxil Fix firmy AZICHEM Srl.

Zużycie orientacyjne:

 • UZIARNIENIE 1 mm: około 1,60 – 2,00 kg/m²;
 • UZIARNIENIE 1,5 mm: około 2,10 – 2,50 kg/m²;
 • UZIARNIENIE 2 mm: około 2,50 – 3,20 kg/m²;
 • UZIARNIENIE 2,2 mm: około 3,00 – 3,60 kg/m².

Parametry techniczne tynku Sanaxil I firmy Azichem srl:

 • Współczynnik przepuszczalności (UNI EN 1015-18): ≤ 0,45 kg•h^0,5/m²
 • pH: 13
 • Zawartość masy suchej (10’ w 150 °C): 82.7%
 • Współczynnik przepuszczalności pary wodnej (UNI EN 1015-19): μ 73
 • Ciężar właściwy: 1,8 kg/dm3

Składowanie i przechowywanie

Chronić przed mrozem. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w chłodnym, suchym miejscu, zabezpieczonym przed mrozem i bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Nieprawidłowe przechowywanie produktu może spowodować utratę właściwości reologicznych.

Kod celny: 3214 9000

Przygotowanie podłoża

Powierzchnie pod aplikację produktu muszą być czyste, wolne od zanieczyszczeń, kurzu, odspajających się fragmentów starych powłok itp. Nałożone wcześniej farby (zmywalne, organiczne, na bazie rozpuszczalników itp.) muszą zostać usunięte.

Sposób użycia

Powierzchnię należy wygłądzić poprzez nałożenie środka utrwalającego Sanaxil Fix. Nanieść Sanaxil I w dwóch warstwach: pierwsza nakładana pacą stalową, druga, do rozprowadzania i wykańczania z użyciem pacy z gąbką. Drugą warstwę należy nakładać, gdy pierwsza warstwa zacznie wysychać. Istnieją dwa sposoby aplikacji, do stosowania według potrzeby: suchą pacą, w celu uzyskania jednolitych powierzchni; mokrą pacą, w celu uzyskania powierzchni postarzanych. Sanaxil I jest suchy w dotyku po 4 godzinach, można na nim aplikować kolejne warstwy po 2-5 godzinach, natomiast całkowicie wysycha po 16-32 godzinach. Wydajność podana w paragrafie Zużycie odnosi się do gładkich podłoży i jest jedynie orientacyjna. Rzeczywiste zużycie powinno być ustalone na podstawie odpowiedniego testu praktycznego.

Metody aplikacji

Kielnia – Kielnia z gąbką – Szpachelka

Czyszczenie przyrządów

Woda

Jesteśmy dystrybutorem produktów:

Skontaktuj się z nami

Jesteś zainteresowany współpracą? Skontaktuj się z nami mailowo lub zadzwoń. Z chęcią omówimy wszelkie kwestie i pomożemy Ci znaleźć najlepsze rozwiązania.