Syntech AS 31

Tiksotropowa, epoksydowa masa szpachlowa do mocowania i napraw konstrukcyjnych

Dwuskładnikowa, konstrukcyjna, tiksotropowa epoksydowa masa szpachlowa o miękkiej konsystencji, nadająca się do rozprowadzania szpachlą (pasta plastyczna), do mocowania stalowych łączników, do uszczelniania otworów w betonie, do płyt stalowych do podłoża betonowego, jako produkt pomocniczy przy wykonywaniu dylatacji drogowych, do rekonstrukcji elementów drewnianych, szczelin, do rekonstrukcji geometrycznych, do mocowania wtryskiwaczy, do napraw spoin w posadzkach betonowych, do mocowania taśm elastycznych Elastotex, również w przypadku kontaktu z wodą pitną.

CE EN 1504-4
Produkt odporny na środki chemiczne
Produkt nadaje się do kontaktu z wodą pitną

Składniki: Dwuskładnikowa
Postać: Płyn + Płyn
Dostępne kolory: Szary
Opakowania i pojemność: Zestaw: 1 Puszka 5 kg [A] + 1 Puszka 2,5 kg [B] – Zestaw: 1 Puszka 1 kg [A] + 1 Puszka 0,5 kg [B]

 • Właściwości i zastosowanie
 • Dane techniczne
 • Specyfikacja
 • Sposób użycia
 • Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • Dokumentacja

Właściwości i zalety

Syntech AS 31 jest bardzo odporny na działanie wody, soli, węglowodorów, agresywnych roztworów, rozcieńczonych roztworów kwasów, zasad, soli itp. Jest wyrobem certyfikowanym, nadającym się do kontaktu z wodą pitną. Dzięki swojej miękkiej i tiksotropowej konsystencji, Syntech AS 31 doskonale się rozprowadza i można go łatwo nakładać również na materiały o niskiej, lub wręcz zerowej porowatości. Jest optymalnym klejem do klejenia wszystkich taśm elastycznych z naszej linii Elastotex, w tym taśmy o wysokiej elastyczności i wytrzymałości jak taśmy Elastotex 250 Combi, zawierających elastomerową warstwę j z Hypalonu. Cechuje się doskonałą przyczepnością do PCV oraz do innych tworzyw sztucznych.

Zastosowanie

Wzmacnianie konstrukcyjne elementów nośnych (belki, słupy, itp.) poprzez przyklejanie do betonu stalowych płyt. Naprawa spoin w posadzkach betonowych. Wzmacniania elementów konstrukcyjnych z wykorzystaniem blach stalowych (beton plaque) elementów prefabrykowanych oraz wyrobów z różnych materiałów budowlanych: beton, stal, szkło, drewno, marmur, cegły, kamień itp. Kotwienie, klejenie i mocowanie łączników, ściągów itp. Mocowanie taśm elastycznych Elastotex do uszczelniania spoin. Naprawa podpór drewnianych, naprawa pęknięć, rekonstrukcje geometrycznena najróżniejszych podłożach. Nadaje się do ostatecznego uszczelniania przekładek szalunkowych z tworzywa sztucznego.

Dopuszczalne typy podłoża

Beton – Prefabrykaty – Drewno – Wylewki posadzkowe – Powierzchnie kamienne – Stal

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Ogólne informacje oraz wskazówki i sugestie w zakresie stosowania tego produktu, podane w niniejszej karcie technicznej, a także przekazane ustnie lub pisemnie, odpowiadają aktualnemu stanowi naszej wiedzy naukowej i praktycznej.

Zarówno dane techniczne jak i dane dotyczące wydajności są wynikiem testów laboratoryjnych, przeprowadzonych w kontrolowanym środowisku i jako takie mogą ulec zmianie w zależności od rzeczywistych warunków aplikacji i użytkowania.

Produkt do użytku profesjonalnego, Firma Azichem Srl nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z niewłaściwego stosowania produktu lub za skutki związane z wadami wynikającymi z czynników lub elementów niezwiązanych z jakością produktu, w tym z niewłaściwego przechowywania. Przed użyciem produktu należy ocenić, czy nadaje się on do zamierzonego zastosowania, przyjmując na siebie wszelką wynikająca z tego faktu odpowiedzialność.

Parametry techniczne oraz parametry w zakresie wydajności, zawarte w niniejszej karcie technicznej są okresowo aktualizowane. W celu uzyskania bieżącego dostępu do aktualnej wersji prosimy o odwiedzenie strony: www.azichem.com. Data aktualizacji znajduje się w dolnym bocznym polu strony. Niniejsze wydanie analizuje i zastępuje wcześniejsze wersje karty technicznej.

Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z najnowszą wersją karty charakterystyki tego produktu, zawierającą dane chemiczne, fizyczne i toksykologiczne, zwroty wskazujące na zagrożenia, oraz inne informacje, które pozwolą na bezpieczne transportowanie, użytkowanie i utylizację produktu i jego opakowania. Więcej informacji na stronie: www.azichem.com.

Zabrania się usuwania produktu i/lub opakowań po produkcie do środowiska.

Główne parametry

Ciężar właściwy: 1,56 kg/dm³
Stosować rękawice ochronne
Okres przydatności do użycia: 12 miesięcy
Temperatura aplikacji: +8 / +35 °C
Żywotność: 40-60 min
Nadaje się do kontaktu z wodą pitną

Parametry techniczne

ASTM D 638/2 w 20°C
Wytrzymałość na rozciąganie
35 ±5% N/mm²
ASTM D 695
Wytrzymałość na zginanie
65 ±5% N/mm²
DIN 53452 w 20°C
Wytrzymałość na zginanie
31 ±5% N/mm²
Współczynnik katalizy 1:1
Pełne utwardzenie w 20°C 7 dni
EN 13412
Moduł sprężystości
4,1 GPa
10’ w 150°C
Sucha masa
96 ±1 %
Temperatura robocza -20 / +60 °C
UN 8701-8 w 20°C
Czas wiązania (żelowania)
60 ±3,5% min
Utwardzenie na dotyk w 20°C 2 h
ASTM D 638/2 w 20°C
Wydłużenie przy zerwaniu
3 %

Zużycie

Około 1,6 kg produktu Syntech AS 31 na każdy decymetr sześcienny przestrzeni przeznaczonej do wypełnienia kitem.

Specyfikacja produktu

Klejenie konstrukcyjne

Przygotowanie i klejenie z wykorzystaniem dwuskładnikowej, tiksotropowej żywicy epoksydowej typu Syntech AS 31 produkcji Azichem srl. Wyrób otrzymał certyfikat CE zgodnie z normą EN 1504/4 i nadaje się do kontaktu z wodą pitną. Jest przeznaczony do wzmacniania konstrukcji za pomocą klejenia elementów betonowych, stalowych lub kompozytowych poprzez naniesienie szpachlą na obu powierzchniach klejonych elementów. Powierzchnie stykowe muszą być idealnie czyste, bez luźno związanych części, niezapylone, bez mleczka cementowego, starych powłok lakierniczych, rdzy i galmanu. W przypadku robót wzmacniających konstrukcje za pomocą stali (beton plaqué), powierzchnia metalu musi być wykończona w klasie SA 2½ skali Svensk Standard. Zużycie 1,6 kg/dm3.

Klejenie elastycznych taśm uszczelniających

Przygotowanie i klejenie z wykorzystaniem dwuskładnikowej, tiksotropowej żywicy epoksydowej typu Syntech AS 31 produkcji Azichem srl. Wyrób otrzymał certyfikat CE zgodnie z normą EN 1504/4 i nadaje się do kontaktu z wodą pitną. Jest przeznaczony do klejenia uszczelniających taśm elastycznych z linii Elastotex produkcji Azichem Srl. Powierzchnie stykowe muszą być idealnie czyste, bez luźno związanych części, niezapylone, bez mleczka cementowego, starych powłok lakierniczych, rdzy i galmanu. Zużycie 1,6 kg/dm3.

Parametry techniczne Syntech AS 31 produkcji Azichem Srl:

 • Wydłużenie przy zerwaniu (ASTM D 638/2 w 20 °C): 3%
 • Utwardzenie na dotyk (w 20°C): 2 h
 • Pełne utwardzenie (w 20°C): 7 dni
 • Statyczny moduł sprężystości (ASTM D 695): 2,3 N/mm²
 • Sucha masa (10’ w 150 °C): 96 ± 1%
 • Wytrzymałość na ściskanie (ASTM D 695): 65 ± 5% N/mm²
 • Wytrzymałość na zginanie (DIN 53452 w 20°C): 31 ± 5% N/mm²
 • Wytrzymałość na rozciąganie (ASTM D 638/2 w 20°C): 35 ± 5% N/mm²
 • Temperatura użycia: -20/+60 °C
 • Czas wiązania (żelowania) (UN 8701-8 w 20 °C): 60 ± 3,5% min
 • Ciężar właściwy: 1,56 kg/dm3
 • Przyczepność do podłoża: > 3,5 N/mm2

Składowanie i przechowywanie

Wyrób przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w chłodnym i suchym miejscu, zabezpieczonym przed mrozem i przed bezpośrednim nasłonecznieniem. Nieprawidłowe przechowywanie wyrobu może spowodować utratę właściwości reologicznych. Zawartość otwartych pojemników należy natychmiast wykorzystać.

Kod celny: 3907 3000

Przygotowanie podłoża

Powierzchnie muszą być odpowiednio przygotowane i wytrzymałe: niezapylone, niezatłuszczone, bez zanieczyszczeń oraz bez luźno związanych i kruszących się części, bez nadmiernej wilgoci. Ponadto, posadzki mogą wymagać wstępnego śrutowania lub frezowania powierzchni stykowych. Elementy metalowe należy wypiaskować do stanu czystego metalu.

Sposób użycia

Upewnić się, że otoczenie jest dobrze wentylowane i stosować środki ochrony indywidualnej wymienione w karcie charakterystyki. Połączyć składnik B ze składnikiem A. Starać się wykorzystać cały materiał znajdujący się w opakowaniach. Powoli i dokładnie mieszać w mieszalniku (lub za pomocą odpowiedniego narzędzia ręcznego), aż do uzyskania jednorodnej  masy, bez grudek, o jednolitym kolorze. Nakładać na powierzchnie szpachlą, kielnią itp. Wszystkie przewidziane czynności wykonać w czasie żywotności mieszanki.  Nie nakładać w deszczowe dni. Nie nakładać na wilgotne lub mokre podłoże. Nie nakładać na zapylone podłoże. Produkt zużyć natychmiast po wymieszaniu.

Metody aplikacji

Kielnia – Szpachla

Czyszczenie przyrządów

Rozcieńczalnik do żywic

Jesteśmy dystrybutorem produktów:

Skontaktuj się z nami

Jesteś zainteresowany współpracą? Skontaktuj się z nami mailowo lub zadzwoń. Z chęcią omówimy wszelkie kwestie i pomożemy Ci znaleźć najlepsze rozwiązania.